První písemná zmínka o Zelené Hoře je z roku 1221. Na sklonku 13. století zde nechal nepomucký cisterciácký klášter vystavět kostelík, který navštěvoval i pozdější světec Jan Nepomucký. V polovině 15. století už zde stál hrad následně upravený do podoby renesančního zámku a v 17. století přestavěný do stylu

baroka. Poslední úpravy na Zelené Hoře proběhly v 19. a 20. století. Uchovávala se zde Svatováclavská koruna a místo je spojeno s Jednotou zelenohorskou, Rukopisem zelenohorským a také s „černými barony“, s jednotkou Pomocných technických praporů.

Originál nebo falzifikát?

Před 200 lety patřila Zelená hora hraběti Jeronýmovi Collorado-Mansfeldovi. Ve funkci vrchního písaře působil Josef Kovář. V roce 1817 našel pergamenový papír a donesl jej nepomuckému děkanovi Boubelovi. Děkan jej nechtěl ukázat Jeronýmovi Colorado- Mansfeldovi, protože majitel panství byl zaujatý vůči všemu českému. Rukopis byl v roce 1818 anonymně zaslán nejvyššímu purkrabímu, hraběti Františku Antonínu Kolovratovi. Odesílatel Josef Kovář byl identifikován až v roce 1858.

Rukopis představuje středověkou památku z přelomu 9. a 10. století. O jeho pravosti se vedou spory od jeho objevení. Dnes ovšem převažuje ve vědeckých i laických kruzích spíše názor, že se jedná o falzum z první poloviny 19. století.

Jedno je však jisté - jeho objevením se podařilo formovat český národ v moderní občanskou společnost. Otázkou však je, kdo na Zelené Hoře manipuloval s rukopisem?

Klíč od krypty

Stoupám k tajemnému zámku. U levotočivé zatáčky, na první pohled to není žádné zvláštní místo, průvodce vypravuje hrůzostrašné historky. Zde se odehrály četné vraždy, přepadení, oběšení. Dnes je to přehledná zatáčka. V minulosti byly kolem dokola stromy. Výjimečnost a tajemnost místa se údajně potvrdila i „měřením“ virgulí.

Vstupuji do kostela, na jehož výzdobě se udělalo mnoho práce, a všímám si docela malé dlaždice s ornamentem. „To je ,klíč‘ pro vstup do krypty. Tady se musí začít s otvíráním, aby se ostatní velké dlaždice nepoškodily,“ dovídám se od průvodce.

Svatý Vojtěch požehnal dešti

Vedle oltáře ze země vyčnívá kámen, mohl by to být snad i menhir. Nikdo neví, jak velká část je pod zemí. Ovšem není to obyčejný kámen. Na tomto kameni stál v roce 995 svatý Vojtěch a když viděl kraj zubožený suchem, požehnal mu. Snesl se déšť a „pomoklo“, odtud tedy pochází kořeny názvu města Nepomuk a snad i Zelené Hory, protože se vše zazelenalo. Za oltářem jsou náhrobní desky, kde mají být ukryta srdce příslušníků rodu Collorado-Mansfeldů. A nejen srdce, ale i poklady. Ty jsou příčinou častých návštěv hledačů pokladů a také demolování. Nic se zatím nenašlo.

Tak tady velel major Terazky...

Než vstoupím do zámku, dívám se na kamennou stavbu, kterou náš průvodce označil jako hladomornu. Mně připomíná něco jiného. Děj z filmu Černí baroni. Pamatuji se na scénu, kdy přesně na schodu, na který se dívám, překvapil generál vojáčka spícího na stráži a ptal se ho „….Co by dělal, kdyby přišel nepřítel“ a vojáček odpověděl: „…že by se s ním domluvil“. Pán vedle mě snad umí číst myšlenky a připomene mi pravě tuto scénu.

A už jsme historicky před 60 lety. Pan průvodce vykládá, že na nádvoří stála kamenná socha „Neptuna“ a major Terazky ji nechal „popílit“. Můj nový diskutující s tím nesouhlasí. „Ten Neptun už tady za Terazkyho nestál. Ale je pravda, že Terazky přijímal hlášení na lyžích.“

To už nevydržím a zeptám se: „To máte z knih?“

„Ne to mám ze života. Já jsem tady pod Terazkym sloužil.“

Musím se hned zeptat na to, zda tady skutečně byla prasata. Asi osmdesátiletý pán mě vede pár kroků před zámek. Dnes tam rostou stromy. „Tady se chovala prasata a sem občas zašel i Terazky a krmil je trávou. Vlastně Terazky, vlastním jménem Gazda, byl fronťák a byl fyzicky zdatný.“

A abych uvěřil, tak mi za tři dny přišla kopie listu knihy vlastnoručně podepsaná majorem Terazky.

Petr Vokáč

SPIRIT seznamka

SPIRIT seznamkaA

Sleva - předplatné

titul horo 4 fill 330x462

 

Spiritobchod

141249
DnesDnes340
VčeraVčera378
Tento týdenTento týden340
Tento měsícTento měsíc6721

Partnerské weby

Apartmány, ubytování Teplice