Již v dávné minulosti existovali lidé, kteří dovedli vnitřním zrakem a mimosmyslovým vnímáním nahlédnout do bližší i vzdálenější budoucnosti. Své vize pak někteří z nich zvěstovali v podobě proroctví nebo jasnovideckých předpovědí. V nich se pak odrážely i budoucí osudy. V současné době jeden z vědních oborů parapsychologie

mnohokrát prokázal, že kromě našich pěti smyslů skutečně může existovat i mimosmyslové vnímání, tedy telepatie a jasnovidectví, včetně schopnosti předvídat.

Věštec četl ve hvězdách

Jeden ze známých věštců, který se zapsal pod jménem Mlynaříček, nebo-li "Lesní věštec z Bavorska", zůstává velkou hádankou. Říkalo se o něm, že uměl číst ve hvězdách, znal hodiny života jednotlivých lidí a dokázal ovládat duchy. Údajně dovedl do budoucnosti hledět tak jasně, jako kdyby se díval na nějaký film nebo se dokázal na čas do budoucnosti teleportovat. Mlynaříček nemohl ve své době, od druhé poloviny 18. století do dvacátých let 19. století, popsat vše přesně, co o naší, ale i pozdější, době tehdy svým vnitřním zrakem viděl, neboť mu mnoho z toho muselo být zákonitě zcela cizí. Někdy mu chyběla některá slova ke srozumitelnému vyjádření jeho vidění. Dění naší i pozdější doby mu však připadalo cizí, strašné a zdivočelé. Zvláštní obavu u Mlynaříčka vzbuzují výroky o katastrofách ve 21. století: "Stane se během jediné noci, že velká i malá města a vesnice budou zničena." A namísto nějakého přesnějšího data dodává: "Stane se tak až nadejde krátké léto. Tehdy lidé stanou bezprostředně před velkým úklidem světa. Až nebude možné rozeznat zimu od léta a nastane doba velkých povětrnostních změn, pak už to nebude dlouho trvat."

Velký úklid světa

Chmurná předpověď je o to aktuálnější, že klimatické změny už na Zemi nastaly. Mlynaříček ještě dodává, že bezprostředně před "velkým úklidem světa" se na nebi objeví velké znamení a potom bude padat oheň z nebe. Dá se tedy předpokládat, že předznamenáním vážné katastrofy se může stát přiblížení nějaké z větších komet nebo i pád menšího kosmického tělesa do zemské atmosféry. Určitou útěchou Mlynaříčkova vidění pak může být, že nehovoří o nějakém definitivním zániku či konci světa. Po všech hrůzách a utrpeních by měl zase nastat počátek zcela nové epochy ve vývoji lidstva.

Hora proroků

Obdobné mínění jako Mlynaříček sdílejí i mnozí další jasnovidci a proroci. Jasnovidka Anna Emmerichová ve svých viděních rozpoznala, že proroctví všech dob a náboženství mají původ a místo uložení na hoře proroků. Jedná se přitom pouze o mystické vidění, které zpřístupňuje jistý klášter v Himálaji. Právě tam se má také nacházet duchovní střed světa, z něhož jasnovidci čerpali svoji inspiraci. Tam se také připravuje nové zvěstování pro lidskou budoucnost.

Smaragdová hvězda - znamení naděje

Tisíciletá tibetská proroctví hovoří o šťastné zvěsti, kterou po skončení poslední katastrofy ve 21. století oznámí nová hvězda. Uprostřed strašlivých událostí, souvisejících s obrovskou celosvětovou pohromou, se bude na Zemi připravovat fatální změna. Nad světem se objeví obrovské "neviditelné pouto" - prastaré znamení kosmického trestu - a postihne všechny lidi nehodné přijmout odraz velkého světla. Tak se obnoví v pradávných časech ztracená rovnováha. Až započne změna v našem světě a strašlivá katastrofa lidstva skončí, objeví se jako zvěstovatel nového blaha a odraz velkého věčného světla na nebi smaragdová hvězda. Pád lidstva skončí a nastane nový vzestup k výšinám, z nichž člověk kdysi přišel. V novém čase velkých změn bude smaragdová hvězda přibývat na velikosti i na záři a zůstane trvale na nebi jako znamení naděje a důvěry pro celou budoucnost lidstva.

PAVEL KOVÁŘ

SPIRIT seznamka

SPIRIT seznamkaA

Sleva - předplatné

titul horo 4 fill 330x462

 

Spiritobchod

141324
DnesDnes128
VčeraVčera261
Tento týdenTento týden1090
Tento měsícTento měsíc7471

Partnerské weby

Apartmány, ubytování Teplice