Představa cesty do života po životě není ničím novým a překvapujícím. Stačí jen připomenout, že už lidé dávných časů pohřbívali své mrtvé se zbraněmi a zásobami jídla, čímž je vlastně připravovali na jejich další posmrtnou existenci. Do Platónovy doby už byla

tato představa rozpracována až do zcela detailních příběhů.

Voják jménem Er

Tak třeba v knize Republika, napsané 400 let před naším letopočtem, vypráví filozof alegorický příběh o vojákovi jménem Er, který padl v bitvě. Po deseti dnech, když na bitevním poli sbírali těla mrtvých, našli rovněž pozůstatky Erova těla. O tom Platón píše: „Když ho dvanáctý den přinesli domů a položili na pohřební hranici, Er najednou zázrakem ožil.“ A nejen to. Podle Platóna pak začal dokonce překvapeným posluchačům vyprávět o tom, jak se ocitl ve „světě za životem“. Když jeho duše opustila zdánlivě mrtvé tělo a připojila se ke skupině jiných duší, odebraly se společně do místa, z něhož vedl průchod do říše dalšího života. Tam byly ostatní duše zadrženy a souzeny božskými bytostmi, které znaly vše, čeho se duše ve svých pozemských tělech dopustily. Voják Er však souzen nebyl. Namísto toho mu bylo oznámeno, že jeho čas ještě nenastal, a proto se musí vrátit, aby mohl obyvatelům říše smrtelníků sdělit, jak to ve „světě za životem“ vypadá. Ukázali mu tam množství zajímavých a prapodivných věcí a pak ho poslali zpět. Er už nedokázal nijak vysvětlit či popsat, jakým způsobem vlastně cestoval. Prostě se najednou probudil a zjistil, že leží na pohřební hranici, kde měl být spálen.

Tibetská kniha mrtvých

Třebaže tyto události jsou zjevně mytologické, Platónovo vyprávění ilustruje pořadí událostí, které se odehrávají v blízkosti smrti. Tato sekvence však vešla ve všeobecnou známost teprve až v dalších staletích. Podobný popis mnohastupňové cesty se objevuje též v Tibetské knize mrtvých z 8. století představující kolektivní moudrost generací tibetských svatých mužů. Mudrci, kteří knihu psali, byli přesvědčeni o tom, že umírání je svého druhu umění, kterému se člověk může naučit. Tibetská kniha mrtvých byla často předčítána umírajícím či právě zemřelým, čímž je připravovala na budoucí zážitky. Její slova rovněž pomáhala dosud žijícím, aby se zabývali pozitivními myšlenkami a vyvarovali se zdržování umírajících svými projevy lásky a lítosti. Shoda mezi popisy počátečních stadií smrti, jak je uvádí Tibetská kniha mrtvých, a typickým líčením stavů blízkosti smrti podle vlastních zážitků lidí 20. století je až překvapující. Podle tibetských mudrců jsou ti, kdo se přibližují smrti, nejprve zadržováni v jakémsi prázdném prostoru, kde zůstává jejich vědomí ještě zachováno a oni slyší různé zvuky připomínající řev bouře a pískot. Někdy je též může obklopovat mlhavé, šedé světlo. Dále si umírající uvědomují, že opustili své fyzické tělo. Když potom spatří a slyší truchlící pozůstalé, pokoušejí se je kontaktovat, ale marně. Propast mezi nimi už je totiž příliš hluboká, neboť jsou tvořeni jakousi zářící nehmotnou látkou, kdy se pohyb pro ně stává pouze otázkou jejich vlastní vůle. Jak se duchové přibližují říši světla, postupně se zbavují emocionálního vztahu ke své pozemské existenci. V další fázi, naplněni mírem a uspokojením, se zemřelí připravují k definitivnímu opuštění tohoto světa nebo také k návratu do koloběhu života a smrti, ovšem už při vyšším vědomí iluzornosti pozemského života.

Oddělení duše od těla

Podobně jako Tibeťané často i západní filozofové a vizionáři popisují oddělení duše od těla jako smrt. Křesťanští mystici popsali, jak ve stavu blízkosti smrti způsobené nemocí či nehodou končily cesty duší často v říši světla. Možná se vše může zdát až příliš neskutečné, avšak už existuje množství jednotlivců, hnutí i organizací, kterým se podařilo nashromáždit dlouhou řadu příběhů, zápisů a výpovědí o prožitcích ve světech mimo náš život. A to od dob starověku až po naši současnost, což svědčí spíše ve prospěch jen tušeného dění mezi nebem a zemí.

(vel)

SPIRIT seznamka

SPIRIT seznamkaA

Sleva - předplatné

titul horo 4 fill 330x462

 

Spiritobchod

141238
DnesDnes232
VčeraVčera378
Tento týdenTento týden232
Tento měsícTento měsíc6613

Partnerské weby

Apartmány, ubytování Teplice