Úvahy o konci světa trápí lidstvo už od nepaměti. Všechny předpovědi se však nevyplnily. Zdá se nám pravděpodobné, že tento svět, ve který věříme odedávna, jednou v budoucnosti stejně náhle zanikne. Jenom se ještě neshodujeme v názoru na to, jakým způsobem skončí.
Sestoupí z nebes syn člověka?
Tak třeba ve druhé polovině devatenáctého století se prorokovalo, že 12. srpna 1872 zajde svět a tenkrát uvěřily tisíce lidí tomuto proroctví tak, že se vážně chystaly na soudný den. Skutečně také tenkrát vypukla francouzsko-německá válka a mnohé utvrdila ve víře, že toto je předzvěst blížícího se konce světa. Už před křižáckými výpravami byli lidé nejednou zachváceni epidemickým strachem z konce světa. Nejpozoruhodnějším příkladem toho je panika, která vypukla zvláště v křesťanském světě, když se blížilo milénium. V Německu, Francii a Itálii se tehdy vynořilo mnoho fanatiků, kteří kázali, že se blíží konec tisícího roku, prorokovaný ve zjevení sv. Jana a že brzy sestoupí z nebes syn člověka, aby soudil dobré i zlé. Lidé čekali s jistotou, že tento soudný den nebude nikde jinde než v Jeruzalémě. Roku 999 byl počet poutníků, kteří táhli na východ, tak velký, že je srovnávali s armádou na pochodu. Mnozí prodali všechno, co měli, než opustili Evropu a žili z výtěžku v zaslíbené zemi. Rytíři, měšťané i nevolníci táhli v nepřehledných zástupech s ženami i dětmi do svaté země a pohlíželi bázlivě k nebi, odkud měl každou chvíli sestoupit syn Boží v celém svém majestátu.
Znamení, která dávala příroda
V roce 1000 poutníků stále přibývalo. Pověrečná hrůza, která zachvátila tyto ubohé zaslepence, by se nám dnes zdála neuvěřitelnou, kdybychom ji sami nebyli v nedávné minulosti tak trochu neprožívali. Tehdy ještě nebyly noviny, rozhlas a všechny vymoženosti dnešní doby, které by rozšiřovaly zprávy o blížící se pohromě. Obyvatelstvo z roku 1000 muselo přijímat znamení, která jim dávala příroda. Když vypukla bouře, tu padli všichni, kdo pracovali na poli, na kolena, neboť se domnívali, že hrom je hlas Boží a že se při něm rozevře země a mrtví vstanou z hrobů. Fanatičtí kněží ještě rozdmýchávali oheň hrůzy. Každý meteor jim zavdával nový podnět ke kázáním, jejichž pravidelným předmětem byl blížící se soudný den. Také komety bývaly pokládány často za znamení blížícího se konce světa. Ještě roku 1832 zachvátila celou evropskou pevninu hrůza v očekávání, že kometa, jejíž příchod hlásili hvězdáři, je určena k tomu, aby zničila svět.
Jakou moc má pověra
V oběhu byla ještě jiná proroctví. Jedno z takových dohnalo lidi skoro k šílenství, poněvadž tvrdilo, že roku 1630 otráví ďábel celý Milán. Jakou moc má pověra, nacházíme v roce 1524. Londýn se tehdy hemžil věštci a astrology, ke kterým chodili lidé ze všech společenských vrstev denně žádat o radu. V měsíci červnu 1523 předpověděli někteří z těchto podvodníků jednohlasně, že prvního února 1524 dostoupí Temže nebývalé výše, že zaplaví celý Londýn a odnese tisíce domů. Města se zmocnila taková hrůza, že mnoho rodin sebralo svůj majetek a odstěhovalo se na venkov. Velký počet bohatších obyvatel se odstěhoval na výše položená místa, nebo dali postavit daleko v zemi dřevěné kolny nebo stany. Když přišel osudný den, stará dobrá Temže tekla k velkému překvapení všech pokojně dál ve svých březích.
(ryp)

SPIRIT seznamka

SPIRIT seznamkaA

Sleva - předplatné

titul horo 4 fill 330x462

 

Spiritobchod

141240
DnesDnes250
VčeraVčera378
Tento týdenTento týden250
Tento měsícTento měsíc6631

Partnerské weby

Apartmány, ubytování Teplice