Nejposvátnější předislámské místo v Íránu se rozkládalo na březích bezedného jezera. Kdo je postavil a proč? Co má společného s věžemi mlčení?
V horách severozápadního Íránu leží temnomodré jezero: má sto metrů v průměru a podle tradice je bezedné. Živí je termální prameny a neustálé výpary jeho vod vytvořily postupně pánev minerálního nánosu s příkrými stěnami vysokými přes 40 metrů. Dnes je toto tajemné, překrásné jezero v kamenném kalichu známo jako Tahte Solejmán, „Šalamounův trůn“, a až do příchodu islámu bylo uctíváno jako nejposvátnější místo v celém Íránu. Sem, do oblasti sopečné a seizmické činnosti, přivábila starověké zakladatele Íránu Árje kombinace ohně a vody. Posvátné jezero nahradilo jiné starší nedaleko odtud, které přišlo o vodu při zemětřesení. Árjové uctívali oheň a vodu jako živly svého hlavního boha Ahura Mazdy a bohyně vod Anáhity. Jejich třetím nejuctívanějším božstvem byl Mithra, bůh nebeského světa, který se jako Mithras stal objektem přísného tajemného kultu, jenž v pozdní římské říši vážně soupeřil s křesťanstvím o postavení oficiálního náboženství.
Árjové považovali znečištění živlů – země, ohně a vody – za veliké zlo. Tuto zásadu a rituální používání ohňových oltářů předali zoroastrismu.
Kdo jsou zarathuštrovci?
Už přes dva tisíce let zaznamenávají osudy zarathuštrovců vzestupy a pády. V roce 1976 jich bylo na světě už jen asi 130 000, většina jich žije v Bombaji v Indii, kam uprchli, když do Íránu vtrhli muslimové, a kde jsou známi jako pársové. Zoroastrismus, označovaný za nejstarší zjevné náboženství na světě, představuje učení mudrce Zarathuštry, známého Řekům pod jménem Zoroaster. Byl to kněz árijské víry ve východním Íránu krátce po roce 600 př. Kr., který se odtrhl od ortodoxie a prohlásil se za vyvoleného proroka Ahura Mazdy. Zoroastrismus byl reformovanou verzí árijské víry, zdůrazňující princip dualismu – věčného konfliktu mezi stvořitelem Ahura Mazdou a jeho protivníkem Ahrimanem, mezi dobrem a zlem, pravdou a lží.
Za privilegované kněze zoroastrismu byli ve středověkém světě obecně uznáváni mágové, původně členové kmene, který žil v severozápadním Íránu. Mágy byli i tři mudrci, kteří prý cestovali ze Sáve v Íránu, aby byli svědky Ježíšova narození v Betlémě. Od tohoto slova pochází slovo „magie“, kdysi označující zarathuštrovské obřady. Později, když toto náboženství nahradila jiná vyznání, začalo prostě „kouzelnictví“.
Oheň zůstal ústředním elementem zoroastrismu jako symbol Ahura Mazdy. Moderní pársové udržují stejně jako jejich předkové ve svých chrámech věčný oheň. Kněží dodnes nosí závoje, aby oheň neznečistili svým dechem, a používají na jejich udržování jedině čisté suché dříví.
Královský oheň
V době rozkvětu íránské dynastie Sásánovců, která vládla ve 3.-7. století po Kr., byl zoroastrismus prohlášen za státní náboženství a jeho písmo bylo sebráno pod názvem Avesta. Po celém Íránu se stavěly ohňové oltáře s věčně hořícími ohni. Některé korunovaly skalnaté výšiny, hořely pod širým nebem a byly viditelné na velké vzdálenosti. Jiné byly uzavřeny v ohňových chrámech známých jako čahár ták, „čtyři oblouky“, protože jejich základnu tvořil čtverec ze čtyř sloupů navzájem spojených oblouky a podpírajících kopuli. Skoro každé město a vesnice měly svůj posvátný oheň, stejně jako každá provincie. Své ohně měly i společenské třídy: Atur Gušnasp byl ohněm válečníků a králů, Atur Burzén mihr sedláků a Atur Farnbag kněží. Tyto tři veliké posvátné ohně byly zavedeny pravděpodobně už v rané parthské době, kolem roku 150 př. Kr., a tvrdilo se o nich, že je stvořil Ahura Mazda na ochranu světa. Dnes je přesně známo jenom umístění Atur Gušnaspu, Královského ohně – jehož božské plameny plály v ohňovém chrámu ve starém Tahte Solejmán.
Tahte Solejmán byl posvátným místem už dávno předtím, než sásánovský vladař Chusrau I. (513-579) obnovil chrám a vybudoval tu město. Právě Chusrau I. učinil z Tahte Solejmán přední poutnické a posvátné místo v Íránu. Už předtím postavil fantastický palác v Ktésifóntu u řeky Tigridu – palác tak obrovský, že se později lidé domnívali, že je dílem duchů.
Chusrauovo svaté město, vypleněné v roce 624 Byzantici, bylo později přestavěno a zůstalo v užívání i za Mongolů, včetně notoricky proslulého Abaka Chána, který se tu ve 13. století upil k smrti. Ale Královský oheň zhasl a časem se toto nejokázalejší posvátné místo změnilo v opuštěnou masu rozvalin, jak je můžeme spatřit dodnes.
(han)

SPIRIT seznamka

SPIRIT seznamkaA

Sleva - předplatné

titul horo 4 fill 330x462

 

Spiritobchod

141238
DnesDnes237
VčeraVčera378
Tento týdenTento týden237
Tento měsícTento měsíc6618

Partnerské weby

Apartmány, ubytování Teplice