Grafologie je věda o poznání lidského charakteru z písma. Kdo chce být dobrým grafologem, musí mít především vrozenou intuici, kterou nelze vědecky definovat. Toto tvrzení však nepopírá v základě vědecký ráz grafologie. Nikdo nebude popírat cenu meteorologie proto, že nikdy nepředpovídá s absolutní jistotou.
Co o vás prozradí podpis?
V každém písmu je nejdůležitější tvar tahů. Grafologie však ještě vyžaduje, aby se pozorování písma srovnalo s jinými odvětvími psychologie, zvláště s typologií. Je dokázáno, že písmo je spojeno s osobností člověka, nejen s jeho pravou rukou. Symbolicky řečeno, sklon písma nalevo značí v grafologii konzervatismus, držení se tradice, lpění na minulosti, citlivou povahu, ochotnou vždycky chránit druhé. Sklon napravo značí povahu útočnou, namířenou do budoucnosti, jdoucí za pokrokem, jedním slovem povahu silnou.
Nitro pisatele
Poněvadž skoro všichni lidé se s přibývajícím věkem stávají vyrovnanými, jejich písmo má zřetelnou tendenci k strnulosti, i když si udržuje stále sklon napravo. Jiné znamení, podle kterého posuzujeme písmo, je jeho vertikální rozdělení. Písmena se dělí na tři části: vrchní, střední a spodní. V části spodní se značí pudy, ve střední city, v horní rozum. Vertikální rozdělení písma přispívá k pochopení jiných duševních vlastností člověka. Zvláště můžeme pozorovat pevnost tahů v dolní části písmen a slabost v horní. Písmo směřující vzhůru značí energii a výbojnost. Ovšem nesmíme tuto symboliku přeceňovat. Pokud jde o čitelnost písma, je tím větší, čím je povaha racionálnější a tím menší, čím více je ovládána pudy. Také spojování písmen ukazuje povahu člověka. Někteří lidé píší tak, že jedno písmeno přechází plynule do druhého, jiní dělají mezery.
Také okraj papíru může odhalit mnoho: například často si píšící umíní nechat určitý okraj, ale v psaní na to zapomene. Povahy dobyvatelské píší vždycky až na samý pravý kraj, povahy bázlivé začínají od samého levého okraje.
Intuice grafologa
Ačkoliv mnoho údajů, které uvádí grafologie, je pochybných, přece některé můžeme považovat za absolutně platné. Například tečka nad i může být před, za, nebo přesně nad. Tečka před znamená povahu útočnou, tečka za - nerozhodnou a přesně nad i pedantskou. Kdo dělá tečky na způsob čárek, je houževnatý. Písmeno t v podobě meče prozrazuje povahu panovačnou, v podobě kříže povahu mystickou, se silnou příčkou vyznačuje povahy hloubavé. Ale i když existují základní typy, přece má každé písmo svou individualitu. A tu přestává grafologie jako věda a grafologovi zbývá jen vrozená intuice.
(ryp)

SPIRIT seznamka

SPIRIT seznamkaA

Sleva - předplatné

titul horo 4 fill 330x462

 

Spiritobchod

141239
DnesDnes242
VčeraVčera378
Tento týdenTento týden242
Tento měsícTento měsíc6623

Partnerské weby

Apartmány, ubytování Teplice