Filtrovat
 • 3210Věštba 1Coby věštecká pomůcka se I-ťing používá již tři tisíce let, ne-li déle. Jde v podstatě o filozofický systém založený na principech shodných s principy vyšší matematiky a kvantové fyziky. Pracuje se 64 hexagramy, které nesou určité poselství a jejichž strukturu tvoří vždy celkem šest čar.

 • H5a56d7d 1Astrolog Richard Stříbrný upozorňuje: „Nejvýznamnější astrologickou a tentokrát i politickou událostí je stý návrat Slunce na stejnou pozici, jakou mělo při založení naší republiky (je to jubilejní stý solární horoskop), k němuž dochází o den

 • svatek3Čtvrtek – svátek slaví Jonáš

  Jonáš je staré hebrejské jméno, které nosil již biblický prorok. Vzniklo z hebrejského slova „jona“ s významem „holub“. V doslovném překladu je tak muž

 • tarot 2114403 960 720Milenci, Soud, Měsíc

  Očekávejte karmický měsíc, ve kterém se mnohé rozhodne, i když průběh událostí nemusí být podle vašich očekávání. V každém případě nechte vše proběhnout a do ničeho nezasahujte. Situace se

 • svatekSvátek slaví Andrea, Ondřejka

  Andrea je jméno řeckého původu. Stejně jako staročeská podoba jména Ondřejka a mužská varianta Andrej (Ondřej) pochází z řeckého jména Andreas. Překládá se jako „odvážná, statečná, bojovná,

 • 3009povesti 1V srdci malebného Máchova kraje se zjevuje řada zcela protichůdných zjevení a paranormálních jevů. Na renesančním zámku v Doksech se podle staré legendy zjevuje vždy o půlnoci přízrak Bílé paní, kterak prochází komnatami a někdy, za

 • darSvátek slaví Zlata

  Jméno nezapře slovanský původ a jeho význam je patrný na první pohled. Je opravdu spojený s drahým kovem, se zlatem, jméno Zlata nese význam „zlatá”. Jedná se o překlad římského jména Aurelia a

 • 2609prokletíPřáním mnoha lidí je vyhrát miliony v nějaké loterii, přičemž si představují, jak se stane jejich život najednou mnohem lepší a šťastnější. Avšak mnohé příklady ze světa dokazují, že se život výherců často nejen

 • 0509augustiniansky 1Podle legendy byl na místě, na kterém markrabě Leopold III. nalezl na černém bezu svatební závoj své manželky, založen klášter. Vše se seběhlo následovně:Po svatbě s Agnes z Waiblingenu stál Leopold III. Bamberský s novomanželkou na

 • H3f6c8bf 3Jak hodnotí úplněk, který vrcholí 25. září brzy ráno ve znamení Berana, astroložka a záhadoložka PhDr. Olga Krumlovská?

  Vliv uplatňuje úplněk od pondělí, nejsilněji působí v úterý a ve středu a doznívat pak bude ještě ve čtvrtek. Slunce se nachází na rozhraní Panny a Vah, Měsíc na rozhraní

 • slaviSvátek slaví Jaromír

  Jméno slovanského původu má hlubokou historii, která sahá až ke staročeskému slovu „jaryj“ s významem „bujný“, také „silný“ nebo „prudký“. Druhá část jména

 • H5a56d7d 1Astrolog Richard Stříbrný upozorňuje: „V tomto týdnu aktivuje tranzitující Mars pohybující se ve znamení Vodnáře poloviční kosmický kříž v horoskopu zatmění Luny z

 • darČtvrtek – svátek slaví Oleg

  Jméno má skandinávský původ, ačkoli svým zněním mylně evokuje původ slovanský. Vzniklo jako odvozenina skandinávského jména Helgí (Helga), zřejmě v

 • roseSvátek slaví Zita

  Jméno je spojené s několika výkladovými teoriemi, které mu přisuzují nejčastěji italský nebo perský původ. Nejužívanější teorie jméno spojuje s výrazem „zita” - „cita” z italského

 • Fotografie 0012Runa Thurisaz (obr, trn)

  Výklad Lucia di Moriani: Runa avizuje příchod událostí, které mohou zamíchat kartami, jak se říká. Připomíná vám, že přílišné ambice a zesílené ego vám mohou uškodit, vyvolat

 • 1309znameníPanna symbolizuje zralost a jistotu, je to materialisticky založené znamení zvěrokruhu, které neztrácí čas sněním a sentimentalitou. Život vnímá nesmírně komplikovaně a mnohovrstevně, registruje tolik

 • 3709coMožná to bude znít vašim uším nesmyslně, ale faktem je, že válečná tažení mají s módou a krásou mnoho společného. Války například měnily ideály krásy a šířily módu rychleji než leta mírová. Nebýt válečných

 • kyticeSvátek slaví Kryštof

  Jméno má řecký původ a jeho význam je spojován se jménem Christoforos. Jde o složeninu dvou slov, slovo „christos“ znamená v řečtině „olejem pomazaný“ a

 • 2809jedinečnýBeran

  Izolace, Odhalení

  Samota vůbec není zlá, jen vám nastavuje zrcadlo a ptá se, zda jste schopni žít sami se sebou. Bojíte se? Koho? Odmítáte ten obličej v zrcadle? Pokud

 • sva3Svátek slaví Naděžda

  Jméno slovanského původu vzniklo v ruštině jako doslovný překlad řeckého slova „elpis”. Významem slova „elpis”, také jména Naděžda je tedy

 • 03E12118 2Astrolog Richard Stříbrný říká: „Bezesporu nejvýznamnější konstelací je přechod Slunce do znamení Vah, ke kterému dochází v neděli 23. září. Horoskop sestavený pro tento

 • svatek3Pátek - svátek slaví Radka

  Toto jméno vzniklo osamostatněním domáckých variant jmen začínajících na Rad- (Radoslava, Radomíra, Radimíra a jiné). Jméno bývá spojováno i s

 • 1209osudBeran

  Kostky říkají: 1 + 3 + 1 = 5

  Pusťte se do práce, dokončete vše, co jste započali. Pokud si nepospíšíte, mohl by za vás sklidit úspěchy vaší předešlé práce někdo jiný. Jedničky

 • slaviSvátek slaví Lubor

  Původ tohoto staročeského jména je spojen se staroslovanským slovem „lub“, respektive „ljub“, které se překládá jako „libý“, také „líbivý, hezký, příjemný“.

 • roseSvátek slaví Marie

  Jméno je nejužívanějším českým jménem, jeho význam však není zcela jednoznačný. Jde o prastaré hebrejské jméno, které se objevuje již v Bibli. Pochází zřejmě ze jména Mirjam (česky Miriam), jemuž

 • 0609děti 2Myšlenka reinkarnace je přijímána zejména buddhisty, kteří jsou přesvědčeni o tom, že každá lidská bytost má duši, nebo-li psychickou podstatu, jež existuje nezávisle na fyzickém těle. Tato psychická bytost pak i po

 • svatekSvátek slaví Denisa, Denis

  Jméno Denisa má stejný původ jako jméno Denis. Obě pocházejí z řečtiny. Jméno vzniklo jako odvozenina řeckého jména Dionýsos, který byl bohem vína. Překládá se

 • sva3Svátek slaví Irma

  Jméno Irma se vyvinulo z němčiny. Jeho původ souvisí se starogermánskými jmény začínajícími na Irm- (Irmgarda, Irmhilda, Irmtraud aj.). Vykládá se jako „silná, pevná“ či

 • 0709MandalaZÁŘÍ

  Panna (23. 8. – 22. 9.)

  Jedno staré přísloví říká, že není na světě bylina, která by na něco nebyla. Astrologie připisuje jednotlivým znamením zvěrokruhu bylinky, které jsou pro ně velice vhodné a účinné. Lze z

 • svatek3Pátek - svátek slaví Regina, Regína

  Jméno pochází z latiny, z latinského slova „regina”, které se překládá jako „královna”. Nese tak význam „královna” nebo „vládkyně”.

  Astroložka a numeroložka Daniela Hannah míní: „Je to

 • kyticeSvátek slaví Boleslav

  Jméno má pravoslavný původ a vzniklo ze dvou částí – z „bolje“, což znamená „velko-, vysoko-“, a z „slav“ s významem „slavný“. V doslovném překladu se tedy jméno dá vyložit jako „velkoslavný“.

 • svatekSvátek slaví Boris

  Jméno slovanského původu má několik variant výkladu. Výkladové teorie ho spojují se jmény Borislav (v překladu „proslavený bojem“) či Borimír (v překladu „bojuj za mír, dělej svět lepším“). Další prameny pak jeho vznik dávají do

 • 2909řekniSny zajímaly člověka od nepaměti. Už od nejstarších dob bylo snů používáno k různým proroctvím, kultovním a jiným náboženským obřadům. Lidé je chápali jako hlas „shůry“. Za sny, ať už jsou fantastické a jednáme v nich jinak než v bdělém

 • svtekSvátek slaví Jindřiška

  Jméno pochází ze staroněmeckého jména Heimerich. Vyvinulo se ze slov „heim“ („domov“) a „ríhhi“ („vládce“), překládá se tedy jako „vládce/vládkyně domu“ či

 • 0909Zářijová symbolikaVětší část měsíce září náleží znamení Panny. Astroložka Olga Krumlovská o něm říká: „Je to v pořadí druhé zemské znamení, vládne mu planeta Merkur, proto je podobně jako znamení Blíženců považováno za „nervní“. Jinak je to znamení ženské,

 • slaviSvátek slaví Bronislav

  Jméno má ryze slovanský původ. Je alternativou jména Branislav, které má stejný význam. Obě tato jména vycházejí ze dvou slov. První část se dá přeložit

 • penze+ 1. až 7. září: Situaci na trzích u nás i ve světě pozitivně ovlivní chronomy Merkuru, což je patron obchodníků. Díky tomu by se obchody s nemovitostmi, s produkty zdravé výživy a s medikamenty měly hýbat. Lidé budou

 • Pátek 29. září - svátek slaví Michal

  Jméno má hebrejský původ. V Bibli se jménem Micha´el nazýval jeden z apoštolů. Jméno se vykládá jako „ten, který je jako Bůh, podobný Bohu”. Michal je zkráceninou jména Michael.

  Astroložka a

 • Mše duchů

  Podle pověsti se na hřbitově u kaple svatého Wolfganga v Horní Krupce za určitých svátků občas objevuje průvod duchů zemřelých. Tito duchové pak směřují do kaple na vskutku strašidelnou mši. V žádném

 • Svátek slaví Václav a Václava

  Obě jména mají slovanský původ. Jde o novější podobu staročeského jména Venceslav s významem „slavnější, více slavný” (staroslovanské „vence” znamená „více”).

  Astroložka a numeroložka Daniela Hannah říká: „Jména avizují

 • Svátek slaví Jonáš

  Jde o staré hebrejské jméno, které nosil již biblický prorok. Vzniklo z hebrejského slova „jona“ s významem „holub“. V doslovném překladu je tak muž jménem Jonáš holubem. Jméno Jonáš se

 • Beran – ochranný anděl Gabriel

  Rada vašeho andělského ochránce je, abyste si zachovali chladnou hlavu a dali na zdravý rozum ve vztazích, ve kterých to může v této době mírně zaskřípat. Nepůjde o nic závažného, ale věcný

 • Svátek slaví Andrea (Ondřejka)

  Jméno je řeckého původu. Stejně jako staročeská podoba jména Ondřejka a mužská varianta Andrej (Ondřej) pochází z řeckého jména Andreas. Překládá se jako „odvážná, statečná, bojovná,

 • Když se v roce 1212 vydal s královskou výpravou jistý mnich, aby v Basileji získal Zlatou bulu sicilskou, netušil, že sejde z cesty. Samotného satana mu představil mág Michael Scott a zároveň ho zasvětil do tajů černé magie. Mnich s mágem uctívali ďábla

 • Svátek slaví Zlata

  Jméno nezapře slovanský původ. Jeho význam je spojený s drahým kovem - se zlatem. Zlata je skutečně „zlatá”. Jedná se o překlad římského jména Aurelia, kořeny jména tak sahají až do dob

 • Na východní straně Afriky, v Indickém oceánu, leží největší africký ostrov Madagaskar, oddělený od pevniny Mozambickým průlivem. Hornatý ostrov je obydlen různými kmeny. Základ obyvatelstva tvoří dvě rasy, původními příslušníky jsou Hovové a

 • Pátek – svátek slaví Darina

  Existuje několik teorií výkladu tohoto jména. Nejčastěji je uváděno jako jméno jihoslovanského původu s významem „dar, dárek“. Může však jít také o alternativu orientálního jména Darie, Darja, které se

 • Babylon byl prvním městem založeným po Potopě světa, ve své době největším městem na Zemi a symbolem směsice národů, jazyků a božstev. Tato různorodost se projevila i v předpovědích budoucnosti a jejích výkladech, babylonští kněží sestavili první

 • Svátek slaví Matouš

  Jméno se vyvinulo z hebrejského „Mattyth Jáh(u)”, stejně jako jméno Matěj nebo jeho archaická podoba Matyáš. Jméno se z hebrejštiny překládá jako „dar Boží, dar od Boha”.

  Ezoterička

 • Svátek slaví Oleg

  Jméno má skandinávský původ, ačkoli svým zněním mylně evokuje původ slovanský. Vzniklo odvozením ze skandinávského jména Helgí - zřejmě v ruštině. Jeho významem je „svatý, přinášející

 • Svátek slaví Zita

  Jméno je spojováno hned s několika výkladovými teoriemi, je mu přisuzován nejčastěji původ italský nebo perský původ. Nejužívanější teorie jméno spojuje s výrazem „zita”, „cita” z italského nářečí, překládá se pak

 • V šumavských Stachách je krásně. Půvabné letovisko s nádherným okolím se může pochlubit zajímavým kostelem, zázračným obrazem, hřibovou „rezervací“ a hřbitovem s opravdovým hrobem „obra“. Nejde o žádnou přízračnou bytost, nýbrž o

 • Svátek slaví Kryštof

  Jméno Kryštof (také Krištof) má řecký původ. Jeho význam je spojován s řeckým jménem Chrisroforos. Jde o složeninu slov „christos“ (znamená v řečtině olejem pomazaný) a „ferein“ (nosit). Jméno se symbolicky překládá jako

 • Pátek - svátek slaví Jolana

  Jméno má buď řecký, nebo slovanský původ. Řecká verze výkladu ho spojuje se jménem Helena. Významově by se pak překládalo z řečtiny jako „světlo“ či „pochodeň“. Jméno se mohlo vyvinout i z ruské

 • Beran

  Skládání celku, závěr

  Jak se říká, vše zlé je k něčemu dobré. Nyní sami poznáte, že předchozí neúspěchy či odříkání měly svůj význam. Ukáže se výsledek, který může překvapit i vás samotné, tím spíše okolí. Přichází

 • Svátek slaví Radka

  Toto slovanské ženské křestní jméno vzniklo osamostatněním domáckých variant jmen začínajících na Rad- (Radoslava, Radomíra, Radimíra a podobně). Bývá spojováno i s archaickým slovanským jménem Radmila, pravděpodobně

 • Svátek slaví Lubor

  Lubor je staročeským mužským křestním jménem. Původ jména je spojen se staroslovanským slovem „lub“, resp. „ljub“, které se překládá jako „libý“, také „líbivý, hezký, příjemný“.

 • Předpovídáním budoucnosti z karet se odedávna zabývají věštci a kartářky. Způsobů vykládání karet je mnoho, my však nabízíme výběr jedné zobrazené karty. V případě, že si chcete vyložit karty sami na sebe, měli byste si najít klidné místo a myslet na to, co chcete zjistit. Pečlivě karty zamíchejte a

 • Svátek slaví Marie

  Význam tohoto nejužívanějšího českého jména není jednoznačný. Jde o prastaré hebrejské jméno, které se objevuje již v Bibli. Pochází zřejmě z hebrejského jména Mirjam (česky Miriam), kterému se přisuzuje egyptský

 • Svátek slaví Denisa a Denis

  Obě jména mají stejný původ, pocházejí z řečtiny. Vznikla odvozením z řeckého jména Dionýsos, který byl bohem vína. Překládá se tedy jako „božské dítě, bůh vína“ nebo „zasvěcená bohu vína“. Česká podoba

 • Pátek 8. září – svátek slaví Mariana

  Toto jméno může být ženskou alternativou jména Marián. Mělo by pak zřejmě latinský původ a překládalo by se jako „patřící k rodu Máriů”. Jméno by pocházelo z římského slova Marianus, respektive Marius, což bylo

 • Beran

  Kostky říkají: 4 + 3 + 2 = 9

  Číslo devět vám říká, že byste se neměli uzavírat před světem a zahazovat své sny jen proto, že momentálně něco nevyšlo. Vše je o správném načasování, čtyřka vás navíc nabádá k další práci, dvojka

 • Svátek slaví Regina

  Jméno Regina (také Regína) pochází z latiny. Základem je slovo „regina”, které se překládá jako „královna”. Význam je stejný, tedy Regina je „královna” nebo „vládkyně”. Dodnes se slovo „regina” užívá se stejným

 • Svátek slaví Boleslav

  Jméno má pravoslavný původ. Vzniklo z spojením „bolje“, což znamená „velko-, vysoko-“, a „slav“ ve významu „slavný“. V doslovném překladu ho tedy lze přeložit jako „velkoslavný“.

  Astroložka a numeroložka Daniela Hannah o Boleslavech říká:„Milují

 • Svátek slaví Boris

  Jméno má slovanský původ a několik variant výkladu. Výkladové teorie ho spojují se jmény Borislav (v překladu „proslavený bojem“) či Borimír (v překladu „bojuj za mír, dělej svět lepším“). Další prameny pak vznik jména

 • ZÁŘÍ

  PANNA 24. 8. – 22. 9.

  Obrázek je aktivován pro léčení střevních potíží, k posílení a harmonizaci organismu.

  Vládnoucí planetou znamení Panny je

 • Svátek slaví Jindřiška

  Jméno je ženskou podobou staroněmeckého jména Heimerich (Jindřich). Vyvinulo se ze slov „heim“ (domov) a „ríhhi“ (vládce), překládá se tedy jako „vládkyně domu“ či „paní domova“.

  Astroložka a numeroložka Daniela Hannah

 • 1. až 5. září- projeví se hodně dynamické chronomy. Světlo světa mohou v těchto dnech spatřit převratné novinky vědy a techniky či vynálezy, které posunou lidstvo vpřed na poli technického pokroku. Pozitivní impulzy by především měly dostávat akcie firem produkujících moderní technologie podporující letecký

 • ASTROLOG Richard Stříbrný upozorňuje: „Bezesporu nejvýznamnější astrologickou událostí měsíce září je přechod Slunce do znamení Vah, který nastane 22. září ve 22.02 hod SELČ. Na Severní polokouli tak dochází k Podzimní rovnodennosti a horoskop sestavený pro

 • Pátek 1. září – svátek slaví Linda a Samuel

  Původ ani význam jména Linda není přesně znám. Jméno bývá spojováno se španělským slovem „linda“ ve významu „krásná“, ale také s německým výrazem „lind“ s překladem „jemná, mírná“. Jméno je však velmi

 • Slunce vstoupilo do znamení Panny 23. srpna a setrvá v něm do 22. září. To, co jsme vypěstovali a sklidili, potřebujeme zpracovat, zakonzervovat. Převládá snaha vytěžit ze všeho co nejvíce. S ubývajícím světlem si začneme připouštět myšlenky na důležitost

 • Beran – ochranný anděl Gabriel

  Pokud jste na sobě v uplynulém období zapracovali a poučili se z chyb, máte před sebou skvělé dny plné úspěchů. Je pravděpodobné, že se nějaké překážky vyskytnou, ale nemusíte mít obavy, hravě je zvládnete. Nezapomínejte

 • Každý z nás má jiné charakterové rysy, své silné a slabé stránky, slabůstky, a tak se stárnutí logicky projevuje u každého jinak. Určitým faktorem je také genetická výbava a pak skutečnost – jak se k přibývajícím rokům postavíme. Podívejme se, jak jsou na tom jednotlivá znamení

 • U spodního okraje pohoří Ural, které rozděluje Rusko na evropskou a asijskou část, leží Arkaim. Podle všeho jde o nejstarší sídlo na území Ruska. Vědci tu odkrývají stále další stopy po neuvěřitelně rozvinuté civilizaci. Mimo jiné zde byly nalezeny kostry lidí s

 • HATHOR

  Bohyně ztělesnění nebe, lásky, radosti, hudby, pití, ochránkyně žen a zemřelých, pomáhala při porodu a výchově dětí. Hathor byla jednou z nejuznávanějších božských bytostí. Zobrazovali ji v podobě

 • Beran

  (Fehu, Kaunaz, Hagalaz):Ověříte si asi pravdivost rčení, že bez práce nejsou koláče. Teď nelze váhat, je zapotřebí, abyste jednali a konali, jedině díky tomu se posunete vpřed. Vzhledem k okolnostem možná zjistíte, že kdosi stojí

 • Fenomén záhadných "mužů v černém" zaměstnává záhadology již desítky let. Ale muži v bílém? Nabízíme vám zajímavé svědectví z Čech. Následující příhoda se odehrála o prázdninách roku 1960.
  Pan Josef z Prahy si vyrazil s rodinou na pěkný výlet, cílem byl

 • Pověst o Medvědí kapli

  Několik desítek domů v zaniklé obci Fuchsberg už neuvidíte. Po vysídlených Němcích tu zůstalo jen pár stop v krajině a zvláštní atmosféra. Také podivná kaple, tři litinové kříže a očarovaný kámen. Říká se, že tento kout dříve okupovali lesní netvoři. A proč ne?

 • Už před tisíci lety věřilo lidstvo v sílu talismanů, v jejich moc chránit člověka před zlem. Existovaly v prvotně-pospolných společnostech, byly populární i později. I dnes mnozí věří v jejich magickou sílu, jsou přesvědčeni o tom, že mohou přitahovat energii, ovlivňovat běh

 • Pro naše předky byla zvířata indikátory počasí, věštci i léčiteli, některá byla dokonce považována za posvátná a náležitě uctívána. Že má živočišná říše svá tajemství, o tom ví své psycholožka, astroložka a záhadoložka Olga Krumlovská, která se s námi podělila o své

 • Vztahy mezi lidmi, zejména ty partnerské, jsou velmi složité. Hlavním tématem následujících řádků je svádění, první rande, trocha erotiky. Každé znamení má jiné sexuální chutě a když je u partnera poznáte, prožijete neskutečnou hloubku lásky.

  První rande s Vahami

  Při prvním setkání

 • SMRT, MÁG, POUSTEVNÍK

  Budeme nemilosrdně postaveni před hotové věci, které se nám zrovna líbit nemusejí. Berme to ale tak, že změny jsou nutné, nevyhnutelné. Lidstvo došlo do fáze, kdy musí jednat, aby mohlo žít lépe a snadněji. Získáme možnost

 • Beran

  Kostky říkají: 1+3+2 = 6Číslo 6 symbolizuje zamilovanost, je znakem rodinných vztahů, rozumu, uvědomění a moudrosti. Pokud vás trápí nějaký problém ve vztazích, číselná kombinace ukazuje, že se nemáte bát vykročit

 • Při erupcích se sluneční plazma šíří do okolního prostoru a vytváří tzv. tlakovou vlnu. Dokud nezačaly létat družice a automatické meziplanetární stanice, okamžik příchodu sluneční tlakové vlny se na Zemi zjišťoval buď podle náhlého začátku

 • Psychotronik, záhadolog a spisovatel Ing. Josef Schrötter je autorem několika knih z oblasti alternativní medicíny a ezoteriky. Vytváří mimo jiné léčivé 3D obrázky, tzv. stereogramy, jejichž působení můžete otestovat sami na sobě.

  Obrázek pro třetí oko je aktivován k léčení jater

 • Beran – ochranný anděl Gabriel

  Po období jisté pohody se můžete ocitnout ve víru událostí jak v práci, tak v osobním životě. Některé vaše představy se mohou začít rozplývat jako pára nad hrncem. Nedejte se tím ale vyvést z míry, vaším úkolem je

 • SMRT, KOLO OSUDU, VĚŽ
  Tento měsíc se ponese v duchu změn, a to zásadních. Některé by se nás sice mohly týkat nepřímo, přesto by mohly docela zabolet. Jedno hodně pravdivé přísloví ale říká, že pokud nám pánbůh něco sebere, je to jen proto, že pro nás má

 • Zakladatelka karmické numerologie, Hannah J. Nesvadba říká: „V datu narození máme vepsáno vše o svém životě, včetně zátěže, kterou přebíráme po rodičích. Kdyby každý věděl, jakou karmu má skrytou v datu narození, nedopouštěl by se mnohdy osudových omylů.“
  NEHODA NENÍ NÁHODA!

 • Beran
  Začátek školního roku bude celkem úspěšný. S ničím byste neměli mít větší potíže, studium by vás mohlo i bavit. Nenechte se

 • Posvátný démon − Nuri-botoke
  Poměrně velké množství japonských démonů se údajně vyskytuje v blízkosti svatyň a chrámů. Jen tento, v překladu „obalený Buddha“, by měl být svatou bytostí seslanou, aby potrestala lidi, kteří se špatně starají o svůj butsudan. To je

 • Beran
  (Isa, Eh, Daeg): Buďte pozorní, nic nepodceňujte. Zbavte se iluzí a nespoléhejte se příliš na druhé. Nelze vyloučit, že budete muset kamsi cestovat nebo učinit nějaké rozhodnutí. Ale nebojte se

 • Beran
  Kostky říkají: 3+4+5 = 12 Nyní nic není předem dané. Situace i okolnosti se stále vyvíjejí, leccos se může změnit. Zda to bude ve váš prospěch a dle vašich představ, závisí i na tom, jak

 • Tak jako mají Keltové sestavený horoskop podle stromů a Egypťané podle bohů, indiáni mají svoje znamení spojená s charakteristikami zvířat. Základem jejich horoskopu, který se nazývá „Kruh Země“, jsou totemy v podobě dvanácti

 • Jména ovlivňují náš život, pomáhají odhalit osobnost, její charakter, slabiny i silné stránky, budoucnost. Vydejte se s námi za tajemstvím některých nejvíce používaných křestních ženských a mužských jmen.
  RADKA
  Co všechno víme o jméně Radka
  Jméno Radka vzniklo

 • Beran – ochranný anděl Gabriel
  Čekají vás úspěchy, ale nesmíte sklouznout do sebeuspokojení. Jakmile začnete příliš obdivovat sami sebe, spusťte kontrolní systém ve své hlavě a „naordinujte“ si odstup, nadhled a soucítění s potřebami

 • V lokalitě Chmelín nalezli archeologové zbytky prvních obydlí člověka, hromadný hrob i hroby samostatné. Objevili zde jasné stopy po osídlení z doby kamenné a bronzové. Člověk tu údajně žil již před 7 000 roky. Velkou záhadou

 • Názvy sedmi dnů v týdnu
  Za názvy jednotlivých dnů v týdnu se v různých jazycích skrývají označení nebeských těles a jejich kultů božstev, nebo pouhé řadové číslovky? Týden je vlastně kalendářní jednotka o sedmi dnech. Týden pochází z Orientu a

 • Říjen v sobě nese spoustu rozmarů a na lidi působí zcela rozdílně. Jedni propadají depresím, protože odchází léto a začínají se krátit dny, druzí se už začínají těšit na Vánoce a zimní radovánky. Naši keltští předci slavili poslední říjnovou noc svátkem

 • Karmaložka a numeroložka Hannah J. Nesvadba během své praxe došla k přesvědčení, že se v některých ohledech nemůže ztotožnit s obecnými charakteristikami jednotlivých znamení zvěrokruhu v podobě, jakou nám předkládá astrologie. Proto jsme pro vás připravili stručný

 • Dominik Tom Tetík se zabývá reiki, masážemi, kineziologií, očistnými rituály a terapiemi. Můžete se s ním rovněž setkat na akcích spojených se šamanským bubnováním nebo výkladem o mayském kalendáři Tzolkin, neboť byl

 • Hurikánem bývá označována ničivá tropická bouře o síle větru přesahující 119 kilometrů za hodinu. Hurikány vznikají nad mořem, v místech s dostatečnou hloubkou a teplotou vody, a obvykle dosahují výšek okolo deseti až

 • První tarotové karty lidé zaznamenali v polovině čtrnáctého století. V rukopisu z roku 1377 popisuje mnich Brefield Switz karetní hry a roku 1379 zase Belgičan Duke Brabant zaznamenává nákup balíčku karet. Od té doby se

 • Jak napovídají staré záznamy, existovala celá řada věšteckých metod, s nimiž se již v současné době víceméně nesetkáme. A v některých případech bychom se s nimi možná - s ohledem na okolnosti a způsob provádění - ani setkat nechtěli.
  Antropomantie
  Nejprve se

 • V malém městečku El Jem na východě Tunisu žije necelých 20 000 obyvatel a monstrózní stavbu římského kolosea byste tu nejspíš nečekali. A přesto tu přímo v jeho centru je (tvoří skutečně střed města) a patří k neznámějším

 • Co se týče barev oblečení, je prokázáno, že hrají v naší psychice důležitou úlohu. Jejich vliv se přitom neomezuje pouze na psychiku samotnou, ale rovněž i na zdraví - zejména u lidí citlivějších a vnímavějších. Aby co možná nejvíce působily

 • V tomto rituálu se jedná spíše o meditaci, která vám pomůže vyrovnat se se ztrátou partnera. Lze ji využít i v případech, kdy jde třeba jen o kamaráda. Tento rituál má několik variant, můžeme jej provádět i bez jakýchkoliv pomůcek, ale

 • Beran
  (Othila, Man, Uruz): Finančně by se vám mělo dařit, runy nevylučují, že získáte nějaký finanční obnos. Jestliže vás trápily starosti, potíže, měla by se začít situace uvolňovat. Věřte, že můžete vykročit na

 • Předkolumbovskou Severní Ameriku si někdy představujeme jako svět bojovných kmenů, které spoluvytvořily legendu Divokého západu. Indiánské civilizace naopak kvetly v Mexiku a Peru. Není ale tato představa do jisté

 • VÁHY (24. 9. - 23. 10.)
  Každé znamení zvěrokruhu má svoje slabé stránky, dispozice pro nejrůznější onemocnění, zdravotní problémy. Jaká strava, relaxace, bylinky, pohyb jsou pro to které znamení nejvhodnější? To se můžete dozvědět z našeho seriálu.
  Charakteristika
  Lidé narození v

 • Existuje stále více odborníků, kteří potvrzují poznatky starých národů, že existují místa, která nepřejí ani lidem, ani rostlinám nebo zvířatům. Taková místa znali i Egypťané. Nebylo možné postavit domy na bývalých hřbitovech, na

 • Beran – ochranný anděl Gabriel
  Určitě jste si v uplynulém období kladli vícekrát otázku, zda jde vše tak, jak chcete a přejete si. Najít odpověď můžete právě v tomto období, neboť jste díky andělům obdařeni

 • PĚTKA
  Enneagram je dynamicky se vyvíjející psychologický a duchovní systém devíti typů osobnosti. Odhaluje niterné motivy jednání a nabízí možnost vědomého vývoje. Jde o kompletní popis struktury návyků, tendencí, emočních a myšlenkových

 • Pro někoho je šťastným číslem třináctka, pro jiného desítka, někdo se snaží vyhýbat magické sedmičce. Například pro Číňany je naopak smolařská čtyřka, protože zní stejně jako slovo „smrt“. V psaném projevu se tento piktogram

 • Podle dlouhodobého pozorování se v našich zeměpisných šířkách Evropy počasí o víkendech většinou pokazí. Evropští vědci tento fenomén přičítají týdennímu cyklu, když je o sobotách a nedělích ve vzduchu nejvíce prachových

 • Říjen je měsícem, kdy začíná pomalu usínat příroda a lidé se připravují na dlouhou zimu. Jaký bude říjen právě u vás, na to jsme se podívali do Mayského starobylého horoskopu.
  Beran - Kolibřík
  Bude to pro vás příjemný měsíc, kdy

 • Neobvyklé jevy na obloze přináší každý čas a objevují se na různých místech. Kazašská protivzdušná obrana zaznamenala UFO nad Alma Atou. Podle slov službukonajícího operačního důstojníka Dobrynina měl tento

 • Mezi nebem a zemí je mnohdy víc, než můžeme rozumem vysvětlit. Myšlenka, že nás provází na každém kroku neviditelný průvodce, který nás láskyplně ochraňuje, stojí při nás a neodsuzuje naše konání, nám dává sílu

 • Živly - čtyři základní prvky, ze kterých se skládá svět - oheň, země, vzduch, voda. Každý živel dává člověku jisté kladné i záporné vlastnosti. Oheň zosobňuje energii, aktivitu, život, nadšení. Vzduch představuje mužský princip, pohyblivost, jeho

 • Co vás čeká a na co se máte v nadcházejících dnech připravit? Podívejte se, co k tomu říká numerologický náhled. Spolu s tímto podzimním měsícem se ujímají vlády energie čísel 10/1 (říjen je desátý měsíc) a

 • Beran
  Vězte, že vám září nabízí celkem ideální podmínky pro úspěšný start do dalšího školního roku. Využijte tedy příznivých aspektů a nezahálejte. Dařit se

 • Letošní astronomický podzim nastal 22. září ve 22 hodin 44 minut, kdy Slunce vstoupilo do znamení Váhy. Slunce v tento den vyšlo přesně na východě a zapadlo přesně na západě. Na rovníku

 • Beran - ochranný anděl Gabriel

  Následující dny by mohly být dost kritické, proto zachovejte klidnou mysl. To se ale netýká milostných záležitostí, protože máte

 • Ještě před řadou let se mohlo zdát, že černé díry ve vesmíru patří spíše do oblasti sci-fi. Vědělo se o nich totiž jen velmi málo, třebaže nám nabízely zajímavé úvahy o dalších vesmírných světech a cestování v čase. Dnes už víme, že černá díra

 • Září patří podle keltského kalendáře lidem VRBY, LÍPY, OLŠE a LÍSKY.
  Lidé vrby (narození 3. 9. až 19. 9): Působí v nich protiklady - vnímavost a zádumčivost. Mívají sklon ke snění, ale i neklidu, rozmarnosti. Jsou citliví, mohou mít léčitelské a věštecké schopnosti, dokážou

 • Snažíte se vyhrát ve sportce? Sázíte nějakou kombinaci čísel a zkoušíte to stále znovu? Tušíte, zda a popřípadě jakou máte šanci na výhru? Myslíte si, že si člověk může k výhře nějak pomoci? Podívejte se spolu s námi na téma sázení a výher z trochu jiného úhlu. Tentokrát jsme si o tom povídali s paní Renatou Herber, která se mimo jiné zabývá výkladem tarotových karet a runovou magií.

 • Lidé narozeni v lednu
  V tomto měsíci byste měli razit heslo - práce je přednější než zábava. Určité věci totiž nejspíš naberou spád a vám se to nemusí příliš zamlouvat. Počítejte tedy raději

 • Představa o tom, že náměsíční chodí po střeše, je tak trochu lidovou nadsázkou, i když v literatuře můžeme najít poměrně dost případů, kdy člověk dělá věci nevídané. S chozením ve spánku má řadu let problém

 • Beran
  (Uruz, Eoh, Berkana): Pozor na manipulaci, kdosi se zřejmě pokusí využít vás či vašich schopností ve svůj prospěch. Máte však na to, abyste překonali všechny nástrahy i úskoky, pikle okolí se vás nedotknou. Před vámi se

 • Nejen lidé s citlivým žaludkem, revmatici, s nemocnými nervy, kardiaci jsou meteosenzitivní, dovedou předpovídat počasí. I příroda, některé jevy kolem nás mohou být zřetelným signálem o změně počasí. Například

 • Odedávna jsou drahé kameny a minerály nositeli světla, vesmírné energie, léčebnými prostředky na nejrůznější choroby a nemoci, posilovači zdraví. Poskytnou ochranu před negativními energiemi, vibrace krystalů umějí do života přilákat lásku nebo vylepšit stávající vztah, povzbudit duši. Vydejte se s námi odhalit tajemství jednotlivých kamenů.
  Měsíční kámen
  Léčebné použití: Tento kámen je určen především ženám, je silně

 • Vzpomínky na svou posmrtnost měli mnozí pacienti, kteří byli již klinicky mrtví, ale podařilo se je přivést zpět k životu. Důkazy pro toto tvrzení nashromáždili vědci během jednoho výzkumu v Londýně. Vyvracejí zároveň

 • Runa Teiwaz má tvar oštěpu a je znakem boje. Náleží bohu Týrovi - jednorukému bohu válek a vítězství. Tento severský bůh je strážcem nestranné spravedlnosti. Tato runa slibuje dokonale spravedlivý soud, který rozhodne vždy ve prospěch

 • V čínském horoskopu panuje jiný řád než v evropském. Čínská znamení ve zvěrokruhu jsou údajně jedním z nejspolehlivějších průvodců minulostí i budoucností. Proč a jak ale vznikl jejich dvanáctiletý cyklus? Podle sta

SPIRIT seznamka

SPIRIT seznamkaA

Sleva - předplatné

titul horo 4 fill 330x462

 

Spiritobchod

141247
DnesDnes320
VčeraVčera378
Tento týdenTento týden320
Tento měsícTento měsíc6701

Partnerské weby

Apartmány, ubytování Teplice