O COOKIES

TZOLKIN 10. 9. 2015 9 BEN kin 113 galaktický portál
Výklad Lenky Sýkorové:
Ben – Poutník - Svoboda, prolomení hranic, trpělivost, nebeský pilíř, talent tvůrce, vůle jednat, duchovní síla, cesta v čase a prostoru, nebeský vyslanec, mystická síla, psychická rovnováha. Bolon (9) je v kontextu s Ben a Chicchan extrémně mocná síla obzvláště pro těhotné ženy a nastávající páry. Ať už jste v očekávání, nebo děti máte, ctěte dnes jejich ducha a duši, stejně jako posvátnou odpovědnost být rodič nebo opatrovník, vytvářet život a přinášet tomuto světu nové lidské bytosti, jejichž životní zkušenosti, názory a cesta životem z velké části spočívají ve vašich rukou. Na druhé straně všichni jsme dětmi; ctěte své rodiče i jejich předky, jejich oběti a práci, kterou dělali, aby nám mohli dát to nejlepší. BEN je jeden z nejdůležitějších glyfů – význam je síla, důvěra, autorita, sebevědomá síla, která pomáhá rostlinám růst. Rostliny vyrostou a jejich květy se nakonec dotýkají nebe – je to alegorie k naší kvetoucí korunní čakře. BEN je Mistr putující do všech stran a nových směrů a dnes rozšíří síť cest do nových oblastí a nových možností. Energie zprostředkovávající mnohem více světelné energie tzv. fotosyntéza na duchovní úrovni, která nás neustále spojuje od prazákladní buněčné úrovně až k multidimenzionální existenci. Tato fotosyntéza je jako kundalini energie, která stoupá přes páteř a nese to nejlepší co v nás je - zejména vášeň pro koncepci, které věříme. Využijte dnešní energii k rozpoznání, vnímání vnitřní síly a moc autority. Nyní je čas přestoupit na vyšší vibrace a vytvářet pozitivní změny v našem osobním životě, který tvoří pozitivní život na celé planetě.
***
Jsem Ben 9. Děkujeme za setkání. Dnes bychom chtěli hovořit na téma Láska. Bezpodmínečná Láska. Pro většinu z vás milovat sami sebe bezpodmínečně je velmi těžké. Dokud toho nebudete schopni, nebudete schopni ani druhé milovat bezpodmínečně. Velký důraz je kladen na to být milý. Mnozí ale nezůstávají ve své integritě ze strachu ztráty Lásky druhého. Na začátku vztahů jednají oba podle svého nejlepšího chování, život je nádherný. Obvykle se člověk vzdá mnoha potravin, přátel, událostí, které mu přináší největší radost jen pro to, aby potěšil svého partnera. Jak plyne čas, postupně se partneři vrátí do starých kolejí a netrvá dlouho a uvědomí si, jak málo mají společného. Často tyto věci viděli hned zpočátku, ale rozhodli se ignorovat je s nadějí, že on /ona změní své chování. Začít vztah s nadějí, že se druhý člověk změní nebo s pocitem, že můžete druhého zachránit, není bezpodmínečná Láska. Při pokusu měnit druhé a modelováním podle toho, co si myslíte, že je pro ně nejlepší, jen narušujete jejich schopnost růst a vybírat si svou vlastní životní cestu. Bylo by skvělé podívat se dovnitř sebe, abyste viděli, co je to, co chcete na druhých měnit, protože uvidíte, že je to váš problém, kterým je třeba se zabývat. Už víte, že každý člověk, místo, událost je vaším zrcadlem a příležitostí, abyste věnovali pozornost, co se ve vašem životě děje. Důvod, na který tímto přijdete, vzhledem k zákonu přitažlivosti je, že podobné se přitahuje. Na cokoliv se v životě zaměříte, bude aktivní součástí vašeho života. V každém okamžiku existuje nepřeberné množství věcí, které se kolem vás dějí, ale jen velmi málo si jich všímáte.
Nevšimnete si, že kolem vás letěl malý ptáček nebo, že vám u nohy lezou tři mravenci. Neslyšeli jste, co kolem vás lidé říkají, protože jste věnovali pozornost telefonování. Možná jste cítili ve vzduchu jasmín, ale nevšimli jste si vůně jiných květin. Když se mezi sebou baví lidé na velmi zajímavé téma a jsou pohrouženi do rozhovoru ani si nevšimnou, že jim zvoní telefon. Věcem, které vás nejvíce zajímají, věnujete pravděpodobně pozornost. Pokud si přejete změnit staré kódy přesvědčení je nutné, abyste zaměřili svou pozornost na nové kódy, které chcete rozvíjet. Přítomný okamžik je opravdu všechno, co máte, protože všechny jiné momenty jsou ztraceny. Všechny budoucí momenty jsou prostě možné momenty, závislé na tom, co si vyberete vždy v teď a tady. Jakmile tento koncept pochopíte uvidíte, že máte absolutně pod kontrolou, jak se cítíte při vytváření všeho, co chcete zažívat. Matka Tereza měla skvělou myšlenku, když oznámila: „ Jednou se mě ptali, proč se nepodílím na protiválečných demonstracích. Řekla jsem, že to bych nikdy neudělala, ale jakmile bude shromáždění za mír, budu tam .“ Věděla, že když se bude zaměřovat na válku, války budou přetrvávat. Svým zaměřením na mír, se naplníte mírem, který pronikne do světa. Je to stejné i pro vás. Když odhalíte oblasti života, které chcete změnit, musíte věnovat čas tomu, jak změnit nechtěné chování. Jakmile začnete podnikat tyto kroky, nedívejte se zpět; udržujte zaměření na nové chování, dokud se nestane přirozenou součástí. Dávejte pozor na každou myšlenku, která vás může zavést ke starému chování. Jakmile si uvědomíte, že přehráváte staré pásky, změňte okamžitě myšlení a soustřeďte se na to, jak chcete, aby to bylo.
Dbejte na každé slovo, které vyslovujete. M.Y.S.L.E.T.E. před tím, než něco řeknete. O pomocných nástrojích jsme mluvili v den 80. Je správný čas mluvit? Je to čestné? Je to upřímné? Je to o „ já, já, já“ ? Je to nutné? Je to laskavé? Pokud se to, co se chystáte říct, nevejde do těchto kritérií, pak nechte slova raději nevyřčená. Pokud mají negativní charakter, vytváříte katastrofu, protože dodáváte energii těmto negativním myšlenkám. Pokud jsou vaše slova laskavá a plná Lásky, budou volně plynout Vesmírem a hladit všechny, kteří jsou otevřeni přijímat Lásku a laskavost. Dávejte pozor na vaše akce a reakce, protože tak reprezentujete ve světě sami sebe. Nikdy nevíte, jak vaše reakce bude mít vliv na druhé. Jeden laskavý skutek umožňuje těm, kteří jsou svědky, použít vás jako vzor a mohou se inspirovat pro vykonávání činů laskavosti vůči druhým. Svět je plný vzorů, které vás učí být arogantní, sobečtí a krutí. Buďte vzorem toho, co chcete vidět ve světě.
DEVÁTÝ Tón – TRPĚLIVOST – VYTRVALOST
Energie přinášející nový život, pohyb vpřed. Bolon (9) umožňuje nahlédnout do realizace současných vizí, plánů a akcí. Je to velmi pozitivní číslo, den je často využíván ke slavnostem, obřadům, svatebním obřadům a rituálům. DEVĚT je považováno za ČÍSLO ŽIVOTA a spojováno s lidským těhotenstvím a se ženami. Někteří mayští učitelé ho spojují s devíti kroky, které jsou nutné pro stavbu domu, s devíti etapami pěstování a sklizně plodin, devíti vesmírnými cykly, devíti poschodími pyramidy. Číslo DEVĚT je symbolem ženy a ženského universálního principu.
Copyright © Výklad lze v nezkrácené a neupravené podobě šířit nekomerčním způsobem pouze s tímto aktivním odkazem na tyto stránky a uvedenými zdroji, včetně celé této poznámky
http://mayskykalendar.blogspot.cz/
 

SPIRIT seznamka

SPIRIT seznamkaA

Sleva - předplatné

titul horo 4 fill 330x462

 

Spiritobchod

157235
DnesDnes68
VčeraVčera118
Tento týdenTento týden186
Tento měsícTento měsíc2293

Partnerské weby

spirit banerA

Apartmány, ubytování Teplice

Zdraví a půvab

Save
Cookies user prefences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Marketing
Set of techniques which have for object the commercial strategy and in particular the market study.
ID5
Accept
Decline
DoubleClick/Google Marketing
Accept
Decline
Unknown
Unknown
Accept
Decline
Analytics
Tools used to analyze the data to measure the effectiveness of a website and to understand how it works.
Google Analytics
Accept
Decline