O COOKIES

TZOLKIN 8. 9. 2015 7 CHUEN kin 111 galaktický portál
Výklad Lenky Sýkorové:
Chuen – Opice - Humor, nevinnost, lehkost, plná akceptace života, spirituální znalosti, flexibilita, inteligence, spontánnost, cvičení, princip Spolutvůrce. Když opice tančí při měsíčním světle, divné věci se stávají normální a obvyklé se otočí v bizarní. Naší tendencí je vždy kvalifikovat neobvyklé nebo neznámé, hodnotit nebo soudit bez rozmyslu či přemýšlení. Ale dnes není potřeba, energie hrají vaší hudbu. Takže relaxujte, užívejte si neodolatelné žertování a nechte svoji tvůrčí šťávu proudit naplno, bez souzení, omezení nebo toužení. Zkoumejte, bavte se, vyzkoušejte nové způsoby myšlení a nechte Uuc (7) vést vás k rozhodnutí, které z těchto semen byste měli zasadit a pěstovat a které byste měli nechat zaniknout. Dnes je skvělý den začít cokoliv nového. Chuen jsou jedny z nejšťastnějších dnů. Stačí předat Vesmíru svůj jasný záměr. Výborný den pro všechny umělecké projekty. Je obecně známo, že den Chuen je nejlepší den pro svatby. Nativní Chuen jsou jedni z nejšťastnějších – šťastné děti, šťastní rodiče, šťastní senioři…..všechny životní dary získávají bez námahy. Mezi ně patří umělci s dlouhou a úspěšnou kariérou. Chuen ztělesňuje všechny aspekty umělce, nejen velkou tvůrčí dokonalost, inteligenci a „ zlaté ruce “, ale někdy i velké Ego. V Energii Chuen vládne hravost, zábava, představivost, koncentrace. Zaměřte se dnes na svůj aktuální úkol a snažte se ho dokončit, dokončit to, co jste započali a zůstaňte u toho pokorní. Použijte kreativitu umělce.
***
Jsem Chuen 7. Vítáme vás. Je mnoho změn, které se nyní dějí na planetě a které ovlivňují každého z vás. Mnozí cítíte, že je třeba něco udělat. Mnozí z vás cítí, že je třeba najít si nové bydliště nebo máte problém najít si nové pracovní uplatnění. Jedná se o přirozené události; nechte tyto věci procházet skrze sebe, nenechte se chytit do pocitů úzkosti. Mnozí opouští planetu, umírají rychle nebo často neobvyklým způsobem. Mnozí mají emocionální nebo psychické problémy, které mohou vznikat v důsledku potlačovaných pocitů a vzpomínek z dětství. Nemocnice jsou plné lidí s nemocemi jako je rakovina nebo srdeční onemocnění. To všechno je součástí procesu Vzestupu. Eony let jste nebyli schopní uplatňovat svobodnou vůli. Tyto časy se mění. Zkušenosti, které vám nedovolovali zažívat, co bylo vaším přáním, se blíží ke konci. Je to podobné jako se vstupenkou do lunaparku. Můžete jít na jakoukoliv jízdu, hrát hry, sníst všechna kandovaná jablka, párky v rohlíku a dělat všechno, co si jen přejete. Ale o půlnoci se lunapark zavře a vy musíte jít domů. To, co se děje v současné době na Zemi, je konec lunaparku; je čas jít domů. Tyto změny budou mít vliv na mnoho z vás ne příliš hladce a elegantně. Když se podíváte kolem sebe, máte pocit, že některé tyto změny sotva zasáhly, stále mají dobrou práci, své domovy a spoustu peněz na triviální věci. Můžete žárlit, můžete být rozrušeni. Tvrdě jste pracovali a cítíte, že si potíže v životě už nezasloužíte. Těm, kterým se daří, mají pocit, že jsou v určitém ohledu lepší, zejména v morálních otázkách nebo, protože se cítí být více duchovní. Ať tak či tak, všichni jste si rovni, každý z vás si prostřednictvím myšlenek, slov a pocitů vytvořil realitu na základě kódů přesvědčení, které jste nahromadili. Pro mnohé to bude tvrdá lekce, naučit se přijmout zodpovědnost za všechny své aktuální problémy. Budete si muset uvědomit, že to jak soudíte ostatní, se vám vrátí, stejně jako těm, kteří soudí vás. Každý akt laskavosti projevený druhým se vám také vrátí. Obdržíte ho s pocity vděčnosti nebo bezvýznamnosti? Vaše finanční situace je závislá na pocitech nedostatečnosti nebo si blokujete hojnost na mnoha úrovních. Vaše vztahy jsou zrcadlové reakce vaší schopnosti milovat bezpodmínečně. Ti, kteří milují bez souzení, jsou schopni přijímat Lásku bez pocitu nedůvěry nebo pochybností. Ti z vás, kteří jsou sami bez domova nebo na pokraji ztráty svého světského majetku zjistí, že se hluboko uvnitř sebe drží kódů přesvědčení týkajících se chudoby. Jakmile tyto kódy odhalíte, bude moudré, abyste se na sebe nezlobili. Stačí jen vidět, co jste nashromáždili za kódy, požehnejte této schopnosti vidět jasněji a podnikněte nové kroky k vytvoření reality podle vašeho přání. Ve zprávách můžete slyšet příběhy o vládním utajování, což ovlivňuje všechny oblasti vašeho života. Můžete si uvědomit, že pojišťovny, bankovní instituce, vzdělávací systémy a zdravotní průmysl byly navrženy tak, aby vás mělo pod kontrolou několik bohatých rodin, jejichž konečným cílem je ovládnutí světa. Možná to pro vás zní jako fantazie, ale pokud jste četli knihy o historii, každá generace v minulosti tento cíl měla, proč by to teď mělo být jinak? Během mnoha tisíciletí jste odevzdali svou sílu těm, kteří vás oslepili a drželi vás ve tmě. Dovedli vás k přesvědčení, že jsou moudřejší a vševědoucí, aby mohli dělat právní a finanční rozhodnutí za vás. Slepě jste tyto velkorysé nabídky přijali a teď se vrátili, aby vás zastrašovali a utlačovali. Jakmile si uvědomíte tuto pravdu a jejich vpád do vašeho života, je důležité, abyste měli své emoce pod kontrolou. Jak jsme uváděli v minulých Zprávách, vaše emoce a myšlenky jsou vysoce nabité a ovlivňují celý Vesmír. Je to látka, která tvoří vaši realitu. Dokážete si představit, kdyby se miliony lidí zlobily, kdyby objevily všechny trestné činy, ke kterým došlo? Pamatujete si, že negativní emoce se slepují dohromady, pokud by se uvolnil všechen hněv, vytvořilo by to světovou katastrofu. Výsledkem takového jednání jsou tornáda, hurikány, zemětřesení a sociální nepokoje. Na druhé straně, pokud se podíváte na tyto věci s pocitem klidu a s odpuštěním, můžete vidět velmi odlišný výsledek. Buďte vděční za to, že máte nyní jasnější představu o tom, co se na planetě děje. Buďte vděční, že jste v současné době na planetě, zejména v době velké Transformace. Mějte radost s vědomím, že máte sílu vytvořit si svojí vlastní realitu. Jaké požehnání! Místo toho, abyste se zaměřovali na pomstu a zášť, uvědomte si raději, jak si vytvořit život svých snů. V předchozích Zprávách jsme sdíleli, že Láska je plující energie. Proudí skrze všechny věci a pokračuje dál ke všem, kteří jsou schopní jí přijímat. Ti, kteří jsou plní temných energií a myšlenek, nejsou schopni Lásku přijímat, neboť jejich energetické pole je příliš husté. Chcete-li změnit stav Země, budete muset uvolnit husté energie, které vám brání v přijímání požehnání a Lásky. To je důvod, proč se o tyto Zprávy s vámi dělíme. Máme hodně starost o ty z vás, kteří jsou tvrdohlaví a s největší pravděpodobností vytváří tolik temné energie kolik pravdy o utlačovatelích vychází najevo. Doporučujeme vám, abyste věnovali hodně času přemýšlení o vaší vnitřní temnotě a Stínech, spíš než tomu, co napáchali druzí, protože nemáte nad jejich volbami žádnou kontrolu. Mluvili jsme dlouho o tom, jak se zbavit temných energií a jak praktikovat energie Lásky. Teď je čas začít, protože neexistuje na Zemi žádná jiná důležitější věc. K dispozici je velká změna, která nastane na Zemi. Mnozí věří, že Země bude zničena a jejich život se stane peklem. Jsme tady, abychom vám řekli, že vaše role bude přesně taková, jakou si představujete, protože vaše kódy přesvědčení vytváří vaší realitu. To je také důvod, proč někteří nejsou ovlivněni přílivem chudoby a nemocí; vidí sami sebe v jiné realitě. Už jste někdy zkoušeli přesvědčit druhé, aby věřili něčemu, co je drahé vašemu srdci a přesto vás neposlechli ani nezměnili svůj názor? Nic na světe je nepřesvědčí, dokud se nerozhodnou udělat volbu sami. To je krása svobodné vůle a platí to i pro vás. Existuje mnoho věcí, které jsou drahé vašemu srdci a bez ohledu na to, co jiní říkají, se jich budete držet jak dlouho budete chtít. To je důvod, proč vás povzbuzujeme, abyste pracovali na sobě, nikoliv na druhých. Váš svět bude přesně takový jaký si ho vytvoříte. Pokud vytváříte pocity nehodnosti, bezcennosti a nedostatku, budete v této pozici. Pokud se rozhodnete, že jste obětí útlaku, zůstanete v této realitě. Stejně jako v příběhu o lunaparku máte na výběr, co budete dělat po půlnoci. Můžete jít domů do postele nebo se sejít s přáteli. Toto všechno říkáme jen proto, abyste věděli, že vy jste tvůrcem své reality. Ano, je pravda, že existují věci mimo vaší kontrolu v důsledku masového vědomí velkých skupin. Je však možné, aby vás tyto problémy vůbec neovlivňovaly, pokud se rozhodnete věřit něčemu jinému. Nemoc, deprese, strachy, utlačování, oběť, to všechno mohou být kódy přesvědčení drahé vašemu srdci nebo je můžete odmítnout. Podívejte se hluboko dovnitř sebe a rozhodněte se, zda chcete s těmito kódy pokračovat nebo se jich zbavit a nahradit jinými. Máte sílu vytvořit utopickou společnost i mezi všemi úzkostmi světa. Vyhledejte podobně smýšlející jedince, kteří nejsou zachyceni ve zkáze a šeru nesmyslných činů těch, kteří převzali kontrolu nad masami. Promluvte si s těmito jinak smýšlejícími jedinci a zeptejte se jich, co dělají v současné době, aby se vyhnuli zachycení v síti hysterie. Spřátelte se s těmito lidmi. Přesuňte se na jiné místo, pokud máte pocit, že tam, kde jste nyní, není ve vašem nejlepším zájmu. Věnujte pozornost svým vášním. Co si opravdu přejete? Jakmile najdete své vášně, udělejte všechno pro to, aby se staly součástí vaší reality. Všechno, co potřebujete pro vytvoření života snů, máte v sobě. Jak efektivnější bude, když vy, kteří máte vizi Nebe na Zemi, začnete pracovat na společném cíli. Stejně jako svítí svíčka, světlo překoná tmu. Víme, že každý Lightworker vyruší obrovské množství těch, kteří pracují s temnotou. Vaše síla exponenciálně a rychle ruší všechno, čeho se snaží v temných sférách dosáhnout.
SEDMÝ TÓN – ZRCADLO – ODHALENÍ – ROZŠÍŘENÍ. Sedmička je jako zrcadlo – vše se v něm odráží. Sedm je spojeno se Zdrojem Stvoření. SEDMIČKA je portál do světa neznáma, snů a záhad. Sedmička se nachází přímo ve středu 13 ti denní Vlny, je to je mystický sloupec – páteř Vesmíru. Na platformě rezonančního Tónu se nachází připojení na nejvyšší úroveň Bytí. Čím zralejší Vědomí dosáhne této úrovně, tím hlubší bude jeho objev. Šestý smysl je nejpřesnější popis toho, čím Sedmý Tón může obdarovat své studenty. Z tohoto potenciálu vyrůstá subtilní vnímání a vysoká citlivost.
Copyright © Výklad lze v nezkrácené a neupravené podobě šířit nekomerčním způsobem pouze s tímto aktivním odkazem na tyto stránky a uvedenými zdroji, včetně celé této poznámky.
http://mayskykalendar.blogspot.cz/

SPIRIT seznamka

SPIRIT seznamkaA

Sleva - předplatné

titul horo 4 fill 330x462

 

Spiritobchod

157235
DnesDnes70
VčeraVčera118
Tento týdenTento týden188
Tento měsícTento měsíc2295

Partnerské weby

spirit banerA

Apartmány, ubytování Teplice

Zdraví a půvab

Save
Cookies user prefences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Marketing
Set of techniques which have for object the commercial strategy and in particular the market study.
ID5
Accept
Decline
DoubleClick/Google Marketing
Accept
Decline
Unknown
Unknown
Accept
Decline
Analytics
Tools used to analyze the data to measure the effectiveness of a website and to understand how it works.
Google Analytics
Accept
Decline