O COOKIES

TZOLKIN 1. 9. 2015 13 KAN kin 104
Výklad Lenky Sýkorové:
Kan – Zrno – Tvůrčí síla a principy, setba, efektivita, otevřenost, síla pořádku, Vědomí cíle, pokrok, růst, nové možnosti, vrozené schopnosti, operativnost, kontrola ega, sex. Ať už pracujete s karmou z minulých životů nebo generací či s problémy a s obtížemi, které vás trápí v současné době, obvykle procházíte stejnými cykly: uvědoměním, přijetím, jednáním, řešením, až nakonec přichází svoboda. Možná se ve skutečnosti ocitáte v běhu na stejné téma přes několik opakování těchto cyklů, obzvláště je-li to obtížné nebo náročné. Je to stejné jako několikrát vyprat tričko, jakmile je velmi znečištěné. Oxlahun (13) zvyšuje vaše vnímání, brousí vaší intuici a pomáhá rozplést uzly ve vašem spirituálním a mentálním těle tak, aby vaše práce mohla postupovat rychleji.
Vlna Eb vás obdaruje moudrostí, zodpovědností a silou svobodné vůle. TŘINÁCTÝ den ukazuje, že život s vámi dělá jen to, co mu dovolíte. Tak, jak oceňujete sami sebe, tak si vás váží i okolí. Na glyfu KAN najdeme symbol semena z kukuřice, které klíčí v zemi, což představuje skrytý potenciál, dynamiku, vděčnost, která vede k hojnosti a sexuální zralost. Pozemská biosféra byla navržena jako dokonalý Ráj pro život člověka, žijícího v symbióze s faunou i florou – místo plné bohatství a absolutní hojnosti. Energie KAN podněcuje probuzení vnitřních pokladů bohatství, hojnosti, plodnosti, sexuality a žádají vás, abyste se stali Mistry všech umění. Květina, když dozraje, nabízí nádherné květy, tak jako zralý člověk okouzluje moudrostí svých slov. Je zde mnoho aspektů od schopnosti řídit svůj osud vědomě tak, jako klíčí semeno a stává se vitální rostlinou, schopnosti vytvářet vědomě životní hojnost, až po bytí v plné životní a sexuální síle. Udržujte přirozenou smyslnost, udržujte rovnováhu. Vyjádřete svůj záměr v tomto velmi příznivém dnu pro hojnost. Nativní KAN jsou mistři všech umění, jejich životní síla může být velmi silná – musí proto být dobře řízena.
***
Jsem Kan 13. Vítejte. Jsme potěšeni, že jsme součástí vašeho života a můžeme sdílet znalosti mnoha věků. Je pro nás velkým potěšením, že můžeme sdílet tato slova a doufáme, že je přijmete jako pravdu a začleníte je do svého každodenního života. Na Zemi je hodně toho, čeho můžete dosáhnout a vychutnat si, ale musíte opustit všechny starosti a všechny staré kódy přesvědčení. Vaše schopnost tvořit vám umožňuje zažít každou radost. Dnes bychom rádi hovořili o procesu tvoření. Existuje celá řada způsobů, jak dosáhnout co chcete. Existují určitá omezení, s kterými vám pomůžeme, protože jsme ze Světelného Týmu a nemáme zájem pomáhat těm, kteří jsou chamtiví a činy nelaskavosti jsou jejich primárním cílem.
Prvním krokem k úspěšnému tvůrčímu sezení je mít v mysli cíl. Co si přejete vytvořit nebo zažít? Jakmile zjistíte svůj cíl, uveďte, co byste chtěli zažít ve sféře toho, co je pro vaše nejvyšší dobro a dobro všech zúčastněných. Tím se nastaví parametry a dáváte nám na vědomí, s čím bychom vám mohli pomoci. Důležitým krokem, který mnozí přehlíží, je jednoduchý doplněk - zažít tento akt hladce a elegantně. Přidáním tohoto parametru bude váš zážitek výrazně posílen. Po té, co jste uvedli svůj záměr s „ elegantní klauzulí “, bude potřeba dodat emoce a pocity, které budete cítit, až se tento akt stvoření stane realitou. Čím více si to dovedete představit, tím je pravděpodobnější, že dojde k tomu, co máte v úmyslu. Vytvářet záměry týkající se ostatních, může být těžší. Důvodem je vaše svobodná vůle a svobodná vůle všech zúčastněných. Můžete nastavit záměr pro druhého člověka, nicméně pokud to není pro nejvyšší dobro vás obou, nebudeme tomu dávat energii pro vytvoření. Nicméně víme o mnoha dalších osobách, které by pro vás byly vhodnějším partnerem, takže nastavíme okolnosti, abyste se setkali. Je na každém z vás, zda jste vědomí a otevření, aby vám příležitost setkat se neunikla. Vidíte, jak je celý proces vytváření mnohem efektivnější, když všechny strany hrají svou roli vědomě? Je pro nás nepředstavitelně obtížné odpovědět na mnoho vašich modliteb, pokud nejsou specifikované nebo jasné. Ale když se člověk až příliš soustředí na své modlitby a očekává odpověď přesným způsobem, mnoho lepších příležitostí může být opomenuto, protože nedokážete rozpoznat nebo přijmout to, co jsme vám položili k nohám. Pokud se chcete přimlouvat za druhé jako modlit se za jejich zdraví, bohatství, Osvícení, je důležité obrátit se na jejich Vyšší Já stejně tak. Myšlenky, které odesíláte, nemusí být v souladu s tím, co je pro jiného člověka to nejlepší. To vytváří disharmonii na energetické úrovni. Když se člověk vroucně modlí za zdraví druhých či nějakou jinou změnu, musíme respektovat to, co je pro druhého člověka to nejlepší. Někdy může být pro člověka tím nejlepším i konec jeho života. Častokrát zdraví škodlivá zkušenost může být tou nejlepší odpovědí na jeho modlitbu. Už jste někdy slyšeli příběhy lidí, kteří změnili svůj život po dramatické epizodě? Možná si před traumatem horlivě přáli životní změnu, ale nevěděli jak změnu udělat. Trauma byl prostředek odpovědi na modlitby. Možná, že nepožádali, aby zkušenost byla hladká a elegantní. Nechceme záměrně vyhledávat traumatické způsoby jako odpovědi na vaše modlitby, ale někdy je to nejlepší řešení. Vidíte, jak je celý komplex odpovědí složitý, protože pracujeme s miliardami lidí. Lidé si často stěžují, že jejich modlitby nejsou vyslyšeny. Existuje mnoho důvodů, proč tomu tak je. Nicméně bychom vás rádi upozornili, že všechny modlitby jsou vyslyšeny, ale ne všechny jsou splněny v důsledku různých okolností. V mnoha případech byly zodpovězeny, ale nebyly rozpoznány. Naše skupina neodpovídá na modlitby, které vytvářejí chaos. Existuje mnoho těch, kteří chtějí ovládat všechny lidi a existuje také mnoho těch, kteří chtějí být svobodní. Vzhledem k tomu, že naše skupina pracuje se Světlem, pomáháme těm druhým a to zdarma. Všichni Andělé, Průvodci a ostatní v neviditelných sférách mají také svobodnou vůli. Můžeme si vybrat zda odpovíme či neodpovíme na konkrétní modlitby. Nesoudíme to, co si přejete zažít, nicméně máme právo nezúčastnit se.
Je důležité naladit se na vaše Vyšší Já a požádat své Průvodce o nejvyšší dobro všech zúčastněných, hladce a elegantně. Je mnoho duchovních Pomocníků, kteří jsou potěšeni a jsou více než ochotni dát vám potřebnou radu nebo nastavit okolnosti, ale následky mohou být bolestivé, škodlivé nebo by nebyly pro vaše nejvyšší dobro. Vaše Vyšší Já je ta část, která se neinkarnuje, ale zůstává ve sféře Ducha. Jste spojeni stříbrným vláknem, takže se neztratíte. Je to vaše Vyšší Já, kdo píše scénář toho, co chcete zažít. Je nezbytně nutné, abyste se naučili naladit na své vnitřní vedení a to zejména při uvádění vědomých záměrů. Pokud jste vyladěni na své Vyšší Já, komunikace s ním vám pomůže rozpoznat jestli to, co žádáte, je pro vaše nejvyšší dobro v souladu se scénářem, který jste si naplánovali, než jste se inkarnovali na Zemi. Není nic špatného na zážitku, který si vyberete. Mnozí z vás mají divokou a dobrodružnou povahu, milujete drama nebo si občas vychutnat jízdu offroadem. Nicméně většina z vás usiluje o poklidný a vyvážený život. Jsme zde, abychom vám ukázali, jak manifestovat věci, které vás udrží v radosti a míru. Nejprve je nutné obrátit se na vaše Vyšší Já a vedení o povolení toho, co si přejete. Můžete pocítit instinktivní reakci nebo vjem, jestli je váš požadavek pro vás vhodný. Pokud vaše modlitba zahrnuje někoho dalšího, vždy se poraďte se svým Vyšším Já. Ve všech případech nezapomeňte na doplněk - pro mé nejvyšší dobro a dobro všech zainteresovaných stran a nakonec přidejte prohlášení, že byste chtěli vše zažít elegantně a hladce. Mějte jasno, co chcete zažít, vybavte žádost vizualizací. Pokud je vaše nadšení a zápal přidán k tomuto snu, tím je pravděpodobnější, že myslíte vážně, aby se to stalo. Rádi bychom vám připomněli, že sledujeme myšlenky, které jsou vybaveny vysokou energií emocí. V opačném případě nevíme, že žádáte o splnění modlitby. Máme také svůj život a musíte zaujmout naši pozornost nebo pravděpodobně propásneme váš hovor.
Je tu ještě jeden bod. Máme možnost vidět mnohem více než vy, takže můžeme váš sen splnit způsobem, který je podobný, dokonce lepší, než o co jste žádali, i když to nemusí přijít cestou, kterou jste očekávali. S ohledem na tuto skutečnost vás žádáme, abyste při uvádění informací byli konkrétní, pak zůstaňte otevření, dávejte pozor na svou intuici – to znamená - nenechte si ujít ani jednu značku. Radujeme se v nebi, když je modlitba přijata a hlavně, když si člověk uvědomí, že to byla spolupráce spoluvytváření s námi. Nejvíce je to postoj vděčnosti za všechno, s čím jsme vám pomohli, aby se to stalo. Nejsme placeni za to, že vám pomáháme. Nechceme získat bonusové body nebo kredit za to, že s vámi spolupracujeme. Děláme to z Lásky k vám. Víme, že všichni jsme Jedno a pocházíme ze stejného Zdroje. Chápeme, že jste naší součástí. Váš růst je náš růst. Vaše emoce jsou naše emoce. Nyní už víte, proč jsme tak rádi, když vám pomáháme v usilování o mír a štěstí. Co zažíváte vy, zažíváme my. Co cítíte vy, cítíme my. Budete cítit každou emoci nebo pocit, který jste způsobili druhému, když se dostanete před Recenzní Radu po konci vašeho života. Proto vám doporučujeme, dávejte si pozor na to, co říkáte a co děláte svým bližním. Ti, kteří sledují cestu laskavosti projdou procesem Přezkumu v povznesené náladě připraveni k posunu na cestě Vyššího Vědomí. Co se obvykle stane těm, kteří si nevybrali cestu milosrdenství, je prožívání bolesti, kterou způsobili druhým, takže se rozhodnou reinkarnovat pro nápravu bolesti. To je tendence neustálých opakovaných reinkarnací. Ačkoliv lidé věří, že nezapomenou na své duchovní kořeny, drtivá většina této paměti je vymazána nebo ignorována v době, kdy už jsou lidé staří na to, aby s tím něco udělali. To je také důvod, proč jsme tady, abychom vám pomohli rozpomenout se znovu na své vnitřní vedení a Vyšší Já. Každý z vás má schopnost připojit se znovu k vašemu Zdroji a rozhodovat se na základě toho, co je pro vaše nejvyšší dobro a dobro všech zúčastněných, hladce. Doufáme, že vás tato slova povzbudily a informovaly o pochopení toho, kdo opravdu jste.
TŘINÁCTÝ TÓN – VZESTUP, DOZRÁVÁNÍ
Jedná se o posun na vyšší úroveň - do vyšší dimenzionální reality. Oxlahun (13) podporuje a pohání síly a úsilí vyzkoušet něco nového a začít znovu. Číslo TŘINÁCT je dokončení pohybu, procesu. Má zvláštní vztah k nadpřirozeným schopnostem, zvýšené citlivosti a intuici. Je spojováno s 13 velkými klouby lidského těla. V den s vysokým číslem Mayové nepořádali žádné rituály ani obřady vzhledem k intenzitě energií, ale protože všude existují výjimky – konali zvláštní obřady poděkování za prosperitu, která jim byla dána a pokorně žádali o další.
Copyright © www. mayskykalendar.blogspot.com Výklad lze v nezkrácené a neupravené podobě šířit nekomerčním způsobem pouze s tímto aktivním odkazem na tyto stránky a uvedenými zdroji, včetně celé této poznámky.
http://mayskykalendar.blogspot.cz/

SPIRIT seznamka

SPIRIT seznamkaA

Sleva - předplatné

titul horo 4 fill 330x462

 

Spiritobchod

157235
DnesDnes70
VčeraVčera118
Tento týdenTento týden188
Tento měsícTento měsíc2295

Partnerské weby

spirit banerA

Apartmány, ubytování Teplice

Zdraví a půvab

Save
Cookies user prefences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Marketing
Set of techniques which have for object the commercial strategy and in particular the market study.
ID5
Accept
Decline
DoubleClick/Google Marketing
Accept
Decline
Unknown
Unknown
Accept
Decline
Analytics
Tools used to analyze the data to measure the effectiveness of a website and to understand how it works.
Google Analytics
Accept
Decline