O COOKIES

TZOLKIN 28. 7. 2015 4 MULUC galaktický portál
Výklad Lenky Sýkorové:
Muluc – Měsíc – Probuzení, mystické znalosti, pravdivá identita, životní zralost, moudrost, zkušenost, DHARMA, vnímavost, princip komunikace s vyššími duchovními standardy, duchovní osvícení, Síla očištění, progresivita, Síla změny pohledu, podvědomí. Dnes se Muluc - nagual vody a ohně, míchá s Kan(4) - číslem, které představuje všechny čtyři elementy. To vytváří dvojitou vodní a dvojitou ohnivou energii, takže spíše než starost o přežití a běh na vrchol, který už nějaký čas trvá – ctěte a děkujte za dvojité archetypální ztělesnění vody a ohně. Jednak jako prvkům posvátných elementů při rituálech a obřadech i jako základním prostředkům pro život – ať už je to čistá pitná voda, nebo déšť pro vaši zahradu, teplo pro vaření, nebo energie důležitá pro tolik našich moderních vymožeností.
MULUC v yukatánském jazyce znamená vodu. Je to dešťová voda, která život dává, ale také ho bere, význam může představovat jemný déšť, ale i tropickou bouři. Je symbolem emocí, intuice, ale také vděčnosti. To znamená, že dnes je dobrý den projevit vděčnost za všechno, co jste v životě obdrželi a uvolnit všechno škodlivé, co jste nashromáždili. Přijměte pokorně všechny lekce se záměrem uvést tak život do harmonie. Odpusťte sobě i těm, kteří vám ublížili. Uvolněte všechno, co leží na vašich bedrech, propusťte a ventilujte všechny emoce, snažte se zachovat rovnováhu. Kdo má problémy se sebevědomím, kdo neví co chce a co v životě hledá, ten by se měl obrátit na Energii MULUC. Nativní MULUC musí být připraveni neustále propouštět a ventilovat všechny dobré i špatné emoce, jinak se všechny problémy usazují v oblasti bederní páteře. Jsou neustále přeplněni emocemi, pocity, fantazií a cítí potřebu je ventilovat. Jsou to vynikající umělci, kteří dokáží zaujmout publikum. Buďte dnes v blízkosti jadeitu - je to posvátný kámen, který je spojen s Energií Muluc a s vodou. Modro-zelená barva krystalu připomíná vodu v lagunách.
***
Jsem Muluc, děkujeme, že jste se k nám dnes připojili, abychom společně našli způsob, jak učinit váš život více radostnější a prospěšný. Dnešní téma je - jak mít radost v každém okamžiku. To bude vyžadovat vylepšení vašich kódů přesvědčení. Jste připraveni vydat se na cestu věčné radosti? Už jste někdy viděli někoho, kdo má radost za všech okolností? Takových je velmi málo a nachází se daleko od sebe. Mnoho takových učitelů Mistrů, jako je například Dalai Lama takovou úroveň získalo. Vyžadovalo to mnoho obětí a mnoho moudrých rozhodnutí. Dosažení Mistrovství máte také nadosah ruky. Několikrát se nyní dlouze nadechněte a vydechněte. Při výdechu vypusťte starosti všedních dnů. Vědomě dávejte pozor na každý sval v těle, začněte od hlavy. Uvědomte si svaly čelistí; napněte je a uvolněte. Uvolněte ramena, paže, prsty. Napněte a uvolněte každý sval těla. To je dobré cvičení kdykoliv se cítíte v nerovnováze, nebo chcete relaxovat, nebo meditovat. Každý postoj a každou emoci máte pod kontrolou. To se nemusí zdát jako pravda v době extrémního smutku, radosti, strachu, ale je to tak. Jak často jste cítili nějaké emoce, pak někdo něco řekl a emoce okamžitě zmizely, když jste věnovali pozornost něčemu jinému? Každá emoce má stejnou váhu jako druhá. Strach nemá žádnou vyšší hodnotu, než Láska. Můžete si vybrat zažít jakoukoliv, kdykoliv. Každá zkušenost zahrnuje určitou škálu emočních reakcí. Už jste někdy během filmu plakali a v zápětí jste se při další scéně smáli? Podívejte se na následující vzorec emocí. Když se cítíte smutní, vaše tělo reaguje určitým způsobem. Když cítíte opačné emoce jako je radost, tělo reaguje stejně. Už jste někdy plakali štěstím? Je to stejný pocit, jako když jste plakali smutkem? V obou případech tekly slzy, nosní dutiny byly ucpané, tělo se chvělo, v hlavě jste cítili tlak atd. Přestože příčiny emocionálního rozrušení byly rozdílné, tělo reagovalo stejně. Jak najít rovnováhu ve všech věcech? Jak můžete zůstat ve svém středu bez ohledu na to, co se ve vašem životě odehrává? Jak můžete najít zkušenost radosti i v době extrémního chaosu? Začněte tím, že si prostě řeknete, že je to tak v tu chvíli dáno. Může se to zdát příliš zjednodušující, ale to je základní podstata. S praxí to bude stále jednodušší, až se to stane vaší druhou přirozeností. Nicméně se budete muset vzdát svých oblíbených příběhů a postoje „ běda mně “. Kde začít? Teď, v tomto okamžiku. Vzpomeňte si na pocity, kdy jste se cítili dobře, ať v minulosti, nebo současnosti. Pociťujte tyto emoce. Pošlete poděkování všem, kteří se na těchto činech podíleli. Připomeňte si radost, kterou jste cítili během této události. Užívejte si tyto pocity tak dlouho, jak jen si přejete. Účelem je připomenout, jaké to je mít radost. Zapamatujte si tyto pocity. Mnozí z vás potlačují pocity radosti věky. Můžete být katalyzátorem při pomoci ostatním z jejich utrpením, jakmile se naučíte vidět radost ve všem. Do té doby budete uvízlí v bahně, jako ti všichni kolem vás. Někteří z vás budou potřebovat dlouhý čas, aby si vzpomenuli na časy radosti. Váš život se zaměřil na prožívání negativních událostí, takže si nemůžete vzpomenout ani na jeden jediný moment, který vám přinesl radost. Doporučujeme vám vzpomenout si na hřejivé příjemné pocity. Možná to bylo příjemné chutné jídlo, mazlení se zvířetem, nebo sledování západu slunce. Zaměřte se na cokoliv, co zahřeje vaše srdce. Máte-li stále potíže s vytvořením pocitu štěstí a radosti je pravděpodobné, že se zaměřujete stále na vaše negativní otázky. Smyslem těchto Zpráv je pomoci uvolnit tyto negativné myšlenkové vzorce a změnit kódy přesvědčení, takže můžete okamžitě nacházet radost všude a ve všem kolem sebe. Zůstávejte s těmito Zprávami na denní bázi. Stiskněte strachy a úzkost a naučte se stoupat s orly! Jakmile budete schopni cítit radost, jak jí můžete udržet? Existuje mnoho klišé a můžete použít něco jako „ dělejte, jakoby se to už stalo“. Je to pravda, protože to zahrnuje pozornost a vědomé zaměřování na to, co se děje uvnitř vás i mimo vás. Prvním krokem je začít vědomě kontrolovat své myšlenky. Zpočátku se to může zdát zdlouhavé, ale s praxí to bude snazší. Pokaždé, když vám přijde na mysl negativní myšlenka, zamyslete se znovu. Zpočátku bude vaše mysl trvat na tom, abyste spadli do starých vzorů a pokusí se předkládat vám událost, která byla příčinou úzkosti.
Můžete trénovat vaši netrénovanou mysl, to je vaše absolutní schopnost. Říkejte jen pozitivní slova, myslete jen pozitivní myšlenky a hledejte požehnání v každé události, která vás by vás mohla rozčílit. Nebude trvat dlouho a budete se smát nad přeháněním událostí, které se stanou triviální. Každá myšlenka, která je negativní, je nebezpečná pro vás si i pro ostatní. Může být velmi těžké zlomit tento návyk. Věřte, že vaše myšlenky cestují rychleji než světlo. Pokud přemýšlíte negativně o někom, kdo je 40.000 km daleko od vás, víme s jistotou, že na určité úrovni člověk tyto myšlenky přijme! Může to znít směšně, ale vědci už na to přišli a děje se to na subatomární úrovni. Opakovaně uvádíme, že negativní myšlenky mají tendenci se slepovat, ať už ve vašem aurickém poli, nebo ve Vesmíru. Tyto negativní myšlenky ovlivňují počasí, lidi, zvířata a každý další aspekt vašeho Vesmíru. Šamani a Starší to vědí od starověku. Můžete opravdu udělat změny ve světě. Nejsou zanedbatelné. Buďte zodpovědní za své myšlenky, protože mají dalekosáhlé účinky, než si vůbec dovedete představit. Jste mocní Tvůrci! Žádáme vás, abyste převzali moc nad svými činy a reakcemi. Ovlivňují vás na mnoha úrovních. Existuje hodně korupce, smutku a úpadku v pozemské rovině – to vše vás všechny ovlivňuje na mnoha úrovních. Překonejte tuto úzkost a přineste zpět mír a harmonii na Zemi. Je čas vrátit se k dokonalosti tím, že převezmete zodpovědnost za všechno, co jste na Zemi udělali, ať už dobré či špatné. Sledujte své myšlenky o druhých a uvolněte všechny, které jsou škodlivé. Místo toho, abyste jen reagovali na události, naučte se jednat. Dalším způsobem jak nacházet v životě radost je dívat se na všechny věci s radostí. I ve vašich nejtemnějších hodinách je ponaučení. Přemýšlejte o vašem životě a situacích, které byly pro vás náročné. Hledejte požehnání ve všech věcech, zaměřte se na pozitivní atributy událostí i lidí. Pokud existuje něco s čím nejste v životě spokojeni, nevěnujte pozornost této situaci, ale podnikněte kroky k její změně. Utápění v sebelítosti a bezmoci vytváří jen negativní tmavé energie na Zemi. Buďte zodpovědným stevardem na Zemi, to vše je ve vaší moci - mít pozitivní myšlenky v každém okamžiku. Jakmile budete praktikovat bytí v radosti, zázraky se budou objevovat kolem vás na každém kroku. Budete přitahovat více veselých lidí. Událostí, které vás rozrušují, si ani nevšimnete, nebo k nim nebude docházet vůbec. Je to zákon Vesmíru – na co se soustředíte, to budete přitahovat. Když se objeví v hlavě věci, které vás trápí z minulosti, naučte se jim požehnat, zůstaňte vyrovnaní, najděte v nich pozitivní aspekty zůstaňte ve stavu radosti. Mistři to dělají, vy můžete také!
ČTVRTÝ Tón – STABILITA – STÁLOST – ZÁKLAD
Nezapomeňte postavit stabilní a pevné základy na zemi. Postavte 4 pilíře podpírající váš život, aby byl stabilní ve všech aspektech Bytí – k vytvoření pravidel hry, práce i všech vztahů. Slunce prochází 4 body – svítání, poledne, západ a půlnoc a to dělá den úplným, celistvým, stejně tak rok je rozdělen dvěma rovnodennostmi a dvěma slunovraty na 4 roční období. Mayové rozdělili Vesmír na 4 sekce a ekliptiku Mléčné dráhy dvěma průsečíky na 4 části. ČTYŘKA je stabilní základna pyramidy. Využijte dnes dar galaktického pulsu v podobě Energie ČTYŘI pro vaší osobní CELISTVOST.
Copyright © Výklad lze v nezkrácené a neupravené podobě šířit nekomerčním způsobem pouze s tímto aktivním odkazem na tyto stránky a uvedenými zdroji, včetně celé této poznámky.
http://mayskykalendar.blogspot.cz/

SPIRIT seznamka

SPIRIT seznamkaA

Sleva - předplatné

titul horo 4 fill 330x462

 

Spiritobchod

157235
DnesDnes63
VčeraVčera118
Tento týdenTento týden181
Tento měsícTento měsíc2288

Partnerské weby

spirit banerA

Apartmány, ubytování Teplice

Zdraví a půvab

Save
Cookies user prefences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Marketing
Set of techniques which have for object the commercial strategy and in particular the market study.
ID5
Accept
Decline
DoubleClick/Google Marketing
Accept
Decline
Unknown
Unknown
Accept
Decline
Analytics
Tools used to analyze the data to measure the effectiveness of a website and to understand how it works.
Google Analytics
Accept
Decline