O COOKIES

TZOLKIN 14. 7. 2015 3 MEN kin 55
Výklad Lenky Sýkorové:
Men – Orel- Vědomí cíle, týmová práce, soucit, pomoc, služba druhým, sny a vize, víra v sebe, vize budoucnosti, kolektivní Vědomí. Nechte Orla vynést vás z jakýchkoliv pochybností, nebo obav, které ve vašem životě vnímáte, a leťte přímo do tváře vašich osobních problémů. Tento opojný let s sebou nese mnoho nárazů, ego extrémů a selhávajících argumentů. Ale máte srdce!! Ben, jako vládnoucí Znamení této Treceny vysílá naváděcí maják v mlze nejistot, které Ox (3) vytváří a vede Men k letu domů, jako silná vnitřní navigace. Avšak dříve či později se musí i ten nejsilnější z orlů vrátit domů do svého hnízda a získat zpět svoji energii a životní sílu. Jeden z nejsilnějších dnů v Tzolkinu. Tento glyf symbolizuje svobodného ambiciózního ducha. Je to energie motivace a energie bojovníka soustředěného na svůj záměr. Mayové věří, že si mohou přát cokoliv materiálního, nebo spirituálního, neboť jejich síla je obsažena v motivaci a vynikajících dovednostech. Protože nativní Men míří vždy vysoko, odděluje je to od všech slabin. Dnes je dobrý den vystoupat vysoko a spatřit širší perspektivu, poděkovat za to, co máte a vyjádřit prosbu o mnohem více prosperity. Příznivý den pro Lásku, bohatství a analýzu mezilidských vztahů. Věnujte pozornost snům, mohou přinést významné odhalení.
***
Jsem Men 3 a vítám vás v tento čas společného sdílení. Věnujte prosím chvilku zklidnění vnějšího světa. Je to velmi moudré dělat vždy než budete číst něco, co může být pro váš život důležité. Budete tak plně v okamžiku přítomnosti a vaše schopnost integrovat informace bude mnohem větší. Začneme dnes tím, že bychom rádi řekli, že jste nadevše milováni. Pokud jste doposud neměli zážitek s Anděly, nebo duchovními Průvodci, věřte, že existují. Jsou všudypřítomní a plní vaše největší sny. Jednoduše požádejte o pomoc. Když se modlíte, zaměřujte se na váš záměr co byste chtěli vidět hotového. I když nemusíte plně chápat dynamiku jak budou vaše sny dány do pohybu, modlete se tak jako tak. Důvěřujte, že vaše modlitby budou vyslyšeny. Čím více jste zaměřeni na modlitby, tím je schopnost dát události do pohybu větší. Váhání obrovsky zpomaluje proces - váháním a pochybnostmi blokujete pokrok směrem k cíli. Možná je něco, co si opravdu přejete, ale pokud se budete stále držet víry: „Ano, opravdu to chci, ale vím, že to mít nemůžu “ - vytváříte mrtvý bod, takže nemůžeme pokročit v plnění vašeho snu. Pokud máte myšlenky jako: „Nemůžu to mít. Je to nemožné!“, Vesmír to vidí jako pravdu a nebude se snažit přesvědčit vás o opaku.
Kdybychom byli ve vaší společnosti a nabídli vám kousek dortu a vy byste řekli: „Ne, děkuji, vypadá opravdu krásně, ale nedělá mi dobře“, respektovali bychom vaše přání a nelákali vás. Jsou to tyto myšlenky – „nemůžu to mít, je to nemožné“, co tvoří vaše modlitby. Pro vaše duchovní Pomocníky a Anděly není nic nemožné - můžete mít cokoliv si přejete. Ale nemohou a nebudou vás do ničeho nutit, protože to není zarovnáno s vaší svobodnou vůlí. To je také důvod, proč se mnoho našich Zpráv zaměřuje na kódy přesvědčení. Rozeberte je cihlu po cihle a zkoumejte, abyste zjistili, které z nich nemají stavební vibraci. Když vstoupíte do tohoto světa a dospíváte, přebíráte obavy a kódy přesvědčení druhých lidí. Lidé mají tendenci formovat jejich vlastní pojetí způsobem, jak si myslí, že je ostatní lidé vidí. Je na čase vyrůst z omezujících přesvědčení. Udělejte si každý den čas a zkoumejte tyto kódy. Během každodenní činnosti dbejte na všechny myšlenky, slova a činy. Rozsudky, které máte o sobě, promítáte na druhé. Odkud pochází tyto myšlenky? Jsou stále aktuální, nebo už myslíte jinak?
Věnujte se každému svému chování, kdykoli ho můžete vědomě změnit. Kdykoli můžete zastavit zbytečnou vibraci. To lze provést přepnutím myšlení. Sledujte pak v úžasu jak se začínáte věnovat novým věcem. Otevře se před vámi celý nový svět. Můžete se divit: „Ach, jak jsem jen mohl/a nevidět to, co mám pořád před sebou?“ Začnete se dívat novýma očima.
Stejně jako trvalo nějaký čas, než jste dovednosti, nebo zvyky začlenili do svého života, bude nějakou dobu trvat, než odvrátíte zvyky, které vám brání žít život snů. Jakmile budete čelit strachům a měnit staré návyky, uvolníte obrovské množství energie, kterou můžete použít na to co milujete. Je to stejné jako s počítačem. Když vložíte stovky videí a tisíce fotografií, v určitém bodu přestane počítač přijímat další data. Pokud jste nevěnovali pozornost znamením - programy jsou pomalejší, vyskakují upozornění o virech - v určitém okamžiku se zhroutí systém a počítač přestane fungovat úplně. Lidské tělo pracuje stejným způsobem. Pokud do sebe budete tlačit a držet se věcí, které nepodporují radostný život a přidáte k tomu kódy víry, které nejsou vaše vlastní, nebudete čistit soubory určené pro zachytávání virů, přijde přetížení a kolaps. To se ale nikdy nestane, pokud budete dávat pozor na své tělo a plnit jeho mentální a spirituální potřeby. Aby nedošlo ke kolapsu, udělejte si každý den čas zapnout sken a zaznamenat nepohodlí, včetně myšlenek, činů a slov. Líbí se vám vaše každodenní práce, lidé kolem vás a to co děláte ve volném čase? Jak se cítíte většinu dní, jste povznesení, nebo se cítíte utiskováni? Dávejte pozor na pomluvy a zprávy v mediích. Vaše slova a myšlenky jsou tak mocné, že si to ani nejmoudřejší z vás nedokážou představit. Je to zvyk mluvit o zkáze světa a beznaději. Hodně z toho vychází ze sdělovacích prostředků a channelingů lidí, kteří tvrdí, že jsou Světlo. Jsme každý den svědky rozhovorů jako: „Slyšeli jste o této katastrofické události. Země bude zničena, temná vláda připravuje toto a toto spiknutí“…mohli bychom pokračovat dál, ale doufáme, že se snažíte pochopit, co vám tu říkáme. Je třeba se ptát, pokud sdílíte takovéto znalosti - povzbuzujete někoho? Nejenže se zaměřujete na to, čemu věnují pozornost jiní lidé, ale také tuto realitu tvoříte. Jakmile při takovém rozhovoru prožíváte emoce strachu a hněvu, jste v napětí. V napětí jsou i ostatní, pokud s nimi sdílíte problémy.
Samozřejmě, aby bylo možné udělat změny, musíte je nejprve udělat ve vašem Vědomí. K dispozici máte stále čas i způsoby, jak to dělat. Jste-li aktivista, nejlepší způsob je s předložením problému přijít zároveň s řešením. Problémy byste měli řešit pouze s lidmi, z nichž máte pocit, že budou součástí řešení, nikoli problému. To je způsob jak vytvářet změny – prostřednictvím skupinového úsilí. Nicméně, když budete číst a sdílet informace a zkušenosti z pozice strachu, nebo egoistických záměrů a chtění, aby ostatní věděli jak dobře jste informováni – přikláníte se k problému ne k řešení.
Na Zemi se doposud nemohl vytvořit Mír, protože většina vašich mírových shromáždění je zaměřena na válku. Navíc se vyskytuje ve světě hlad, protože bylo tolik pozornosti věnováno zkoumání problému, budování institucí, ukazování hladovějících lidí. Ve všech hlavních vládních systémech existuje obrovská nerovnováha, protože jste předali svou sílu ostatním s postojem: „Velký Bratr ví nejlépe, já nechci být obtěžován.“
Pokud opravdu chcete vytvořit utopickou společnost, která je plná Lásky, pak nemyslete na nic jiného než na Lásku. Učiňte nezbytné kroky ve vašem osobním životě a žijte tyto ideály. Podělte se o dobré, pokud za vámi přijde někdo, kdo má zájem naslouchat. Opusťte rozhovory s těmi, kteří se zaměřují na problémy, nikoliv na řešení, ať si uvědomí, že jejich slova podporují negativní aspekty. Buďte řešitelem problémů a obklopte se aktivisty zaměřujícími se na pozitivní konec a magii rozvoje. Všichni jste silní Tvůrci. S podporou vašich duchovních Průvodců můžete vytvářet zázraky. Věřte, že se v podstatě chováme jako počítače - jak velíte, tak pracujeme. Pracujeme s energií projekce, spíše než se slovy. Je-li strach vaší nejsilnější emocí, blokujete si svůj vlastní postup a pokrok. Je naprosto nezbytné, abyste hledali 24/7 strachy a kódy přesvědčení, které brzdí schopnost vytvářet touhy. Většinou jste slepí ke svým nejtemnějším strachům, protože jsou pohřbeny hluboko uvnitř vás. Mějte odvahu vynést je na světlo. Požehnejte všem svým předchozím situacím, protože už víte, že sloužily svému účelu. Dejte jim ale vědět, že už nejsou potřeba. Buďte vděční za jejich pomoc, protože vás dovedly až k tomuto okamžiku. Vyměňte je za nejvyšší ideály. Každý z vás vytvořil základy reality v níž nyní provádíte svou každodenní činnost. I když většina z vás si vybírá kódy přesvědčení nevědomě, váš život se dramaticky změní, když si to uvědomíte a začnete vybírat kódy z více osvíceného místa. Doporučujeme vám, aby se to stalo vaší každodenní praxí – jít dovnitř sebe a hledat tmavé temné myšlenky a nahradit je vyššími frekvencemi Lásky a Světla. To byl původní účel nastavení a uspořádání kalendáře Tzolkinu před eony let a tato aplikace je pro váš život stále aktuální a k dispozici.
Tón TŘI – AKCE - POHYB - KOMUNIKACE. V přeneseném slova smyslu – KLÍČENÍ NOVÉHO. Energie TŘETÍHO Tónu je velmi výmluvná ve všech formách projevu. Cílem komunikace většinou bývá vytvořit konsenzus mezi bodem A a bodem B. Což se může právě dnes stát nelehkým záměrem. Vzhledem k tomu, že dnešní energie je vysokovibrační, buďte vědomě ve svém Středu. Pohyb je základní vibrace v celém Vesmíru - udržujte dnes rytmus přirozeně s tempem přírody. Jedině tak lze předejít rozrušení, nejistotě, přetížení. V Den s Tónem TŘI se objevuje velmi vysoká aktivita konání. Přímo ovlivňuje nervový systém, způsobuje hyperaktivitu, u citlivých jedinců neuralgii, nebo podobné příznaky. Na druhé straně působí na motoriku nervů, může vyvolat velký zápal do práce a tím přispět ke zvýšení produktivity.
Copyright © Výklad lze v nezkrácené a neupravené podobě šířit nekomerčním způsobem pouze s tímto aktivním odkazem na tyto stránky a uvedenými zdroji, včetně celé této poznámky.
http://mayskykalendar.blogspot.cz/

SPIRIT seznamka

SPIRIT seznamkaA

Sleva - předplatné

titul horo 4 fill 330x462

 

Spiritobchod

157234
DnesDnes62
VčeraVčera118
Tento týdenTento týden180
Tento měsícTento měsíc2287

Partnerské weby

spirit banerA

Apartmány, ubytování Teplice

Zdraví a půvab

Save
Cookies user prefences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Marketing
Set of techniques which have for object the commercial strategy and in particular the market study.
ID5
Accept
Decline
DoubleClick/Google Marketing
Accept
Decline
Unknown
Unknown
Accept
Decline
Analytics
Tools used to analyze the data to measure the effectiveness of a website and to understand how it works.
Google Analytics
Accept
Decline