O COOKIES

TZOLKIN 4. 6. 2015 2 MEN kin 15
Výklad Lenky Sýkorové:
Men – Orel - Men – Orel - Vědomí cíle, týmová práce, soucit, pomoc, služba druhým, sny a vize, víra v sebe, vize budoucnosti, kolektivní Vědomí. Vzneste se vysoko, ale zůstaňte uzemnění; nechte své ambice vzlétnout bez omezení, ale řiďte jejich energii soustředěně - dívejte se hluboko do duše všech osobních věcí, abyste pochopili jejich fyzicko realitu. To jsou dnešní zprávy ze spojení Ka (2) a Men. Tak jako Ka zdůrazňuje vlastní dualitu, na které je postavena naše existence a universální přírodní zákony, tak Men – zprostředkovatel moudrosti, nám pomáhá pochopit, jak řešit protichůdné, nebo nevyvážené perspektivy. Jeden z nejsilnějších dnů v Tzolkinu. Tento glyf symbolizuje svobodného ambiciózního ducha. Je to energie motivace a energie bojovníka soustředěného na svůj záměr. Mayové věří, že si mohou přát cokoliv materiálního, nebo spirituálního, neboť jejich síla je obsažena v motivaci a vynikajících dovednostech. Protože nativní Men míří vždy vysoko, odděluje je to od všech slabin. Dnes je dobrý den vystoupat vysoko a spatřit širší perspektivu, poděkovat za to, co máte a vyjádřit prosbu o mnohem více prosperity. Příznivý den pro Lásku, bohatství a analýzu mezilidských vztahů. Věnujte pozornost snům, mohou přinést významné odhalení.
***
Dnes je den Men s Tónem 2. Rádi bychom vám pomohli vystoupat k vašemu nejvyššímu potenciálu. Jedním z aspektů DVOJKY je dualita, neboli zákon protikladů. Ve vaší sféře všude tam, kde je dole, je i nahoře, opak za opakem. Bez ohledu na to, co zažíváte, existuje vždy i opačný zážitek. Jeden z aspektů Men je globální Vědomí. Orel krouží nad Zemí a může vám pomoci získat obraz z větší výšky a vystoupat k vašemu nejvyššímu potenciálu. Kdykoliv máte nějaký problém, obraťte se na nás. Věřte, že na každý problém existuje řešení a až dnes budete létat s Orlem, podívejte se na vaše problémy ze všech stran, můžete přijít na řešení, které vás nikdy nenapadlo. Najděte si čas a zklidněte mysl. Pokud máte problémy s nadváhou, vezměte si nějakou dobu na řešení. Mnozí jste stále příliš zaneprázdněni a když se objeví nějaký problém, zametete ho pod koberec. Často se stává, že problém roste až se objeví zmatek, ve kterém problémy již jen odkládáte. Jeden problém přináší druhý. Rádi bychom se s vámi podělili o to, jak ve vaší sféře pracují neviditelné úrovně. Pro názornost použijeme příklad rozzlobení. Někdo vám říká něco, co není laskavé. Místo, abyste mu řekli, že vás to rozzlobilo, držíte tyto pocity uvnitř sebe. Protože jste nevyřešili tento původní problém, stále v sobě skrýváte hněv vůči druhému člověku a pak se setkáte např. na večírku, pokusíte se mu vyhnout, ale přesto i když se s někým bavíte, tento člověk vstupuje do vaší konverzace. Máte pocit oprávněného hněvu, chováte se odměřeně, nebo odejdete. Jestli byl, nebo nebyl tento člověk na vás zpočátku hrubý, nyní jste mezi vámi postavili zeď. Pokaždé, když se mu snažíte vyhnout, nebo se chováte nepřátelsky, zeď je více a více silnější. Tato zeď je postavena z negativních myšlenek. Stejné přitahuje stejné Hněv plodí hněv. V dřívějších Zprávách jsme mluvili o tom, jak se negativní energie k sobě slepují. Jakmile tyto myšlenky vytváříte s vášní, stavíte stále silnější zdi. Nakonec se tyto myšlenky začnou projevovat na fyzické úrovni. Možná budete říkat: „ Je mi z toho špatně od žaludku “, s největší pravděpodobností budete rozvíjet onemocnění žaludku. Máte-li pocit, že vás někdo bodl do zad, budete mít problémy se zády. Máte-li pocit, že vám někdo zlomil srdce, hádejte co se stane. To je důvod, proč je nutné řešit problémy ihned. Čím více budete na problém myslet a dávat mu energii, tím spíš se objeví na fyzické úrovni. Nevyřešené problémy se mohou snadno stát špatným návykem. Pokud chováte zášť vůči jednomu člověku, je možné, že to budete dělat i s dalšími lidmi. O co lepší by bylo sdělovat problém v okamžiku přítomnosti. Mnoho přátelství bylo rozděleno nedorozuměním. Existují desítky rodinných sporů z generace na generaci, protože na počátku někdo odmítl najít řešení. Kolik válek je mezi národy. Kolik lidí trpí smrtí, rozdělením, bezdomovectvím jen proto, že vládní úředníci nedokázali respektovat jeden druhého. Mír může nastat jen v okamžiku, kdy se rozhodnete respektovat ostatní. Jak dlouho bude člověk vyvíjet moc nad druhým, tak dlouho bude na Zemi existovat oddělenost. Je na každém z vás, abyste se stali dospělí a naučili se lépe komunikovat. Vrátíme se k tématu dosažení nejvyššího potenciálu. Abyste se mohli vznést jako Orel, musíte opustit hnízdo. Stejně jako Orla vás nejprve krmí matka. To je jako přijímání informací z knih, videí, přednášek a hovorů s těmi, kteří vás živí informacemi a pomáhají vám růst. Stejně jako se malý Orel zbavuje svých mladých peříček, tak i vy se musíte zbavit svých strachů, abyste mohli létat. Každé odhozené pírko se rovná zbavení starých kódů přesvědčení. Pokud řeknete, že něco nejde udělat, pak to nikdy neuděláte. Pozorujte lidi kolem vás, hrnou se k těm, kteří jsou milí a respektující. Těm, kteří jsou zlí a nepříjemní, se nejspíš vyhnete. To jsou také lidé, kteří páchají zločiny a obvykle nemají přátele. Nikdy se nenaučili přizpůsobit společnosti a jsou neuctiví a nepřátelští k druhým. Ve většině případů byli zneužíváni a neměli žádný vzor jak se naučit tvořit a následovat svou vášeň. Jakmile shodíte negativní kódy, umožní vám to být ve své integritě, říkat vaší pravdu a stát se svobodnější. Stejně jako Orel budete stoupat výš a výš, hrát si s termikou, udržovat bystré oko směrem na další potravu, žít v přítomném okamžiku oplývající životem a starat se o své základní potřeby. Jakmile dospějete, opustíte hnízdo, budete žít samostatný život. To je čas na introspekci – obracet se do svého Středu a učit se spoléhat sami na sebe. Každý z vás musí absolvovat tento let, pokud chcete dosáhnout svého nejvyššího potenciálu. Je to vaše volba, kterým směrem se vydáte, jakou cestu si vytvoříte, ale musíte nést odpovědnost za každý váš krok. Jakmile se naučíte dobře se rozhodovat, půjdete směrem k vašemu požadovanému osudu, život bude hlubší a jednodušší. To je ten čas, kdy Orel zvládl své letové konfigurace a stal se odborníkem v lovení, aby se dokázal postarat sám o sebe a svou vlastní kořist. Pak přijde den a Orel si vybere svou partnerku. Pokud máte tendenci skrývat hněv a zášť vůči svým přátelům, budete to samé dělat s partnerem. Připravte své hnízdo a vyčistěte od nepořádku, abyste k sobě přitahovali vhodného partnera. Učte se od Orla. Orel si vybírá partnerku na celý život. Neexistuje žádné srovnávání kdo jaké nosí peří, žádné posuzování zvuků, letových schopností. V tomto vztahu je jen respekt, spolupráce a společná péče o mláďata. Střídají se v krmení, v učení svých potomků, aby se i oni o sebe dokázali postarat sami. Jak by byl váš svět krásný, kdyby toto dělali všichni. Neexistovaly by žádné dětské domovy, o všechny děti by bylo postaráno od narození, dokud nejsou připravené opustit hnízdo. Dávejte dobrý pozor, abyste nezesměšňovali vaše děti, nebo cokoliv by zpomalovalo jejich fyzický, duševní, duchovní a emocionální růst, jinak nebudou moci dosáhnout svého nejvyššího potenciálu. Kolik mladých lidí si zvolí kariéru jen proto, že to očekávají rodiče. To ale vede jen ke hněvu, zášti a bolesti. Jak nejlépe pečovat o zájmy vašich dětí? Zkoumáním jejich zájmů, umožněním být „malí dospělí“, dát jim šanci zkoumat svou vlastní kariéru, či povolání, které je bude naplňovat. Lidé ve vaší společnosti tráví hodně času fixováním na své povolání, zvyšováním svých příjmů, aby mohli mít perfektní auto i dům. Mnoho utkvělých představ o „ správném vzhledu “ vytváří zmatek především u mladých žen. Mnoho peněz a úsilí je věnováno reklamám, takže doslova onemocníte svým mládím a snažíte se udržet krok se svými vrstevníky. Kolik dětí je zesměšňováno kvůli svému oblečení, kvůli nedokonalým zubům, brýlím... Jak může ve vašem světe někdo očekávat, že dosáhnou nejvyššího potenciálu, když jsou neustále bombardovány srovnáváním a kde je tak velký důraz kladen na soutěž? Doporučujeme vám obrátit se do svého nitra a objevit svou vlastní vrozenou krásu. Zjistěte, co zahřívá vaše srdce, odstupte od tlaku vašich vrstevníků a odvažte se stát v pravdě. Rozvíjejte přátelství s těmi, kteří vám umožní být sami sebou. Stůjte ve své celistvosti, vnitřní síle a mluvte pravdu. Buďte laskaví k sobě i ostatním. Vaše schopnost stoupat vysoko nad Zemi a létat s větrem je neomezená! Velká radost naplní vaše srdce, když roztáhnete křídla a budete se vznášet jako Orel.
2. TÓN VÝZVY – SÍLA POLARITY
Polarita je tkalcovský stav, na kterém jsou tkány pozemské vzorce duchovních témat. V zrcadle polarity najdeme mnoho tváří iluze. Podívejte se do zrcadla - kdo se na vás dívá z druhé strany? Polarita odhaluje vaše duchovní dilema, konflikty a vnitřní spory. Sledujte své sklony a neochotu. Podívejte se na téma realisticky, kde zůstala zauzlována vaše duchovní nit. Přijměte znalosti, kterými se zabývá léčba DVOJKOU. Konfliktní situace ve skutečnosti pracují jako vaši spojenci. Podívejte se také na polaritu mužské a ženské části v sobě i ve vašem partnerském vztahu. Prozkoumejte oba aspekty. Akceptujete svoje pohlaví? Nacházíte ve svém vztahu naplnění a naplňujete vy svého partnera? Obejměte panorama darů ve vašem vztahu. Zkoumejte v něm oba póly, přirozené návyky, zvyky a objevte moudrost, která z nich vychází. Všechny výzvy jsou určeny k tomu, aby se lidé naučili poskytovat si vzájemnou úctu.
Dny s Energií POLARITNÍHO Tónu představují také téma Vlny mezi pozemskými póly. Znamení stojící vedle Tónu DVA nastavuje scénu akcí ve vašem životě. V těchto dnech běží proces rozpoznávání vlastních úvah ( vzhledem k polaritě ), což způsobuje, že můžete vnímat silné nervové napětí, obzvlášť jste-li osobně spojeni s polaritní Energií, např. přes kin narození.
DRUHÝ Tón – POLARITA – Najděte cestu k usmíření, shodě a vnitřní harmonii. Nehodnoťte ani události, situace, ani lidské chování - vaší přirozenou touhou je CELISTVOST. Zvažte všechna pro a proti a postupujte ke změnám pomocí vyvážených rozhodnutí. Spojte vše, co bylo rozpojeno v jeden nádherný CELEK.
http://mayskykalendar.blogspot.cz/

SPIRIT seznamka

SPIRIT seznamkaA

Sleva - předplatné

titul horo 4 fill 330x462

 

Spiritobchod

157235
DnesDnes70
VčeraVčera118
Tento týdenTento týden188
Tento měsícTento měsíc2295

Partnerské weby

spirit banerA

Apartmány, ubytování Teplice

Zdraví a půvab

Save
Cookies user prefences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Marketing
Set of techniques which have for object the commercial strategy and in particular the market study.
ID5
Accept
Decline
DoubleClick/Google Marketing
Accept
Decline
Unknown
Unknown
Accept
Decline
Analytics
Tools used to analyze the data to measure the effectiveness of a website and to understand how it works.
Google Analytics
Accept
Decline