Záludný Mor s plachetkou kolem beder nabrousil v dávných časech zrezivělý srp a křepčil městy i obcemi, kde mohl snáze vázat do snopů podťaté lidské klasy. V takovýchto apokalyptických časech přišla na řadu ochranná znamení, kterými se lidé snažili alespoň částečně eliminovat a zastavit přicházející smrtonosné nemoci. Proto též mnozí v 16. a 17. století nosili často na krku začátek evangelia svatého Jana, pečlivě opsaný na pergamen, vsazený do stříbrného či zlatého pouzdra nebo zašitý do aksamitového sáčku. Ochranná znamení však vznikla ještě o několik stovek let dříve před morovými ranami, kdy si lidé dávali psát na svitky pergamenu znaky a slova latinská, hebrejská, řecká i arabská, jimž přikládali mocný účinek. Například magická slova proti pokousání vzteklým psem zněla: HAX PAX MAX DEUS ADIMAX.
(vel)