Mnoho lidí je přesvědčeno o tom, že auru mohou vnímat a vidět pouze lidé nadaní zvláštními psychickými schopnostmi. Jak se však ukazuje, mohou alespoň do určité míry obdobné schopnosti rozvinout i mnozí další, kteří začnou s pěstováním vnímavosti vůči nepatrným dojmům, kterých si většina obyčejně vůbec nevšímá.
Stačí o aurách především přestat pochybovat a uvěřit upřímně tomu, že prostě existují, takže je možné je vnitřním zrakem nějak spatřit. V takovém případě je zapotřebí se do lidí a do jednotlivých situací co možná nejvíce vciťovat. Lidé, kteří auru skutečně vidí, hovoří o této schopnosti jako o jemném procesu „naladění“ na životní síly. K základům rovněž patří dívat se na lidi pozorně a sledovat jejich pohyby. Jen tak se dá zjistit mnohé z jejich psychiky, zaregistrovat plynulé nebo trhavé nervózní pohyby, nejistotu či nedostatek vůle. Nakonec se dá vypozorovat, kdo a jak se ve svých šatech nebo v určitých barvách cítí pohodlně, trapně a jistě. To vše je předpokladem k porozumění signálům, které o sobě lidé vysílají, aniž by je sami chtěli nějak vyjevit. Také je velmi dobré umět si představit sami sebe v situacích jiných osob, vcítit se do jejich reality i představ a odhadnout tak možné další reakce.
(pak)