Někdo se umí prosazovat, má dostatek sebedůvěry, tvrdě si jde za svým cílem. Jiný má spíš pesimistické vidění světa, bývá nedůvěřivý, kritičtější, při rozhodování úzkostnější. Je váš život takový, jaký si představujete, nebo máte pocit, že občas ztrácíte půdu pod nohama? To se můžete

dozvědět z našeho zábavného testu. Vyberte si vždy jednu z možných odpovědí a nakonec body sečtěte.

1. Často se smějete?

a) ano, smích je kořením života 3

b) když je čemu... 2

c) to o sobě nemůžete tvrdit 1

2. Co ve vás vyvolává obavy?

a) život bez finančních prostředků 1

b) stáří a osamělost 2

c) vážná nemoc 3

3. Když se vám něco v životě nepovede:

a) dáte od toho ruce pryč 1

b) neházíte flintu do žita 3

c) váš přístup záleží na mnoha okolnostech 2

4. Máte hodně přátel?

a) ano, často se s nimi scházíte 3

b) ani ne 1

c) jen několik 2

5. Na čem je založen váš vnitřní pocit spokojenosti a osobního štěstí?

a) důležité jsou pro vás peníze 1

b) prioritní je pro vás zdraví a harmonická rodina 3

c) to se mění podle okolností 2

6. Pracujete i tehdy, když víte, že nemáte nad sebou kontrolu, žádný dozor, nikdo se nedívá?

a) ano 3

b) ne 1

c) jak kdy 2

7. Snění patří mezi příjemné chvilky člověka. Jak je tomu u vás?

a) myslíte si, že snění patří do dětského světa 2

b) velmi rádi sníte o růžové budoucnosti 1

c) občas není špatné trochu fantazírovat 3

VYHODNOCENÍ

7 - 11 bodů: Jak naznačuje bodové skóre, ne vždy působíte na své okolí jako šťastný člověk. Často podléháte pesimistickým náladám, vracíte se do minulosti, máte pocit, že vám nikdo nerozumí. Někdy můžete mít pocit, že se ocitáte v bludném kruhu, nevidíte před sebou žádnou perspektivu, opěrný bod. Věřte ale tomu, že pozitivnímu myšlení se lze naučit. Zbavte se přílišné kritičnosti, podezíravosti, pokuste se okolní svět vidět v růžovějších barvách, pohlížet na něj s nadhledem a hlavně s humorem. Zapracujete také na tom, abyste sami sebe měli víc rádi.

12 - 16 bodů: I když se snažíte být v pohodě, někdy sami sobě něco nalháváte, zmocňují se vás jisté pochybnosti. To vám však naštěstí nebrání vydat se za svým cílem, dosáhnout toho, co jste si předsevzali. Někdy se vám to daří s menším, jindy s větším úspěchem. Rozhodně nepatříte k lidem, kteří by si ustavičně stěžovali, reptali na osud, shazovali vinu za problémy na někoho jiného. Ve své podstatě jste spokojení s tím, čeho se vám dostává.

17 - 21 bodů: Z počtu dosažených bodů lze usuzovat, že se snažíte žít na plný plyn, na sto procent. Víte dobře, čeho chcete dosáhnout, co musíte obětovat, většinou máte před sebou jasný cíl. Je zřejmé, že vás nic nezastaví, ničeho se nebojíte, na nic se neohlížíte, svůj život držíte pevně v rukách. Svým životním přístupem, úspěchy, skutečností, že se vám daří, býváte občas někomu trnem v oku. Možná by někdy nezaškodilo projevit trochu pokory, skromnosti.

(se)