Každé znamení zvěrokruhu ovládá jakýsi démon, který nás provází po celý život. Podívejte se, jak je to právě s vámi a pokuste se se svým „démonem“ alespoň trochu bojovat.

Démon Berana
Způsobuje nejen revoluce, ale i krvavé převraty a války. Našeptává k násilnému prosazování vlastní vůle a k ignoraci životních potřeb ostatních jedinců. Své cíle realizuje bez ohledu na to, jaké budou oběti. Negativním aspektem je tvrdohlavost. Těší ho zlomený odpor nepřátel, nabírá na moci každou podrobenou vůlí. Rád ovládá početné zástupy, jeho ideálem je řízení celých národů. Umění chápe jako cestu potvrzování vlastní ideje jejím otiskováním do hmoty. Projevuje se podrážděností, zuřivostí, despotismem a nerozvážností. Jelikož démon představuje pokřivenou formu oběti (obětuje jiné na místo sebe), jsou tyto doprovázeny množstvím krutých událostí.

Démon Býka
Vyvolává požitkářství, názorovou omezenost a inspiruje k přesvědčení, že základem lidského štěstí jsou hmotné statky. Člověk pod vládou Býka je považuje za klíč k životu. Při povrchnosti Venuše je tento přístup často cestou k sebezotročení. Býk nevyhnutelně potřebuje pevnou půdu pod nohama, jinak ho jeho démon zničí. V ostatních věcech je obyčejně pasivní a nevykazuje žádný pokrok. Jiným aspektem působení je sexualita, kdy je veškerá jeho energie nasměrována k zemi. Takový člověk rád ovládá druhého a není mu nic „proti srsti“.

Démon Blíženců
Představuje princip nesladěné dvojnosti, neharmonického introvertního a extrovertního působení. Svádí k povrchnosti, nekoncentrovanosti, bezcitnosti a nemožnosti dosáhnout cíle. Jeho působení popírá cíl druhého a naopak. Démon nachází svůj výraz například v ostrém popírání toho, co bylo ještě před chvílí obhajováno. Dochází také k podezírání lidí, kterým byla dána důvěra. Démon Blíženců jim bere vůli, dává jim taková přání, která se vzájemně odporují. Vlastní charakter se ničí díky kolísání vlastní nerozhodnosti.

Démon Raka
Vyvolává přílišnou měkkost, pasivitu a podřízenost. Introvertní směr působení následně zbavuje možnosti realizovat pravou vůli. Postižený v okolním dění vnímá zlo i nespravedlnost, ale není schopen žádného zásahu. Podřizuje se a mlčí, často má problém s komunikací a s vyjadřováním. U mužů vznikají těžkosti ve vztahu s opačným pohlavím. Démon přivádí k dětinství, infantilnosti. Představuje také silný impuls, který strhává do minulosti. Jedním z nejčastějších průvodních jevů jeho působení je alkoholismus.

Démon Lva
Způsobuje panovačnost, velikášství, přílišné sebevědomí, sklony k tyranii. Projevuje se snahou centralizovat, tvořit vlastní universum. Výsledkem je touha po společenském uznání a slávě. Jeho vliv boří všechno staré a usiluje o vliv budování. Člověku pod jeho vládou chybí vnitřní reflexe. Nachází se v neustálém stavu realizování. Prudké střídání všech těchto vlivů je externě ničivé. Také může propadat alkoholismu a sebelítosti. Postižený nakonec vydá celé svoje nitro.

Démon Panny
Představuje realizaci negativního Merkuru v pozemské sféře. Výraz nachází v množství projevů, jakými jsou například byrokracie, potřeba přesnosti, posedlost čísly, pokusy o sestrojení matematické rovnice života. Postižený se projevuje slovy na místo skutků, neustálým přemýšlením, neschopností odhodlat se k ráznému aktu. Platí zde, že příliš vzduchu udusí plamen vůle. Jeho přiměřené množství plamen naopak využije. Neustálá potřeba přemýšlení se obrací i na vlastní osobu. Démon do psychiky přivádí neutuchající proud myšlenkového fluida, udržuje neustálý vnitřní rozhovor.

Démon Vah
Přivádí k rozporu mezi cítěním (Venuše) a myšlením (vzdušný živel), Vyvolává tak kolísání na principu dětské houpačky. Cílem jeho působení je nerozhodnost. Oběť ničí rozumem to, co citem buduje, duchovnem popírá hmotné. Démon zbavuje možnosti sloučení. Přivádí k jednání na základě vzorce: buď – anebo. Setkáváme se s povrchností, lehkovážností a plytkostí. V umění se projevuje samoúčelným předimenzováním jistých výrazových prostředků na úkor druhých. Zaměřuje se na vyvolání emocí jednoho typu takovou měrou, až výtvor sklouzává do kýčovitosti.

Démon Štíra
Vyvolává hněv, žárlivost a roztržky. Spojuje magnetický vliv vody s výbušností. Muži si potřebují dokazovat nadvládu nad ženou. Démonický Štír ale svým způsobem „vraždí“ i svou vlastní ženskost. Démon je mistr mocenské sexuální magie, má velkou a nevyčerpatelnou inspiraci, která se ale někdy může zvrhnout. Vždy využívá svou démonickou sexualitu k dosažení svého cíle. Bývá zuřivý, vulgární a někdy posedlý krví – červenou tekutinou. Štír ovládá červené krvinky, protože Mars představuje krev.

Démon Kozoroha
Představuje princip odživotnění. Démon vysouší, zbavuje životnosti. Myšlenkovou, duševní i fyzickou sféru redukuje na samotnou podstatu. Všechno ostatní považuje za zbytečnost. Projevuje se přehnanou snahou „přijít věci na kloub“. Přivádí k zastarávání, vyvolává nesoulad s aktuálním duchem času. Stojí za duchovními proudy nepřiměřenými době. Je démonickým vládcem času. Démon ale také způsobuje posedlost smrtí, černou barvou a životem po životě. Přivádí k ignoraci, pohrdání pozemským životem a smyslovými požitky. Má za následek ztrátu kontaktu s pravou vůlí. Znakem působení tohoto démona je i zádumčivost a skoupost.

Démon Vodnáře
Probouzí výrazný, spíše intelektuální zájem o duchovno, snahu pochopit systém všehomíra a odkrýt tajemnou pavučinu vztahů. Síly Uranu představují bleskové myšlení (Merkur), proměněné v intuici. Démon přivádí k pokřivené, chybné intuici celkového vývoje. Vzhledem k intuitivní povaze soudu není možné zpětnou vazbu zjistit. Následkem démona Vodnáře bývá falešná představa struktury světa, které oběť bezvýhradně věří. Odráží se tu pokřivení sil Merkuru a Uranu, což je zbrklost a unáhlenost. Samotné duchovno inspirované démonem je chladné, povrchní a chaotické.

Démon Ryb
Představuje pokřivenou podobu neptunské všelásky, nezvládnutí neptunské síly. Jeho působení jsou více náchylné ženy, ale v určitých formách se mu nevyhnou ani muži. Člověk pod vládou tohoto démona je nejistý, neschopný rozhodovat sám za sebe, i když je pro něho nerozhodnost škodlivá. Raději všechno snáší, protože se bojí rázné volby. Pokud se musí rozhodnout, rozhoduje se většinou pod vlivem ovlivnění, i když jeho vůle je jiná. Potom se měsíce i roky utápí ve smutku svého utrpení. Démon vede k naplnění pokřivené podoby oběti. Přivádí k narkomanii, alkoholismu, sebevraždám. Démon je ale i vynikajícím inspirátorem umění pro ty, kteří nejsou schopni navázat kontakt s géniem Ryb. Jeho umění tvoří hluboké, podmanivé výrazové prostředky. Mnoho skvělých umělců tak platí démonovi daň svým životem.
(zla)