V magii je důležité, aby zasvěcenec vyznával univerzální náboženství. Každé náboženství má své světlé a stinné stránky, ty nejlepší by si měl ponechat pro sebe a slabin by si neměl všímat. Ke všem náboženstvím musí mít zasvěcenec náležitou úctu, neboť každé náboženství má svůj božský princip.

Mlčení
Do své svatyně nenechte nikoho nahlédnout. Mág o své cestě, o svém úspěchu a vzestupu zachovává naprosté mlčení. V mlčení vězí největší moc, a čím více tohoto přikázání budeme dbát, tím přístupnější a dosažitelnější se nám stanou všechny vyšší síly.

Život v ústraní
Magik musí být zcela nepřístupný a žít v ústraní. To představuje symbol devátého klíče Tarotu, kde je zasvěcenec vyobrazen jako poustevník. Toto ústraní však nesmí být izolací. Magik si musí pečlivě a opatrně vyvolit své přátele a uctívače a musí si je udržet.

Povolání
Magik musí mít nějaké povolání. Magie není řemeslo, každodenně se proto musí magik rozptylovat ze zajetí magie hmotnými starostmi. Prostředkem k tomu, abychom dobře viděli, není upřené zírání a ten, kdo po celý svůj život směřuje k témuž cíli, skončí tím, že ho nedosáhne.

Obřadní magie
Ten, kdo se chce věnovat obřadní magii, musí být oproštěn znepokojivých předsudků a musí si zajistit nepřístupnou oratoř, aby nebyl rušen. Musí vědět, jak všechny síly vyrovnat, jak udržet vznícenou vlastní iniciativu na uzdě.

Cvičení
Ve výkonu nespěchejme, neboť vše vyžaduje svůj čas. Trpělivost, vytrvalost a houževnatost jsou základními podmínkami vývoje. Úsilí, které ke svému vývinu vynaložíme, se mnohokrát vyplatí. Kdo chce kráčet magic-kou cestou, musí pravidelně cvičit. Ke svým bližním musí být magik vždy laskavý, přívětivý a shovívavý. Bez dodržování těchto pravidel bychom v magii neprospívali. Nikoho nekritizujeme a neodsuzujeme. Mág si musí stanovit učební dobu, kterou však musí bezpodmínečně dodržovat. Cvičení se musí stát právě tak nutností jako jídlo, pití a spánek, jinak bychom nemohli počítat s úspěchy.

Postup při nehodách
Opatrnost je vždy na místě. Nikdy se nesmí „operovat“, jsme-li nemocní. Pokud v nějaké části těla pociťujeme chlad, musíme tuto část co nejdříve nahřát, nejlépe nad ohněm. Magik se musí všemi prostředky bránit strachu (zhluboka dýchat, udržovat se v dobré náladě), protože každá emoce posiluje negativní účinky.

Krabička první pomoci
Magikova krabička první pomoci by měla obsahovat: černé hedvábí k izolaci podezřelých předmětů, pergamen, tuš, pero a nůžky, zasvěcený amulet, svěcenou vodu, dřevěné uhlí, očistné kuřidlo, kyvadélko.
(mz)