Slovo fext pochází z němčiny. Šlo o označení lidí, kteří byli odolní proti kulkám ze zbraní a kteří navíc disponovali nadpřirozenými schopnostmi. Po smrti jejich těla nepo dléhala rozkladu, během života se dožívali vysokého věku v relativně výborné kondici. Byli snad fexti zvláštní vyvolenou kastou? Pátrali jsme přímo po jejich stopách!

Jeden ze známých případů byl popisován jako takzvaný vamberský fext. Jeho tělo bylo nalezeno u stěny hrobky, stál opřený o zeď pohřební komory. Nažloutlá kůže, chrastící kostra a zachovalá podoba, typické znamení příslušnosti k rodině „vyvolených“.

Pověsti o fextech se vyskytují nejen u nás, ale i v cizích krajích, zvláště v Rakousku a Německu. Je mnoho měst a vesnic, v níž se fext nalézal, nejčastěji při otevření hrobu, občas o jeho existenci lidé věděli už za jeho života. Výjimečné schopnosti získávali „vyvolení“ již po narození. Muselo se ale jednat o dítě narozené v plodovém obalu (tzv. košilce), ten se usušil a nosil pod levou paží, aby pojistil tělo proti zetlení a zachoval mu věčnou pozemskou podobu.

V západních Čechách a na severu Moravy bylo fextů více. Například u obce Kolvín dokázali přilákat z lesa zajíce a přímo v hostinci celou skupinu odstřelili, aby kuchař mohl připravit hostinu. Tamtéž měl být oběšen pytlák, který byl také fextem. Kat nemohl exekuci vykonat, dokud na těle nenašel znamení. Když do něho řízl, z pytláka s hlasitým křikem vylétli démoni, teprve potom mohl být bez problému oběšen.

Šlo o jedince s podivným chováním, schopnostmi, případně neobvyklého vzhledu. Někteří prý dovedli i hýbat kameny, předpovídat počasí a měli různé neobvyklé schopnosti, například spolehlivě rozeznali sebevrahy a osoby se skrytými duševními poruchami. Zabiti mohli být převážně skleněnou kulí. Skoro to vypadá, jako když organismus těchto jedinců kolem sebe vytvořil zvláštní elektromagnetické pole. To odpuzovalo vypálené kovové střely, jedině skleněná (nevodivá) dokázala proniknout k tělu. Podobně se v legendách o upírech používají dřevěné (také nevodivé) kůly k probodnutí srdce vampýra.

V Alpách se říká, že fexti působí mezi lidmi dodnes a jsou ještě nebezpečnější než v dřívějších, trochu tajuplných dobách.
Jiří Nový

FOTO: JEDNA ZE SOUČASNÝCH PŘEDSTAV, JAK MOHL VYPADAT TAKOVÝ FEXT