Zajímavý doklad a úřední protokol pochází z roku 1732 a byl podepsán vojenskými lékaři a důstojníky, tedy lidmi, kteří se na veškerá dění dokázali dívat velmi realisticky. Úryvek z tohoto protokolu je ovšem velmi zají mavý.

Visum et repertum
stran takzvaných upírů čili vysávačů krve v Medvědiji v Srbsku na turecké hranici 1. ledna 1732
.
Na opětná udání, že se v obci Medvědija v Srbsku šíří upíři, kteří už sprovodili ze světa mnoho osob a vysáli jim krev, jsme tuto věc podrobně prošetřili. Vyslechnutí udali, že asi před pěti lety si tamní hajduk zlomil vaz, když byl sražen upírem. Do měsíce po jeho smrti si obyvatelé stěžovali, že jsou v noci krutě trýzněni a čtyři osoby zemřely. Aby byla učiněna tomuto řádění přítrž, byla vykopána mrtvola zmíněného hajduka a všichni shledali, že je neporušená. Z očí, uší a nosu mu tekla zcela čerstvá krev. Když mu probodli srdce špičatým kůlem, vydal zcela slyšitelné steny a vyšla z něho hojnost čerstvé krve. Tentýž den mrtvolu spálili a popel vhodili do hrobu. Všichni, kteří byli tímto upírem usmrceni, se stali rovněž upíry, i těm srdce probodli kůlem. Protože ale hajduk kdysi útočil i na dobytek, který lidé snědli, objevili se v obci brzy noví upíři. Během tří dnů zemřelo sedmnáct mladých i starších osob. Na tomto základě byly vykopány další neporušené mrtvoly, u kterých byly shledány příznaky upírství. Byly jim zutínány hlavy, jejich těla byla spálena a popel byl vhozen do řeky. Dole podepsaní potvrzujeme, že vše souhlasí s pravdou a že vyšetřování bylo v naší přítomnosti řádně zkoumáno. Na důkaz toho naše vlastnoruční podpisy.
V Bělehradě, 26. ledna 1732
(mh)