APORTACE

Zhmotnění fyzického předmětu během seance. Předpokládá se, že tento předmět byl na místo přenesen nadpřirozenou cestou z jiné roviny

existence.

 

ASTRÁLNÍ TĚLO

Nehmotný duplikát fyzické podoby určité osoby. Předpokládá se, že může opustit původní tělo, a to jen na určitou krátkou dobu - ve spánku či v průběhu nějakého zážitku mimo tělo. V okamžiku smrti může též vznikat astrální tělo natrvalo.

 

EKTOPLAZMA

Viskózní, obvykle bílá látka, která údajně vytéká z tělních otvorů média ve stavu transu a z níž se v procesu materializace formují duchové zemřelých.

 

BILOKACE

Výskyt jedné osoby na dvou různých místech současně. Má souvislost s astrálním tělem a dvojníkem.

 

AURA

Obvykle neviditelný vícebarevný oblak, údajně obklopující živé tvory i předměty. Někteří psychotronici tvrdí, že dokáží interpretovat auru člověka a tímto způsobem určit jeho mentální a emoční stav.

 

JASNOZŘIVOST

Schopnost přijímat mentálně nebo fyzicky podněty, které se vymykají standardnímu rozsahu smyslového vnímání. Informace v tomto případě přicházejí přímo z vnějšího fyzického zdroje, nikoli prostřednictvím duševního působení nějaké jiné osoby.

 

SAMOVZNÍCENÍ OSOB

Vznícení lidského těla údajně způsobené chemickými procesy probíhajícími v jeho útrobách, nikoli kontaktem s nějakým vnějším zdrojem tepla. V některých případech zůstávají určité části těla postiženého neporušené, zatímco jiné jsou spálené na popel.

 

DRUHÉ VIDĚNÍ

Jasnozřivá schopnost předvídat události, které se odehrávají daleko od místa, kde její držitel pobývá nebo k němuž dojde teprve v budoucnosti.

 

KRIZOVÉ ZJEVENÍ

Jedná se o případ, kdy se jinému jedinci - často vzdálené a milované osobě - zjeví někdo, kdo právě čelí nějaké krajní situaci, ke které patří například nebezpečí smrti.

 

PROKOGNICE

Tzv. "druhé vědomí" - vize konkrétních budoucích dějů, které nelze předvídat či vyvozovat normálními postupy. Šedesát procent takových vizí se objevuje ve snu.

 

PSYCHOKINEZE

Pohyb vnější hmoty a energie v prostoru a čase, údajně způsobený pouze mentálním působením nějaké osoby bez zapojení přirozených fyzikálních sil. Psychokineze přitom může být vyvolána úmyslně nebo spontánně.

 

RETROKOGNICE

Relativně vzácná forma mimosmyslového vnímání, kdy její nositel získává informace o minulých událostech, které nedokáže poskytnout žádný normální prostředek. Obvykle na sebe bere podobu realistické vize, na které se někdy podílí více než jeden smyslový orgán.

 

TRANSMIGRACE

Stěhování duší, kdy dochází k přechodu duše jedné osoby do těla jiné osoby v okamžiku smrti.

(kov)