Svatba je považována za největší událost v životě člověka a odedávna byl tento krok spojován s nejrůznějšími zvyky a pověrami. Některé přežily i do dnešních dnů. Které ze svatebních zvyků se navzdory moderní době nejčastěji 

objevují?

+ Nevěsta by neměla šít svatební šaty sama, jinak manželství dlouho nevydrží.

+ Ženich nesmí vidět před obřadem nevěstu ve svatebních šatech, jinak hrozí, že se jejich cesty rozejdou.

+ Pověra tvrdí, že se manželům nevyhne bohatství, když si dá nevěsta do svatebního střevíčku minci.

+ Také plechovky za autem novomanželů mají odhánět chudobu a zlé duchy.

+ Střepy, jak známo, přinášejí štěstí. Na svatbě by proto nevěsta měla rozbít talíř a střepy má zamést manžel. Má to být jakýsi test sehranosti novomanželů při domácích pracích.

+ Házení rýže na novomanžele pochází údajně z Asie, kde tato plodina symbolizuje plodnost.

+ Účelem přenesení nevěsty přes práh společného bytu v náruči ženicha je zahnat životní nepohodu a ochránit nevěstu před zlem v novém prostředí.

+ Novomanželé mají jíst z jednoho talíře, což symbolizuje vzájemnou harmonii.

+ Do svatebního programu patří také házení svatební kytice. Nevěsta si stoupne zády k neprovdaným účastnicím svatby a přes své levé rameno odhazuje kytici za sebe. Dáma, které přistane v náruči, je podle pověry na řadě se svatbou.

+ Jestliže svatební den provází vytrvalý déšť, říká se, že novomanželům prší štěstí.         

(ruch)