V čínské provincii Chu-nan se nalézá poměrně velké jezero Tung-tching. Právě o tomto jezeru se říká, že je plné záhad. Svědci zde například u jednoho skalního ostrohu nad jezerem opakovaně slyšeli strašidelné volání o pomoc. Křik byl vždy údajně velmi pronikavý, ale přitom kolem nebylo vidět živé duše. Badatelé, kteří místo navštívili, se domnívají, že skála určitým způsobem uchovala zvukový záznam tragického konce nějakého topícího se rybáře.

Tento záznam se pak za specifických světelných a povětrnostních podmínek „přehrává“. Na jednom z ostrovů na jezeře, který nese název Jou-tcho, byly navíc roku 1957 archeologem a etnologem Čchi-Pen-lajem odhaleny četné neobvyklé artefakty, o kterých se předpokládá, že jsou staré 45 000 let! Pocházejí tedy z časů, kdy na Zemi žili v jeskyních pravěcí lidé. Čchi Pen-laj mimo jiné objevil na ostrově kupříkladu do žuly vytesaný plochý reliéf, jenž zobrazuje bytosti podobné lidem, ovšem vypadají, jakoby na sobě měly obleky - cosi jako skafandry, s výrůstky připomínajícími choboty.

Podobná vyobrazení lze najít i jinde na světě (Erich von Däniken je vyfotografoval v Tule a Monte Albanu v Mexiku, viděl je rovněž v Hondurasu a Guatemale). Některé bytosti zobrazené na reliéfu vypadají, že stojí a zemi, jiné jsou umístěné na jakési horní ploše válcovitého objektu, který se vznáší na obloze. S archeologem Čchi-Pen-lajem spolupracoval i tým potápěčů, který na dně jezera, v hloubce třiceti metrů, narazil na labyrint chodeb vedoucí do žulové skály. Stěny chodeb zdobily rytiny. Jedna z nich zobrazuje postavy, jež se nacházejí na vznášejícím se objektu. Bytosti mají v rukou cosi, co velmi připomíná moderní zbraně. Dole pak je znázorněna prchající zvěř.
(xar)