V Jakutsku a  Chabarovsku leží málo probádané pohoří Suntar-Chajata. Existuje evenská legenda o tom, že v předhůří se nachází podzemní jezero s léčivou vodou. Kdo se v něm vykoupe, stane se nesmrtelným.

Uprostřed jezera stojí

 

trůn vyřezaný z jaspisu a na něm sedí ochránce hor, šedivý stařec Alton. Altonem ale Evenkové nazývají i jednu horu vysokou 1 542 m.

Ve starých knihách řádu johanitů, uložených na Maltě, je psáno, že ve XXI. století se centrum magie přemístí do míst odpovídajících dnešnímu Jakutsku, přesněji do pohoří Suntar-Chajata. Už ve XIV. století johanité napsali: „Prapor Rhodoských rytířů (johanitů ) se přemístí v Alton.“ Možná měli na mysli horu Alton. Evenkové považovali horu za posvátné místo, kam prostí lidé nesměli, jen šamani se tam setkávali s duchy a dokonce se samotným Altonem.

Před vládcem se schovává i zvěř

Dvakrát do roka, během jarní a podzimní rovnodennosti, je možné vidět starce Altona v noci  na hoře. Vládce Suntar-Chajaty je tak ohromný, že jeho stín zastíní nebe. Pokud má špatnou náladu, začne dout. Pak se na zemi zdvihne silný vítr. Když Alton duje, dokonce i zvěř se schovává do nor a úkrytů. Dívat se na něj bez následků mohou jen šamani. Jestli ho náhodou uvidí obyčejný člověk, stihne ho neštěstí – onemocní nebo se navždy ztratí v tajze.

I dnes se mluví o tom, že Alton není obyčejné místo. Svahy jsou pokryté nevysokým, řídkým severským lesem. Podivné je to, že kmeny jedlí a borovic jsou zkrouceny nejpodivuhodnějším způsobem.

V 80. letech havaroval nad horou vrtulník, tři lidé zahynuli. Jednou sem přijeli moskevští turisté. Nehledě na jejich bohaté horolezecké zkušenosti, cesta skončila tragicky. Dva z nich zmrzli na ledovci, další spadl ze skály a zlomil si vaz. „Nedobré místo je Alton. Dokonce i zvěř ho obchází,“ říkají místní lovci.

Legenda o lovci a jeho nevěstě

Na severním svahu hory je veliká jeskyně vysoká asi dva metry. Dostat se k ní není příliš těžké. Vždy je v ní teplota nad nulou, i v zimě. Na jejích stěnách jsou vyryté obrázky tvořící geometrické vzory. Podél stěn jsou složené kameny do pyramid. Evenkové jim říkají maony. Kdo je složil a proč, se neví. Evenkové jsou přesvědčeni, že se jich nikdo nesmí dotknout a ten, kdo to udělá, brzy zemře.

Jednu stěnu jeskyně tvoří kameny, mezi nimiž prý byl kdysi průlez  k podzemnímu léčivému jezeru. O tom mají Evenkové také legendu.

Evenský lovec se zamiloval do překrásné dívky a chtěl se s ní oženit. Ale krasavice smrtelně onemocněla. Mladík přísahal své nemocné nevěstě, že jí přinese léčivou vodu z podzemního jezera. Odvážlivec se dostal do jeskyně a vydal se k jezeru. Když se o tom Alton dozvěděl, rozhněval se, vyvolal lavinu kamenů a navždy zasypal průchod k jezeru. A mladý lovec tam zůstal zavalený uvnitř hory. Dodnes slouží Altonovi, nosí mu zbraň.

Děravé kamínky pro štěstí

Nedaleko hory teče potok s názvem Vlčí a tryskají tu prameny. Voda je také léčivá, minerální. Evenští šamani odedávna touto vodou léčí. Když se člověk koupe v potoce, zbaví se loupání v kostech a všech kožních nemocí. Neplodným ženám šamani a místní obyvatelé radí pít vodu z pramenů. Jenom ve dnech, kdy Alton vychází na vrchol hory, nelze vodu pít, stává se jedovatou.

Kdysi zde stál dolmen složený z kamenných desek, ale zmizel. Možná se propadl do země, do hluboké jámy. Na úpatí Suntar-Chajaty je mnoho takových podivných hlubokých jam.

A hora nabízí ještě další zvláštnost. Mezi kameny a na ledovcích je možné najít kamínky s otvorem uprostřed. Evenkové jim říkají Oči Altona. Ten, kdo najde takový kamínek, bude šťastný. Je to talisman. Evenkové nosí tyto kamínky na krku. Hledat je ale musí člověk úplně sám.

Existuje vědecká teorie vysvětlující altonská kouzla. Hypotéza spočívá v tom, že Zemi tvoří několik ker, na jejichž styku jsou místa síly neboli  - jak říkají záhadologové – anomální zóny. Alton se nachází v takové zóně. Jestli je to pravda nebo ne, na to zatím nejsou důkazy.

(ksa)

Foto: Outex Photo