Jména ovlivňují náš život, pomáhají odhalit osobnost, její charakter, slabiny i silné stránky, budoucnost. Vydejte se s námi za tajemstvím některých nejvíce používaných křestních ženských a mužských jmen.
BLANKA
Co všechno víme o jméně Blanka
Blanka je původem jméno germánské, je odvozeno od slova bílý, neboť ve staroněmčině se bílý řeklo „blank“. Tedy nikoliv „weiss“ jako v dnešní němčině. Prapůvodně toto jméno dostala dívka pro bělost své tváře a patrně i pro svěžest svého vzhledu. Tato „čistota“ se předpokládala i v osobnostních rysech a vlastnostech nositelky jména.
Jméno dříve a dnes
Hojnému rozšíření jména dříve bránila jeho určitá exkluzivita způsobená nároky v pojetí „čistoty“ - bělosti. Jméno bylo považováno za mimořádné a objevovalo se zejména ve vyšších vrstvách. Až po první světové válce se jméno Blanka začalo šířit, neboť mělo všechny předpoklady pro oblibu, neznělo staromódně a bylo příjemně znělé.
Hvězdy napoví
Jméno Blanka je vhodné pro všechna astrologická znamení.

BOŽENA
Co všechno víme o jméně Božena
Božena je staré ženské jméno, jehož zřetelným základem je Bůh, respektive boží, což znamenalo vyjádření kontaktu s Bohem.
Jméno dříve a dnes
Původně bylo jméno uplatňováno ve všech společenských vrstvách, ale v „lepších kruzích“ se užívalo jméno Beatrice a Božena zůstávala jménem lidovým. Zvláště na venkově bylo jméno ještě počátkem 20. století velmi oblíbené.
Hvězdy napoví
Toto jméno není v symbióze s vodními znameními (Raka, Štíra a Ryb), také se znameními Střelce a Kozoroha, neboť přináší zvýšenou přecitlivělost, nestálost a náladovost, a proto se pro dívky narozené v těchto znameních příliš nedoporučuje.
Bude vás zajímat, že…
… v neslovanských jazycích jméno není překládáno a prakticky se nevyskytuje. Jméno Božena se považuje za českou obdobu cizích jmen s nízkým výskytem: Benedikta, Beatrice, Beáta a Theodora.

DANIEL
Jméno dříve a dnes
Jméno Daniel se řadí mezi silná jména a s velkou úctou se setkávalo v okruhu byzantské církve a pravoslaví, velký význam mělo u jižních Slovanů, ale i u Rusů. Bylo to jméno knížat, ve středověké Evropě jméno šlechtické a postupně se dostávalo i do vrstev městských a venkovských. U nás mělo jméno dobrý start po první světové válce, protože v sobě žádoucím způsobem spojovalo novost, módnost a určitou exkluzivitu.
Hvězdy napoví
Jméno Daniel je vhodné pro všechna astrologická znamení, jen Blíženci a Střelci mohou složitěji hledat smysl života.
(žuk)

DODATEK 1
Mužská varianta jména Dan má nízkou frekvenci výskytu, je na 136 místě.
DODATEK 2
Blanka se stala jménem moderním a jménem žen, které jsou „čisté“, tedy v souladu s naším vnímáním charakterní, nesobecké, čestné, zásadové, spolehlivé matky a partnerky, ale hlavně pomohou a nezklamou, když je někdo potřebuje.