Enneagramový znak vznikl na Západě prostřednictvím praxe a učení G. I. Gurdieja. Ten objevil a využil učení z tajných škol Středního východu s tradicí starou 2000 let. Ve druhé polovině minulého století významným vědcům, psychologům a učitelům Oskar Ischazo představil enneagram jako nástroj k tomu, jak odstranit překážky na psychologické i spirituální cestě člověka. Moderní enneagram pak založil Claudio Naranjo M.D., psychiatr a učitel, který navázal na Oskara Ischaza. V té době se objevily i další výjimečné osobnosti se zásadním vlivem na budoucnost enneagramu - Helen Palmer, David Daniels M.D., který vyučoval tento systém na Stanfordu… Nám o enneagramu více prozradila PhDr. Eva Velechovská, která je v České republice vůdčí osobností v této sféře. Byla prvním lektorem, který v ČR enneagram vyučoval. Je nositelkou licence EPTP pro Českou republiku, Senior coach a mentor v EIB v USA a je v kontaktu s předními světovými osobnostmi enneagramu.

Co je enneagram?
„Je to dynamicky se vyvíjející psychologický a duchovní systém odhalující nejvnitřnější motivy jednání člověka a nabízející možnost vědomého vývoje. Jde o kompletní popis struktury návyků, tendencí, emočních a myšlenkových vzorců a jakkoli je to překvapující, je to struktura poznatelných znaků pro každého člověka. Ennea znamená devět a gram je způsob, model. Jedná se o systém pozorující a popisující rozdílné způsoby seberealizace života a lidské zkušenosti. Můžeme ho chápat jako mapu lidského obranného systému, způsobu a strategií jak žít a naplnit účel života. V současné době po celém světě monitorují rozvoj osobnosti lidí tisíce enneagramových učitelů, společně objevujeme, jak se tato struktura vyvíjí v souladu s měnícími se podmínkami života.“

Co potřebuje zjistit člověk, aby rozpoznal svoji osobnostní strukturu, svůj typ?
„Základní popis jednotlivých struktur osobnosti je spojen s diagramem, který podporuje pochopení souvislostí. Chcete-li zjistit, jak vypadá vaše struktura osobnosti, máte několik možností. Nejlepší je absolvovat seminář Sebeuvědomění s enneagramem, jenž přinese porozumění vlastnímu typu, ale i struktuře druhých lidí. Jinou možností je absolvování hodinového interview, které umožňuje uvidět tuto strukturu. Následuje potom vlastní četba literatury a další poznávání. Nejtěžší je přečíst si knihu a pochopit souvislosti a pojmosloví.“

Kolik času tak obecně zabere člověku nalezení jeho typu?
„Nalezení vlastního typu - struktury je pro někoho záležitostí několika minut, jiný hledá i několik měsíců. Osobnostní struktura je často zahalena přejatými návyky a především ukazuje, že nejsme zvyklí všímat si vlastních vnitřních motivů. Učíme se poznávat, kam je zaměřena naše pozornost a jak používáme různé řetězící se strategie v každodenním životě.“

Co o člověku jeho typ struktury prozradí a v čem mu může pomoci?
„Především enneagram neříká člověku, kdo je, ale jaký si zvolil způsob k tomu, aby dosáhl naplnění svých potřeb a smyslu života. Jako bychom si vybrali auto a podle určitých znaků to své na parkovišti poznáme. Je v mnohém stejné jako jiné auto, ale také se liší. Enneagram popisuje vlastnosti auta a jedinečnost řidiče je dána jedinečností každé bytosti na tomto světě. Žádný ze způsobů - typů není považován za lepší a žádný není ani horší. Každý typ má svou škálu zralosti osobnosti, tedy od úrovně nezralý - závislý, přes normální k žádoucí zralosti, samostatnosti. Jak bude vypadat vaše obrana, když budete v dětství zraněni? Obranná struktura typu osobnosti je ovlivněna výchovou, dědičností, zkušeností pro kterou jsme si přišli. Pokud máme bolestivé zkušenosti, naučíme se používat způsob, jak už druhým lidem tak snadno nedovolit, aby nám ublížili. To, co získá každý člověk z poznání vlastní struktury, je ohromující. K bludišti vlastních obran, motivací, strachů, nejistot dostane velmi podrobný popis s vysvětlením. Otevře se před ním možnost, která je až nepochopitelná - poznat sebe a druhé lidi. Toto poznání umožňuje zbavit se soudů, porozumět druhým lidem a orientovat se v lidské společnosti s daleko hlubším vhledem. Tuto znalost rozhodně oceníme v partnerství, ve výchově dětí, v práci. Tam je enneagram extrémně funkčním nástrojem pro sestavování efektivních týmů, navýšení spolupráce, rozvoje potenciálu lidí atd. Enneagram je nástroj pro rozvoj emočních a sociálních kompetencí jako je odpovědnost, řečení konfliktů, vedení lidí. V osobním životě se stává hlubokou a jasnou cestou k vlastní kultivaci osobnosti, k navýšení vědomí člověka a zkvalitnění jeho života.“
Děkujeme za rozhovor. (nam)
Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., tel. 603 889 074, www.veva.cz