Hodnocení uživatelů: 5 / 5

Aktivní hodnoceníAktivní hodnoceníAktivní hodnoceníAktivní hodnoceníAktivní hodnocení

V údolí v Suchém Dole u Police nad Metují jsou vystavěny dvě kapličky. V blízkosti potoka při okraji lesa stojí kamenná kaple Panny Marie Lurdské, nás ale zajímá ta, co stojí o kus výš - v tzv. Šolcově lese. Tato dřevěná kaplička je upomínkou podivuhodných událostí, které se tu začaly dít v roce 1892. Tehdy 10. srpna odpoledne spatřila čtrnáctiletá dívka, Kristina Ringlová, na pěšině v lese záhadnou postavu, která jakoby plula vzduchem, země se nedotýkala. Byla zahalena v černém, až na zem splývajícím rouše, modré oči hleděly strnule z bledého obličeje, který rámovaly rozpuštěné kaštanové vlasy. Postava třikrát hlasitě řekla: „Pozdrav Pán Bůh“. Zděšená dívka utekla domů. Za 14 dní bylo děvče v lese na houbách a skoro na tom samém místě se se zjevením, ale tentokrát oděným v šatech šedých, setkala opět. Když postavu posléze viděla 30. srpna roku 1892, tajemná paní určila místo, kde chce být chválena zpěvem a svatým růžencem. Zprávy o zjeveních v okolí vyvolaly rozruch. A na místě, které Kristina označila, se začali modlit. Nanosili tam a po stromech rozvěsili svaté obrázky, vytvořili lesní svatyni. Jistou paní Annu Klimšovou pak jednou v nouzi nejvyšší napadlo použít lesní hlínu z onoho místa pro léčebné účely. Měla nemocnou dcerku a ta se po čase skutečně uzdravila. V souvislosti s tím se na ono místo hrnuly davy lidí. A Kristině se záhadná žena zjevovala dál, ale již v bílých šatech. Kristina Ringlová měla mít v letech 1892 - 1895 celkem dvacet tři tajemných vizí Matky Boží v Suchodole. Ve svých zjeveních tajemná paní prohlásila, že chce býti ctěna, ale i místo jejího zjevování má být zvelebeno. Lidé mají konat procesí a budou odměněni. Dále oznámila, že přichází zachránit svět od záhuby, neboť je pyšný a lidé se mají polepšit. Děvčeti uložila, že se má cvičit ve svatém náboženství a ve čtvrtém zjevení mu předpověděla, že bude mnoho trpět za nynější svět (což se o několik let později vyplnilo, Kristina byla v roce 1902 obžalována z vraždy kamarádky, s kterou uskutečnila cestu do Vídně. Nedokázala svou nevinu prokázat, naštěstí jí byl trest smrti provazem - vynesený roku 1903 - zmírněn na 15 let těžkého žaláře). V dubnu 1893 se tu začalo se stavbou křížové cesty, která se točila celým lesem. Na místě studánky byla vytvořena nádrž na vodu, okolí pramene bylo upraveno, aby byl dobrý přístup. K místu prvních jedenácti zjevení pak vedly schody v počtu celého růžence, v květnu sem pak byla postavena socha Panny Marie. Další socha byla umístěna do výklenku u pramene. V lese se konaly májové pobožnosti a přicházející lidé nešetřili penězi a jinými dary, které byly určeny na stavbu kaple. Avšak nový biskup z Hradce Králové nedal k vysvěcení křížové cesty povolení. Na podzim dokonce věřícím zakázal na místo chodit, zpívat tam a modlit se. Četníci měli místo hlídat a trestat porušování tohoto nařízení. Úřady na pokyn biskupa zakázaly stavbu svatyně i konání sbírek. Kristina Ringlová byla opakovaně vyslýchána (policií i církví), aby se prokázalo, zda si vidění nevymýšlí. Ale poutníci na místo chodili přesto všechno dál. Na Nový rok 1895 se v lese shromáždilo přes 5000 osob, dvacet osm četníků i s hejtmanem a jeho tajemníkem se je pokoušeli marně vypudit. Rozruch trval několik let, pak se utišil a znovu se objevily úvahy o tom, že by se nad sochou měla postavit kaple, alespoň dřevěná. A stalo se tak roku 1897. Byla vyvedena v gotickém stylu s věžičkou, v níž byl zavěšen zvon. Místo v té době již bylo proslaveno a opředeno vyprávěním o neuvěřitelném množství zázračných uzdravení. Uvádíme jen několik takových případů z dobového záznamu: „František Klener, kovář z Petrovic, byl více jak 4 roky šlakem zasažen na celou polovinu těla včetně řeči. Však připlazil se na ono místo, nabral hlíny a doma ji svařil. Pak si koupal své raněné tělo. Ráno vstal a mohl pracovat. Od toho dne 1. října 1892 jej již mrtvice nepostihla a on byl zdráv na těle i na duchu. V tomtéž čase se uzdravila dvanáctiletá Anna Tancová ze Stroužného. Měla tuberkulózu krčních uzlin. Dne 2. října vykonali rodiče s děvčetem u místa zjevení pobožnost, vzali trochu hlíny a udělali doma obklady, se kterými jí zavazovali krk. Ráno byl její krk čistý a ona byla zdráva. Antonín Ducháč ze Žďáru, 77 let stár, trpěl velkými závratěmi. I on se umyl odvarem z hlíny od studánky a byl zcela zdráv…“
Od srpna 1916 se Kristina Ringlová začala sama starat o kapličku v lese. Stalo se tak poté, co byla na základě žádosti o milost propuštěna z vězení. Léta ubíhala a pak ve výroční den dvacátého třetího zjevení dne 23. října 1957 Kristina zemřela ve věku 79 let. O kapličku je ale nadále postaráno, nechátrá. Dlouhou dobu nebyla církevními katolickými hodnostáři uznána, vysvěcena. Církev byla velice obezřetná a kladla vždy určité podmínky, které musejí zjevení splňovat, aby byla uznána jako obecně prospěšná a platná. Přesto nastal den, kdy byla nakonec vysvěcena - stalo se tak 8. září roku 1990.
(xar)

SPIRIT seznamka

SPIRIT seznamkaA

Sleva - předplatné

titul horo 4 fill 330x462

 

Spiritobchod

147235
DnesDnes105
VčeraVčera258
Tento týdenTento týden1584
Tento měsícTento měsíc3463

Partnerské weby

Apartmány, ubytování Teplice