Naši předci tuto runu spojovali se svatým stromem, s tisem, který býval považován za strom smrti (však se také dodnes vysazuje na hřbitovech). Smrt však není jen koncem, jde zároveň i o nový začátek. Vždy musí nejprve cosi starého zemřít, aby se mohlo zrodit to nové. Runa vyjadřuje jednotu života, smrti a zasvěcení, avizuje příchod změny, která nemusí být příjemná, ale dává šanci začít další etapu, životní období. Člověk se musí oprostit od starých zvyků, míst či lidí, aby mohl jít dál za svým osudem (na druhý břeh).
Lze ji interpretovat jako symbol znovuzrození, nutné konfrontace, životní křižovatky. Má vztah k číslu 13, hlásce E (EI), stromu tis a rostlině mandragora, jsou v ní zastoupeny všechny živly. Souzní s barvou tmavě modrou, pojí se k bohu Ull (jeho posvátnou zbraní byl luk ze dřeva tisu). Je to runa pozitivní i ochranná.
V léčitelství: Je využívána v souvislosti s léčbou zraku.

Věštecký význam
Obecně runa slibuje úspěch a uspokojení dosažené díky vytrvalosti a disciplíně. Říká, že člověk nemá podléhat pudům. Eihwaz může rovněž nabádat ke změně životního postoje, k aktivní obraně před nepříznivými vlivy, převzetí osudu do vlastních rukou. Runa hovoří o přírůstku energie, vyzývá k akci.
V souvislosti s povoláním upozorňuje na důležité změny v pracovním procesu. Nějaká činnost může být ukončena, ale je zbytečné lpět na tom, co už nám nic nepřináší. Vždyť následně je možné dát základ novým projektům a činům.
V souvislosti s láskou runa věští zánik, nepříjemné změny i osvobození v partnerském vztahu. Jakkoli je myšlenka na smrt lásky bolestná, je nevyhnutelné oprostit se od starých vazeb. Ztráta někdy přinese nečekané zisky a každá noc končí svítáním. Je třeba si upřímně odpovědět na otázku, co pro vás aktuálně partnerský vztah znamená.

V magii: Runa Eihwaz se využívá jako mocný ochranný prostředek proti cizím vlivům a případným kouzlům. Talisman se znakem této runy ochraňuje člověka před zklamáním a zmatky, zajišťuje mu trvalost lásky. Lze ho vyrobit ze dřeva tisu, měl by být ve tvaru špalku a runa se na něj musí vyobrazit tmavě modrou barvou.

Kouzlo runy EIHWAZ
Tento rituál pomáhá při ukončení starých záležitostí a při novém startu, umožňuje člověku pochopit jeho poslání.
Pomůcky: bílý ubrus, tři větvičky z tisu ve skleněné váze, pohár s vodou či medovinou, která zmírňuje bolest, kůra z tisu, čtyři červené svíčky představující štěstí a čtyři zelené svíčky představující nové začátky, kulaté zrcátko symbolizující neustálý koloběh roku.
Nejprve se připraví rituální oltář - na stoleček přijde bílý ubrus, doprostřed se postaví větvičky tisu a voda nebo medovina. Okolo se rozestaví do kruhu svíce - vždy jedna červená a jedna zelená. Kolem kruhu je třeba položit kůru z tisu (jde o symbol brány nesmrtelnosti a věčného života). Rituál se začíná provádět o novoluní. Zapálí se svíčky, do levé ruky se uchopí zrcátko a zahřeje se nad plamenem všech svíček. Zároveň probíhá vizualizace pálení starých záležitostí a nepříznivých sil, které člověka trápí, obtěžují. Následně se vypije nachystaná medovina nebo voda, do těla tak začne proudit nová energie. Rituál je zakončen pohledem do zrcátka a opakovaným vyslovováním názvu runy Eihwaz. Rituál se provádí týden, pak je nutno počkat na další novoluní.
(cul)