4204tajemství vysokého věku 2V Bibli se uvádí, že v dávných dobách se někteří lidé dožívali neobyčejně vysokého věku. Například Adam měl žít 930 let a Metuzalém dokonce 969 let. V dřívějších dobách se soudilo, že při tom sehrál svoji roli přirozený způsob života. Dnes však víme, že

příslušníci některých afrických kmenů dosud žijí způsobem života dávných lidí, a přesto u nich průměrná délka života je mnohem kratší než u obyvatel vyspělých zemí. Proto se dnes badatelé domnívají, že se kdysi věk lidí počítal jinak než dnes, nebo byl tehdejší rok mnohem kratší.

Střídmý jídelníček

Také v době novověku se v literatuře uvádí, že se někteří lidé dožili neobyčejně vysokého věku. V knihách ze 17. století se píše, že jakýsi Thomas Parr ze Solopu se dožil 152 let. Tento muž neměl vůbec jíst maso a nepil ani žádné alkoholické nápoje. Žil jako malý nájemce půdy a ještě ve 130 letech udržel krok se sousedními zemědělci při polních pracích. V osmdesáti letech se oženil a měl syna a dceru. Dokonce měl ve 108 letech milenku, přičemž ve 122 letech se pak znovu oženil. Celý život byl Thomas Parr zvyklý na jednoduchou stravu, skládající se z mléka, sýrů a chleba. Když pak byl pozván ve 152 letech do vysokých kruhů na bohatou hostinu, odmítlo něco takového jeho tělo akceptovat, takže všemožné laskominy mu způsobily smrt.

Téměř čtyřsetletý Ind

Jiná zajímavá zpráva říká, že v roce 1934 zemřel v Turecku jakýsi Zori Aza ve věku 156 let. Byl třináctkrát ženat, měl 25 dětí a 34 vnuků. Zprávy o jeho smrti tehdy přinesly téměř veškeré světové deníky. I tento Turek žil prý klidným a střídmým životem, který trávil na venkově. Oproti tomu Christian Drachenberg, který žil v Anglii od roku 1626 do roku 1772, měl život neklidný. Byl obchodníkem i námořníkem, zúčastnil se třech válek a 15 let prožil v otroctví. Všechny útrapy však přežil ve zdraví a ve 111 letech se navíc oženil. Ve 130 letech ovdověl, ale ještě i potom měl zájem o ženy. Zemřel ve věku 146 let. Vůbec nejstarším člověkem, jakého kdy naše planeta nosila, měl být občan Indie, jehož jméno se dodnes nedochovalo. Během svého dlouhého života žil v manželství celkem se 70 ženami, z nichž některé zemřely věkem a s ostatními se rozvedl. Když zemřel, mělo mu být již 370 let.

Dlouhověcí pastevci

Jak lze vysvětlit, že se v minulosti a ještě i v nedávné době někteří lidé dožívali tak vysokého věku a že se zprávy o nich dostaly až do vědeckých kruhů? Podle některých odborníků byly v zemích hospodářsky a společensky velmi vyspělých úřední matriky zavedeny přibližně před 190 lety. O lidech narozených v dřívější době tedy sotva mohou existovat spolehlivé dokumenty. K dispozici ale jsou přece jenom některé doložené zprávy o dlouhověkých lidech, kteří se například v Gruzii dožili věku kolem 120 let. Vycházelo se přitom z vědecky ověřených údajů. Dlouhověcí lidé, o nichž se takové zdroje zmiňovaly, byli většinou povoláním zemědělci a pastevci. Po celý život se těšili pevnému zdraví a vypadali na svůj věk mladě. Bývali veselé povahy, většinou několikrát ženatí a měli mnoho dětí. Obvykle nepatřili k abstinentům a dopřávali si přírodní víno.

Nejstarší občan světa

A jak je tomu v současné dob? V lednu 2019 zemřel ve 113 letech nejstarší občan světa - Japonec Masaro Nanaha, nyní již zapsaný do Guinessovy knihy rekordů. Vůbec nejdéle žijící ženou byla podle dostupných informací Francouzka Jeanne Calment, která zemřela 4. srpna 1997 ve věku 122 let a 164 dní. Také v našich zemích se dožívají někteří lidé vskutku požehnaného věku. Letos v lednu zemřela nejstarší česká občanka Květoslava Hranošová v úctyhodném věku 108 let.

(kov)

SPIRIT seznamka

SPIRIT seznamkaA

Sleva - předplatné

titul horo 4 fill 330x462

 

Spiritobchod

147234
DnesDnes95
VčeraVčera258
Tento týdenTento týden1574
Tento měsícTento měsíc3453

Partnerské weby

Apartmány, ubytování Teplice