Fotografie 0023Čtvrtek 18. dubna – runa Othala, Ethel (domov, dědictví) - obrácená

Výklad Lucia di Moriani: Obecně vás tažená runa vybízí k toleranci, varuje před spěchem. Možná bude teď lépe nechat určité věci plynout. V rámci zaměstnání vám runa doporučuje zvýšit odpovědnost i pečlivost, vše dobře kontrolovat. Nemůžete si

dovolit žádný přehmat, následky i postih by byly tvrdé. Jestliže podnikáte, budete nejspíš řešit nějaké problémy či potíže (opožděné termíny dodávky zboží či a platby, nedodržení dohod a podobně). Co se sféry vztahů týká, můžete řešit otázky dědictví, příbuzenského majetkového vyrovnání, nebo si uvědomíte hodnotu svých vazeb. Sporům bude lépe se vyhnout, mohly by skončit pocity vykořenění, ztráty zázemí, domova. Veškeré milostné záležitosti budou citlivěji vnímány, projeví se případná závislost na partnerovi. Pozor na konflikty, existuje reálné riziko rozchodu. V případě nesouladu se nestavte do role oběti.

Anglosaská runová poezie o runě Othala hovoří jako o majetku, který je každému člověku velmi drahý, díky němuž může ve svém domově užívat věcí příjemných a spravedlivých. Runa je spojována s vizí krajiny a poklidné vesnice, symbolizuje i předky a minulost. K runě se pojí hláska O, číslo 23, keř hloh, léčivá rostlina zlatobýl či jetel, živel oheň, barvy červená nebo tmavě žlutá, drahokam rubín, věc sedlo. V kontextu se zdravím do sféry jejího vlivu spadají nemoci dědičného charakteru. V magii je součástí rituálů na ochranu rodinného majetku a financí, ale lze ji použít i ke zprostředkování kontaktu s dušemi zemřelých předků.


Pátek 19. dubna – runa Kaunaz, Ken (osvícení)

Výklad Lucia di Moraini: Může dojít k pochopení čehosi, objasnění nějaké situace. Budete schopni objektivně vyhodnotit příležitosti a možnosti, které se vám nabízejí, stejně tak můžete komusi poradit, bude-li v obtížné situaci. Energií ani prostředky byste ale zbytečně plýtvat neměli, později by vám chyběly. Rozhodně pečujte více o své zdraví, prevence je důležitá a dnes bude mít navíc silnou odezvu. Trápí-li vás nemoc, mělo by se vám ulevit. Máte-li problémy, vyřešíte je, když se „necháte vést svým vnitřním světlem“.
Název runy Kaunaz bývá překládán jako pochodeň. Symbolizuje božský oheň, který si nese každý ve svém srdci, který zahání stíny i strach. V jasu plamene nacházíme řešení situací, jimiž procházíme. K runě se pojí hláska K, číslo šest, barvy modrá a světle červená, pták sokol či výr, kámen chalcedon, směr západ, strom borovice, léčivá rostlina petrklíč, živel oheň, věc pochodeň. V rámci zdraví se používá proti zánětům, horečce, spáleninám. V magii je součástí rituálů na zažehnutí plamene přitažlivosti mezi milenci. Jinak ji též lze využít v rámci posílení tvořivosti, k získání inspirace, zvýšení sebedůvěry, odvrácení negativních vlivů. Napomáhá člověku ujasnit si životní postoje, porozumět tomu, co se kolem děje.

Sobota 20. dubna – runa Thurisaz, Thorn (trní)

Výklad Lucia di Moriani: Runa avizuje příchod událostí, které mohou zamíchat kartami, jak se říká. Připomíná vám, že přílišné ambice vám mohou spíše uškodit, respektive vyvolají vlnu odporu a nepřátelství z okolí. Neponechávejte nic na náhodě. Počítejte s tím, že se mohou objevit změny, komplikace, budete tlačeni k rychlému rozhodnutí. Reagujte a jednejte však uvážlivě, lepší bude vyčkat a poradit se s právníky či jinými odborníky, abyste neudělali zbytečnou chybu, nedostali se do nesnází. Máte na to, abyste dokázali zmírnit dopad negativních důsledků a i přes potíže se posunuli ke svému cíli. V souvislosti s láskou runa varuje, bezpečí rodiny je zřejmě podkopáno. Partnerským vztahům hrozí narušení, ale zachovejte chladnou hlavu, nepanikařte. Všímejte si více signálů, které jsou k vám vysílány, vnímejte potřeby partnera. Zamyslete se a věřte, že najdete účinná opatření, jež povedou k nápravě.

Thurisaz patří k nejmocnějším runám futharku. Představuje hrom a blesk, současně symbolizuje nutnost bojovat za své štěstí, překonávat překážky. K runě se pojí planeta Mars, rostlina netřesk, keř trnka, barvy jasně červená a fialová, živočich had, živly voda a oheň, číslo tři, hláska TH (vyslovovaná jako v angličtině, tedy D), den čtvrtek, nástroj nůž, kámen safír. V kontextu se zdravím této runě podléhá srdce a jeho nemoci. V magii je součástí ochranných rituálů. Jako amulet pomáhá člověku překonat strach.

Neděle 21. dubna – runa Uruz, Ur (síla, pratur)

Výklad Lucia di Moriani: Runa ukazuje, že byste měli mít dostatek elánu k dosažení svých cílů i k tomu, abyste stihli vykonat to, co máte v plánu. Silami však zbytečně neplýtvejte, buďte trpěliví a své kroky promýšlejte. Dojde-li na nějaké nečekané změny, cosi se zkomplikuje, nebojte se a necouvejte. Spoléhejte se na své vnitřní kvality, které vám budou nápomocny. Díky nim obstojíte a projdete zkouškami, které se před vámi objeví. Runa vám také připomíná, že nemáte myslet jen na sebe, nýbrž zohledňovat blaho celku - rodiny, společnosti, do které patříte. Jestliže dosáhnete vnitřního vyrovnání, pak se dokážete smířit s minulostí a dostatečně se připravit na budoucnost. Svůj osud máte dnes ve svých rukách více než kdy jindy.

Runa Uruz bývá vyobrazena jako pratur, silné, mocné a těžko ulovitelné zvíře, které dokáže zarputile překonávat všechny překážky. Pojí se k ní strom stříbrná bříza, rostlina mech močálový, drahokamy rubín a hematit, planeta Neptun, barvy tmavě zelená a fialová, hláska U, číslo dva, roční období zima - zimní slunovrat, věc bota, polarita mužská. Z hlediska zdraví runa působí na svaly, aktivuje fyzickou i psychickou sílu, posiluje imunitu. V magii je součástí rituálů určených k překonání překážek. V podobě amuletu dodá člověku vytrvalost, posílí jeho naději.

Pondělí 22. dubna – runa Pertho, Peorth (hra, odhalení) - obrácená

Výklad Lucia di Moriani: Runa vám doporučuje, abyste se smířili s tím, co se děje. Varuje vás před riziky. Pokud se vám snad zdá, že v tuto chvíli stojí v rámci jakési záležitosti nebo situace osud proti vám, nechoďte hlavou proti zdi, jak se říká, ale zamyslete se. Vždy existuje více řešení a možná postačí jen změnit přístup, úhel pohledu. Co se zaměstnání týká, může dnes dojít na konfrontaci s pocity nenaplnění. Runa vás však nabádá k nadhledu, varuje vás před unáhlenou snahou utéci jinam. V souvislosti s láskou budete mít tendenci brát vše příliš vážně. Možná nepochopíte humor partnera, nebudete schopní uvolnit se. I to může narušit vaše vazby.

Pertho je „osudovou runou“ a v nordickém výkladu symbolizuje tři sudičky ztělesňující minulost, přítomnost a budoucnost. Poukazuje na osud a předurčení, vyjadřuje zákon příčiny a následku. Ukazuje život jako hru, v níž je výsledek vždy nejistý. K runě se pojí s číslo 14 a hláska P, stromy osika, buk či jilm, rostlina oměj, živly země a vzduch, barvy černá a temně zelená, pták volavka, kámen akvamarín, věc vřeteno. Co se zdraví týká,lze ji využít na potíže gynekologického charakteru, může však pozitivně ovlivnit i porod. V magii je součástí rituálů k tišení bolesti, odkrývání tajemství. Jako talisman se používá pro rozvoj senzibility, k sebezdokonalení.

SPIRIT seznamka

SPIRIT seznamkaA

Sleva - předplatné

titul horo 4 fill 330x462

 

Spiritobchod

147235
DnesDnes102
VčeraVčera258
Tento týdenTento týden1581
Tento měsícTento měsíc3460

Partnerské weby

Apartmány, ubytování Teplice