Fotografie 0005 geboRuna Gebo, Gyfu (dar, velkorysost)

Výklad Lucia di Moriani: Tažená runa je považována za symbol velkorysosti, spojení, smlouvy. Počítejte s tím, že za to, co do vás okolí dnes investuje (ať jde o čas, peníze či energii), bude očekávat adekvátní odezvu. Runa také naznačuje, že byste měli

pozorněji naslouchat tomu, co kdo říká. Můžete získat mimořádně cennou informaci či radu. Co bylo skryto, může vyplavat na povrch. Dnešek můžete ale využít i k nenásilnému řešení nějakých nesrovnalostí, sporů. Co se konkrétně partnerských vztahů týká, radujte se z přítomnosti svého protějšku a udržujte harmonii. Jste-li sami, uvědomte si, že co chcete dostávat, musíte také dávat. Nastolte v sobě rovnováhu a nastavte si pozitivně mysl. Mějte rádi sebe a svůj život, usmívejte se na lidi lidi kolem. Vaše vyzařování vám pomůže přitáhnout do života novou lásku.

Název runy Gebo je překládán jako "dar". Darem může být cokoli - dar mezi přáteli, oběť bohům či štěstí seslané bohy. Runa tedy značí nejen dary hmotné, ale také nehmotné - v podobě lásky, nabytých zkušeností, služby, pomoci v nesnázích. K runě se pojí stromy jasan a jilm, živel voda, barva tmavě modrá, hláska G, číslo sedm, rostliny fialka či maceška, zvíře vůl, kámen opál, věc sklenice. V rámci zdraví pomáhá při odstraňování energetických bloků, používá se též v případě otravy. V magii je součástí rituálů k přivolání pozitivních událostí. Zvyšuje šanci na získání materiálního zabezpečení a pravé lásky. Nemusí jít ale jen o lásku mileneckou, nýbrž také sourozeneckou, lásku v přátelském vztahu atd. V podobě amuletu pomáhá člověku odhalit skrytý talent, nadání.