Fotografie 0003IsaRuna Isa, Is (led, stabilita)

Výklad Lucia di Moriani: Tažená runa říká, že vám nezbude nic jiného, než aktivovat trpělivost. Dnes se toho moc nezmění, věnujte se spíše rutinní činnosti. Sice můžete pocítit chuť pustit se do nových aktivit nebo projektů, ale bude lépe

vyčkat. Nesnažte se cosi prosadit či rozpohybovat násilím, nyní jen vaše vůle nestačí. Dokud se nezmění jakési vnější podmínky, nemá smysl bojovat. Však i dobu čekání a stagnace můžete využít smysluplně a ve svůj prospěch. Ukliďte si kolem sebe i ve svém nitru, plánujte další kroky a aktivity. Zbavte se starých vzorců myšlení, které vás brzdí. V souvislosti se vztahy runa signalizuje bilancování, může dojít k ochlazení citů. Pozorujte svého partnera nebo toho, kdo je vám sympatický, naslouchejte mu. Dnešek vám dává příležitost nahlédnout na vaše vztahy z jiného úhlu pohledu. A možná objevíte zajímavé souvislosti, vzorce či programy chování, o nichž jste neměli tušení.

Runa Isa znamená led, jenž je spolu s krupobitím nepřátelskou přírodní silou. Popisuje stabilitu, která však brání změnám, tedy i určitou zkostnatělost, ztuhlost, jakési zamrznutí, neschopnost pohnout se jakýmkoli směrem. Pojí se k číslu jedenáct, hlásce I (vyslovuje se Aj), stromu olši a rostlině blínu, živlu země, k barvě černé, zvířeti sob, drahokamu kočičí oko, věcem lyže či saně. V rámci zdraví je využívána při léčbě omrzlin, chorob z prochladnutí a v případě ochrnutí. V magii je součástí rituálů na pozastavení nežádoucích dějů. V podobě amuletu tlumí netrpělivost a chladí „horké hlavy“.