Fotografie 0028Pátek 5. dubna – runa Pertho, Peorth, Perdo (šachy, odhalení) - obrácená

Výklad Lucia di Moriani: Runa vám doporučuje, abyste se smířili s tím, co se děje. Varuje vás před riziky. Pokud se vám snad zdá, že osud v tuto chvíli stojí v rámci jakési záležitosti nebo situace proti vám, nechoďte

hlavou proti zdi, jak se říká, spíše přemýšlejte. Vždy existuje více řešení a možná postačí jen změnit přístup, úhel pohledu. Co se zaměstnání týká, může dnes dojít na konfrontaci s pocity nenaplnění. Runa vás však nabádá k nadhledu, varuje vás před unáhlenou snahou utíkat od problémů. V souvislosti s láskou budete mít tendenci brát vše příliš vážně. Možná nepochopíte humor partnera, nebudete schopní uvolnit se. I to může narušit vaše vazby.

Pertho je „osudovou runou“ a v nordickém výkladu symbolizuje tři sudičky ztělesňující minulost, přítomnost a budoucnost. Poukazuje na osud a předurčení, vyjadřuje zákon příčiny a následku. Ukazuje život jako hru, v níž je výsledek vždy nejistý. K runě se pojí s číslo 14 a hláska P, stromy osika, buk či jilm, rostlina oměj, živly země a vzduch, barvy černá a temně zelená, pták volavka, kámen akvamarín, věc vřeteno. Co se zdraví týká,lze ji využít na potíže gynekologického charakteru, může však pozitivně ovlivnit i porod. V magii je součástí rituálů k tišení bolesti, odkrývání tajemství. Jako talisman se používá pro rozvoj senzibility, k sebezdokonalení.

Sobota 6. dubna – runa Sowulo, Sigel (Slunce, úspěch)

Výklad Lucia di Moraini: Leccos pochopíte, stane se to pro vás jasnějším. Obecně vám tažená runa slibuje prosperitu. Jednejte však vždy až po zralé úvaze, záleží hlavně na vašem přístupu a snaze, jak co dopadne. Můžete být inspirací pro druhé, měli byste jim předat něco ze svých zkušeností, moudrosti. V souvislosti s láskou runa předpovídá, že jste schopní vyřešit - překonat - jakýkoli konflikt, zmírnit případné napětí. Slunce ve vztahu značí založení rodiny, nelze proto vyloučit početí potomka. Kdo je sám, má velkou naději na zrod perspektivního vztahu.

Runa Sowulo je velice silnou pozitivní runou. Je spojována se Sluncem, které je pro každé náboženství zdrojem životadárné energie, ztělesňuje božské síly. Runa je symbolem znovuzrození a oživení, úrody a tepla, síly, která překoná chladné a kruté mocnosti zimy. Pojí se k ní barvy zelená a zlatá, živly země a vzduch, stromy dub a jalovec, rostlina jmelí, číslo 16, hláska S, pták orel, kámen rubín, věc štít. V rámci zdraví se tuna využívá na podporu hojení popálenin a při léčbě kožních chorob. V magii je to silná ochranná runa. Je součástí posilujících rituálů před očekávaným jednáním, střetem. Dodává totiž člověku sebevědomí a sílu, zvyšuje jeho charisma, dodá mu sebejistotu, pomáhá vítězit. S touto runou se ale musí zacházet opatrně, neboť její síla je až agresivní, může se vymknout kontrole. Mohla by člověka dovést k aroganci, domýšlivosti.

Neděle 7. dubna - runa Raidho, Rad (cesta, kolo)

Výklad Lucia di Moriani: Možná se vydáte na válet, budete cestovat. Možná také v rámci jakési záležitosti naleznete správný směr a vykročíte za svým cílem. V minulosti se cestovalo zejména za obchodem, proto lze říci, že runa v řádné pozici předpovídá vykročení tam, kde vás čeká zisk, ať už finanční nebo duchovní (záleží na okolnostech). Nestůjte tedy se založenýma rukama, jednejte a uplatňujte své vize a nápady. Runa vám též může naznačovat, že na cosi nadešel ten správný čas, může symbolizovat příchod dobrých zpráv, vyjasnění nějaké situace. V souvislosti s láskou předpovídá, že je láska na cestě, pokud jste sami a partnera hledáte. Jestliže partnera máte, pak ukazuje na rychlejší vývoj vztahu a upozorňuje, že není třeba bát se změn, budou prospěšné.
Runa Raidho představuje pohyb (fyzický či duchovní, tedy jde i o posun v myšlení, poznání), jízdu, cestu vpřed, která člověku objasní určité situace a umožní mu nové začátky, rozšíří jeho obzory. Bývala spojována s obrazem černého koně s kočárem a jezdcem v kápi, kteří uhánějí po druidské cestě do podsvětí. K runě se pojí číslo pět, živel voda, strom dub, rostlina pelyněk, hláska R, barva jasně červená a modrá, zvíře kozel, nástroj kladivo, kámen chrysopras. V souvislosti se zdravím pod její působnost spadají nohy a hýždě. V magii je součástí rituálů k hladkému průběhu jednání a záležitostí, na ochranu proti překážkám a potížím na cestách. V podobě amuletu dodává člověku energii na cestě kupředu.