april 3109706 960 720První duben, nebo-li apríl, je dnem, který je buď milován nebo nenáviděn. A nezáleží na tom, zda oplýváme smyslem pro humor, nebo jsme spíše škarohlídy. Apríl je prostě svátkem vtipálků a je na každém z nás, jak se s tím popasujeme či

popereme. Lepší je být celý den ve střehu a informace prověřovat několikrát. Také četba denního tisku 1. dubna vyžaduje obzvláště obezřetné „oko“.

Semosel a siosel

Zvyk tropit si tento den ze svých bližních šprýmy, legrácky, oznamovat jim nepravdivé informace v naší zemi již zdomácněl. Podle pramenů ho poprvé písemně zmínil Bartoloměj Chrystellius v roce 1690. Těžko říci, čím se tenkrát lidé v první dubnový den škádlili, čím vytáčeli své bližní. Bublinka do vodováhy, kterou měl jít zakoupit nezkušený učeň cechu zednického, to asi ještě nebyla. Ale taková procházka pro „semosel“ či „siosel“ do apatyky? Lékárníci museli být v tento den obzvláště prozíraví, protože se od nich žádalo například komáří sádlo a další neuvěřitelné produkty.

Apríl platí jen dopoledne

Ve Velké Británii je tento svátek velice oblíbeným. Jen prý nesmíme aprílem někoho vyvést po poledni. Vtipkování se totiž toleruje jen v dopoledních hodinách a ten, kdo tuto tradici poruší, je považován za jaksi duševně pomalejšího. Pokud zde tedy 1. dubna uslyšíme bujaré zvolání „April fool“, pak je zřejmé, že aprílem se někoho podařilo napálit.

Pošli hlupáka dál

To v Irsku na to v minulosti šli „od lesa“, lépe řečeno od zapečetěné obálky. Alespoň tak jim velela tradice - pověřit někoho, aby důležité sdělení předal určité osobě. „Obětní beránek“ byl vyzván, aby dopis předal někomu jinému a situace se opakovala, dokud mu to nedošlo. Někdo se možná opravdu naběhal, než se odvážil obálku otevřít a přečetl si text, který obsahoval jedinou větu: „Pošli hlupáka dál.“

Ryba na zádech

V evropských frankofonních zemích, ale také v Kanadě, se udržuje starodávný zvyk. Oběti se snaží lidé připevnit na záda papírovou rybu. V zemích skandinávských dávají přednost metodě, která na první pohled vypadá seriózně. V novinách se uveřejní článek a je na důvtipu čtenářů, aby poznali, který je falešný. Respektive obsah kterého je opravdu k neuvěření.

Aprílová aliance

Že může apríl ovlivnit i politiku? Ano, i to se stalo při podpisu protiturecké aliance mezi polským králem Janem III. Sobieským a rakouským císařem Leopoldem I. Ve skutečnosti prý byla podepsána 1. dubna, ale pak antidatována na 31. března roku 1683. Že to však opravdu nebylo myšleno jako apríl, se ukázalo při obléhání Vídně, kterou Turci nedobyli.

(les)

Foto: Pixabay