AUSPICIA

Forma věštění praktikovaná ve starém Římě, především na základě letu ptáků. Původně se vůle bohů zjišťovala sledováním ptačího letu, později se znamení vysvětlovala podle způsobu zobání kuřat.

BÍLÁ MAGIE

Forma magie sloužící lidem ku prospěchu. Čarodějnice bílé magie v zemědělské středověké Evropě - většinou léčitelky a porodní báby - ochraňovaly lidi, úrodu i dobytek, zajišťovaly reprodukci, pomáhaly milencům, nalézaly ztracené osoby a svými zaříkadly působily proti zhoubným kouzlům černé magie.

ČERNÁ MAGIE

Magie využívající zaklínání a kouzel, která mají něčemu nebo někomu ublížit.

DUCH

Běžný lidový termín netělesného zjevení zemřelé osoby, které se často pokládá za její duši. Může být vázán na určité místo a strašit tam může opakovaně i více osob. Jedná se rovněž o obecné označení nadpřirozené bytosti.

KRYPTOMNÉZIE

Skrytá nebo nevědomá paměť, která způsobuje, že se člověku vybavují podrobnosti nějaké události, knihy či filmu, aniž si je vědom, že jde opravdu o vzpomínku. Dá se jí často vysvětlit i konkrétní paranormální zážitek.

POLTERGEIST

Jev související s psychokinezí předmětů a jejich poškozováním, dříve připisovaný "hlomozivým" duchům.

PŘEDSMRTNÝ ZÁŽITEK

Takové zážitky se vyskytují u lidí, kteří jsou klinicky mrtví anebo už téměř mrtví, ale pak zcela neočekávaně "ožijí". Charakterizuje je pocit vrcholného poklidu, představa opuštění fyzické schránky a sledování toho, co se kolem děje. Jde také o pocit, že se člověk pohybuje po temné cestě nebo prochází zvláštním tunelem, zahlédne v dálce jasné světlo a vydává se za ním. Lidé tvrdí, že při tom hodnotili svůj život z vyšší roviny chápání, pak se vynořili v blízkosti netělesné bytosti vyzařující neskonalou lásku, setkali se se zemřelými příbuznými nebo s náboženskými postavami. Osoby, kterým byl dopřán takový prožitek, mohou také někdy přesně předpovídat budoucí události.

TELEPORTACE

Zdánlivě okamžitý přenos objektu či osoby z jednoho místa na druhé, dokonce i na větší vzdálenost, případně skrze jiné objekty.

STIGMATA

Bolestivé, krvácející rány, které se objevují na těle některých hluboce nábožensky založených lidí a odpovídají poraněním na těle ukřižovaného Ježíše. Poprvé se objevila u svatého Františka z Assisi v roce 1224. Někteří stigmatici trpí průběžně, jiní s přestávkami - často ve stavu transu, kdy prožívají vize Kristova ukřižování nebo se tak děje o určitých křesťanských svátcích.

ORÁKULUM

V antickém světě osoba nebo věc, která je zdrojem božského poselství. Lidé hledali radu bohů prostřednictvím kněží či kněžek na posvátných místech, jako jsou například řecké Delfy.

MATERIALIZACE

Jev, při němž na sebe řídící duch dočasně bere viditelnou hmatatelnou podobu.

DUCHOVNÍ SLUCH

Schopnost přijímat, podobně jako běžným sluchem, podněty, které však v rozsahu normálního sluchového vnímání nejsou slyšitelné. Jedná se o formu mimosmyslového vnímání.

GRIMOIRE

Francouzské označení jednoho typu "Knihy černé magie". "Grimoáry" obsahují informace o četných démonech a poskytují návody magických rituálů, jimiž lze přivolat nadpřirozené síly a využít jích k získání moci a peněz nebo k uskutečnění pomsty.

SVĚTELNÉ KOULE

Záhadné světelné úkazy, které mají podle některých výkladů nadpřirozený původ a pohybují se určitým cíleným směrem. Rozličná kulturní společenství po celém světě je pokládají za náboženské nebo mystické úkazy. Ve světě se vyskytují pod různým označením, v češtině se jedná o bludičky či světýlka.

INTUICE

Bezprostředně přijímaná informace nebo víra, k níž se nedochází rozumnou úvahou nebo vnímáním některého ze známých lidských smyslů.

FYZIOGNOMIE

Metoda odvozování povahy člověka a předpovídání jeho budoucnosti na základě interpretace rysů obličeje a tělesných znaků.

(vel)

SPIRIT seznamka

SPIRIT seznamkaA

Sleva - předplatné

titul horo 4 fill 330x462

 

Spiritobchod

139110
DnesDnes132
VčeraVčera195
Tento týdenTento týden530
Tento měsícTento měsíc1615

Partnerské weby

Apartmány, ubytování Teplice