Regresní terapie, hlubinná abreaktivní psychoterapie, hlubinná regresní terapie - to jsou názvy pro jednu a tutéž terapii, jejímž cílem je návrat do minulosti a objevování hluboko potlačených vzpomínek, jež náš život ovlivňují, aniž bychom si to uvědomovali. V České republice položil základy regresní terapie

Ing. Andrej Dragomirecký.

Princip terapie

Regresní terapie se zabývá podvědomými programy, které nás ovlivňují jak v tom kladném, tak i záporném slova smyslu. Potlačené vzpomínky uložené hluboko v podvědomí vyvolávají jak emoce, tak různé obavy v některých situacích, aniž bychom tušili, proč tomu tak je. Tyto vzpomínky mohou odstartovat i různá psychická onemocnění. Běžnou cestou se k nim nelze dostat, regresní terapie to ale umožňuje. Při této terapii se nejedná o hypnotický stav, klient je celou dobu při vědomí, s terapeutem komunikuje, vše si pamatuje.

Terapeut může prožitek z minulosti změnit tím, že se k němu jednoduše vrátí a trauma společně s klientem „přeprogramuje“. Odbourá tak emocionální i fyzické napětí. Zažitý program ztrácí na síle, podvědomí ho přestane používat a klient nachází úlevu.

V regresní terapii se lze vrátit do minulosti jakkoli vzdálené, může jít o pár let, do dětství, nebo dokonce do minulých životů. Lze tedy řešit jakoukoli vzpomínku, trauma.

Pokud si klient terapií projde, má se jeho problém za trvale zpracovaný. V podvědomí ale může být uloženo mnoho vzpomínek, dalších traumat, je tedy dobré se k terapii vracet. Některé vzpomínky mohou být „nabaleny“ na vzpomínku již zpracovanou, i tady je potřeba občas pracovat na jednom problému dále.

Návraty do minulých životů

Otázka, zda minulé životy existují či ne, je stále otevřená a velmi diskutovaná. Pravdou je, že právě regresní terapie minulé životy často otevírá, i když ne vždy. Cílem terapie není objevit prožitek minulého života, ale zpracovat jakékoli trauma. Z dětství si neseme až 90 procent toho, co nás ovlivňuje.

Nezřídka je ovšem minulý život důvodem rozličných strachů, fobií, emočního napětí. Jako příklad lze uvést zážitek pana Z., který sice řešil více problémů, ale jedním z nich byl strach z řízení auta. Chvíli vůz dokonce řídil, ale z počáteční nechuti se postupně stal velký strach. Tak velký, že řídit přestal úplně.

Jeden z jeho koníčků se ukázal jako významný. Zajímalo ho vše, co souviselo s II. světovou válkou, hlavně zbraně. V terapii objevil, že býval vojákem právě v této době. Svou práci bral dost vážně. V terapii si prošel různými úseky svého tehdejšího života, včetně toho, kdy se snažil na konci války zachránit nějaké důležité dokumenty před nepřítelem. Vezl je ve vojenském voze, ujížděl poměrně rychle, ale došlo k tragické nehodě, při níž zahynul. Objevem traumatu se vše zcela změnilo. Podvědomí přestalo tento strach zpracovávat, postupně se odvážil za volant usednout. Nyní již opět řídí.

Negativní prožitky by měly odeznít

Regresní terapie má své zastánce i odpůrce. Nejedná se o vědecky uznanou metodu. Její účinnost je ale nezpochybnitelná. Pokud je vedena zkušeným terapeutem, který má sám své problémy zpracované, nemůže klienta nikterak poškodit.

Prožitky klienta po terapii mohou být různého charakteru, ale vždy odezní. Pokud přetrvávají, nebo se psychický či fyzický stav dokonce zhorší, jedná se o terapii nedokončenou a je jednoduše nutné pokračovat dál. Klient by měl tedy volit vždy terapeuta osvědčeného a zkušeného.

(nak)