Datum narození je jedna z mála věcí, která se v průběhu života nemění. Životní číslo může prozradit nejen váš osud, ale také klíčové vlastnosti, schopnosti, předpoklady pro ten který obor. Jak zjistíte své osudové číslo? Sečtěte všechny číslice data narození a totéž učiňte i se

součtem, takže vám zbude jediná cifra. Příklad:

18. 6. 1947 sečtete jako 1 + 8 + 6 + 1 + 9 + 4 + 7  = 36. Nyní je třeba sečíst 3 + 6 = 9. V tomto případě je tedy životní číslo devět.

Když je vaše životní číslo 1…

Jednička je číslo vyrovnané a charakterizuje odvážný a vynalézavý typ, diktátorský, v zásadě jde o rozumnou osobnost se silnou vůlí. Navenek může působit rezervovaně, ale v celém číselném okruhu patří k nejrozhodnějším. V jednání s druhými lidmi bývá otevřená, přímá, nekonfliktní. Jednička je číslem vůdců, diktátorů, lidí s nepřehlédnutelným temperamentem.

Když je vaše životní číslo 2…

Za dvojkou se skrývá citlivý, tvořivý, klidný člověk. Nelze mu upřít spolehlivost, laskavost, ohleduplnost. Nemá ambice v profesním ani v osobním životě vynikat, nerad nese odpovědnost, dvojce spíš vyhovuje pozice v závětří. Dvojka by se měla naučit pozorněji naslouchat svému vnitřnímu hlasu, lépe se vyrovnávat se stresem. Má nadání usmiřovat lidi, měla by se ale naučit používat rozum v rovnováze s city.

Když je vaše životní číslo 3…

Družný a vášnivý typ. Taková je trojka. Jsou to lidé s životní jiskrou, tvořiví, nejlépe se cítí ve velké společnosti, navazovat kontakt s cizími lidmi pro ně není žádný problém. Trojky milují život, jejich mentální energie se zdá být nevyčerpatelná. Jen by se měly naučit diplomacii, zbytečně nekritizovat, na rovinu říkat, co si myslí a cítí. Ze všeho nejvíc potřebují v životě obecenstvo a potlesk.

Když je vaše životní číslo 4…

Lidé s osudovým číslem čtyři bývají požitkáři, kteří nepostrádají velkou intuici. Jde o poněkud složitější osobnosti, jejichž cesta životem nemusí být snadná. Čtyřky jsou prakticky založené, s konzervativním myšlením, vyhovuje jim stereotyp, se změnami se těžko vyrovnávají. Když se ale pro něco nadchnou, a to v jakékoli životní oblasti, dokážou se do toho zcela ponořit, pro nový cíl všechno hodí za hlavu.

Když je vaše životní číslo 5…

Pětce rozhodně nelze upřít zvědavost, před ničím se nezastaví, v její přítomnosti se nikdy nebudete nudit. Jsou to jedinci, kteří jsou přístupní novým myšlenkám, s odvahou se pustí do každého dobrodružství. Lidé s životním číslem pět se neradi přizpůsobují. Měli by se naučit větší disciplíně, trpělivosti, pokusit se najít rovnováhu mezi závislostí a nezávislostí.

Když je vaše životní číslo 6…

Lidi s životním číslem šest vystihují slova láska, harmonie, tvořivost. Nelze jim upřít skvělé organizační schopnosti, nad svým okolím chtějí mít naprostou nadvládu. Šestku lze charakterizovat jako diktátorský typ. V profesním životě často dosahuje na nejvyšší mety, úspěchu se může dočkat v jakémkoli povolání. Měla by však držet na uzdě svůj sklon k puntičkářství.

Když je vaše životní číslo 7…

Silnou stránkou sedmiček je jejich inteligence, schopnost vcítit se do pocitů druhých lidí. Za sedmičkou se skrývá člověk tvořivý, trochu tajemný, náladový a citlivý. Má sklon k samotářství, nikdy nepůjde s davem, je však uctíván pro svou individualitu a tvůrčí schopnosti. Pokud jde o lásku, jde o nejvášnivější a nejsexuálnější číslo. Problémem sedmičky je, že má na druhé lidi velké nároky, příliš velká očekávání, z čehož mohou pramenit její frustrace, výkyvy nálad.

Když je vaše životní číslo 8…

Osmička je ztělesněním vitality, energie, sebejistoty. Z jejích charakterových vlastností jsou nepřehlédnutelné rozhodnost, ráznost, organizační a řídící schopnosti. Je to číslo, s nímž se rodí vůdci a velice majetní lidé. Osmičky žijí s hlavou v oblacích a přitom s nohama na zemi. Dokáží prosazovat svou sílu, sebevědomě se vyrovnávat s životními překážkami.

Když je vaše životní číslo 9…

Lidi s životním číslem devět nic nezastaví. Pokud si něco usmyslí, chtějí něco vyzkoušet, nenechají si nic rozmluvit, nikým ovlivnit. Devítce se z charakterových vlastností přisuzuje moudrost, zodpovědnost, velký smysl pro spravedlnost, je to neochvějný bojovník za pravdu. Přitom jde o velmi laskavou, soucitnou a zároveň hloubavou osobnost. Měla by se však naučit nehasit, co ji nepálí.     

(pru)