KRUH
V magii se objevuje celá řada symbolů. Pojďme si některé připomenout. Víte, že v magii je nejuniverzálnějším symbolem kruh? Svou nepřerušenou linií představuje dokonalost, věčnost a nekonečný cyklus stvoření, zániku a obnovy. Starý magický rukopis Hermetica z roku 150 n. l. popisuje božského tvůrčího ducha jako kruh s obvodem v nekonečnu a středem všude. Horizontálně rozdělený kruh představuje silné protiklady obsažené v magické proměně: nižší stav skrytých možností a vyšší stav vytržení a osvícení.
Trojice vzájemně propojených kruhů symbolizuje mystickou jednotu muže, ženy a ducha, která je odvozena od Svaté trojice Otce, Syna a Ducha svatého. V čínské magii představuje tento symbol triádu země, nebe a lidstva.
Tchán-ťi je kruh uzavírající jing a jang, dvě protikladné, ale vzájemně se doplňující síly stvoření. Tchán-ťi je obklopeno osmi trigramy, magickými symboly čínského věštectví, které mají kdykoliv udržet rovnováhu vesmírných sil.
Dva překrývající se kruhy tvoří mandorlu. Tento magický symbol představuje prostoupení materiálního a duchovního světa. Svatozář, zářící kruh, symbolizuje božské osvícení a proměnu. Zářící kruh je symbolem Slunce a životní síly a tepla jako hybné síly magické proměny. Hořící srdce ve středu představuje ohnivou transcendentální moc Boha, od něhož vychází nejvyšší tvůrčí síla.

ČTVEREC
Je-li kruh znakem nekonečnosti a ducha, obrazec o čtyřech stranách stálé délky představuje stabilitu, řád a konečnost hmotného světa. Pro staré Řeky byl čtverec symbolem moci bohyně lásky Afrodity.
V západní magii je kosočtverec - tedy čtverec postavený na jeden vrchol - označením pomíjivosti, přizpůsobivosti ducha hmotě. Na Východě je formou jóní, symbolu obnovy odvozeného od ženského genitálu.
Podle orientálních kouzelníků je kruh uvnitř čtverce znakem osobnostní celistvosti: spojení věčného ducha (kruh) se smrtelným tělem (čtverec) je výchozím bodem magické proměny. Německý mág Cornelius Agrippa, který žil v 16. století, zobrazil postavu člověka ve čtverci jako symbol mikrokosmu konečného světa a čtyř živlů: země (maso), vzduchu (dech), ohně (tělesná teplota) a vody (krev).

TROJÚHELNÍK
Podle mágů je vesmír řízen principem tři. Řecký filozof Aristoteles označil toto číslo jako „symbol celistvosti, který v sobě obsahuje začátek, střed i konec“. Trojúhelník často představuje trojici vzešlé z tohoto principu - zrození, život a smrt nebo Otce, Syna a Ducha svatého.
Hvězda tvořená dvěma propojenými trojúhelníky byla údajně magickou pečetí izraelského krále Šalomouna (10. stol. př. n. l.), který prý měl moc nad démony. Pečeť symbolizuje nerozpojitelnou jednotu nebe a Země a také dvojí přirozenost Krista jako člověka a jako božstva (čtyřlistá růže představuje ukřižování). Lidé věřili, že chrání před ohněm a také ji nosili jako amulet k odvrácení zla.
Na vrchol postavený trojúhelník představuje Měsíc a ženskou tvůrčí sílu (připomíná trojúhelník ženského klínu). Znamená také vodu a introvertní povahu (tiché vody plynou v hlubinách).
Jako spojení trojúhelníku se čtvercem v trojrozměrném prostoru představuje egyptská pyramida vrchol duchovní a fyzické obnovy. Schodišťová pyramida symbolizuje vzestupné úrovně vědomí vedoucí k nejvyššímu nebeskému stavu. Imhotep, architekt proslulý také jako mág, postavil stupňovitou pyramidu pro faraona Džósera v 3. tisíciletí př. n. l.
Trojúhelník směřující vrcholem vzhůru je symbolem vycházejícího Slunce a představuje touhu po nebeském a božském.
(ndro)

SPIRIT seznamka

SPIRIT seznamkaA

Sleva - předplatné

titul horo 4 fill 330x462

 

Spiritobchod

141223
DnesDnes86
VčeraVčera378
Tento týdenTento týden86
Tento měsícTento měsíc6467

Partnerské weby

Apartmány, ubytování Teplice