Od pradávných časů se objev komet spojuje s velkými a zásadními očekávanými událostmi. Podle čínských astronomů i Kristovo narození ohlašovaly hned tři současně se zjevené komety. Východoasijští hvězdáři pak spojovali jednu soudobou kometu s velkým zlomem a počátkem nové etapy.
V roce 5 před naším letopočtem se v souhvězdí Vozky objevila „hvězda s koštětem“, jak se tehdy též kometám říkalo. Nedala se přehlédnout a byla viditelná celých sedmdesát dní. Čínské prameny o tom říkají: „Koštětem se vymetá staré a připravuje nové. Z Vozky vystupuje Slunce, Měsíc a pět planet. Tím se stává původem letopočtu, počátkem tří zážitků let. Když je kometa vymete, je to znamení pro změnu letopočtu. A protože se kometa ukazovala tak dlouho, znamená to událost velké důležitosti.“ Před počátkem křesťanského věku se skutečně objevily tři komety v letech 12, 8 a 5 před naším letopočtem. Tak značný počet komet během několika málo let jen zdůrazňuje podle prastarého přesvědčení důležitost přicházející události.
Učitel rétoriky Lactantius, jenž si za vlády Diokleciána a Konstantina Velkého vydobyl pověst „křesťanského Cicera“, shrnul v roce 315 našeho letopočtu celé své dílo do sedmi knih, známých pod názvem „Institutiones divinae“. Jeho popis stavu „na konci časů“, čímž myslí uzavření určité velké epochy, v mnohém odpovídá ostatním prorokům a jasnovidcům. Lactantius však do svých proroctví vnesl také nové prvky, mezi které patří častý výskyt „vlasatic“, nebo-li komet, které s předstihem signalizují určité velké změny na tomto světě a taktéž v epoše lidstva.
Na hojný výskyt komet se proto vždy hledělo se značnými obavami a nejistotou, neboť se nikdy nevědělo, zda přinesou věci dobré nebo špatné. Proroci a jasnovidci v tomto směru pouze jen naznačují, že se chystá jakási významná doba změny. Může se tedy jednat jak o katastrofu přímo z vesmíru nebo o katastrofu čistě pozemskou, přinášející těžké nemoci, epidemie, hladomor, zemětřesení, změny klimatu, katastrofální sucha či neúrodu, právě tak jako změny pozitivní, kdy dojde k ukončení určité neblahé epochy, nespravedlivé vlády, válek, utrpení lidí a začne doba pro obyvatele planety mnohem příznivější a snesitelnější.
V dějinách lidstva se stále znovu konstatuje, že po přeletu obrovských komet na nebi dochází na Zemi k významným válečným nebo politickým událostem. Jako kdyby právě komety zasely ony změny, které po jejich přeletu začnou klíčit. V tomto smyslu mnozí též spojovali přelet Halleyovy komety v roce 1910, kdy za nějaký čas došlo k první světové válce a k novému uspořádání světa. Rovněž tak přelet Kohoutkovy komety na přelomu let 1973 a 1974, jejíž eliptická dráha pravděpodobně probíhá také prostorem mimo naši planetární soustavu, měl být znamením nové epochy. Tato obrovská kometa za sebou vlekla chvost o délce mnoha milionů kilometrů.
Závěr 20. století potom skutečně přinesl lidstvu na naší planetě mnoho významných změn, kdy padaly staré režimy, dřívější neměnné zákony a začínala se psát nová epocha. Zároveň však došlo k těžké havárii jaderné elektrárny v Černobylu, kdy byla radiací zamořena prakticky celá Evropa. Kromě toho byl zaznamenán úbytek ozónové vrstvy, zrovna tak jako pronikavější sluneční a kosmické záření. V důsledku všech těchto pro lidstvo zhoubných působení se také stále více šíří výskyt rakoviny, která jenom u nás každým rokem narůstá o dvě až tři procenta ročně. Rovněž výskyt nových hrozivých nemocí, z nichž stačí připomenout alespoň AIDS, začal těžce sužovat lidstvo. Nepřehlédnutelné zůstává též globální oteplování se všemi zápornými atributy jako přirozený důsledek světových emisí. Přelom 20. a 21. století se pak ohlásil též výrazným kolísáním klimatu i v dříve stabilních oblastech, takže se začaly mnohem častěji střídat extrémní jevy, jako třeba chladna s horky, katastrofální sucha s povodněmi, posuny pouští do úrodných oblastí, zesílené větry se smrštěmi a tornády, ale i častější silná zemětřesení. Zkrátka svět se změnil a mění se stále.
(kov)