4206zmizelá klášterní 3Býval to jeden z nejslavnějších benediktinských klášterů v Čechách. Nazýval se Ostrovní, na ostrově nebo Klášter svatého Kiliána. Byl založen již roku 999 knížetem Boleslavem II., zpočátku obsazen bavorskými mnichy z Dolního Altaichu. Románská

trojlodní bazilika sv. Jana Křtitele se třemi apsidami a dvouvěžovým průčelím vznikla ve století dvanáctém. Za husitských válek byl konvent v roce 1420 zcela zpustošen a vypálen. Již před tím jej ale stíhaly různé pohromy, ale vždy byl obnoven.

Dávná minulost se ozývá

Ostrov svatého Kiliána ožívá ve vzpomínkách táborníků a vodáků, bývalo zde známé tábořiště. Když nastává podvečer, lze na ostrově údajně zaslechnout vzdechy a nářky, někdy i hlas chorálu. Zdá se, že se v příhodných okamžicích „přehrává“ dávná minulost, její nejdramatičtější fragmenty. V 18. století místo sloužilo jako nouzové pohřebiště pro ty, kteří zemřeli v důsledku morové epidemie. Také zde byly objeveny benediktinské hroby, řeholníci měli hlavy podloženy plochými kameny. Ostrov uprostřed řeky měl vždy symbolický význam, stal se oázou v moři zla, válek, sporů a nevraživosti. Očišťování „živou“ vodou dodávalo mnichům tolik potřebnou energii, blahodárně působilo na celý klášterní komplex - navíc plnilo ochrannou roli.

Ovládali benediktini telepatii?

Právě odtud se vydala roku 1084 skupina čtyř bratrů, doplněna čtyřmi světskými pomocníky. Šli na západ, hledat další místo k založení nového kláštera. Po usilovném bádání došli až na Rokycansko, k Padrťským rybníkům. Padla volba a klášter se začal budovat poblíž horské brdské osady Teslíny. Konvent s kostelem sv. Jana Křtitele byl původně celý dřevěný, docela maličký. Místo bylo přesně vyznačeno až poté, co se k základní osmičce průzkumníků přidal i sám ostrovský opat. S hledači prý komunikoval jen na dálku, prostřednictvím modliteb. Ovládali benediktini z Ostrova nějakou formu telepatie? Vypadá to tak.

Prorocký sen

V době husitských nepokojů měl jiný ostrovský opat prorocký sen. V něm viděl teslínský klášter v plamenech, ďábel s planoucím jazykem postupně požíral řeholníky. Sen se skutečně vyplnil, i když trochu v jiné podobě. Klášter v hustém horském lese neunikl husitům, budovy vypálili a pobořili, dnes sotva objevíte trosky základů. Podle některých vyprávění i zde slýchávali prvorepublikoví turisté a sběrači lesních plodů divné hlasy, teskné melodie madrigalů. Inu, zajímavá shoda!

(nov)