Fotografie 0062Pátek 21. června – runa Kaunaz, Ken (osvícení)

Výklad Lucia di Moriani: Runa vás upozorňuje, že byste měli zvýšenou pozornost věnovat kondici a zdraví. Jestliže vás trápí nějaké onemocnění, můžete pocítit úlevu. Obecně vás dnes může cosi inspirovat, případně můžete být inspirací pro druhé

sami, máte šanci něco pochopit, objasní se nějaká situace. Rozhodně budete schopni objektivně vyhodnocovat příležitosti a možnosti, které se vám nabízejí. Energií ani prostředky ale zbytečně nemrhejte. Řešíte-li nějaké problémy, věřte, že je dokážete zdárně zdolat, když se necháte vést „svým vnitřním světlem“.
Název runy Kaunaz bývá překládán jako pochodeň. Symbolizuje božský oheň, který si nese každý ve svém srdci, který zahání stíny i strach. V jasu plamene nacházíme řešení situací, jimiž procházíme. K runě se pojí hláska K, číslo šest, barvy modrá a světle červená, pták sokol či výr, kámen chalcedon, směr západ, strom borovice, léčivá rostlina petrklíč, živel oheň, věc pochodeň. V rámci zdraví se používá proti zánětům, horečce, spáleninám. V magii je součástí rituálů na zažehnutí plamene přitažlivosti mezi milenci. Jinak ji též lze využít v rámci posílení tvořivosti, k získání inspirace, zvýšení sebedůvěry, odvrácení negativních vlivů. Napomáhá člověku ujasnit si životní postoje, porozumět tomu, co se kolem děje.

Sobota 22. června – runa Pertho, Peorth, Perdo (šachy, odhalení)

Výklad Lucia di Moriani: Runa vás vybízí, abyste jakoukoli výzvu, jež se naskytne, pojali jako příležitost zapracovat na sobě, učinit revoluční změnu v sobě samých. Jestliže budete dělat věci postaru, vše půjde ztěžka, s obtížemi. Teď záleží hlavně na vás, na vašem přístupu, jak co dopadne. Přemýšlejte o situacích, jimiž procházíte. Existují různá řešení, byť je není vždy na první pohled vidět. Během dne můžete též cosi získat (může jít o zisk materiální i nehmotný - můžete vyhrát nebo dědit, může se vám vrátit do života cosi ztraceného - věc, ale třeba i zdraví). V souvislosti s láskou vás runa nabádá k pozitivnímu přístupu, k tomu, abyste city nepotlačovali. Čas obecně přeje setkáním s přáteli i příbuznými, k návštěvám společenských akcí. Jedincům, kteří se cítí osamělí, je osud nakloněn, mohou potkat novou lásku.

Runa Pertho je „osudovou runou“, v nordickém výkladu symbolizuje tři sudičky ztělesňující minulost, přítomnost a budoucnost. Poukazuje tedy na osud a předurčení, vyjadřuje zákon příčiny a následku. Ukazuje život jako hru, v níž je výsledek vždy nejistý. K runě se pojí číslo 14 a hláska P, stromy osika, buk a jilm, rostlina oměj, živly země a vzduch, barvy zelená a černá, pták volavka, kámen akvamarín, nástroj - věc vřeteno. V rámci zdraví do sféry jejího vlivu patří prsa a ženské pohlavní orgány, může pozitivně ovlivnit porod. V magii je součástí rituálů na podporu sexuální síly, pro rozvoj senzibility. V podobě amuletu je určena na podporu sebezdokonalení.

Neděle 23. června – runa Raidho, Rad (cesta, kolo)

Výklad Lucia di Moriani: Možná někam pojedete nebo vyrazíte na výlet pěšky. Možná v rámci jakési záležitosti naleznete směr a vykročíte za svým cílem. Každopádně vám runa předpovídá vykročení tam, kde vás čeká zisk - finanční či duchovní, záleží na okolnostech. Nestůjte tedy se založenýma rukama, jednejte a uplatňujte své vize a nápady. Runa vám zároveň může naznačovat, že na cosi nadešel čas, může symbolizovat příchod dobrých zpráv, vyjasnění nějaké situace. V souvislosti se vztahy předpovídá, že je láska na cestě, pokud jste sami a partnera hledáte. Jestliže partnera máte, pak ukazuje na rychlejší vývoj vztahu a upozorňuje, že se nemáte bát změn, prospějí vám.
Runa Raidho představuje pohyb (fyzický či duchovní, tedy jde i o posun v myšlení, poznání), jízdu, cestu vpřed, která člověku objasní určité situace a umožní mu nové začátky, rozšíří jeho obzory. Bývala spojována s obrazem černého koně s kočárem a jezdcem v kápi, kteří uhánějí po druidské cestě do podsvětí. K runě se pojí číslo pět, živel voda, strom dub, rostlina pelyněk, hláska R, barva jasně červená a modrá, zvíře kozel, nástroj kladivo, kámen chrysopras. V souvislosti se zdravím pod její působnost spadají nohy a hýždě. V magii je součástí rituálů k hladkému průběhu jednání a záležitostí, na ochranu proti překážkám a potížím na cestách. V podobě amuletu dodává člověku energii na cestě kupředu.

SPIRIT seznamka

SPIRIT seznamkaA

Sleva - předplatné

titul horo 4 fill 330x462

 

Spiritobchod

141351
DnesDnes129
VčeraVčera268
Tento týdenTento týden1359
Tento měsícTento měsíc7740

Partnerské weby

Apartmány, ubytování Teplice