international 2691004 960 720Jaké ekonomické a politické aspekty čekají Českou republiku v roce 2019? A Jak na tom budou další státy světa? S touto otázkou jsme se obrátili na JUDr. Jiřího Kubíka, který zpracoval astrologický náhled.

Jiří Kubík říká: Při tvorbě předpovědi pro náš stát vycházím z horoskopu

spočítaného pro 28. 10. 1918 19.00 SEČ (Praha), kdy byl vyhlášen takzvaný Recepční zákon, jehož úvodní věta zní: ‚Samostatný stát Ćeskoslovenský vstoupil v život.‘ Tímto zákonem se deklaroval vznik státu, ale byly jím také převzaty zákony a instituce Rakouska - Uherska. Jeho autorem byl Alois Rašín.

V horoskopu našeho státu je silně obsazen dům šestý, který souvisí se sociálními záležitostmi, odbory, sociální systémem. Když se ohlédnu za uplynulými 20 lety zpátky, zažil jsem již dva průchody planety Jupiter touto oblastí a vždy šlo o období hospodářského růstu. Prvním byly roky 2005 - 2006, po kterých následovala v roce 2008 hospodářská krize. Druhé období ekonomického vzestupu spojeného s Jupiterem probíhalo zejména v roce 2017. Zdá se, že i nyní se již nacházíme za hospodářským vrcholem.

Pokouším- li se hodnotit budoucí význam konstelací, je dobré se ohlédnout zpět. V době hlasování o Brexitu fungovaly na horoskop našeho státu nepříliš dobré vlivy. Teprve zpětně lze určit, že dlouhodobá opozice Pluta na Jupiter pozměnila směr naší zahraniční politiky a neprojevila se prvoplánově v rovině hospodářské, ale souvisí s naším dlouhodobým směřováním. Patrně se ocitáme v době postupného nárůstu odstředivých sil v rámci Evropské unie, které jsou již v tuto dobu hmatatelné, ale stále ještě vývoj není do očí bijící pro každého. Je možné, že postupný hospodářský útlum, který může souviset s odchodem Velké Británie z EU, ale také sestupná fáze hospodářského cyklu, ještě více posílí nespokojenost a odstředivé tendence v Evropské unii.

Zejména ve druhé polovině roku 2019 již může být znatelný ekonomický sestup státu. Patrně bude sílit v některých regionech sociální napětí, může se projevit radikalizace, nárůst nezaměstnanosti. Z nějakého důvodu bude sílit deziluze z veřejného života. Pravděpodobné jsou skandály, které otřesou důvěrou lidí v systém.

Pokud studujeme solární horoskop Andreje Babiše, tak lze s jistotou vyloučit roky klidného vládnutí. I nadále by měl být jeho vliv silný, ale je otázkou, zda udrží vládu v této podobě a zda jeho popularita v důsledku ekonomického ochlazování spíše neutrpí. Od narozenin v září 2019 u něj fungují vysloveně náročné vlivy, tedy konstelace, které mu veřejný život budou spíše znechucovat.

Prezidenta Miloše Zemana čekají v roce 2019 kritické astrologické vlivy. S ohledem na jeho zdravotní kondici lze usuzovat zhoršení zdravotního stavu, zásadní komplikace a podobně. Mezi horoskopem prezidenta a horoskopem státu začínají fungovat konstelace naznačující velkou změnu v letech 2019 – 2020.“

Předpověď pro další státy světa

Jaký bude obecně rok 2018 na mezinárodní scéně?

Astrolog Jiří Kubík situaci hodnotí následovně: „Lze očekávat spíše tvrdá a silová řešení, která přinese konjunkce mezi Plutem a Saturnem. Zatímco rok 2018 umožňoval nalézání kompromisů, následující rok může prohloubit pomyslné příkopy. Vítězit budou zkratová, silová a mocenská řešení. Zavládne menší ochota naslouchat. Ohlédneme-li se do minulosti, tak v roce 2001 na obloze byla opozice Pluto - Saturn a nastaly neblahé události 11. září 2001 v New Yorku, v roce 2010 byla na obloze kvadratura těchto prvků a došlo k Arabskému jaru. Vazba Pluto - Saturn by tedy neměla přejít bez povšimnutí, obzvláště pokud napadá důležitá místa v horoskopech celé řady evropských států. Na prvním místě jmenujme horoskop Evropské unie, ale silně působí i v rámci Velké Británie a Německa. Nejpravděpodobněji se projeví tvrdým odchodem Velké Británie z EU, ale možná je také radikalizace obyvatel v Evropě v důsledku migrační krize. Zejména horoskop Německa naznačuje tento směr.“

USA

Donalda Trumpa podle všeho čeká v první polovině roku ještě úspěch, druhá polovina roku bude spíše o problémech ve vnitřní politice. Krize se bude týkat vnitropolitických záležitostí USA. Lze předpokládat omyly, zklamání a přešlapy oslabující jeho pozici. Z konstelací lze usuzovat na vážné spory USA v mezinárodních vztazích, nelze vyloučit nekompromisní přístup. Nicméně pozice USA bude posilovat a lze předpokládat, že politika Donalda Trumpa ponese ovoce ve smyslu posilování USA.

Evropská unie jako celek

Aspekty směřují spíše k rozpadu. Jde o konstelace naléhavěji ukazující vnitřní krizi a potřebu reforem. Bude pokračovat jednání o Brexitu, které k těmto tlakům nepochybně přispěje. Nadále se bude prohlubovat krize systému vládnutí a směru, kterým se EU vydala. Projeví se interní tlaky v rámci EU. Federalistické snahy po vytvoření superstátu by neměly slavit úspěch a v jednotlivých členských zemích bude sílit odpor proti nim. To vše bude směřovat k reformám systému řízení EU. V Maďarsku zesílí nacionalistické snahy. Nelze vyloučit zahájení jednání o odchodu Maďarska z EU.

VELKÁ BRITÁNIE

Blíží se zásadní změna ve způsobu vlády Velké Británie. Za astrologických aspektů, které zafungují i nyní, dochází často ke změnám vlády, ztrátě elit. Británie před sebou má Brexit, konjunkce Pluto - Saturn napovídá na tvrdý náraz. Předpokládal bych, že Brexit a okolnosti okolo mohou zapříčinit výměnu vlády. Rok 2019 není dobrý pro britskou královskou rodinu. Pokud Luna v 10. domě reprezentuje v horoskopu vládnoucí elity, tak lze očekávat události, které mohou dlouhodobě značit změnu statutu. Zejména se ukazují kritické vlivy na horoskop královny. Naznačují velký předěl.

FRANCIE

V Horoskopu Francie se objevuje neblahý vliv konjunkce Pluto - Saturn. Bude nejspíš souviset s nárůstem nespokojenosti lidu a s jeho radikalizací. Dají se očekávat silové postoje v zahraniční politice. Emanuel Macron má horoskop člověka, který bude mít sám dispozice k radikalismu a řešení konfliktů z pozice síly. Francie rozhodně vystoupení Velké Británie z EU neusnadní. Navíc lze čekat tlak ze strany EU na ochranu pracovního trhu a sociálních jistot obyvatel Francie. Francie se může stát nejtvrdším kritikem Maďarska a Polska, bude se nejvíce zasazovat o vytvoření „dvourychlostní“ Evropy.

NĚMECKO

V Německu nadále poroste radikalismus. V roce 2019 vygradují protimigrační nálady ve společnosti. Za určitých okolností si lze představit krizi vlády, ohrožení její pozice. Zejména jaro bude v tomto kontextu kritické. Solární horoskop Angely Merkelové naznačuje zvýšení napětí ohledně její vlády. V Německu funguje obdoba konstelací, které se objevily ve 30. letech 20. století. Hlavní kulminace těchto vlivů se projeví na jaře. Postupně bude klesat podpora projektů Evropské unie. A hlavně v tomto roce dojde k útlumu ekonomického růstu. Může dojít k událostem, které v horizontu několika let Německo posunou nesprávným směrem.

RUSKO

V Rusku je pravděpodobná přirozená společenská proměna veřejného života, která bude mít dopad i na mezinárodní vztahy. Ale může jít spíše o iluzi úspěchu na mezinárodní scéně. Reálný vliv Ruska ve světě bude spíše menší. Vladimír Putin již prožívá etapu, v níž jeho pozice slábne. Konstelace naznačují hrozbu zdravotních problémů. Prezidenta Ruské federace může postihnout nějaký zdravotní problém, s čímž může souviset proměna ve vedení státu. Na obyvatele Ruska dopadne tíha klesající životní úrovně, projeví se jejich nespokojenost. Zejména ve větších městech zesílí tlak veřejnosti žádající změnu.

ČÍNA

V Číně dojde k nárůstu totalitních tendencí, posílí opatření policejního státu, aby byla společnost pod kontrolou. Nemusí to být do očí bijící, nicméně tyto procesy budou probíhat. Půjde o pomyslné utahování šroubů a upevňování režimu. Bude docházet k silnějšímu vymezování se v mezinárodních vztazích, které ale nebude ku prospěchu. Určité kroky mohou poškozovat ekonomiku, obchod.

(nam)

Kontakt: JUDr. Jiří Kubík – www.horoskopodastrologa.cz, www.ceskaastrologie.cz

SPIRIT seznamka

SPIRIT seznamkaA

Sleva - předplatné

titul horo 4 fill 330x462

 

Spiritobchod

145225
DnesDnes202
VčeraVčera224
Tento týdenTento týden1007
Tento měsícTento měsíc5699

Partnerské weby

Apartmány, ubytování Teplice