2606nastaneVětšina vědecky podložených úvah o velmi vzdálené budoucnosti Země předpovídá naší planetě zánik, v některých případech se dokonce hovoří o roztavení a vypaření. K tomu by mělo dojít, až Slunce vyčerpá zásoby vodíkového paliva a z naší nejbližší hvězdy vznikne

červený obr s nižší teplotou, ale podstatně větším průměrem. Pro současné obyvatele Země je však uklidňující skutečností, že k naplnění tohoto scénáře může dojít nejdříve až za pět miliard let.

Výsledky počítačové simulace

Osud Země se však může završit ještě podstatně dřív, jak tvrdí třeba francouzský fyzik Jacques Laskar z observatoře v Paříži. Právě podle jeho výpočtů nelze vyloučit, že se naše domovská planeta srazí s Merkurem nebo Marsem. Ani k tomu však nemůže dojít dřív než za několik desítek milionů let a navíc se pravděpodobnost takové katastrofy pohybuje v řádech jednotek procent. Ovšem tato myšlenka postavená na výsledcích počítačových simulací vnáší do úvah astronomů zcela nový prvek.

Dobře promazaný stroj

Už někdy od doby Isaaka Newtona panuje v našem světě představa, že sluneční soustava funguje naprosto spolehlivě jako dobře promazaný hodinový stroj. Planety obíhají na stálých drahách a pokud do nich něco narazí, jedná se z gravitačního hlediska o naprosto zanedbatelné asteroidy a komety. Osud dinosaurů pak dokládá, že pro živé tvory mohl znamenat dopad komety či velkého asteroidu apokalypsu. Pro Zemi jako samotné hmotné těleso tato vesmírná kolize však neznamenala víc než pro rozjetou lokomotivu srážka s mouchou.

Co bude dál?

Fyzik Jacques Laskar spolu s dalšími kolegy vykonal 1001 počítačových simulací budoucnosti naší sluneční soustavy, každou s mírně odlišnými počátečními podmínkami. Astronomové mohou zaručit, že v následujících čtyřiceti milionech let zůstanou dráhy planet stabilní. Co však bude dál, se neví. Předpověď drah planet na extrémně dlouhou dobu do budoucnosti je totiž značně obtížná, neboť je potřeba vzít v úvahu vliv mnoha těles. I docela malá chyba zanesená do dat nepřesným pozorováním pak do výsledků vnáší velkou míru nejistoty. Tuto překážku však lze obejít opakovanými simulacemi a jejich statistickým vyhodnocením.

Změní se dráha Merkuru?

Podle studie, kterou Jacques Laskar vypracoval, existuje jedno až dvouprocentní pravděpodobnost, že se během příštích pěti miliard let výrazně změní dráha Merkuru, který obíhá nejblíže ke Slunci. Obdobná pravděpodobnost existuje též v odchýlení Marsu, který má jen 11 procent hmotnosti naší Země. Následkem toho by mohl vzniknout ve sluneční soustavě chaos. Některé z uváděných simulací tak končily srážkou malých planet se Zemí a též se nabídlo ukončení existence Merkuru nárazem do Slunce, kde by se zcela vypařil.

(vel)