Bříza bělokorá (Betula pendula)
Koště z březových větviček se používá k vyhánění zlých sil ze svatyně. Míza, kterou získáme naříznutím kůry, je sladká a dá se z ní připravit víno pro svátek jarní rovnodennosti. Zmiňování břízy nalezneme v souvislosti s bohem Thórem. Podle tradice lze totiž kůru loupat pouze u stromu, který Thór poznamenal zásahem blesku.

Jabloň domácí (Malus domestica)
Jablko patří k symbolům nesmrtelnosti a rovněž ke známým symbolům lásky, proto tvoří součást všech substancí, které ji podporují. Polití kořenů jablečnou šťávou představuje oběť za usmíření stromů při obřadech. Dřevo jabloní je součástí ingrediencí pro dlouhověkost a nesmrtelnost, mimořádně vhodně se též jeví na výrobu magických holí. Šťáva jablek nahrazuje krev při obřadech, u kterých je vyžadována. Když jablko rozkrojíte, spatříte určitý pentagram, proto tento plod též představuje symbol ochrany.

Jasan ztepilý (Fraxinus excelsior)
Rostlinná ochrana jasanu byla známa už v dávné minulosti. Hůl z jeho dřeva nad dveřmi příbytku dokáže odrážet škodlivé vlivy. Listy jasanu se používají v ochranných amuletech. Velice vhodně se jasan jeví pro magické hole, zejména v runové magii. Jasanové dřevo odpuzuje hady a listy položené pod polštář navozují věštecké sny.

Jeřáb obecný (Sorbus aucuparia)
Staroanglické pojmenování jeřábu „rowan“ vzniklo ze skandinávského slova „runa“, takže je tím naznačena spjatost právě s těmito magickými symboly. Jeřábu se připisuje ochranná moc, především před nepřátelským čarováním a úderem blesku Z kůry jeřábu si druidové připravovali červenou barvu na svá obřadní roucha.

Mandloň obecná (Amygdalus communis)
List i dřevo mandloně se používá pro přivolání úspěchu i peněz. Pojídání mandlí léčí horečku a napomáhá moudrosti. Z mandloně se zhotovují magické hole.

Ořešák královský (Juglans regia)
Ořešák pomáhá těm, kdo již poznali svou pravou životní dráhu, ale stále se ještě nemohou odhodlat učinit rozhodující krok. Slouží také kandidátům iniciace, kteří se nemohou rozhodnout, zda budou pokračovat v nastoupené cestě. Ořešák dokáže přispět ke spojení vnitřního vědomí s bohy. Ze zelených slupek plodu se připravuje zelené barvivo.

Tis červený (Taxus baccata)
Tisové dřevo patří až k neuvěřitelně kvalitním, a proto se zejména v severských zemích využívalo ke zhotovení luků. Tis má ovšem i nádherné jehličí, takže se stal velmi oblíbený pro vysazování u hradů, zámků i dalších reprezentačních staveb. Sídlo severských bohů Asgard například obklopovalo houští tisů. Rostlina kromě dužiny plodů je prudce jedovatá, tudíž rychle získala pověst „stromu smrti“. Přesto i kousek tisového dřeva, nošený na nahém těle, chrání před uřknutím. Tis roste velice pomalu, jen několik milimetrů za rok, proto bychom se k němu měli chovat s úctou, kterou si zaslouží. Nejstarší známý tis dosahuje stáří více než 2 000 let. Také v církevním a obřadním světě hraje tis svoji roli, neboť tisové piliny se mohou přidávat do kadidla.
(pak)

SPIRIT seznamka

SPIRIT seznamkaA

Sleva - předplatné

titul horo 4 fill 330x462

 

Spiritobchod

141213
DnesDnes363
VčeraVčera341
Tento týdenTento týden2096
Tento měsícTento měsíc6366

Partnerské weby

Apartmány, ubytování Teplice