Tak, jako jsou zprávy o zjevování Panny Marie či „krásné paní“ u Fatimy v roce 1917, jsou více či méně podložené zprávy také z jiných míst naší planety. Pojďme se tedy podívat na další kontakty s nám neznámými bytostmi.
Stalo se to v sobotu 9. prosince 1531, v Mexiku, když 57letý Azték Mahuatl, španělským jménem Juan Diego, kráčel do kostela v Ilaltelolco poblíž dnešního Mexico City. Náhle se zarazil, protože uslyšel nádherný zpěv ptactva.Vzduch byl ale chladný a žádného ptáka neviděl. Pak zpěv náhle ustal a někdo zavolal na Diega ženským hlasem. Hlas přicházel z blízkého vršku, který byl zahalen mlhou a jasným oblakem. Když vystoupil k vrchu, tak „JI“ spatřil - protkanou světelnými paprsky, ačkoli slunce bylo nad obzorem. Vypadala jako nádherná čtrnáctiletá mexická dívka (nikoli tedy Aramejka, jakou byla Panna Marie). Diegovi řekla, že je Marie a že si přeje mít zde postaven chrám.
Indián běžel do města a prosil biskupa Dona Fraye Juana de Zumarraga, aby ho vyslechl. Přirozeně, ačkoli biskup byl k indiánům laskavý, nevěřil mu ani slovo, a tak se Juan smutně vracel.
S onou dámou se však potkal znovu a žádal ji tedy, aby mu pro biskupa dala nějaké přesvědčivé poselství. „Poslyš, milý synu,“ zněla ostrá odpověď: „je toho mnoho, co mu mohu poslat, ale ty jsi jediný, kterého jsem pro to vyvolila. Takže zítra ráno běž opět k biskupovi, řekni mu, že tě posílá Panna Maria a vyřiď mu moje přání, aby zde postavil kostel.“ Tentokrát sice byl Diego neoblomný, nicméně biskup znovu žádal, aby zjevení dalo přesvědčivé znamení. Navíc poručil dvěma sluhům, aby Diega sledovali. Ti pak viděli, jak vystoupil k vrchu a najednou zcela zmizel. V celém okolí jej nenalezli.
Zjevení bylo tentokrát s Diegem spokojeno a řeklo, aby přišel ráno, že mu dá znamení a odmění se mu. Nato se Juan z vršku dostal nějak záhadně domů, ale ráno nepřišel, protože jeho strýc umíral. Když běžel do města pro kněze, opět se setkal se zjevením a vysvětlil, proč nemohl přijít. Zjevení mu řeklo, aby se nebál, že se strýc uzdraví a přikázalo mu, aby vystoupil na vrcholek, uřezal tam květiny a přinesl je. Diegovi to bylo divné, protože věděl, že v polovině prosince zde nikde květiny nekvetou. Uposlechl však a nalezl krásné kastilské růže. Zjevení je převázalo stuhou a zabalilo. U biskupa Diego růže rozbalil, ale sluhové mu je chtěli vzít. Jakmile se však přiblížili, růže dočasně mizely.

Svaté bytosti v Irsku
V roce 1852 v Knocku v Irsku svědkové viděli zářící bytosti, mezi nimi Pannu Marii. Rozpínala a zvedala ruce, což nikdy na jejím obrazu nikdo neviděl. Jedna žena - Bridget Irench - klekla a chtěla obejmout nohy Panny Marie, ale sevřela jen vzduch. Přesto postavy byly velmi zřetelné. Byl mezi nimi i svatý Jan oblečený jako biskup s velkou otevřenou knihou. Patrick Mill šel blíže a viděl v knize zřetelně písmena a čáry.
Když svědci zprávu donesli místnímu knězi, řekl, že to byl odraz z okna kostela, nešel se na místo podívat a zbytek večera strávil doma. Zjevení trvalo několik hodin a svědkové se rozešli domů až před půlnocí. Druhý den nebylo po jevu ani památky. Za deset dní však němé dítě začalo mluvit a muž od narození slepý, když přišel do Knocku, prohlédl.Vytvořilo se zde poutní místo a týdně se tu zázračně uzdravilo sedm až osm lidí.
Většina kněží o zjevení pochybovala a celý případ byl komplikován nepřátelstvím katolíků a protestantů, které, jak víme, trvá dodnes. Některé parametry tohoto případu jsou podobné případu u Fatimy - déšť nepadal do místa zjevení a byla vidět také jasná koule.

Uzdravující pramen v Lourdách
Jedenáctého února 1858 čtrnáctiletá dívka Bernadetta Soubirous sbírala dřevo na topení v lese nedaleko Lourd v jižní Francii, když najednou zaslechla velký hluk, jakoby bouřku. Ohlédla se, ale nic zvláštního neviděla. Když zvuk uslyšela ještě jednou, ohlédla se a zůstala omráčená strachem. Z blízké jeskyně totiž vystoupil zlatožlutý mrak, z něho vyšla krásná paní a usadila se v blízkém křoví, které se poněkud prohnulo. Rozmluva byla dosti absurdní - paní žádala, aby Bernadetta šla, umyla se a napila z pramene. Avšak v okolí žádný pramen nebyl. Když pak Bernadetta začala na jednom místě kopat, pramen se objevil a jáma se zaplnila blátivou vodou, kořínky a trávou.
Druhý den se voda vyčistila a začali se sem trousit nemocní. Slepec Louis Bourriette si touto vodou protřel oči a prohlédl, umírající dítě se uzdravilo. Doktor Douzous poté udělal riskantní pokus. Když totiž Bernadetta upadla při modlení do transu, začal jí patnáct minut pálit ruku plamenem svíčky. Ruka však nenesla nejmenší stopy popálení. Navíc poté, co Bernadetta skončila modlitbu, bylo vidět, jak její tvář přestává zářit.
(ngn)

SPIRIT seznamka

SPIRIT seznamkaA

Sleva - předplatné

titul horo 4 fill 330x462

 

Spiritobchod

141224
DnesDnes97
VčeraVčera378
Tento týdenTento týden97
Tento měsícTento měsíc6478

Partnerské weby

Apartmány, ubytování Teplice