Letošní letopočet končí na čtyřku, takže z magického symbolu numerologie můžeme vyčíst i některé charakteristické předpoklady. Čtyřka sama o sobě je symbolem logického myšlení, takže stojí "oběma nohama" na zemi. Její houževnatost a pracovitost vyplývá z potřeby věcí konkrétně vidět a ohmatat si je. Patří ke konzervativním a spolehlivým. Schází jí ovšem představivost trojky a její lehkost, protože má ráda kázeň a pořádek. Čtyřka bývá velmi loajální ke své rodině i přátelům, přičemž je dovede statečně bránit proti všem. K sobě však nerada někoho pouští ze strachu, že bude nějak zraněna. Plánování a organizování - to jsou velké schopnosti čtyřky a jejího černobílého vidění světa.
Podle indiánských posvátných znamení na obloze představuje číslo čtyři úpony ve čtyřech rozích Želvího ostrova, které ho spojovaly s nebeskou klenbou. Jedná se o hlavní posvátné číslo, které vyjadřuje střídání ročních období, krouživý pohyb Slunce, Měsíční fáze a je podstatou veškerého života na Zemi. Zároveň též symbolizuje čtyři základní složky světa: pevninu, moře, oblohu a hlubinu. Čtyřkoví lidé mají silnou, hlubokou duchovní osobnost, která je ukotvena u Posvátné hory.
(kov)