V současnosti se můžeme setkat s mnoha návody, jak z run věštit, jak runy vykládat. Metodika věštění z run není nikde přesně popsána. Jisté je, že se kdysi runy vyryté do kusů dřeva nebo kamene házely - metaly.
Výběr run: Runy můžete

položit na stůl a opatrně je zamíchat, aniž byste se na ně dívali. Potom nad nimi přejíždíte rukou a vybíráte ty, které vás nějakým způsobem přitahují. Z nich se sestavuje výklad. Hojně se využívá poměrně rychlá a jednoduchá metoda - náhodné vytažení run z váčku, ve kterém jsou uschovány
Metání run: Runy uchopíte do ruky, ale nedíváte se na ně. Hledí se na nebe a odříkává se prosba o pomoc či modlitba k Bohu, vesmíru, k andělům (každý věří v něco jiného). Poté se hodí runy na bílý kruh (může být i čtverec) látky.
Metoda věštění s jednou runou: Je určena pro rychlou a stručnou odpověď na jednoduchou a specifickou otázku. Jedna runa se tahá jako i tzv. hlavní runa dne, a to před započetím nějakého projektu nebo kvůli vhledu do určitého problému. Tažená runa vypovídá o dané záležitosti a často je právě radou, kterou aktuálně hledáme, potřebujeme. Jak postupovat? Držte váček s runami a soustřeďte se na problém či záležitost. Z váčku s runami vytáhněte jednu runu, sevřete ji v dlani, chvilku meditujte a potom se podívejte na její význam. Pokud vytažená runa neodpovídá na vaši otázku, zkuste otázku změnit – konkretizovat, případně se pokuste získat odpověď později.
Metoda věštění se třemi runami: Pomáhá získat tazateli komplexní odpověď ohledně momentální situace, poskytuje náznaky toho, co se bude dít v blízké budoucnosti.
Nejprve se vytáhne z váčku první runa a položí. Reprezentuje události v minulosti, které současnou situaci způsobily. Druhá vytažená a vedle položená runa ukazuje současný stav věcí, odkazuje na volbu, kterou bude potřeba učinit. Třetí tažená runa bývá obvykle nejsložitější k interpretaci samotné. Může symbolizovat osud člověka, znamená konečný výsledek situace, na kterou se člověk ptá, a podobně. Když výsledek naznačuje potíže, lze vytáhnout ještě další runu jako poradní. Ta by měla ukázat, jak v situaci postupovat, aby došlo ke zdárnému řešení.
Metoda věštění s devíti runami: Dává podrobný popis osobní situace, poskytuje hluboký pohled do okolností, které nastaly, objasňuje volby a možnosti z nich vyplývající. Devítka je jedním z nejsilnějších magických čísel. Vezměte devět run do dlaní, chvíli je podržte a intenzivně myslete na svoji otázku. Runy pak rozhoďte po stole (či zemi) na bílé plátno. To, jak jsou runy interpretovány, závisí na více faktorech. Jedním z nich je subjektivní pocit a intuice, dalším i praxe a zběhlost ve čtení z run. Runy, které vidíte ležet ve středu plátna, mají pro výklad největší váhu. Ty, které leží dále od středu, jsou slabšího významu, a ty, které dopadly mimo látku, je možné zcela ignorovat, nebo se jim přisuzuje jen okrajový vliv. Nejprve se „čtou“ runy, které dopadly znakem nahoru, pak se obrátí a čtou i další runové znaky. Runy, které dopadly opačnou stranou, poukazují na budoucí možná řešení. To, jak jsou runy interpretovány, záleží do jisté míry na každém jedinci. Čtení run je velmi variabilní a subjektivní záležitostí. Ve chvíli, kdy si však vytvoříte nějaká pravidla, měli byste se jich držet i v dalších výkladech.
Kdy z run věštit?
Doba, kdy se věštění z run provádí, nemá na výsledek věštby vliv. Přesto se mnozí ezoterici shodují v tom, ženejvhodnější bývá první noc po novoluní a poslední noc před úplňkem. Někdy se také doporučuje zaměřovat se dle fází Měsíce na dobu, která časově s tou kterou fázi souvisí. Tedy v první čtvrti Měsíce se ptáme na minulost, v době úplňku na současnost a v poslední čtvrti na budoucnost a žádáme rady pro kroky budoucí.

 

Sleva - předplatné

titul horo 4 fill 330x462

 

Spiritobchod

134638
DnesDnes165
VčeraVčera219
Tento týdenTento týden1518
Tento měsícTento měsíc8037

Partnerské weby

Apartmány, ubytování Teplice