Filtrovat
 • kartyMírnost, Velekněžka, Blázen

  Bude vás to táhnout k poznání, vyšším cílům. Zároveň vás mohou svazovat závazky, systém, další věci, ze kterých bude těžké se vymanit. Nepodléhejte zoufalství jen proto, že musíte jít proti zajetým

 • fire 398808 960 720Slet čarodějných bytostí“ se slaví v mnoha zemích Evropy. Za českými lidovými pověrami a obyčeji, které se k poslední dubnové noci vázaly, byla snaha chránit sebe a příbytek před působením zlých sil. Pálení ohňů o filipojakubské noci mělo mít očistnou a

 • 03E12118 2(1)Astrolog říká:Z hlediska mundánních konstelací (platných pro celou Zemi) lze rozdělit květen na tři části – první část do 7. května bude na ekliptice napětí mezi znamením Berana a Kozoroha, které může vyústit ve střídavé klima v přírodě i v mezilidských

 • 3004uvnitr 1Libín na severním okraji Šumavy v podzemí střeží trojice podivných přízraků a nachází se zde i Rajská zahrada.Na svahu Libína kousek od sedla, kterým už od středověku vedla Zlatá stezka, je v lese vysoká skála, o níž místní legendy už od nepaměti mluví jako o zázračném, ale

 • Fotografie 0005 EhwazRuna Ehwaz,Eoh, Eh (kůn, pokrok)

  Výklad Lucia di Moriani:Obecně dnes poroste potřeba důvěry, oddanosti. Co se týká práce, můžete završit jakýsi cíl, dojít k nějakému poznání či rozhodnutí. Hodně dnes záleží na tom, jak dokážete spolupracovat s okolím, týmovým aktivitám se

 • sva3Svátek slaví Marek

  Jméno pochází z latiny. Je spojeno s římským jménem Marcus, které je variantou jména Martius. Jména jsou odvozena od jména římského boha války, který byl nazýván Mars. Jména Marcus, Martius a také Marek se tak překládají jako „náležící k

 • 4204tajemství vysokého věku 2V Bibli se uvádí, že v dávných dobách se někteří lidé dožívali neobyčejně vysokého věku. Například Adam měl žít 930 let a Metuzalém dokonce 969 let. V dřívějších dobách se soudilo, že při tom sehrál svoji roli přirozený způsob života. Dnes však víme, že

 • Fotografie 0012Runa Thurisaz, Thorn (trní)

  Výklad Lucia di Moriani: Runa avizuje příchod událostí, které mohou zamíchat kartami, jak se říká. Připomíná vám, že přílišné ambice či ego vám mohou uškodit, vyvolaly by negativní reakci v okolí. V rámci pracovních aktivit buďte pečliví a

 • svatekSvátek slaví Jiří

  Jméno u nás patří k nejčastěji užívaným, jeho původ ale není zcela jasný. První verze výkladu ho spojuje s řeckým slovem „géorgos“, to je složeno ze slov „gé“ („země“) a „érgon“ („práce“). Jméno se dle tohoto výkladu překládá jako „zemědělec, rolník“ také

 • 0904Archetypální HermésSymbolika horoskopu obsahuje až dvanáct základních archetypů či osobností bytí. Do jejich tajemství vás postupně zasvětí astroložka a konstelářka Pavlína Holancová. Každý z archetypů má nezastupitelný význam. Určitým způsobem jsou však pro nás

 • Fotografie 0019 daegRuna Dagaz, Daeg (den, světlo)

  Výklad Lucia di Moriani: Runa avizuje změny, jakési události se zřejmě dají do pohybu. Sice platí, že se nikdo nemůže vyhnout svému osudu, ale pokud se vám něco nelíbí, s něčím nesouhlasíte, měli byste se ozvat. Pouze vy

 • svtekSvátek slaví Vojtěch

  Jméno má slovanský původ, je složeno ze dvou slov. Prvním je polský výraz „woj” s významem „vojna, válka”, druhým je „ciech” s významem „radost”. Jméno se tak překládá jako „radost z války, radost z boje”, také „radostný válečník, posila” nebo

 • H5a56d7d 1Astrolog Richard Stříbrný míní:„První polovinu týdne podbarví zajímavá konstelace, při které Slunce na své pouti ekliptikou dostihne Uran ve znamení Býka. To může světu přinést překvapivá řešení ekonomických či politických problémů. Světlo světa

 • Fotografie 0023Čtvrtek 18. dubna – runa Othala, Ethel (domov, dědictví) - obrácená

  Výklad Lucia di Moriani: Obecně vás tažená runa vybízí k toleranci, varuje před spěchem. Možná bude teď lépe nechat určité věci plynout. V rámci zaměstnání vám runa doporučuje zvýšit odpovědnost i pečlivost, vše dobře kontrolovat. Nemůžete si

 • svatek3Čtvrtek – svátek slaví Valerie

  Jméno pochází z latiny. Stejně jako další varianty jména - Valeria a Valérie - vzniklo z latinského slova „valens” a nese význam „silná, zdravá”. Vyvinulo se z latinských jmen Valerius (Valerianus) a Valentinus.

 • 4004 v tajuplne 3Do této krčmy se svého času běžný člověk neodvážil vstoupit. Do dějin Prahy se zapsala pod názvem Jedová chýše a měla opravdu strašlivou pověst. Jak přišla ke svému názvu? Podle legendy ji prý navštívil sám král Václav IV., o němž se tradovalo, že

 • 1(1)V pátek 19. dubna vrcholí úplněk ve vzdušném znamení Vah. Už v březnu proběhl úplněk ve Vahách - na samotném počátku tohoto znamení, nyní je na konci znamení. Co se započalo minulý měsíc, kulminuje a ukončuje se. Jde o to zharmonizovat sebe, svůj

 • Fotografie 0005 geboRuna Gebo, Gyfu (dar, velkorysost)

  Výklad Lucia di Moriani:Tažená runa je považována za symbol velkorysosti, spojení, smlouvy. Počítejte s tím, že za to, co do vás okolí dnes investuje (ať jde o čas, peníze či energii), bude očekávat adekvátní odezvu. Runa také naznačuje, že byste měli

 • svtekSvátek slaví Rudolf

  Jméno pochází z němčiny. Vyvinulo se ze starogermánského jména Hruodolf, jež vzniklo ze slov „hruod” − „sláva” a „olf” („wolf”) − „vlk”. Jméno se tak významově překládá jako „slavný vlk”.

 • 0704Léčivý Tlusté střevoPomoc pro tlusté střevo

  Mezi pátou a sedmou hodinou ranní vykazuje největší aktivitu tlusté střevo. Takže pokud se v tento čas probouzíte s nutností jít na toaletu, tak vaše tělo funguje správně. Mimo to se zvyšuje také krevní tlak a zrychluje tep, organismus se probouzí. Takže je

 • Fotografie 0010Runa Eihwaz, Eoh (smrt, vzkříšení)

  Výklad Lucia di Moriani:Runa říká, že nastal čas, kdy může dojít k pomyslnému přerodu. Zamyslete se tedy nad svými životními postoji, nad tím, kam směřujete a kam byste směřovat chtěli. A berte vše tak, jak to přichází. Netrapte se pro zmařené

 • roseSvátek slaví Irena

  Jméno pochází z řečtiny. Vyvinulo se ze slova „eirénaios“ s významem „mírumilovný“, potažmo „eiréné“ – „mír“. Jméno Irena se pak vykládá jako „mírumilovná žena“.

 • 2604svědectví dávných časů 3Všeobecně se traduje, že byl geniální Wolfgang Amadeus Mozart zavražděn svým rivalem, Antoniem Salierim. Věří v to všichni, kteří alespoň jednou v životě shlédli strhující velkofilm Miloše Formana či jeho divadelní předlohu. Ale jak to bylo doopravdy?

 • Fotografie 0002 laguz 2Runa Laguz, Lagu (voda, intuice)

  Výklad Lucia di Moriani: Runa vám připomíná, že se vše neustále vyvíjí a také podmínky a okolnosti dnes budou proměnlivé. Neberte tedy nic jako jistotu. To, co platilo ráno, může být odpoledne jinak. Nenechte se tím vyvést z míry, buďte však

 • svatekSvátek slaví Anastázie

  Původ jména je v řečtině. Výklad říká, že je odvozeno z řeckého slova „anástasis“ znamenající „vzkříšení, zmrtvýchvstání“. Anastázie se tak dá významově překládat jako „vzkříšená“.

 • H5a56d7d 1Astrolog Richard Stříbrný upozorňuje:„Slunce se bude až do sobotních 10.55 hodin pohybovat znamením Berana v harmonickém spojení se silným Jupiterem ve znamení Střelce. Tato pozitivně působící konstelace jednak vybízí k tomu, aby lidé

 • Fotografie 0021Pátek 12. dubna - runa Elhaz, Algiz (ochrana)

  Výklad Lucia di Moriani:Můžete pocítit zmatek, runa vám doporučuje ovládat emoce a zvýšit obezřetnost. Aktivně posilujte své pozice, nedělejte nic, co by ohrozilo vaše postavení nebo cíle, k nimž směřujete. Zvažujte veškerá rizika, než

 • svatek3Pátek – svátek slaví Július, Julius

  Jméno pochází z latiny. Původně náleželo ke slavnému římskému patricijskému rodu Iovilliů, zkráceně Iuliů. Do tohoto rodu patřil také Gaius Julius Caesar, jeden z nejslavnějších nositelů jména. Jméno se tedy

 • 3801vkladBERAN (21. 3. - 20. 4.)

  Stálost, Kněz

  Bude jen na vás samotných, jak vyřešíte složité situace, které se mohou trochu kupit. Vesmír se ale rozhodl dát vám šanci rozhodovat jen za sebe. Neohlížejte se na druhé, dejte prostor všemu, co říká vaše nitro a srdce. Jinak není šance si na slunci své místo

 • Fotografie 0014 nauthisRuna Nauthiz,Nyd (potřeba, trpělivost)

  Výklad Lucia di Moriani:Tažená runa v rámci práce a podnikání avizuje nějaké průtahy, není ale nic ztraceno. Berte ji jako výzvu k opatrnosti a dobře važte své kroky. Dnešek obecně zvýrazní nenaplněné potřeby, omezení, ukáže, kde co

 • darSvátek slaví Izabela

  Jméno má hebrejský původ. Výkladové teorie ho vysvětlují jako španělskou podobu jména Alžběta. Jméno by pak mělo svůj původ v hebrejském jménu Elíšéwah, které znamená „Bůj je má přísaha, přísahám na svého Boha“. Další možný výklad jména se odvolává

 • 3304co se dějePřestože jsou sny předmětem velmi intenzivního vědeckého bádání, mnoho odpovědí se nepodařilo získat. Zatím panuje obecně spíše názor, že se jedná o iluziorní zážitek, který máme během spánku, kdy sny často ukazují na události nemožné nebo nepravděpodobné. Jsou sny ale skutečně

 • Fotografie 0005uruzRuna Uruz,Ur (síla, pratur)

  Výklad Lucia di Moriani: Runa ukazuje, že zřejmě pocítíte příliv energie, tedy sílu, se kterou byste však měli nakládat rozumně a efektivně. Každopádně budete mít dostatek elánu k tomu, abyste dosáhli svých cílů a vykonali to, co

 • darjaSvátek slaví Darja

  Jméno Darja (i jeho mutace Daria a Darya) má dva možné významy. Buď se vyvinulo z ruštiny a domácké podoby jména Dorotha, nebo má původ v Persii. Pokud je Darja původem ze jména Dorota, řecky Dórothea, překládá se jako

 • 2804orákulaBeran

  Nesnáze, Přizpůsobení

  Zmatek, který ve vás občas vyvstane, pramení z nedostatečné vůle. Řekněte si tedy, co chcete, znovu ale přemýšlejte o tom, zda neplníte přání druhých. Až si budete jisti, že neuspokojíte jen okolí, ale hlavně

 • Fotografie 0003IsaRuna Isa, Is (led, stabilita)

  Výklad Lucia di Moriani:Tažená runa říká, že vám nezbude nic jiného, než aktivovat trpělivost. Dnes se toho moc nezmění, věnujte se spíše rutinní činnosti. Sice můžete pocítit chuť pustit se do nových aktivit nebo projektů, ale bude lépe

 • sva3Svátek slaví Dušan

  Jméno má srbský původ. Všeobecně je považováno za jihoslovanskou zkrácenou podobu jména Duchoslav nebo Dušislav, tato jména však vznikla později. Každopádně základem jména jsou slova „duch, duše“ nebo „dech“. Významově se tak překládá

 • 0504davne 1Kult ohně zaujímal ve slovanském náboženství velmi významné, ne-li nejvýznamnější, místo. Dokonce i na mnoha současných křesťanských obřadech můžeme vidět hořící ohně, pochodně a tedy kontinuitu s minulostí, od které se právě křesťanství chtělo oprostit. Oheň je zkrátka pánem, ať už

 • Fotografie 0013 ansuzRuna Ansuz, As, Os (Ódin, vědění, ústa)

  Výklad Lucia di Moriani:Tažená runa hovoří o osudu a vnitřním pochopení. Připomíná vám, že vše, co se děje (ať s vám to líbí nebo nelíbí), je pro vás a váš vývoj důležité. Věnujte se tvůrčí práci, spoléhejte se na své znalosti a zkušenosti. Neobracejte

 • brezenSvátek slaví Ema

  Jméno (užívané také jako Emma) má germánský původ. Vzniklo z německých jmen Erma a Irma, respektive Ermentrud, Erenhild, Irmagard. Překládá se jako „pečovatelka, pečující“, ale také „starostlivá, milovaná“ nebo „veselá“.

 • H5a56d7d 1Astrolog Richard Stříbrný upozorňuje: „Zatímco pro naši republiku měl být tento týden vcelku úspěšný na poli ekonomickém, sportovním i politickém a mohli bychom se konečně dočkat i vláhy, pro svět to již taková sláva být nemusí. Saturn ve

 • Fotografie 0028Pátek 5. dubna – runa Pertho, Peorth, Perdo (šachy, odhalení) - obrácená

  Výklad Lucia di Moriani: Runa vám doporučuje, abyste se smířili s tím, co se děje. Varuje vás před riziky. Pokud se vám snad zdá, že osud v tuto chvíli stojí v rámci jakési záležitosti nebo situace proti vám, nechoďte

 • 2701babylonsky 3Babylon byl prvním městem založeným po Potopě světa, ve své době největším městem na Zemi a symbolem směsice národů, jazyků a božstev. Tato různorodost se projevila i v předpovědích budoucnosti a jejích výkladech, babylonští kněží sestavili první horoskopy na Zemi. Vycházejí

 • Fotografie 0002 laguz 2Runa Laguz, Lagu (voda, intuice)

  Výklad Lucia di Moriani:Runa vás upozorňuje na skutečnost, že podmínky i okolnosti dnes budou proměnlivé. Neberte tedy nic jako jistotu, i to, co v rámci nějaké situace či záležitosti platilo ráno, může být odpoledne trochu jinak. Nenechte se

 • roseSvátek slaví Ivana

  Jméno se k nám dostalo z ruštiny. Původ má ovšem v hebrejštině, v mužské podobě se vyvinulo z hebrejského jména Jochanán s významem „Bůh je milostivý“. Do češtiny, respektive ruštiny, se jméno dostalo zřejmě z řecké mutace jména

 • money 621349 960 720Není snad člověka, pro kterého by nebyly peníze důležité. V současné době se může zdát, že se kolem nich všechno točí. Proč si nepřiznat, že se každodenně promítají do naší psychické pohody, symbolizují výkon, úspěch, jsou spojeny s

 • H3f6c8bf 3Jaké bude dubnové novoluní, které kulminuje v pátek 5. dubna?

  Olga Krumlovská k novu uvedla: „Jeho vliv mohou citlivější jedinci vnímat už od středy a budou jím ovlivněni až do neděle. Slunce se bude nacházet spolu s Měsícem v polovině znamení Berana. Budou to tedy právě BERANI, kteří budou pod větším psychickým tlakem a nejspíš zatouží

 • Fotografie 0003Runa Hagalaz, Haegel (krupobití)

  Výklad Lucia di Moriani: Tato runa nevylučuje příchod informací a dějů, které vás mohou vyvést z rovnováhy. Může dojít na nějakou osobní pohromu, nehodu, změnu či negativní zkušenost, které jsou však nevyhnutelné. Je hlavně na vás, jakým

 • slaviSvátek slaví Richard

  Jméno má keltský původ. Vyvinulo se ze staroněmeckého jména Ríchard, kde slovo „rík/rîh” znamená „vladař” a „hart” znamená „silný”. Jméno se tak překládá jako „mocný vladař, silný vládce, přísný král”.

 • 1204osudBeran

  Kostky říkají: 6 + 2 + 5 = 13

  Pokud si nevíte s něčím rady, nechte to být. Snažíte se příliš, nyní se mohou tyto pocity ještě zintenzivnit a spoustu toho nakonec pokazíte. Podpoří vás harmonická

 • Fotografie 0024kaunazRuna Kaunaz,Ken (osvícení)

  Výklad Lucia di Moriani:Podle všeho můžete dnes cosi pochopit, může dojít k objasnění jakési situace. Rozhodně bude důležité objektivně vyhodnocovat příležitosti a možnosti, které se vám nabízejí. Energií ani prostředky tedy zbytečně nemrhejte a

 • darSvátek slaví Erika

  Jméno pochází ze Skandinávie, Erik bylo časté jméno vikingských náčelníků. Vzniklo ze skandinávského jména Eirík(u)r, v překladu „čestný vládce“. Vyvinulo se zřejmě ze

 • 0604zámek plný duchů 2Jestli si někdo myslí, že duchové a různá strašidla se zjevují jen v Evropě, Asii či na americkém kontinentu, tak se velice mýlí. Straší totiž i v Africe, a to dokonce až na jejím jižním cípu. Důkazem toho je nejstarší stavba Jižní Afriky - zámek Dobré naděje v

 • Fotografie 0001 algiz(1)Runa Elhaz, Algiz(ochrana)

  Výklad Lucia di Moriani:Můžete pocítit zmatek, rozum a srdce nemusejí být v souladu. Runa vám ale doporučuje ovládat emoce a zvýšit obezřetnost. Snažte se upevňovat své pozice - nedělejte nic, co by ohrozilo vaše postavení nebo cíle, k nimž

 • svtekSvátek slaví Hugo

  Jméno má germánský původ. Základ jména tvoří německé slovo „hugu“ s významem „mysl“ nebo „duch“. Jméno Hugo se buď vyvinulo přímo z tohoto slova nebo vzniklo z domácké podoby německých jmen začínajících na Hugu- (Hugubald,

 • april 3109706 960 720První duben, nebo-li apríl, je dnem, který je buď milován nebo nenáviděn. A nezáleží na tom, zda oplýváme smyslem pro humor, nebo jsme spíše škarohlídy. Apríl je prostě svátkem vtipálků a je na každém z nás, jak se s tím popasujeme či

 • penze+ 1. až 5. dubna: Vzhledem k silným chronomům Neptunu lze čekat impulzy k růstu cen ropy a ropných derivátů, poskočit mohou kurzy akcie firem produkujících alkoholické i soft nápoje.

  + 7. až 9. dubna: Chronoekonomická analýza předpokládá

 • H5a60a10 2(1)Astrolog Richard Stříbrný upozorňuje:„Bezesporu nejvýznamnější konstelací pro naši republiku je fakt, že se Jupiter na své pouti ekliptikou z pohledu geocentrického zastavuje mezi 24. a 25. stupněm znamení Střelce, kde je velmi silný a

 • Pátek- svátek slaví Jaroslav

  Jméno je slovanského původu. Vyvinulo se ze slovanského slova „jaryj“ s významem „bujarý, prudký“ nebo „silný“, druhá část jména „-slav“ má význam „slavný, významný“. Jméno se tak překládá jako „ten, kdo je slavný svou silou, slavný bujarostí“ apod. Ze stejného základu „jaryj“ se vyvinulo i označení pro roční období. Jméno Jaroslav se tak v

 • Věž, Slunce, Viselec

  Měli bychom se připravit na velké změny, očekávejme skutečně radikální obrat v životě. Je ale potřeba nechat vše již nefunkční za sebou. Nebojte se tedy dát prostor všemu, co se nabídne, byť se to z počátku nebude vyvíjet podle vašich představ. Je nutné vědět, co skutečně chcete, dostanete možnost jít si za svými cíli, není ale příliš času k

 • Svátek slaví Oto

  Jméno pochází z němčiny. Jedná se o zkrácenou verzi jména Otto, které se vyvinulo z německých jmen začínajících na Ot- (Ottomar, Ottokar, Otfried a podobně). Základem jména je tedy německé slovo „ot” (staroněmecké „odo”) s významem „majetek”, také „blaho, blahobyt” nebo

 • Vladimir I. byl patrně jeden z nejvýznamnějších panovníků Kyjevské Rusi. Jeho život však nebyl tak jednoduchý, jak by se z dnešního pohledu mohlo zdát. Díky přijetí křesťanství se dočkal svatořečení, vše ale mohlo být úplně jinak. Kola dějin se roztočila mezi lety 958 - 960, kdy se Vladimir I. Svjatoslavič narodil. Přesné

 • Svátek slaví Marek

  Jméno pochází z latiny. Je spojeno s římským jménem Marcus, které je variantou jména Martius. Tato jména jsou odvozena od jména římského boha války, který byl nazýván Mars. Jména Marcus, Martius a také

 • Ještě před takovými patnácti lety býval psací stroj umístěn na malém stolku, hned vedle stolu psacího, aby byl vždy po ruce. Umět psát na stoji, to byla samozřejmá součást kvalifikace úředníka. Jen ti výše postavení si mohli dovolit „písařku“, která ovládala tzv. metodu psaní „naslepo“ a dokázala sázet písmenka na papír s kulometnou

 • Svátek slaví Jiří

  Jméno Jiří (domácky Jirka) patří k nejčastěji užívaným českým jménům. Jeho původ není zcela jasný. První verze spojuje s řeckým slovem „géorgos“, to je složeno ze slov „gé“ (země) a „érgon“ (práce). Jméno se dle tohoto výkladu překládá jako „zěmědělec, rolník“ také „pěstitel“ nebo „vinař“. Další teorie přikládá jménu staroslovanský

 • Jeden z nejznámějších malířů vídeňské secese Gustav Klimt se stal v roce 1918 obětí epidemie španělské chřipky. Že měl české kořeny, to již prozrazuje jeho příjmení. Otec, Ernst Klimt, zlatník a rytec totiž pocházel z vesnice Travčice, která se nalézá nedaleko severočeských Litoměřic. Jeho syn Gustav se však narodil již na předměstí Vídně, a to v

 • Svátek slaví Vojtěch

  Jméno slovanského původu je složeno ze dvou slov. Prvním je polský výraz „woj” s významem „vojna, válka”, druhým pak je „ciech” s významem „radost”. Jméno se tak překládá jako „radost z války” radost z boje”, také „radostný válečník, posila” nebo

 • Astrolog Richard Stříbrný upozorňuje:„V tomto týdnu se posel Bohů - Merkur - dává již do přímého běhu ekliptikou ve znamení Berana, avšak bude ještě velmi pomalý a navíc se drží po celý týden v napěťové vazbě s obávaným pánem času - Saturnem - ve znamení Kozoroha. Výsledná koaliční jednání se sice mohou posunout

 • Pátek - svátek slaví Marcela

  Jméno pochází z latin stejně jako jeho mužský protějšek Marcel. Údajně bylo odvozeno z římského jména Marcus, respektive jeho zdrobnělé podoby Marcellus. Jména se vyvinula od římského

 • Beran

  Wyrd, Elhaz - obrácená, Isa: Jak se zdá, vstoupí do vašeho života nějaká změna. Snažte se však zachovat klid a udržet si vnitřní rovnováhu, nereagujte unáhleně. Nic není jisté a vy byste

 • Svátek slaví Rostislav

  Jméno je slovanského původu. Vzniklo ze dvou staroslovanských slov. První část znamená „člověk, který rostí” - rozmnožuje, množí. Druhá část je odvozena od slova sláva. Významem jména tak je „ten, který

 • Roky končící na osmičku často přinášely revoluční, převratné časy, lidové bouře, povstání, demonstrace síly i válečná ohrožení. Stačí si připomenout letopočty 1848, 1918, 1938, 1948, 1968 a také rok 1988, kdy už začal v Evropě bublat proces politických změn. Podle čínského horoskopu skončila v únoru 2018 chaotická vláda Kohouta a začala

 • Svátek slaví Valérie

  Jméno pochází z latiny, vzniklo ze slova „valens”. Vykládá se tedy jako „silná, zdravá”. Vyvinulo se z latinských jmen Valerius (Valerianus) a Valentinus.

 • V lesích poblíž britské vesničky Mawnan bylo údajně spatřeno monstrum s lidským tělem, ale s prapodivnou hlavou, připomínající křížence člověka a sovy. Několik svědků dokázalo podrobně popsat, co spatřilo. Jedná se o pouhý mýtus, nebo je to skutečnost? Záhadologové z celého světa se na tom zatím nedokázali shodnout. Snesl se

 • Svátek slaví Rudolf

  Jméno pochází z němčiny. Vyvinulo se ze starogermánského jména Hruodolf, které vzniklo ze starogermánských slov „hruod” − „sláva” a „olf” („wolf”) − „vlk”. Jméno se tak významově překládá jako

 • V roce 1676 spatřil světlo světa dopis, jenž napsala oddaná řeholnice. Tvrdila, že se jedná o vzkaz od ďábla. Nikdo nedokázal rozluštit, co je v dopise napsáno. Nesrozumitelné znaky byly po celá staletí záhadou… Isabella Tomasi se narodila v roce 1645 na Sicílii a za patnáct let se stala benediktinkou v klášteře

 • Pondělí 16. dubna - runa Kaunaz – obrácená

  Výklad Lucia di Moriani:Neplýtvejte dnes energií ani prostředky. Runa varuje, že vaše podnikatelské plány mohou být zmařeny, komplikovat se mohou i úřední jednání a záležitosti. Mohou se tak dostavit pocity frustrace, zklamání. V rámci lásky může dojít

 • Svátek slaví Irena

  Jméno pochází z řečtiny, vyvinulo se z řeckého slova „eirénaios“ s významem „mírumilovný“, potažmo „eiréné“ – „mír“. Jméno Irena se tedy vykládá jako „mírumilovná žena“.

 • Pátek – svátek slaví Aleš

  Jde o staročeskou domácí podobu ruského jména Alexej a s jeho významem se také pojí. Obě jména čerpají z řeckého slova „alexein“ s významem „bránit“, přeneseně pak i „štít, záštita“ nebo „pomoc“. Obdobou jména je i Alexandr s významem

 • Beran

  Hra, manipulace

  Sněte, jděte si za tím, co skutečně chcete. Můžete improvizovat, převlékat kabát, tvářit se dle situace. Možná se uchýlíte i k netradiční pomoci. Pak si ale položte otázku, zda právě tohle stálo za námahu. Někdy je lepší být jen sám sebou. Sen se

 • Svátek slaví Július, Julius

  Jméno Július (také Julius či Julian) pochází z latiny. Původně náleželo slavnému římskému patricijskému rodu Iovilliů, zkráceně Iuliů. Do tohoto rodu patřil také Gaius Julius Caesar. Jméno se tedy překládá jako „patřící k rodu Iuliů“, přeneseně pak znamená i „zářivý, zářící, mladý“ nebo

 • AUSPICIA

  Forma věštění praktikovaná ve starém Římě, především na základě letu ptáků. Původně se vůle bohů zjišťovala sledováním ptačího letu, později se znamení vysvětlovala podle způsobu zobání kuřat.

 • BERAN (21. 3. - 20. 4.)

  Naděje, Zlost

  Málo si věříte, dokonce i se svým okolím máte problém. Proč hledáte všude nějaké intriky a schováváte se před možnými komplikacemi? Není důvod se obávat světa, neublíží vám, pokud vy sami to nedovolíte. Zamyslete se, zaměřte se jen na svůj život. Zeptejte se

 • Svátek slaví Darja

  Jméno se buď vyvinulo z ruštiny a domácké podoby jména Dorotha, nebo má původ v Persii. Pokud je Darja původem ze jména Dorota, řecky Dórothea, překládá se jako „dar Boha, boží dar“. Další

 • Regresní terapie, hlubinná abreaktivní psychoterapie, hlubinná regresní terapie - to jsou názvy pro jednu a tutéž terapii, jejímž cílem je návrat do minulosti a objevování hluboko potlačených vzpomínek, jež náš život ovlivňují, aniž bychom si to uvědomovali. V České republice položil základy regresní terapie

 • Svátek slaví Dušan

  Jméno je původem srbské. Všeobecně je považováno za jihoslovanskou zkrácenou podobu jména Duchoslav nebo Dušislav, tato jména však vznikla později. Každopádně základem jména jsou slova „duch, duše“ nebo „dech“. Významově se tak překládá jako „ten, kdo má duši, ten, kdo má silného ducha“, potažmo

 • Astrolog Richard Stříbrný upozorňuje: „Z hlediska mundánních konstelací (platných pro celý svět) začne nabývat vrchu ohnivá energie znamení Berana. Vrcholit bude v sobotu, v neděli a v pondělí, kdy se na ekliptice uzavře novoluní ve znamení Berana a Slunci s Lunou budou ještě sekundovat Merkur s Uranem. Tyto

 • Pátek – svátek slaví Vendula

  Jméno má slovanský původ. Bývá vysvětlováno jako ženská podoba jména Vendelín. Překládalo by se pak jako „Polabská Slovanka”. Další výkladová teorie jméno spojuje se jmény Václav a Václava (Vendula se dříve užívalo jako domácí podoba jména Václava). Význam jména Vendula by pak byl 

 • DUBEN

  BERAN (21. 3. – 19. 4.)

  Jedno staré přísloví říká: „Není na světě bylina, která by na něco nebyla.“ Astrologie připisuje jednotlivým znamením zvěrokruhu bylinky, které jsou pro ně velice vhodné a účinné. Můžou se z nich připravovat čaje, masti a kapky, případně je lze přidávat do jídla a podobně.

 • Svátek slaví Miroslava

  Jméno je slovanského původu stejně jako jeho mužský protějšek Miroslav či zkrácená podoba Mirka. Překládá se jako „slavící mír, mírumilovná” nebo „proslavená mírem”. Vzhledem k tomu, že slovo „mír“ ve staročeštině znamenalo

 • Beran

  Kostky říkají: 1 + 6 + 3 = 10

  Poněkud nestabilní měsíc vás může znervózňovat a tím pádem uděláte chybné závěry. Nechte se trochu inspirovat jedničkou, která ví jasně, co chce, šestka vás naopak podpoří v

 • Svátek slaví Ivana

  Ivana je ženským křestním jménem s mužským protějškem ve jménu Ivan. Obě jména se k nám dostala z ruštiny, jejich původ však tkví až v hebrejštině. Vyvinula se z hebrejského jména Jochanán s významem „Bůh je milostivý“. Do češtiny, respektive ruštiny, se jméno dostalo zřejmě z řecké

 • Větší část měsíce dubna náleží znamení Berana. Astroložka Olga Krumlovská o něm říká: „Je to ohnivé znamení a jeho zrozence charakterizuje elán, nadšení, odvaha, žár i vášeň. Mají v sobě jiskru zažehnutí. Bývají to sangvinici, nesmírně čilí a pracovití. Nejcitlivější a tedy ohroženou částí jejich těla, co se negativní energie týká, je hlava.“

  Olga Krumlovská doporučuje Beranům jako vhodný talisman

 • Svátek slaví Richard

  Jméno má keltský původ. Vyvinulo se ze staroněmeckého jména Ríchard, kde slovo „rík/rîh” znamená „vladař” a „hart” znamená „silný”. Jméno se tak překládá jako „mocný vladař, silný vládce, přísný král”.

 • 1. - 10. dubna:První dubnová dekáda je z geopolitického hlediska velmi náročná a ve společnosti i v přírodě může docházet k dějům, které poškodí světovou ekonomiku. Výměna zboží i informací může poněkud váznout. Nastartovány mohou být děje vedoucí jak k diplomatickým, tak k ekonomickým

 • Astrolog Richard Stříbrný upozorňuje: „Posel Bohů - Merkur - se ekliptikou v první půli tohoto měsíce pohybuje retrográdně ve znamení Berana. Navíc je v kvadrátu s obávaným Pánem času - Saturnem - ve znamení Kozoroha, což pravděpodobně poněkud zkomplikuje a zpomalí výměnu zboží i informací. Dají

 • Pátek 28. dubna - svátek slaví Vlastislav

  Jde o prastaré slovanské jméno. Vykládá se jako „oslavující svoji vlast, slavný vlastí” nebo „sláva vlasti”. Ve starším významu se pak jméno Vlastislav vysvětluje jako „ten, kdo slaví svoji moc, oslavující

 • Císařovna, Svět, Milenci

  Obecně se budeme vracet k našim kořenům. Začneme také chápat, že patříme k přírodě a že je potřeba ji ochraňovat. Budeme mít tendence pomáhat, měnit. To je samozřejmě v pořádku, měli bychom dokonce začít co nejdříve. Zároveň se o

 • Slunce prochází znamením Býka od 19. dubna, do Blíženců přejde 20. května. Je to čas růstu, vývoje, životodárných aktivit. Vrcholí jaro a málokteré období je tolik spojeno se silnými emocemi. Vždyť tady se odehrávají významné procesy spojené s milostným a emocionálním ukotvením

 • Svátek slaví Jaroslav

  Jméno Jaroslav je slovanského původu. Vyvinulo se ze slovanského slova „jaryj“ s významem „bujarý, prudký“ nebo „silný“, druhá část jména „-slav“ má význam „slavný, významný“. Jméno se tak překládá jako „ten, kdo je

 • Magnetické pole Země sahá až sto tisíc kilometrů daleko od planety. Obklopuje ji jako neviditelné silové pole a chrání život před škodlivým slunečním zářením a vychýlením nabitých částic. Toto pole není zdaleka konstantní, neustále se mění. Historie naší

 • Když byl ukamenován prvomučedník Štěpán, dali vykonavatelé rozsudku hlídat své pláště mládenci jménem Saul (Šavel). Později se z něj stal horlivý pronásledovatel křesťanů, členy nové církve nechával přivádět v poutech do Jeruzaléma. Na cestě do

 • Svátek slaví Oto
  Mužské křestní jméno Oto pochází z němčiny. Jedná se o zkrácenou verzi jména Otto, které se vyvinulo z německých jmen začínajících na Ot- (Ottomar, Ottokar, Otfried aj.).
  Základem jména je německé

 • Mohlo by se zdát, že koncem 19. století a ve století dvacátém se čarodějnictví stalo už dávno překonanou záležitostí. A přece tomu tak nebylo. Posly nových kulturních hnutí se stali spisovatelé a

 • Svátek slaví Marek

  Jméno má latinský původ. Je spojeno s římským jménem Marcus, které je variantou jména Martius. Jde o odvozeniny z pojmenování římského boha války, který byl nazýván Mars. Jména Marcus, Martius a také Marek se tak překládají jako

 • Rod Šporků (von Sporck) to neměl lehké. Zakladatel rodu Johann Sporck se narodil jako obyčejný poddanský synek ve vestfálském Sporckhofu. Kuriózní vojenskou kariérou získal postavení a vážnost, po Bílé hoře i značný majetek v Čechách. Do hraběcího stavu byl povýšen

 • Masér a terapeut Josef Kudláček upozorňuje: V dubnových dnech se může nahromaděná síla z března přeměnit v „nový život.“ Znamením je rašení, pohyb v organismu. Vznik nového života s sebou přináší spoustu změn v přírodě i v lidském organismu. Nejvíce oslabeným orgánem jsou játra. Ta jsou

 • Svátek slaví Jiří

  Toto jméno patří u nás k nejčastěji užívaným. Jeho původ však není zcela jasný. První verze výkladu ho spojuje s řeckým slovem „géorgos“, to je složeno ze slov „gé“ („země“) a „érgon“ („práce“). Jméno se dle tohoto výkladu překládá jako „zemědělec, rolník“ také „pěstitel, vinař“. Další teorie jménu

 • Astrolog Richard Stříbrný k naladění týdne od 24. do 30. dubna uvedl: „Mezi nejvýznamnější mundánní konstelace těchto dní patří středeční novoluní ve znamení Býka doprovázené ohnivým trigonem mezi Merkurem s Uranem v Beranu a Saturnem ve Střelci, které přeje

 • Pátek 21. 4. – svátek slaví Alexandra

  Toto jméno pochází z řeckého Alexandros, které se dá významově přeložit jako „ochránce mužů“. I takový význam může mít ženské jméno.

  Co o jménu říká astroložka a numeroložka Daniela Hannah?

  „Nese vibraci čísla

 • Podle Číňanů princip feng shui může v životě ovlivnit úplně všechno. Zdraví, peníze, práci, vztahy… Pomáhá vytvořit takovou atmosféru, která posiluje tok životodárné energie a probouzí v člověku nové síly. Patříte mezi ty, kteří si s blížícím jarem uvědomují, jak jim

 • Svátek slaví Marcela

  Jméno pochází z latiny stejně jako jeho mužský protějšek Marcel. Údajně bylo odvozeno z římského jména Marcus, respektive z jeho zdrobnělé podoby Marcellus. Jména se vyvinula od římského boha války, nazývaného Mars. Přeneseně se tak jméno

 • Svátek slaví Rostislav

  Křestní jméno Rostislav je slovanského původu. Jméno se vykládá jako složenina ze dvou staroslovanských výrazů. První část znamená „člověk, který rozmnožuje, množí“. Druhá část je odvozena od slova „sláva”. Významem

 • Beran – ochranný anděl Gabriel

  Nenechte se zaskočit změnami, které mohou v měsíci dubnu přijít. Dostali jste do určitého stereotypu, jenž vás rozhodně neposune kupředu. A tak je pravděpodobné, že sám osud vnese do života více vzruchu, než tomu bylo doposud. Přijměte

 • Svátek slaví Valerie

  Křestní jméno Valerie pochází z latiny. Stejně jako varianty jména (Valeria a Valérie) vzniklo z latinského slova „valens”. Jméno se tak vykládá jako „silná, zdravá”.

  Astroložka a numeroložka Daniela Hannah o Valeriích říká:„Jsou

 • Astrolog Richard Stříbrný upozorňuje: „V tomto týdnu budou i nadále převažovat chladné síly a skutečné teplé jaro by mělo z astrologického hlediska přijít až ve druhé půli příštího týdne (po 28.4.), kdy se Venuše konečně vymaní ze sevření Saturnu. Počasí i mezilidské vztahy v tomto týdnu budou

 • Pátek 14. 4. – svátek slaví Vincenc (Vincent)

  Jméno je odvozeno z latinského jména Vincentius. Překládá se ze slova „vincens” jako „vítězící, vítězný” nebo jednoduše jako „vítěz”. Významem jména je i „přemáhající” − z latinského „vinco”

 • Svátek slaví Aleš

  Toto jméno je staročeskou domácí podobou ruského jména Alexej. S jeho významem se také pojí. Obě jména čerpají z řeckého slova „alexein“ s významem „bránit“, přeneseně pak „štít, záštita“ nebo „pomoc“. Obdobou jména je

 • Beran

  Iluze, klam

  Moderní doba umožňuje vidět to, co je velmi vzdálené. Ovšem, na cestě k těmto informacím se může leccos upravit, přidat, nebo úplně předělat. Pozor tedy na to, co se dozvíte, není všechno tak, jak vám to předkládá jiný. Buďte opatrní při komunikaci s

 • Svátek slaví Julius

  Jméno Julius (také Július nebo Julian) pochází z latiny. Původně náleželo ke slavnému římskému patricijskému rodu Iovilliů, zkráceně Iuliů. K němu patřil také Gaius Julius Caesar, jeden z nejslavnějších nositelů tohoto

 • Stoletému kalendáři byla v minulosti připisována značná důležitost, takže pyšně trůnil na stránkách novin, časopisů, různých kalendářů, v úředních příručkách, v zemědělských radách, zkrátka byl nepostradatelný v určování počasí. Dokonce i dnes se najdou lidé, kteří Stoletému

 • Svátek slaví Izabela

  Jméno Izabela (také Isabela) je hebrejského původu. Některé výkladové teorie tvrdí, že jde o španělskou podobu jména Alžběta. Jméno by pak pocházelo z hebrejského jména Elíšéwah, které znamená „Bůj je má

 • Beran

  Kostky říkají: 6+3+2=10

  Nahoru a dolů, svědčí o tom i číslo samotné. Jednička jste vy a vaše energie, nula zase znamená problémy. Může se tedy stát, že něco se sice podaří, ale radost nebude trvat dlouho. Na druhu stranu, jste to ale zase

 • Jaký bude dubnový úplněk?

  Je tzv. růžový a vrcholí v úterý 11. dubna v 8 hodin a 11 minut letního času. Slunce a Uran, planeta změn, zvratů a originality, jsou v ohnivém Beranu, zatímco Luna a retrográdně se pohybující Jupiter, planeta štěstí, bouře, dobrodružství a vyšších cílů, se ve vzdušných Vahách

 • Svátek slaví Darja

  Ženské křestní jméno Darja (i jeho mutace Daria a Darya) má dva možné významy. Buď se vyvinulo z ruštiny a domácké podoby jména Dorotha, nebo má původ v Persii. Pokud je Darja původem ze jména Dorota, řecky

 • Pomalu působící chronomy v dubnu přinesou podle astrologa Richarda Stříbrného potíže ve vodárenství, rybářským a farmaceutickým koncernům, přijít mohou vyostřené spory o mezinárodní vody či o patenty na léčiva. Mezinárodní obchod bude pravděpodobně trochu váznout v důsledku

 • Pátek 7. dubna: Svátek slaví Heřman a Hermína

  Jméno Heřman (také Herman) má germánský původ. Pochází se staroněmeckého jména Herman (Hermann či archaicky Heriman), jež se překládá jako „válečník, bojovník, pán vojska“. Jméno vzniklo ze dvou německých slov, prvním je

 • Babylon byl prvním městem založeným po Potopě světa, ve své době největším městem na Zemi a symbolem směsice národů, jazyků a božstev. Tato různorodost se projevila i v předpovědích budoucnosti a jejích výkladech, babylonští kněží sestavili první horoskopy na Zemi. Vycházejí z tisíciletých zkušeností

 • Svátek slaví Vendula!

  Křestní jméno Vendula (také Vendulka) má slovanský původ. Někdy se vysvětluje jako ženská podoba jména Vendelín. Překládalo by se pak jako „Polabská Slovanka”. Další výkladová teorie ovšem jméno spojuje se jmény Václav a Václava

 • Svátek slaví Miroslava

  Jméno Miroslava má slovanský původ, překládá se jako „slavící mír, mírumilovná nebo proslavená mírem”. Vzhledem k tomu, že slovo „mír ve staročeštině znamenalo i „svět” („svět bez války”), lze jméno vykládat i jako

 • Slunce vchází do znamení Berana 20. března a do Býka přechází 19. dubna. Čas vymezený těmito dvěma daty plyne v energii otevírání, zahajování a růstu. S jarní rovnodenností končí zima a přichází první jarní měsíc a zároveň začíná i nový cyklus. Znamení Berana je kardinální, ohnivé, a tak

 • Svátek slaví Ivana!

  Ženské křestní jméno Ivana je protějškem jména Ivan. To se k nám dostalo z ruštiny. Původ má ale až v hebrejštině. Jméno Ivan se vyvinulo z hebrejského jména Jochanán s významem „Bůh je milostivý“. Do češtiny, respektive ruštiny, se jméno dostalo zřejmě z

 • DUBEN

  Beran (21. 3. – 20. 4.)

  Obrázek je aktivován pro léčení oblasti hlavy a obličeje včetně očí a uší, zároveň i k celkovému posílení a harmonizaci organismu

  Vládnoucí planetou znamení Berana je

 • Svátek slaví Richard

  Křestní jméno Richard má keltský původ. Vyvinulo se ze staroněmeckého jména Ríchard, kde slovo „rík/rîh” znamená „vladař” a „hart” znamená „silný”. Jméno se tak překládá jako „mocný vladař, silný vládce, přísný

 • Astrolog Richard Stříbrný upozorňuje: Prakticky po celý duben (od 3. do 28. 4.) se bude Venuše pohybovat či spíše stát na konci znamení Ryb. Je jako zmrazená kvadraturou od obávaného Pána času – Saturnu, který stojí na konci znamení Střelce. Tato méně příjemná

 • HOROSKOP Z TAROTOVÝCH KARET – VELKÁ ARKÁNA ( květen )

  POUSTEVNÍK, MÁG, MÍRNOST

  Ocitneme se na jakémsi zvláštním začátku. Nebudeme mít jistoty prakticky nikde, což by mohlo vést k panice a špatnému uvažování. Bude více než kdy jindy nutné zachovat chladnou hlavu a počkat. Situace

 • Možná tomu nebudete věřit, ale obzvláště silný sklon k pověrčivosti mají sportovci, ať už muži či ženy, kteří mají v oblibě nejrůznější maskoty, talismany a předstartovní rituály. Ve studii z roku 2003 dokazuje psycholog profesor

 • V Rusku v blízkosti Rjazaně, zhruba 200 km od Moskvy, je lokalita obestřená záhadami. Někteří lidé se domnívají, že tu přistálo UFO, jiní tvrdí, že zde působí magické síly. Důvod spekulací je prostý, zdejší les má totiž neobyčejně zohýbané stromy. Však se mu také proto říká „opilý“ les. Neroste v něm

 • Sodomu i se sousední Gomorou podle Bible zničil Bůh za nemravné jednání. V náboženských textech se píše, že obě města zničil obrovský oheň a síra. Zkázu měl údajně přežít pouze synovec patriarchy Abraháma Lot a jeho dvě dcery. Po dlouhé věky se

 • Datum narození je jedna z mála věcí, která se v průběhu života nemění. Životní číslo může prozradit nejen váš osud, ale také klíčové vlastnosti, schopnosti, předpoklady pro ten který obor. Jak zjistíte své osudové číslo? Sečtěte všechny číslice data narození a totéž učiňte i se

 • Říká se, že vztahy mezi lidmi, zejména ty partnerské, jsou velmi složité. Metodou pokusů a omylů, které se mnohdy neobejdou bez bolestných prožitků, pak poznáváme, že tomu tak vždy není. Hlavním tématem následujících řádků je svádění, první rande, trochu erotiky. Každé znamení má

 • Svatá Zdislava se narodila na moravském hradě Křižanov, byla nejstarší dcerou královského kastelána. Její matka pocházela z Itálie a svou dcerku vedla ke studiu. V necelých dvaceti letech se šlechetná Zdislava seznámila s Havlem, pánem z Markvartic. Po svatbě ho následovala do severních

 • Beran

  Pertho, Eh, Daeg:  Uděláte jedině dobře, když se v tomto čase více zaměříte na rodinu, na jistoty svého zázemí. Naslouchejte své intuici, nebojte se jasných rozhodnutí. Jak se zdá, dojdete určitého poznání a máte velkou

 • Živí tvorové kolem nás jsou přírodou obdařeni schopnostmi, které my, lidé, označujeme někdy za nadpřirozené. Pro naše předky byli indikátory počasí, věštci i léčiteli, některá zvířata byla dokonce považována za posvátná a náležitě uctívána. Že má živočišná říše svá tajemství, o tom ví své psycholožka, astroložka a záhadoložka Olga Krumlovská, která se s námi podělila o své

 • Beran

  Kostky říkají: 6+2+2=10Výsledná desítka hovoří o energii, která vám nebude chybět, ale zároveň varuje před komplikacemi. Pamatujte, že paní Štěstěna je vrtkavá. Berte rozhodně v dubnu v potaz potřeby i názory

 • Budeme konfrontování s karmou jako takovou, a to v obecné rovině, co se našeho národa týká. Informace se k nám budou dostávat velmi nekvalitně a dost možná i nepravdivě. Bude nutné si zachovat chladnou hlavu a vytvářet si vlastní pohled na situaci, tím pádem

 • Černé díry, stále poněkud zahalené rouškou tajemna, které se ve vesmíru vyskytují, přitahují svou gravitací vše, co se dostane do jejich blízkosti, takže neunikne ani světlo, zrovna tak jako žádné elektromagnetické záření. Z těchto důvodů se také nedají černé

 • Psychotronik, záhadolog a spisovatel Ing. Josef Schrötter je autorem několika knih z oblasti alternativní medicíny a ezoteriky. Vytváří mimo jiné léčivé 3D obrázky, tzv. stereogramy, jejichž působení můžete každý měsíc otestovat sami na sobě (aplikace pohledem nebo přikládáním).

  Obrázek pro třetí oko je aktivován pro léčení dvanácterníku a žaludku

 • Láska nepřichází vždycky ve chvíli, kdy po ní toužíme... A jistě jsme všichni zažili chvíle, kdy prostě na náš cit nepřišla kladná odpověď. Jak jednotlivá znamení reagují na jednostrannou lásku? Kdo rychle otočí stránku a jde dál, a kdo vytrvale očekává, že se přece jen něco

 • Beran – ochranný anděl Gabriel

  Pravděpodobně vše nepůjde tak, jak jste si naplánovali, což ale neznamená, že byste se měli přestat snažit. Naopak, soustřeďte se jen na podstatné věci a nenechte se rozptylovat záležitostmi krátkodobého charakteru. Musíte

 • Nacházíme se v jižních Čechách, na Strakonicku. Ve starých pověstech jsme hledali stopy démonů z pohádek. Divoženky, jezinky, lesní panny, víly a Meluzína – to je početná rodina skrytých obyvatel zeleného království! Dokonce i lesního čerta mezi nimi

 • Květen je lásky čas, to pro letošní rok potvrzují i planetární konstelace. S láskou ale přicházejí nejen požitky, nýbrž i zklamání, bolest a rozchody. Někdy se zdá, že čím více milujeme, tím větší pohromy nám to přináší. Můžeme se letos bezhlavě zamilovat, nebo bychom si měli dávat spíše pozor? O tom

 • FOTO: www.dama.czZakladatelka karmické numerologie, Hannah J. Nesvadba, říká: „V datu narození máme vepsáno vše o svém životě, včetně zátěže, kterou přebíráme po rodičích. Kdyby každý věděl, jakou karmu má skrytou v datu narození, nedopouštěl by se mnohdy osudových omylů.“
  Příběh manželů Vojtkových
  V poslední době byla

 • Na dně oceánu nedaleko pobřeží Kuby objevili dva vědci - Paul Weinzweig a Pauline Zalitzki - za pomoci robotických ponorek a dalších přístrojů pozůstatky starověkého města. Stotřiaosmdesát metrů pod hladinou se tu nacházejí

 • Beran
  V dubnových dnech byste se měli snažit nepodléhat tendenci odkládat či ignorovat studijní povinnosti. Budete-li se věnovat spíše zábavě a vzniknou

 • Bouřlivý střed naší galaxie
  Podle nejnovějších výzkumů odborníků z americké astronomické společnosti dnes již můžeme poněkud více upřesnit, jak asi vypadá střed naší galaxie Mléčné dráhy. Podle americké vesmírné agentury

 • Jestliže překročíme práh smrti, pak duch zesnulé osoby opět disponuje stejnými charakteristickými rysy chování a není to pouze nepředvídatelný duch bez osobnosti, inteligence...
  Podstata

 • Každých 28 dní Měsíc opíše svůj pravidelný cyklus. Od plodného úplňku až po úzký srpek a následnou tmu ke svému novému začátku. Tímto cyklem Měsíc také charakterizoval původní roční cyklus třinácti měsíců. Měsíc tak vlastně

 • To, že prostředí, ve kterém žijeme, nás silně ovlivňuje a podmiňuje, není žádná novinka, častokrát to však zanedbáváme a jedinou větší očistou našeho životního prostoru je vymalování stěn jednou za 10 let. To ale určitě nestačí. Je

 • ANTICKÉ HOROSKOPY
  Nechte se překvapit podrobnými charakteristikami zvěrokruhu i praktickými radami vycházejícími z více než pět tisíc let shromažďovaných zkušeností s lidskými povahami v souvislosti s časem zrození! Porovnejte, co vás spojuje s vašim starověkým božským patronem, přečtěte si, který prastarý mýtus dal vašemu hvězdnému znamení jméno. Poprvé takové charakteristiky vycházejí v češtině. Nejedná se o překladovou literaturu, nýbrž odborné zpracování slovesných zdrojů a lidových tradic. Cena: 49 Kč. Již brzy knihu najdete v nabídce na www.spiritobchod.cz
  Zvláště romantickým duším je určen nový časopis z rodiny Spirit. Nese příznačný název – LÁSKOPIS. Najdete v něm příběhy lásky, zrady, štěstí i naděje…
  Jen za 19 Kč.

 • Jména ovlivňují náš život, pomáhají odhalit osobnost, její charakter, slabiny i silné stránky, budoucnost. Vydejte se s námi za tajemstvím některých nejvíce používaných křestních ženských a mužských jmen.
  MARKÉTA
  Co všechno

 • Jednoho rána v roce 1908 seděl jistý muž na verandě před obchodní stanicí ve vesnici Vanavara na Sibiři, když vtom ho ze židle srazila mohutná exploze. Žár přitom dosahoval takové intenzity, že muž měl pocit, jako by mu

 • Beran
  (Fehu, Kaunaz, Os): Runy naznačují, že chcete-li cosi získat, čehosi dosáhnout, musíte se snažit. Jak se říká, bez práce nejsou koláče. Nesmíte váhat, kráčejte pevně za vytyčeným cílem bez ohledu na to, zda se objevují

 • Dinosauři se zapsali do dějin naší planety zejména svými velkými rozměry. V době, kdy měli údajně vyhynout, však byli stále ještě ve vývinu. A tak zůstává otázkou, jak velký mohl největší dinosaurus vlastně být. Všechny tehdejší

 • Kde metoda predikce z vosku svíce, který se nechá odkapávat do vody, kde tuhne do tvarů, z nichž se určuje další běh osudu, vznikla? Údajně ve starověkém Římě, ale objevují se spekulace i o tom, že kolébkou původu bylo spíše

 • Při představě Velikonoc se většině lidí zřejmě vybaví pomlázka, vajíčka a volné pondělí. Proč se ale v názvu „Velikonoce“ skrývají slova veliký a noc? Co to má společného se svátky jara?
  Název „Velikonoce“ v sobě

 • Beran
  Kostky říkají: 4+6+6 = 16 Číslo šestnáct ukazuje, že odpovědí na položenou otázku je NE. Cosi vám zřejmě nevyjde, nepodaří se to zorganizovat, získat a podobně. Podle číselné kombinace může jít o záležitosti milostné, případně

 • Tak jako mají Keltové sestavený horoskop podle stromů a Egypťané podle bohů, indiáni mají svoje znamení spojená s charakteristikami zvířat. Základem jejich horoskopu, který se nazývá „Kruh Země“, jsou totemy v podobě dvanácti zvířat, jež lze

 • Máj je měsícem, kdy všechno kvete a příroda nám naděluje mnohá překvapení. Právě proto jsme pro vás nechali vypracovat květinový horoskop, který vám může prozradit, jací doopravdy jste.
  Levandule
  21. 3. - 20. 4.
  Symbolizuje

 • Karmaložka a numeroložka Hannah J. Nesvadba během své praxe došla k přesvědčení, že se v některých ohledech nemůže ztotožnit s obecnými charakteristikami jednotlivých znamení zvěrokruhu v podobě, jakou nám předkládá astrologie. Proto

 • Beran
  Hýbejte se a nelenošte! Pozitivní astrologické aspekty vám umožní, abyste ve svých školních aktivitách uplatnili tvůrčí potenciál. Buďte tedy iniciativní a investujte energii i invenci

 • Anglosaská runová poezie o runě Othala hovoří jako o majetku, který je každému člověku velmi drahý, díky němuž může ve svém domově užívat věcí příjemných a spravedlivých. V tomto pojetí jsou patrné materialistické prvky

 • Hora Čertův mlýn je čtvrtou nejvyšší v Moravskoslezských Beskydech (tyčí se do výše 1 207 m. n. m.). Na jejím vrcholku se nachází zvláštní uskupení kamenů (čertův kámen, čertův stůl atd.), jsou tam trhliny a patrné znaky posuvů - jako by se

 • KRUH
  V magii se objevuje celá řada symbolů. Pojďme si některé připomenout. Víte, že v magii je nejuniverzálnějším symbolem kruh? Svou nepřerušenou linií představuje dokonalost, věčnost a nekonečný cyklus stvoření, zániku a

 • Tvrdí o sobě, že je reinkarnovaný Ježíš Kristus. Náklonnost k víře prý cítil už v raném dětství, nejvýrazněji ale k němu „pán“ promlouval během pouti v Santiagu, v roce 1979. Šestašedesátiletého Brazilce Alvaro Theisse ale

 • Jména ovlivňují náš život, pomáhají odhalit osobnost, její charakter, slabiny i silné stránky, budoucnost. Vydejte se s námi za tajemstvím některých nejvíce používaných křestních ženských a mužských jmen.
  BLANKA
  Co všechno víme o jméně Blanka
  Blanka je původem

 • Enneagramový znak vznikl na Západě prostřednictvím praxe a učení G. I. Gurdieja. Ten objevil a využil učení z tajných škol Středního východu s tradicí starou 2000 let. Ve druhé polovině minulého století významným vědcům, psychologům a

 • Jestliže na Slunci nastane zvlášť bouřlivé období, dochází k obrovským obloukovitým erupcím plynu, které jsou vymršťovány statisíce kilometrů do vesmíru. Tyto sluneční pochodně a protuberance, jichž bývá každoročně až

 • RAK (22. 6. - 22. 7.)
  Každé znamení zvěrokruhu má svoje slabé stránky, dispozice pro nejrůznější onemocnění, zdravotní problémy. Jaká strava, relaxace, bylinky, pohyb jsou pro které znamení nejvhodnější? To se můžete dozvědět z našeho seriálu.

 • Spánek patří k nejoblíbenější lidské činnosti. Obyčejně si přejeme snadné usínání a co nejkrásnější sny. Ne každý člověk to má ale takhle zařízené. Jsou lidé, kteří si ani v noci příliš neoddychnou. Například somnambulismus je

 • Měsíc a magie patří k sobě odedávna. Vždyť panuje noci, světu temna a neviditelna a mnoho postav vynořujících se právě v noci je zároveň vnímáno jako tajemné, patřící do magického světa. Už pouhé vyslovení jejich jmen a pomyšlení, že bychom se

 • Stromy se od pradávna využívaly v sakrálních tajemstvích prakticky u všech národů. Strom existuje, roste, rozvíjí se díky bezprostřednímu přijímání a hromadění energií Slunce a Země. Především mnoho energie v sobě hromadí

 • Beran
  (Gyfu, Os, Ear): Spolupracujte s okolím, neváhejte podat pomocnou ruku tomu, kdo to potřebuje. Aktivně řešte to, co je třeba, nevyhýbejte se nepříjemnostem. A počítejte s tím, že

 • Mnozí lidé si v posledních týdnech stěžují, že si neoddechnou. Pořád něco řeší, pořád se kolem nich něco děje a komplikuje. A jak tvrdí někteří astrologové, vzhledem k tomu, že se teď v dubnu objeví na obloze „Velký kříž“, nebude nám ani

 • V údolí v Suchém Dole u Police nad Metují jsou vystavěny dvě kapličky. V blízkosti potoka při okraji lesa stojí kamenná kaple Panny Marie Lurdské, nás ale zajímá ta, co stojí o kus výš - v tzv. Šolcově lese. Tato dřevěná kaplička je upomínkou podivuhodných událostí, které se tu začaly dít v roce 1892. Tehdy 10. srpna odpoledne spatřila čtrnáctiletá dívka, Kristina Ringlová, na pěšině v lese záhadnou postavu, která jakoby plula vzduchem, země se nedotýkala. Byla

 • Odedávna jsou drahé kameny a minerály nositeli světla, vesmírné energie, léčebnými prostředky na nejrůznější choroby a nemoci, posilovači zdraví. Poskytnou ochranu před negativními energiemi, vibrace krystalů umějí do života přilákat lásku nebo vylepšit stávající vztah, povzbudit duši. Vydejte se s námi odhalit tajemství jednotlivých kamenů.
  Hematit
  Léčebné použití: Pomáhá v době vyčerpání, a to jak psychického, tak fyzického. Zvyšuje schopnost těla

 • Zatopená města v nížinách, pobořená stavení po větrných smrštích, spousta popadaných a zpřelámaných stromů v lesích po prudkých větrech, řeky plné bahna po přívalových deštích, rozbouřená moře, kypící sopky, dunící zemětřesení…
  To vše dnes potkává člověka v

 • Naši předci tuto runu spojovali se svatým stromem, s tisem, který býval považován za strom smrti (však se také dodnes vysazuje na hřbitovech). Smrt však není jen koncem, jde zároveň i o nový začátek. Vždy musí nejprve cosi starého zemřít, aby se mohlo zrodit to nové. Runa vyjadřuje jednotu života, smrti a zasvěcení, avizuje příchod změny, která nemusí být příjemná, ale dává šanci začít další etapu, životní období. Člověk se musí oprostit od starých zvyků, míst či lidí, aby mohl jít dál za

 • Květen patří podle keltského kalendáře lidem topolu, kaštanu a jasanu.
  Lidé topolu (narození 1. 5 až 10. 5.): Jejich hlavními rysy jsou spolehlivost, obětavost, ale také nejistota, horší přizpůsobivost a sklony k pesimismu. Fyzicky bývají přitažliví, ale nikoli domýšliví. Často se trápí, dělají si starosti kvůli malichernostem, nedokážou si vychutnat život. Špatně snášejí

 • Ohnivému znamení Berana jsou nejbližší větší psi, protože mají v sobě kus nezávislosti - pastevecká, lovecká plemena a podobně. Pokud Beran ještě neměl psa a je v tomto směru bez zkušenosti, měl by si pro začátek pořídit německého ovčáka, ve svém volném čase se mu hodně věnovat. Berani se nejrychleji nabíjejí sportem a pohybem, proto potřebují zvíře, které je bude v této

 • Lidé narozeni v lednu
  Mohou vás provázet pocity stísněnosti, nervozita, nějaké obavy. Dobře vám udělá procházka nebo návštěva přátel, potřebujete se uvolnit, rozptýlit své myšlenky. V závěru měsíce května si dejte pozor na prchlivost, mohli byste něco pokazit.

  Lidé narozeni v únoru
  Není vyloučeno, že vám přibudou

 • Feng shui pomůže dosáhnout toho, co člověk od života očekává. Šťastnější rodinu, pohodový domov, lepší pracovní výsledky nebo příznivější finanční situaci. Peníze se staly středobodem našeho života, a i když jako takové spokojenost na duši nepřinesou, ke štěstí nepochybně přispívají. Jak přilákat peníze do domu a naklonit si paní Štěstěnu, radí po staletí východní učení feng shui.
  Znalci této čínské tradice pro zvýšení osobního příjmu doporučují

 • Beran
  (Kaunaz, Lagu, Sigel): Dívejte se vpřed, nevracejte se k minulosti. Věřte, že pokud vyvinete dostatečné úsilí, překonáte jakékoli překážky a dojdete kýženého cíle, vyřešíte, co je třeba. Nechte do svého života vstoupit lásku a harmonii, přinese vám to plodnost ve všech jejích významech.

  Býk
  (Uruz, Sigel, Ear): Jak se zdá, budete schopní druhé přesvědčit o své pravdě, naklonit si je na svou stranu. To vám pomůže, jste na cestě k úspěchu. Nesmíte toho však

 • Snažíte se vyhrát ve sportce? Máte nějakou kombinaci čísel, kterou zkoušíte stále znovu? Tušíte, zda vůbec máte šanci na výhru? Podívejte se spolu s námi na toto téma trochu podrobněji. Tentokrát jsme si o sázení povídali s věštcem Stanley Bradleyem (Stanislavem Brázdou).
  Sázíte? Využil jste v tomto ohledu někdy svých schopností?
  Když mi bylo asi šest let, tak jsem si vsadil a vyhrál. Ale naši mi za ty peníze koupili

 • Štěstí přináší
  • kominík, zejména pokud se ho dotkneme nebo se chytíme za knoflík
  • střepy
  • fůra sena
  • číslo

 • Květen je čas, kdy okolo nás všechno rozkvétá a nám se vlévá do žil nová chuť začít něco nového, neokoukaného. Je čas na nové lásky, krásná shledání i na to, abychom si naplánovali dovolenou. Jak se bude dařit v květnu vám, na to jsme se tentokrát zeptali karet.

 • Beran – ochranný anděl Gabriel
  Budete samostatní, nezávislí a průbojní. Vaše plány jsou velmi realistické, jste ochotni tvrdě a dlouho pracovat, abyste dosáhli svých cílů. Dejte si jen pozor na možnou výbušnost, v této době vás totiž bude pronásledovat prchlivost. V návalu emocí můžete říci věci, které by vás

 • Beran
  Wyrd, Eolh, Isa:
  Jak se zdá, máte před sebou nějaký nový začátek. Jestliže řešíte jakési úřední záležitosti, čeká vás soudní jednání, věřte, že máte šanci uspět. Důvěřujte však především vlastním zkušenostem, spoléhejte na to, co potvrdí vaše smysly. Nepodléhejte

 • Velikonoce jsou svým způsobem svátky jara. Před cca 3500 lety dali kananejskému svátku jara zcela nový význam Židé svým svátkem Paschy, oslavou vyvedení a osvobození židovského národa z egyptského otroctví. Před dvěma tisíci lety pak Velikonoce dostaly současný význam Kristovou smrtí a zmrtvýchvstáním. Co vás ale čeká právě o letošních Velikonocích, na to se můžete podívat v na

SPIRIT seznamka

SPIRIT seznamkaA

Sleva - předplatné

titul horo 4 fill 330x462

 

Spiritobchod

141226
DnesDnes112
VčeraVčera378
Tento týdenTento týden112
Tento měsícTento měsíc6493

Partnerské weby

Apartmány, ubytování Teplice