Filtrovat
 • Fotografie 0003IsaRuna Isa, Is (led, stabilita)

  Výklad Lucia di Moriani:Runa Isa vám doporučuje aktivovat trpělivost. Dnes se toho moc nezmění, věnujte se spíše rutinní činnosti. Sice můžete pocítit chuť pustit se do nových aktivit nebo projektů, ale bude lépe vyčkat. Nesnažte se

 • kyticeSvátek slaví Lumír

  Jde o novodobé slovanské jméno. Poprvé se objevilo v padělaném rukopisu královédvorském z 19. století, odtud údajně pochází. Jde zřejmě o zkráceninu jména Lubomír a vykládá se stejně - „mírumilovný“.

 • 7212taroty 2017Císař, Milenci, Slunce

  Dařit se bude v komunikaci, ve vyjednávání všeho druhu. Neměli bychom ale zapomínat na druhé, musí mít prostor k sebevyjádření. Pokud se naše snaha zaměří na vlastní ego a budeme se za každou cenu držet všeho, co chceme, může mnohé ztroskotat. Buďte tedy

 • Fotografie 0017Runa Mannaz, Man (člověk)

  Výklad Lucia di Moriani: Runa říká, že je třeba dát pozor na to, aby vaše činy byly v souladu s vašimi myšlenkami. K úspěchu v rámci zaměstnání či kariéry vás dnes dovede spolupráce s okolím, právě díky pomoci druhých

 • darSvátek slaví Alexandr

  Jméno má řecký původ, pochází ze slova Alexandros, které se dá přeložit jako „obránce mužů“ („alexó“ v řečtině znamená „bráním“, „anér“ je pak druhým pádem slova „andros“ – muž). V češtině je jméno známé také jako

 • forest 931706 960 720Procházíme centrálním územím jižních Brd, krajinou Rožmitálska. Hodláme navštívit některá místa dávných tragédií, ta, na nichž se střetli myslivci a hajní s pytláky. Duše nebožtíků prý dodnes do oněch ztracených končin občas zabloudí, hlavně o Dušičkách a během

 • svatekSvátek slaví Dorota

  Jméno řeckého původu bylo odvozeno ze slova „Doróthea“, případně „Theodéra“ s významem „boží dar“. Během 20. století se jména začala užívat ve významu „poběhlice“, což nezaslouženě snížilo

 • 3003jakUpíři - patří mezi nejstrašnější přízraky v dějinách lidstva. Asi nejznámějším je valašský kníže Drákula, ale pověsti o krev sajících tvorech se nacházejí po celém světě. Například už staří Sumeřané a Babyloňané znali krvelačné přízraky Akhkharu, respektive Lilu

 • Fotografie 0003wunjo obracRuna Wunjo, Wyn (radost, osvícení) - obrácená

  Výklad Lucia di Moriani:Runa tažená v obrácené poloze naznačuje, že jste možná myšlenkami uvízli v minulosti. Jenže kvůli tomu pak možná nevidíte nebo míjíte nové příležitosti, které k vám přicházejí. Pravděpodobně dnes nevyjde vše

 • svtekSvátek slaví Liliana

  Jméno má původ v latině. Pochází z latinského slova „lilium“, které je názvem květiny, česky lilie. Jméno Liliana se pak přeneseně vykládá jako „krásná“ nebo „čistá“ (lilie je symbolem čistoty). Jméno se může překládat také ze sanskrtu

 • H5a56d7d 1Astrolog Richard Stříbrný upozorňuje:„Nejvýznamnější okamžik nejen tohoto měsíce, ale celého roku, nastává 20. března ve 22.58 hodin SEČ, kdy na své pouti ekliptikou vstoupí Slunce do znamení Berana a celá planeta nový impulz. Horoskop

 • svatek3Pátek – svátek slaví Petr

  Jméno u nás patří k těm nejoblíbenějším, má původ v řečtině. Vzniklo z řeckého slova „pétrá” s významem „skála” nebo „kámen” (jde o překlad aramejského slova „képhá” se stejným významem). Jméno Petr se tak z řečtiny vykládá jako

 • 3302strasidelny 1Proslulá věznice leží na skalnatém ostrově v Sanfraciském zálivu v Kalifornii, který se nachází zhruba dva kilometry od pobřeží. Ostrov byl objeven v roce 1775 a v roce 1850 zde vznikla pevnost, později sloužící jako vojenská věznice. Coby federální vězení fungovala v letech

 • Fotografie 0005uruzRuna Uruz,Ur (síla, pratur)

  Výklad Lucia di Moriani: Runa ukazuje, že zřejmě pocítíte příliv energie, tedy sílu, kterou je však nutné užívat rozumně. Budete mít dostatek elánu k dosažení svých cílů i k tomu, abyste stihli vykonat to, co máte v plánu. Dojde-li na nějaké

 • sva3Svátek slaví Lenka

  Původ jména není zcela jasný. Existuje několik teorií výkladu, které ho spojují s různými jmény. Dle jedné z nich má být Lenka domácí zkráceninou jména Helena. Stejně jako toto původem řecké jméno by se pak překládalo jako „světlo“ či

 • 0902archeSymbolika horoskopu obsahuje až dvanáct základních archetypů či osobností bytí. Do jejich tajemství vás postupně zasvětíastroložka a konstelářka Pavlína Holancová.Každý z archetypů má nezastupitelný význam. Určitým způsobem jsou však pro nás nejdůležitější dva z nich - Slunce a Luna - a taktéž jejich vzájemný vztah. Díky nim lze vyčíst v individuálním horoskopu mnohé o

 • Fotografie 0004 obrac ansuzRuna Ansuz, As, Os (Ódin, vědění, ústa) – obrácená

  Výklad Lucia di Moriani:Dejte si pozor na lži a nedorozumění, ty mohou dnes napáchat pořádné škody. Runa vám doporučuje, abyste se zabývali hlavně svými záležitostmi a nevměšovali se do

 • darSvátek slaví Oldřich

  Jméno pochází ze starogermánštiny. Původně se užívalo jako jméno Uodalrých, ze kterého se posléze vyvinula jména Ulrich a Oldřich. Jména se překládají jako „bohatý vládce, bohatý panovník”, případně „bohatý dědičnými statky” - ze

 • 3801výkladBERAN (21. 3. - 20. 4.)

  Dítě, Touha

  Budete si chtít splnit svá tajná přání, své sny. Vaše duše už vás nenechá na pochybách a bude vám neustále připomínat, že je nejvyšší čas jít. Zároveň se ale musíte připravit, že váš život žádá i

 • Fotografie 0006 wyrdRuna Wyrd - prázdná runa, runa osudu

  Výklad Lucia di Moriani:Možná byste na cosi chtěli znát odpověď,něco byste rádi dořešili. Ale toho se dnes nedočkáte,vše má svůj vývoj a potřebuje čas. Pamatujte, že co se jak poskládá, vždy záleží i na

 • svtekSvátek slaví Patrik

  Jméno má latinský původ, vzniklo z latinského jména Patricius, jeho základem je slovo „pater” („otec”), případně „patria” („vlast”). Jméno se vykládá jako „mající otce” (ve významu dědickém). Ve starém Římě se tak označoval svobodný

 • 4302smaragdová planeta 3V roce 1996 vyšla v Německu a pak v dalších zemích kniha německého ufologa Wolfganga Kurze Smaragdová planeta. Autor zde píše o tragickém osudu jedné planety a rozvíjí jinou teorii o vzniku lidstva.

 • 1(1)Co řekla o únorovém úplňku astroložka Věra Šourková?

  Úplněk ve znamení Panny vrcholí v úterý 19. února v 16 hodin a 53 minut. Je vhodný k "úklidu" - života, těla i emocí. Lze se zbavit toho, co už nepotřebujeme, co nás omezuje, zatěžuje. Luna v Panně se nachází v harmonickém trigonu s

 • Fotografie 0001 algiz(1)Runa Elhaz, Algiz (ochrana)

  Výklad Lucia di Moriani:Můžete pocítit zmatek, rozum a srdce nemusejí být v souladu. Runa vám ale doporučuje ovládat emoce a zvýšit obezřetnost. Snažte se upevňovat své pozice - nedělejte nic, co by ohrozilo vaše postavení nebo cíle, k nimž

 • roseSvátek slaví Gizela

  Jméno je starogermánského původu a existuje několik teorií jeho výkladu. Ta nejpravděpodobnější ho spojuje se staroněmeckým slovem „gisil“ („gis“), které znamená „šipka, šíp“ nebo „střela“. Další prameny původ jména odvozují od staroněmeckého

 • 03C42356Astrolog Richard Stříbrný upozorňuje: „Dění v našem státě budou ovlivňovat protikladně působící konstelace. Na straně jedné Jupiter přechází přes Mars republiky ve znamení Střelce a Neptun tranzitující znamením Ryb vytváří trigon s Jupiterem republiky

 • svatek3Pátek – svátek slaví Jiřina

  Jde o ekvivalent mužského jména Jiří. Obě jména mají několik teorií výkladu a je pravděpodobné, že se vzájemně prolínají. Nejčastěji je jménu Jiřina přisuzován řecký původ. Pocházelo by tedy

 • 2802orákulaBeran

  Rozvoj, Pevnost

  Každý má nějaký vyměřený čas. Stejně ale má svůj čas každá situace, aby mohla proběhnout, každý úspěch, aby se mohl dostavit. Netrpělivostí byste mohli mnohé

 • Fotografie 0001 obrcen berkanaRuna Berkana,Beorc (regenerace, znovuzrození) - obrácená

  Výklad Lucia di Moriani: Jak runa naznačuje, energie by vám chybět neměla. Ale pozor na to, jak s ní naložíte. Runa tažená v obrácené pozici signalizuje, že nemá smysl

 • darSvátek slaví Valentýn

  Jméno má latinský původ, jeho základem je latinské slovo „valens” s významem „zdravý” nebo „silný”. Vyvinulo se z původního latinského jména Valentinus.

 • 2602moderní strašidla 2Strašidla se nám modernizují, vyskytují se i na neobvyklých místech, povzdechl si v tisku jeden komentátor. Nebylo mi jasné, jaká neobvyklá místa myslel. Většinu nadpřirozených jevů můžeme dříve či později nějak logicky objasnit, ale výjimky přece jen

 • svtekSvátek slaví Věnceslav

  Jméno má slovanský původ. Jde o novodobou podobu jména Václav, respektive jeho latinské verze Venceslaus. Překládá se stejně jako jméno Václav, tedy „více slavný, slavnější” (staroslovansky se „vence” užívá ve významu „více”). Nesprávně se

 • 2902svědectví dávných časů 2Norbert Backmund vyslovuje v knize „Jasnovidci hledí do budoucnosti“ názor, že prorocká vidění vzniku válek prozrazují jejich možnost a tím je přinejmenším oddalují. Cena veřejného oznámení takovýchto parapsychologicky a astrologicky zjištěných

 • roseSvátek slaví Slavěna

  Jméno má slovanský původ, vykládá se jako „Slovanka”, tedy „žena slovanského národa”. Může se však jednat také o počeštěnou verzi latinského jména Glorie. Pak by se jméno vykládalo jako „slavná” nebo „oslavovaná”.

 • 0702LéčivýPomoc pro játra

  Kdo má problémy s játry, budí se obvykle v noci mezi jednou až třetí hodinou ranní. Pro léčení a zlepšení funkce jater jsou vhodnými kameny křišťál a kalkoolit. Játra jsou vlastně naším hlavním čisticím a detoxikačním orgánem. Křišťál

 • svatekSvátek slaví Božena

  Jméno slovanského původu má význam „blahoslavená, bohem obdařená“ či „bohem milovaná“, potažmo pak také „požehnaná, blažená“. Význam jména je patrný již na první pohled. Koncovka –ena v češtině

 • 03E12118 2Astrolog Richard Stříbrný říká: „Mars se bude až do čtvrtečního poledne pohybovat znamením Berana, ve kterém je velmi silný (zde vládne) a navíc bude v konjunkci s Uranem, což vytvoří astrologickou třaskavou směs, za které mohou

 • penzeAstrolog Richard Stříbrný upozorňuje:„První únorovou dekádu velmi pozitivně ovlivní Uranské chronomy s Merkurem a s Venuší, za kterých lze očekávat růst akcií firem produkujících moderní technologie podporující

 • svatek3Pátek – svátek slaví Milada

  Jméno má slovanský původ. Vzniklo ze staroslovanského jména Mlada, které skutečně znamená „mladá”. Jako „mladá” se tak významově překládá i jméno Milada, také jako „milá” nebo „milovaná”.

 • 2701babylonsky 3Babylon byl prvním městem založeným po Potopě světa, ve své době největším městem na Zemi a symbolem směsice národů, jazyků a božstev. Tato různorodost se projevila i v předpovědích budoucnosti a jejích výkladech, babylonští kněží sestavili první horoskopy na Zemi. Vycházejí

 • slaviSvátek slaví Veronika

  Jméno pochází z řeckého jména Bereniké (Phereniké). První část jména tvoří slovo „fere”, respektive sloveso „ferein” s významem „nést”, druhá část jména „niké” se z řečtiny překládá jako „vítězství”. Jméno Veronika tak znamená „ta, která přináší vítězství, nositelka

 • 3702bábyV mé oblíbené knize od Betty Smithové - V Brooklynu roste strom - měla jedna z hrdinek veliký problém. Nepodařilo se jí porodit zdravé dítě, ačkoli to zkoušela již desetkrát. Každé její miminko se buď narodilo mrtvé, nebo umíralo po několika hodinách. Když měla rodit

 • svatekSvátek slaví Vanda, Wanda

  Jméno Vanda (také Wanda) pravděpodobně pochází z polštiny. Jeho význam není zcela jasný. Jméno se k nám dostalo z polského jména Wanda, které je zřejmě odvozeno od názvu řeky Vandalus. Řeka přitom svůj název dostala od germánského

 • 1202OsudBeran

  Kostky říkají: 5 + 5 + 2 = 12

  Vaše duše může být nyní trochu rozpolcená, může se stát, že nebudete vědět, co vlastně chcete. Hledejte, co je pro vás nejlepší. Pětky totiž rozehrávají aktivitu, ale zároveň jsou trochu bojácné a nezodpovědné. Dejte na dvojku, ukáže vám

 • Fotografie 0018Runa Mannaz, Man (člověk)

  Výklad Lucia di Moriani: Runa říká, že k úspěchu v rámci zaměstnání či kariéry bude dnes zapotřebí spolupráce s okolím. Díky pomoci druhých zvládnete mnohé vyjednat či zařídit, můžete se posunout vpřed. Co se lásky týká, pamatujte, že vždy dostanete

 • dSvátek slaví Dobromila

  Jde o slovanské jméno s řeckým původem. Jeho význam je patrný na první pohled, znamená „milující dobro“ nebo jednoduše „dobrá“. Jméno vzniklo jako slovanská podoba řeckého jména Agáta. To se vyvinulo ze slova „agathos“, respektive

 • 4202pekelná světýlka 2Divoký kraj pod šumavským Pancířem (1 213 metrů nad mořem) býval odedávna rájem podivínů, nadpřirozených bytostí a dějištěm nejrůznějších anomálií, dnes označovaných nepřesným výrazem „paranormální jevy“. Kolik se jen dochovalo pověstí! A ze všech

 • darSvátek slaví Jarmila

  Jméno má slovanský původ. Vzniklo pravděpodobně ze slovanských slov „jaryj“ („bujný, silný“ či „prudký“) a „mil“ („milovat“). Jméno se pak významově překládá jako „ta, která miluje sílu“, také „milující bujnost, milující prudkost“ a podobně.

 • penzeAstrolog Richard Stříbrný upozorňuje: „První únorovou dekádu pozitivně ovlivní Uranské chronomy s Merkurem a s Venuší, za kterých lze očekávat růst akcií firem produkujících moderní technologie podporující letectví a kosmonautiku. Dařit by se mělo i softwarovým

 • H3f6c8bf 3Jak na tom budeme o víkendu a hlavně v pondělí 4. února během novoluní? To vrcholí ve znamení Vodnáře, které v kontextu se zdravím ovlivňuje lýtka, kotníky, holenní kosti, achilovky, bérce, svalstvo předloktí, hormony štítné žlázy.

 • Fotografie 0010Pátek 1. února – runa Sowulo, Sigel (Slunce, úspěch)

  Výklad Lucia di Moriani:Do určitých situací bude vnesen řád, zmatky budou vyjasněny. V rámci zaměstnání, studia i podnikání vám tažená runa slibuje prosperitu. Jednejte však

 • svatek3Pátek - svátek slaví Hynek

  Jméno pochází z němčiny. Vzniklo počeštěním domácí verze německého jména Heinrich. Významově se překládá z tohoto jména jako „vládce domu“ („heim“ – „domov“, „ríhhi“ – vládce“). Stejný původ má i české jméno Jindřich. Jméno se často

 • kartyMág, Poustevník, Velekněz

  Pochopit okolní svět bude čím dál těžší. Vše kolem nás se roztáčí tím nejrychlejším možným způsobem a na reakci máme čím dál méně času. Vesmír je tu ale s námi, jen si tuto skutečnost málokdo uvědomuje. V zásadě se po nás chce již jediné - nechat se vést, jít v souladu s

 • Svátek slaví Lumír

  Jde o novodobé slovanské jméno. Poprvé se objevilo v padělaném rukopisu královédvorském z 19. století, odtud údajně pochází. Jde zřejmě o zkráceninu jména Lubomír a vykládá se stejně - „mírumilovný“.

 • Milavče u Domažlic patří mezi dávná duchovní centra. Nejdříve zde působili pohané, poté místo zpacifikovali křesťané. Kdo ale nejvíce ovládl zdejší kraj? Nejmocnější prý bylo pohanské božiště s tajemnými modlami a posvátným pramenem. V časech raného křesťanství původní božstva (víly a duchy) vystřídala nová legenda

 • Svátek slaví Alexandr

  Jméno řeckého původu pochází ze slova Alexandros, které se dá přeložit jako „obránce mužů“ („alexó“ v řečtině znamená „bráním“, „anér“ je pak druhým pádem slova „andros“ – muž). V češtině je jméno známé také jako

 • Věž, Vůz, Mág

  Vše bude v duchu změn, a ne zrovna malých. To jen odchází zcela nefunkční vzorce bez možnosti posunout se dál. Berte tedy zvraty ve svém životě z té lepší stránky. Objeví se poměrně rychle nové možnosti a nebude jich málo. Není tedy důvod k obavám. Pozor jen na rychlost, kterou se budete ubírat kupředu. Učte se, pozorujte více

 • Co o Albrechtovi z Valdštejna, od jehož násilné smrti uplynulo 25. února 384 let, víme? Někteří z vás si vzpomenou na třicetiletou válku, jiní na to, že byl zavražděn v Chebu. Proč byl však mnoha tehdejším mocným trnem v oku? Bývá to úděl výrazných a složitých osobností, ale o Valdštejnovi se

 • Svátek slaví Dorota

  Jméno má řecký původ, bylo odvozeno ze slova „Doróthea“, případně „Theodéra“ s významem „boží dar“. Během 20. století se jméno začala užívat ve významu „poběhlice“, což nezaslouženě snížilo jeho oblibu.

  Co o ženách s tímto jménem říká astroložka a numeroložka Daniela Hannah?

 • Astrolog Richard Stříbrný upozorňuje: „Nejvýznamnějším okamžikem nejen tohoto měsíce, ale celého roku, je jarní rovnodennost. Ta letos připadá na 20. března, kdy na své pouti ekliptikou vstoupí Slunce do znamení Berana a celý svět tak dostane nový impulz. Horoskop sestavený pro tento okamžik pak podbarvuje

 • Pátek – svátek slaví Svatopluk

  Jde o staré slovanské jméno, jež vzniklo ze dvou slov. Prvním je „svet” s významem „silný”. Až v současnosti se první část jména přeneseně vykládá jako „svatý”. Druhou složkou jména je slovo „pluk” s významem „pluk, branný lid”. Jméno Svatopluk tedy znamená „silný v pluku, silný ve svém

 • Na hradě pánů z Holštejna, v komnatě hradního pána rytíře Voka, visel na stěně velký, krásný meč. Pochva, ve které byl meč zasunut, byla zdobená stříbrem a ze stříbra byl na ní také rodový erb rytířů z Holštejna, přilbice s beraními rohy a pod ní štít s polotrojčařím. Jílec meče

 • Svátek slaví Petr

  Jméno u nás patří k nejoblíbenějším, má svůj původ v řečtině. Vzniklo z řeckého slova „pétrá” s významem „skála” nebo „kámen” (jde o překlad aramejského slova „képhá” se stejným významem). Jméno se tak vykládá jako „skálopevný, pevný jako

 • Již dlouhá desetiletí se vědci zabývají otázkou možnosti života na jiných planetách ve vesmíru. Mnozí z vědců jsou přitom přesvědčeni, že vesmír je natolik obrovský a rozmanitý, že se život mohl uchytit i někde jinde mimo Zemi. Jinou otázkou pak zůstává, o jaký život by se mohlo jednat, zda o nějaký primitivní na úrovni

 • Svátek slaví Lenka

  Jméno nemá zcela jasný původ. Existuje několik teorií výkladu, které ho spojují s různými jmény. Dle jedné z nich má jít o domácí zkráceninu jména Helena. Stejně jako toto původem řecké jméno by se pak překládalo

 • Už ve starém čínském rukopise zvaném "Kniha knížete Chaj-nama" se vyskytuje zajímavá pasáž o zvratech válečnického štěstí, která zmiňuje i kometu na obloze. Roku 1978 dal čínský astronom Jü Čche-čchan do souvislosti vítězství válčícího krále Wu-Wanga s objevením Halleyovy komety, která se

 • Svátek slaví Oldřich

  Jméno pochází ze starogermánštiny. Původně se užívalo jako jméno Uodalrých, ze kterého se posléze vyvinula jména Ulrich a Oldřich. Jména se překládají jako „bohatý vládce, bohatý

 • Psal se rok 1915, když u Štěnovic na Plzeňsku došlo k propadu podzemí chodby. Překvapení lidé zjistili, že zřejmě objevili tajnou chodbu ke hradu Radyni. Utajené štoly prý existují po celé republice a kapličky měly při jejich budování a údržbě sehrát důležitou roli. Tento mýtus jsme se pokusili vyvrátit. Nedávno

 • Svátek slaví Patrik

  Jméno má latinský původ. Vzniklo z latinského jména Patricius, jehož základem je slovo „pater” („otec”), případně „patria” („vlast”). Jméno se vykládá jako „mající otce” (ve významu dědickém). Ve starém Římě se tak

 • Pátek – svátek slaví Ljuba

  Jméno má slovanský původ. Jde o původně ruské jméno, které bylo odvozeno od slova „ljubo“ (z ruštiny „láska“). Jméno Ljuba tak v doslovném překladu znamená „láska“. Do ruštiny se

 • BERAN (21. 3. - 20. 4.)

  Faleš, Zlost

  Měli byste se nejprve zamyslet sami nad sebou - proč je kolem vás tolik nespokojených lidí? Protože jste nespokojeni vy sami. Proč je kolem vás tolik útočnosti? Protože dost často jste

 • V 80. letech minulého století jsme při zkoumání kamenného moře v jižních Čechách narazili na podivné iniciály E. T., které byly vytesány na jednom z největších balvanů v této lokalitě. Ještě jsme tehdy žertovali, že záhadné místo pravděpodobně navštívil filmový mimozemšťánek z amerického velkofilmu. Pan František, který se celý život zabývá

 • Svátek slaví Jiřina

  Jméno je ekvivalentem mužského jména Jiří. Obě jména mají několik teorií výkladu a je pravděpodobné, že ty se vzájemně prolínají. Nejčastěji je jménu Jiřina přisuzován řecký původ. Jméno by pak pocházelo z řeckého „géorgos“ s významem „zemědělec“ či „rolník“. Další výklad spojuje jméno s

 • Beran

  (Pertho - obrácená, Kaunaz, Berkana): Runy doporučují, abyste se nepouštěli do hazardu a rizikových aktivit, a to se týká všech sfér vašeho života. Aktivujte trpělivost a píli a budete s výsledky svých snah spokojeni. Před vámi se

 • Svátek slaví Valentýn, Valentýna

  Jména mají latinský původ. Základem je latinské slovo „valens” s významem „zdravý” nebo „silný”. Vyvinulo se z původního latinského jména Valentinus.

  Astroložka a numeroložka Daniela Hannah upozorňuje:„Valentýnové vždy potřebují

 • VODNÁŘ (21. 1. – 19. 2.)

  Jedno staré přísloví říká: „Není na světě bylina, která by na něco nebyla.“ Astrologie připisuje jednotlivým znamením zvěrokruhu bylinky, které jsou pro ně velice vhodné a účinné. Můžou se z nich připravovat čaje, masti a kapky, případně je lze je přidávat do jídla a

 • Svátek slaví Věnceslav

  Jméno slovanského původu je novodobou podobou jména Václav, respektive jeho latinské verze Venceslaus. Překládá se stejně jako jméno Václav, tedy „více slavný, slavnější” (staroslovansky se „vence” užívá ve významu „více”). Nesprávně se jméno

 • Beran

  Myšlenka, víra

  Zamyslete se občas nad tím, zda dáváte skutečně na své názory, zkušenosti a přesvědčení. Zeptejte se sami sebe, zda nepřijímáte příliš často to, co si myslí ostatní. Život, který žijete, je přece váš, nebojte se

 • Nejpopulárnějším duchem našich vod je vodník, hastrman. Staří Slované měli rusalky a skřítky, vodníka však neznali. Ten zdomácněl teprve později. Různé pověsti praví, že krásně barevnými kvítky, rostoucími na okraji rybníků, k sobě láká děti, aby se jich v příhodné chvíli zmocnil a stáhl je do hlubiny, což je prý jeho

 • Svátek slaví Slavěna

  Jméno slovanského původu se vykládá jako „Slovanka”, tedy „žena slovanského národa”. Může se však jednat také o počeštěnou verzi latinského jména Glorie. Pak by se jméno vykládalo jako

 • Astrolog Richard Stříbrný hodnotí aktuální konstelace: „Nejvýznamnější konstelací nejen tohoto týdne, ale celého února, je částečné zatmění Slunce, k němuž dojde 15. února a jehož střed nastane ve 22.05 hod SEČ. Bude viditelné pouze nad severní částí Antarktidy a nad nejjižnější částí Jižní Ameriky, tudíž zejména zde mohou v

 • Pátek – svátek slaví Apolena

  Jméno je českou variantou původně řeckého jména Apolonie. Jeho význam je pak odvozen od řeckého přídavného jména „Apollónis“ nebo „Apolonius“ s překladem „dívka zasvěcená bohu

 • Beran – ochranný anděl Gabriel

  Toto období je vhodné k tomu, abyste zlikvidovali staré problémy a vydali se vstříc novým začátkům. Směle se vrhněte i do aktivit, které vás už delší dobu lákají. Váš andělský ochránce vám

 • Svátek slaví Milada

  Jméno vzniklo ze staroslovanského jména Mlada, které skutečně znamená „mladá”. Jako „mladá” se tak významově překládá i jméno Milada nebo také jako „milá, milovaná”.

  Astroložka a numeroložka Daniela Hannah o jménu říká: „Nese obrovskou vnitřní sílu,

 • Už od nepaměti lidé obdivují krásu drahých kamenů, staří Egypťané jim přisuzovali magickou moc a věřili v jejich léčivou sílu. Vzácné krystaly využívají dodnes afričtí šamani ke svým rituálům, bez kamenného amuletu si své počínání nedokáží představit v Tibetu, Thajsku. Jak potvrzují výzkumy, krystaly pomáhají uzdravovat, ale jejich zvláštní a

 • Svátek slaví Veronika

  Jméno oichází z řeckého jména Bereniké (Phereniké). První část jména tvoří slovo „fere”, respektive sloveso „ferein” s významem „nést”, druhá část jména „niké” se z řečtiny překládá jako „vítězství”. Jméno Veronika tak lze vyložit jako

 • Beran

  Kostky říkají: 6 + 6 + 4 = 16

  I když je cesta před vámi jasná, měli byste dobře zvážit každý krok. Za rohem může totiž čekat nebezpečí a opatrnosti není nikdy nazbyt. Šestka vás sice může varovat, ale zároveň umocněná vás

 • Svátek slaví Vanda, Wanda

  Jméno pravděpodobně pochází z polštiny, jeho význam není zcela jasný. Pravděpodobně je odvozeno od názvu řeky Vandalus. Tato řeka přitom svůj název dostala od germánského kmene Vandalů. Další výkladová teorie jméno Vanda vysvětluje jako zkráceninu

 • Říká vám něco termín potrubní pošta? Pokud ne, jste asi příliš mladí. Princip byl velmi jednoduchý a spolehlivý. Tedy, v případě, že jste poslali zásilku na tu správnou adresu, popřípadě pokud jste trubku zásobili tím pravým lejstrem. Chybička se vloudit mohla a důkazem budiž historka, na kterou nezapomenu. Někdo slavný, tuším, že to

 • Svátek slaví Dobromila

  Jde o slovanské jméno s řeckým původem. Jeho význam je patrný na první pohled, znamená „milující dobro“ nebo jednoduše „dobrá“. Jméno vzniklo jako slovanská podoba řeckého jména Agáta. Vyvinulo se ze slova „agathos“, respektive „agathé“ s významem „dobrá, laskavá“ nebo

 • Astrolog Richard Stříbrný říká: „V tomto týdnu poroste napětí mezi znamením Vodnáře, ve kterém se budou pohybovat Slunce a Merkur s Venuší, a znamením Štíra, v němž doprovodí Jupiter Luna. Ve světě i u nás to může vést k občasnému

 • První únorové dny podle astrologa Richarda Stříbrného trhy povzbudí patron obchodníků - Merkur, který vytvořil pozitivně působící chronom s Marsem. Objemy obchodů s moderními technologiemi porostou, pozitivní impulzy by měly dostávat také akcie firem produkujících moderní technologie a letectví, kosmonautiku či

 • Pátek – svátek slaví Nela

  Jméno má zřejmě latinský původ. Nejčastěji bývá vykládáno jako zdrobnělá a zkrácená podoba latinského jména Kornélie, příbuzné by pak bylo i s dalšími jmény jako Petronila, Petronela, Eleonora nebo Helena. Stejně jako v případě jména Kornélie (latinsky Cornelia) je významem jména

 • Babylon byl prvním městem založeným po Potopě světa, ve své době největším městem na Zemi a symbolem směsice národů, jazyků a božstev. Tato různorodost se projevila i v předpovědích budoucnosti a jejích výkladech, babylonští kněží sestavili první horoskopy na Zemi. Vycházejí z tisíciletých zkušeností zdejších

 • Svátek slaví Hynek

  Jméno vzniklo počeštěním domácí verze německého jména Heinrich. Významově se překládá jako „vládce domu“ (heim – domov, ríhhi – vládce). Stejný původ má i české jméno Jindřich. Jméno se často mylně zaměňuje

 • Větší část měsíce února náleží znamení Vodnáře. Astroložka Olga Krumlovská o něm říká: „Toto vzdušné znamení přináší zřeknutí se svého ega, svého já. Člověk se zříká identity a stává se součástí vesmíru, své síly dává do služeb přírody, kosmu, boha, věčnosti. Vodnář znamená dobročinnost, budoucnost, objevy, poznání. Je

 • Slunce vstupuje do znamení Ryb 18. února a opouští ho 20. března. Zima pomalu končí a chystá se přeměnit v kvalitativně úplně jiné období. A jarní rovnodenností pak zima definitivně skončí. Znamení Ryb je pohyblivé, předávající. Dochází k  přeměně, transformaci hodnot. Naše tělo

 • Co o březnových konstelacích říká astrolog Richard Stříbrný?

  „Nejvýznamnějším astrologickým okamžikem měsíce března je bezesporu příchod astronomického Nového roku. Letos k němu dochází 20. března v 11.29 hod SEČ, kdy na své pouti ekliptikou vstoupí Slunce do

 • Svátek slaví ALEXANDR

  Mužské křestní jméno Alexandr nebo jeho varianta Alexander má řecký původ. Pochází z řeckého slova Alexandros, který se dá přeložit jako „obránce mužů“ („alexó“ v řečtině znamená „bráním“,

 • HOROSKOP Z TAROTOVÝCH KARET – VELKÁ ARKÁNA

  POUSTEVNÍK, CÍSAŘ, SMRT

  Změny budou o sobě dávat vědět na všech úrovních našeho života. Pro nás to samozřejmě nebude nejjednodušší, ale na druhou stranu nás už nic nenechá na pochybách, že jsou

 • Dnes slaví svátek DOROTA!

  Dorota (nebo také Dorotea) je křestní jméno řeckého původu. Bylo odvozeno z řeckého slova „Doróthea“, případně „Theodéra“ s významem „boží dar“. Během 20. století se ale jméno začalo užívat ve významu

 • Dnes slaví svátek Liliana

  Jméno je latinského původu. Významově vychází ze slova "lilium", což latinský název pro lilii. Vykládáme jako krásná nebo čistá. V sanskrtu znamená veselá nebo hravá, některé jiné teorie ho

 • Dnes slaví svátek MATĚJ

  Jméno Matěj bývá sice někdy expresivně spojováno s nešikovností, jaký je však jeho význam? Původ má v hebrejštině, vyvinulo se z hebrejského jména Mattytja, resp. spojení „Mattyth Jáh(u)”, které se

 • Na jihu Bulharska byla ve skalní oblasti v blízkosti města Sarnica objevena 5 000 let stará svatyně. Je to teprve rok, kdy mladý fotograf v Orlích skalách narazil na lidskou tvář vytesanou do skalní stěny. Šlo o mužský profil obřích rozměrů. Archeologové

 • Beran

  Jestliže vás okolí zrazuje od nějakého vašeho podstatného a rázného rozhodnutí, stojí za to zamyslet se nad argumenty, které se staví proti případným změnám. Dejte si tedy pro a proti na pomyslnou

 • Snes slaví svátek SVATOPLUK

  Mužské křestní jméno Svatopluk je starým slovanským jménem, které vzniklo složením dvou slov. První z nich je „svet”, ,ve staroslovanštině má význam „silný”, ovšem v současnosti se přeneseně vykládá jako

 • Na otázku, co spojuje tradiční míšeňský porcelán a takřka zapomenutá míšeňská jablíčka, existuje pouze jedna správná odpověď. Ta nás intuitivně nasměruje ke starodávné perle Saska položené nad mohutným tokem

 • Svátek dnes slaví PETR

  Mužské křestní jméno Petr u nás patří k nejoblíbenějším. V současnosti, co se četnosti týká, figuruje na třetím místě. Původ má podle jedné teorie v řečtině. Vzniklo z řeckého slova „pétrá” s významem „skála” - „kámen”. Jméno

 • Božiště mocné Morany

  Nad šumavským Annínem, kdysi proslulou sklářskou vsí, se tyčí rulová hora Moránec (či Moranina). Kdysi zde stávalo božiště zasvěcené mocné Moraně, bohyni smrti. Dnes se hora nazývá Mouřenec, podle kostela

 • Svátek dnes slaví LENKA

  Původ tohoto ženského jména není zcela jasný. Existuje několik variant výkladu, které ho spojují s různými jmény. Podle jedné z nich je Lenka zkrácenou verzí jména Helena. Stejně jako toto původem

 • Astrolog Richard Stříbrný upozorňuje, že se nacházíme v jednom z astrologicky nejnebezpečnějších období roku 2017. Podle čeho tak soudí a na co bychom se měli připravit?

  „Lze očekávat např. výbuchy

 • O tom, že se duchové mají vyskytovat v opuštěných hradech a domech, v temných lesích, na hřbitovech, už víme z mnoha strašidelných příběhů. Ovšem jak se ukazuje, četní duchové přebývají dokonce i v londýnském metru, které tak

 • Beran

  (Ear, Wyrd, Tyr):Buďte opatrní, runy varují před nebezpečím ztrát, škod a vážných problémů. Cosi se změní, bude nutné hodně věcí řešit, nic nelze odkládat. Přesto si zachovejte optimismus, je

 • Když se člověk uloží ke spánku, vnější smysly přestávají plnit své poslání a odpočívají. Nezahálejí však smysly vnitřní. Ty pracují ve snu, a to někdy tak silně, že člověka vyburcují ze spánku, aniž by ze snu něco zapomněl. Staří mudrci

 • Vztahy mezi lidmi, zejména ty partnerské, jsou občas složité. Hlavním tématem následujících řádků je svádění, první rande, trocha erotiky. Každé znamení má jiné sexuální chutě a když je u partnera poznáte, prožijete neskutečnou hloubku

 • Slunce vchází do znamení Vodnáře v momentě, kdy zima vrcholí. Letos se tak stalo 19. ledna a Slunce ve Vodnáři setrvá do 18. února. Vodnář je znamení vzdušné, pevné, nachází se ve čtvrtém kvadrantu zvěrokruhu. Tomu také odpovídají charakteristiky - období, i lidí, kteří se

 • Beran

  Kostky říkají: 6+1+1=8.Číslo osm je o určité spravedlnosti. Symbolizuje nutnost vyváženosti a často také peníze. V měsíci únoru by se vám mělo obecně dařit, ale pouze za předpokladu, že dodržíte zásady

 • Ve středověku lidé podřizovali svoje konání a běh života vůbec ročním obdobím.

  2. únor - Hromnice

  Bohyně jara se začíná připravovat na nelítostný boj s bohyní

 • Babylon byl prvním městem založeným po Potopě světa, ve své době největším městem na Zemi a symbolem směsice národů, jazyků a božstev. Tato různorodost se projevila i v předpovědích budoucnosti a jejích

 • Oblohu a okolní vesmír už bedlivě pozorovali babylonští vědci, kteří si tak patrně první všimli, že nebeská tělesa mají vztah ke zrození i následnému osudu lidského jedince. Přesto však vynález natální, neboli helénské, astrologie, předchůdkyně

 • Beran – ochranný anděl Gabriel

  Je před vámi řada důležitých věcí, které je zapotřebí vyřídit, a vy tak v každodenním shonu můžete snadno na některé zapomenout. Zřejmě vás potkají události, se kterými jste nepočítali a jež neuvítáte s nadšením. Pamatujte však, že všechno

 • Číslo sedm považují mnozí za šťastné, magické a dokonalé. Zvláště nápadně se sedmička objevuje ve Starém a Novém zákoně. Víme například, že podle Bible budoval Bůh svět sedm dnů. Josef mluví o sedmi letech tučných a sedmi letech

 • SMRT, HVĚZDA, MÍRNOST

  Na spadnutí jsou velké změny, které mohou zpočátku nahánět i trochu strach. Ale to by nebyly změny jako takové, aby se jich lidé nebáli. Vše je o našem vnímání a sledování toho, co se opravdu děje. Zamyslete se, zkuste si dělat své úsudky na

 • Mariánská zjevení jsou podle věřících jasným důkazem existence „vyšších sfér“, potvrzením božství i pravdivosti Bible. Záhadologové jsou opatrnější, díky podezřelým okolnostem se domnívají, že tzv. „kontaktéři“ se setkávají s jakousi holografickou projekcí. Na

 • Přestože se reinkarnace stala zdánlivě předmětem bádání teprve nedávno, její existenci ve formě několikanásobného života přijala už před dávnými věky také některá náboženství ve starověku. Jak se zdá, pravděpodobná víra v převtělování vznikla někdy

 • Podivíny nazývali na staré Rusi finské kmeny, které sídlily na východ od Oněžského jezera až k řekám Oněga a Severní Dvina, později i ty na území severní Rusi, na severním Uralu a na Sibiři. Podle pověstí uměli tito lidé dobývat zlato a stříbro v dolech. Dodnes se nacházejí pozůstatky

 • Pražská faustovská legenda je velmi známá. Zamysleli jste se ale někdy, co se vlastně s doktorem stalo? Když vypršela smlouva, byl Johannes Faust podle pověsti odnesen čertem přímo do pekla. Vyletěli spolu však stropem. Proč nahoru, k nebi?

  U starých

 • V řeckých bájích se mimo jiné hovoří též o bájném obru Atlasovi, který za trest nese na rameni nebeskou klenbu. Tento úděl si vysloužil za to, že se po boku Titánů zúčastnil boje proti olympským bohům. Obři však byli poraženi a bohové uplatnili nad Atlasem věčný

 • Živí tvorové kolem nás jsou přírodou obdařeni schopnostmi, které my, lidé, označujeme někdy za nadpřirozené. Pro naše předky byla zvířata indikátory počasí, věštci i léčiteli, některá byla dokonce považována za

 • Tak, jako mají Keltové sestavený horoskop podle stromů a Egypťané podle bohů, indiáni mají svoje znamení spojená s charakteristikami zvířat. Základem jejich horoskopu, který se nazývá „Kruh Země“, jsou totemy v podobě dvanácti zvířat, jež lze vnímat jako obrazy lidské duše a

 • V knize o mayské mytologii Popol Vuh, jako v jiné podobné literatuře, se můžeme dočíst, že člověk je umělý produkt a že jde o směsici pozemského a mimozemského. Stvořitelé nebyli všemocní ani vševědoucí. Doslova pedantsky se připomíná, že se jim

 • Jména ovlivňují náš život, pomáhají odhalit osobnost, její charakter, slabiny i silné stránky, budoucnost. Vydejte se s námi za tajemstvím některých nejvíce používaných křestních ženských a mužských jmen.

  VLASTA

  Co všechno víme o jméně Vlasta

  Staročeské jméno Vlasta je odvozeno od

 • Co by to bylo za lásku bez sladkých slov a závažných prohlášení? Všichni zamilovaní říkají a slibují. Ale cítí to stejně? Řekne-li Býk nebo Rak „miluji tě a budu tě milovat navždy“, mají jejich slova jinou váhu, než stejná, která uslyšíte od Blížence nebo třeba Vodnáře, který se cítí být tak

 • Psychotronik, záhadolog a spisovatel Ing. Josef Schrötter je autorem několika knih z oblasti alternativní medicíny a ezoteriky. Vytváří mimo jiné léčivé 3D obrázky, tzv. stereogramy. A právě jejich působení můžete nyní každý měsíc otestovat sami na sobě. Lze je přikládat na

 • Dambulla je poměrně rušné město, které se nachází v geografickém středu ostrova Srí Lanka. Jeho zajímavostí je stejnojmenný jeskynní chrámový komplex, k němuž vede prastaré kamenné schodiště s 334 stupni.

  Zlatý chrám

  Chrám se

 • Kalendářní rok od 1. ledna jednoho roku do 1. ledna roku následujícího není pro astrology ničím vymezujícím. Začátek nového astrologického roku reprezentuje datum jarní rovnodennosti. Stavitelé egyptských a mexických pyramid či kamenných kruhů v

 • Zakladatelka karmické numerologie, Hannah J. Nesvadba říká:„V datu narození má každý vepsáno vše o svém životě - dětství, partnerství, schopnost studovat, sexualitu, odhodlání něčeho dosáhnout, vliv matky i otce a vztah k nim, duchovní otázky, finanční záležitosti, myšlení, dovednost

 • 3 díly santálového dřeva
  1 díl provensálských bylin
  ½ dílu skořice
  ½ dílu kopálu
  ½ dílu kadidlovníku
  6 kapek oleje

 • Každý indián, Tibeťan či Ind se zde cítí jako doma. Kdo ví proč? Existuje snad mezi námi nějaké propojení, dávné společné duchovní poznání? Poznáme více

 • Lidé narozeni v lednu
  Našlapujte opatrně, ovzduší kolem vás je jako třaskavá nálož. Hrozí konflikty, dejte proto pozor, ať se nějaký váš výrok

 • Jako místo nekonečné bouře s nejvíce blesky za rok proslula jistá oblast ve Venezuele. Nachází se tam, kde se do jezera Maracaibo vlévá řeka Catatumbo. Podle statistik tu ročně zazáří 1,2 milionu blesků (denně to je kolem 40 000 blesků). S bouřemi je zde

 • Kdyby člověk vyhynul jako třeba blboun nejapný (Didus ineptus) nebo jako severoamerický divoký holub Ectopistes migratorius, kdo po něm zdědí naši planetu? Většina futurologů, která je postavena před tuto skličující otázku, právě tak

 • Beran – ochranný anděl Gabriel
  Nejsou vyloučena nová přátelství či nové intimní vztahy. Ovšem v záležitostech na úřadech to tak růžově nevypadá. A pozor, příležitosti, které se nyní nabídnou, důkladně prověřujte. Mnohé nebudou tak výhodné, jak se

 • RYBY (20. 2. - 20. 3.)
  Každé znamení zvěrokruhu má svoje slabé stránky, dispozice pro nejrůznější onemocnění, zdravotní problémy. Jaká strava, relaxace, bylinky, pohyb je pro které znamení nejvhodnější? To se můžete dozvědět z našeho seriálu.
  Charakteristika znamení
  Ryby

 • Beran
  (Raid, Daeg, Uruz):
  Vše důkladně zvažujte. Vaše rozhodnutí musí být pevná, ujasněte si cíle. Využívejte svou energii správně a účelně, nenechte

 • Astrologie je známa z nejstarších dob středověku. Již tehdy se astrologové domnívali, že z postavení hvězd v době narození člověka lze předpovědět jeho osud. Středověcí astrologové šli však ve svém bádání ještě dál a snažili se

 • Jména ovlivňují náš život, pomáhají odhalit osobnost, její charakter, slabiny i silné stránky, budoucnost. Vydejte se s námi za tajemstvím některých nejvíce používaných křestních ženských a mužských jmen.
  LUCIE
  Co všechno víme o jméně Lucie
  Původ jména souvisí s latinským slovem „lux“ či „lucis“, což

 • K době středověku patřily též nejrůznější pokusy, jak získat nesmrtelnost nebo se alespoň pokusit prodloužit život za pomoci čar a lektvarů. Vedle mnoha čarodějů a šarlatánů dosáhl v tomto oboru ve 13. století značné proslulosti Angličan

 • Beran
  Kostky říkají: 6+1+4=11.
  Jedenáctka je znakem síly. Ta by vám tedy nyní scházet neměla, pocítíte svou moc. Budete-li chtít, dokážete doslova skály lámat. Zvládnete cokoli, co si

 • S věšteckou metodou Šen-šu, jež je někdy nazývána sestrou I-ťingu, nás seznámila ezoterička Jana Drábková, která se mimo jiné věnuje výkladu karet, práci s kyvadlem, očistě čaker pomocí reiki, vede „Měsíční“ poradnu a kurzy na pomoc tělu i

 • Před 110 miliony lety nežili na naší planetě jen obrovští dinosauři, ale číhali zde též hroziví krokodýli. Paleontologové totiž v nigerské poušti objevili zkamenělé pozůstatky vzdáleného příbuzného dnešních krokodýlů. Ovšem až

 • Neoficiální titul nejkrásnějšího jezera světa patří guatemalskému kalderovému jezeru Atitlán na jihozápadě Guatemaly (území departementu Sololá). Přiřkl mu ho Alexander von Humboldt, když ho 

 • Kalendářní rok od 1. ledna jednoho roku do 1. ledna roku následujícího není pro astrology ničím vymezující. Začátek nového astrologického roku reprezentuje datum jarní rovnodennosti. Stavitelé egyptských a mexických pyramid či

 • I. BUDDHA CHRÁMU PRAMENE, Čína
  Po staletí se lidé vydávali na duchovní pouť k prameni Tianrui v čínském Lušanu, protože jeho šedesátistupňová voda má údajně léčivé účinky. Nyní ji zastínil kolosální soused. Buddha chrámu pramene je nejvyšší sochou světa: 128 metrů vysoký

 • K runě Inguz se pojí představa boha úrody Inga (Freye), který svým dotykem oplodňuje celou krajinu. Prameny ji dále zmiňují v souvislosti s ochranou rodinného krbu, domova. Všeobecně runa symbolizuje mužskou plodnost, bohatství, dozrávání, trpělivost. Může ale

 • Únor patří podle keltského kalendáře lidem topolu, modřínu a borovice.
  Lidé topolu (narození 1. 2. až 10. 2):
  Jsou to jedinci spolehliví, obětaví, leč nejistí. Někdy se hůře přizpůsobují okolnostem, mívají sklony k pesimismu. Ženy

 • Na Zemi existují místa, kde zákony gravitace zdánlivě neplatí, hovoří se o nich někdy jako o „Los Magnetos“. Například v brazilském městě Belo Horizonte prý jezdí děti na kole do kopce bez šlapání. A bez motoru tu stejně tak jezdí i automobily. Někteří lidé

 • Každé znamení zvěrokruhu má svoje slabé stránky, dispozice pro nejrůznější onemocnění, zdravotní problémy. Jaká strava, relaxace, bylinky, pohyb jsou pro které znamení nejvhodnější? To se můžete dozvědět z našeho seriálu.
  Charakteristika
  Býci jsou pomalí, těžkopádní, mají své

 • Beran
  (Ear, Wyrd, Tyr): Buďte opatrní, runy varují před nebezpečím ztrát, škod a vážných problémů. Cosi se bude měnit, budete muset hodně věcí řešit, nic nelze odkládat. Přesto zachovejte optimismus, je naděje, že vše dobře dopadne. Jdete-li

 • Víte, že podle jednoho zahraničního průzkumu mají ženy problém udržet tajemství? Až desetina oslovených přiznala, že klevety si moc rády vyposlechnou, pro osmdesát pět procent je přímo potěšením dozvědět se

 • Beran
  Pololetí je za vámi a vám se uleví. Navíc lze za současných konstelací říci, že jste nastaveni na příjem. Tedy vstřebávání nových myšlenek a učiva by vám nemělo dělat problémy. A řadu informací si zapamatujete již pouhým poslechem, díky čemuž vám

 • Našli jste už svůj vysněný protějšek nebo budete letos na svatého Valentýna sami? Dokážete si ho ale představit ve svých snech? Ať už je to tak nebo onak, určitě se vám bude hodit dozvědět se něco více o milostném čarování. Nikdy ale nesmíte pomocí

 • Beran – ochranný anděl Gabriel

  Ještě není vše dořešeno, ale konec útrap se nezadržitelně blíží. Zdar na sebe nenechá dlouho čekat. Vaše sny se splní v nejbližší době, jen je třeba postavit se

 • Ve spotřebě alkoholu se v celosvětovém měřítku drží Češi na špici hned za Moldavany. Nejoblíbenějším alkoholickým nápojem v našich zeměpisných šířkách je bezesporu pivo, následované vínem a tvrdým alkoholem, jak vyplývá z průzkumu

 • Lidé narozeni v lednu
  Jak se ukazuje, moc si nevydechnete. Konstelace planet napovídá, že vám nejspíš na zájmy a zábavu nebude zbývat moc času, přesto neztrácejte humor ani nadhled. V závěru měsíce února zvyšte opatrnost zejména v souvislosti s finančními

 • Tajuplné zmizení proslulého dobrodruha, horolezce a polárníka
  Když se ho ptali, proč za dobrodružstvím cestuje osamoceně, odpovídal: „Život v kolektivu vždycky nahlodávají spory. Jeden chce tohle, druhý něco úplně jiného. To není nic pro mě. Psů se ptát nemusím.“ Co vše stihl japonský dobrodruh Naomi Uemura ? A kdo a kde ho

 • Karmaložka a numeroložka Hannah J. Nesvadba během své bohaté praxe došla k přesvědčení, že se v některých ohledech nemůže ztotožnit s obecnými charakteristikami jednotlivých znamení zvěrokruhu v podobě, jakou nám předkládá astrologie. Proto jsme pro vás připravili stručný nástin toho, jak to vnímá ona sama. Paní Hannah k tomu na úvod řekla: „I zvěrokruh je ovlivňován především datem narození, tedy je velký rozdíl mezi někým, kdo se narodil 4. 10. 1976 a třeba 21. 10. 1968. Prosím o toleranci a pochopení, i když se vám možná bude zdát, že já ho pro vás nemám! Hovořím především o mužích, jak je vidí ženy, mé klientky, a mnohdy se u toho pobavím. Doufám, že vy také…“

 • Štěstí se nedá ani naordinovat, ani koupit, je to vlastně stav mysli. Víte, že nejšťastnější lidé žijí v Dánsku? Jak vyplývá ze Zprávy o štěstí na světě, kterou pro OSN před časem vypracovala Columbijská univerzita v New Yorku, Česko se na

 • Beran
  V soukromí se nemusíte bát žádných komplikací. Měli byste však reálně zvážit, co je ve vašich možnostech a co zůstane pouhou iluzí. Hvězdy naznačují, že by se vám mohlo podařit splnit si

 • Beran – ochranný anděl Gabriel
  Bude zapotřebí, abyste již od prvních dnů měsíce byli
  dostatečně razantní. Jakékoli váhání z vaší strany může

 • Jarní rovnodennost

  Den je stejně dlouhý jako noc. Královna jara a svítání, krásná panna Eosté, nastupuje svou vládu. Vítězí nad zimou a probouzí přírodu. Vše nese známku obnovy a

 • Velikonoce přijdou letos opravdu brzy, zaklepou nám totiž na dveře už poslední březnovou neděli. Navíc v březnu nastává i jaro, takže je hned tu i další důvod k radosti. Pokud se vám ale zdá, že přece jen budete chtít s jarem něco ve vašem životě změnit, přečtěte si jarní horoskop, který vás může

 • Než se ustálilo současných dvanáct zvířecích znamení, existovalo jich dvacet sedm. Ty vznikly z třiceti šesti generálů hvězdných vojs

SPIRIT seznamka

SPIRIT seznamkaA

Sleva - předplatné

titul horo 4 fill 330x462

 

Spiritobchod

138392
DnesDnes27
VčeraVčera253
Tento týdenTento týden857
Tento měsícTento měsíc857

Partnerské weby

Apartmány, ubytování Teplice