Filtr
 • Svátek slaví Jiřina

  Jméno je ekvivalentem mužského jména Jiří. Obě jména mají několik teorií výkladu a je pravděpodobné, že ty se vzájemně prolínají. Nejčastěji je jménu Jiřina přisuzován řecký původ. Jméno by pak pocházelo z řeckého „géorgos“ s významem „zemědělec“ či „rolník“. Další výklad spojuje jméno s

 • Svátek slaví Valentýn, Valentýna

  Jména mají latinský původ. Základem je latinské slovo „valens” s významem „zdravý” nebo „silný”. Vyvinulo se z původního latinského jména Valentinus.

  Astroložka a numeroložka Daniela Hannah upozorňuje:„Valentýnové vždy potřebují

 • Svátek slaví Věnceslav

  Jméno slovanského původu je novodobou podobou jména Václav, respektive jeho latinské verze Venceslaus. Překládá se stejně jako jméno Václav, tedy „více slavný, slavnější” (staroslovansky se „vence” užívá ve významu „více”). Nesprávně se jméno

 • Svátek slaví Slavěna

  Jméno slovanského původu se vykládá jako „Slovanka”, tedy „žena slovanského národa”. Může se však jednat také o počeštěnou verzi latinského jména Glorie. Pak by se jméno vykládalo jako

 • Pátek – svátek slaví Apolena

  Jméno je českou variantou původně řeckého jména Apolonie. Jeho význam je pak odvozen od řeckého přídavného jména „Apollónis“ nebo „Apolonius“ s překladem „dívka zasvěcená bohu

 • Svátek slaví Milada

  Jméno vzniklo ze staroslovanského jména Mlada, které skutečně znamená „mladá”. Jako „mladá” se tak významově překládá i jméno Milada nebo také jako „milá, milovaná”.

  Astroložka a numeroložka Daniela Hannah o jménu říká: „Nese obrovskou vnitřní sílu,

 • Svátek slaví Veronika

  Jméno oichází z řeckého jména Bereniké (Phereniké). První část jména tvoří slovo „fere”, respektive sloveso „ferein” s významem „nést”, druhá část jména „niké” se z řečtiny překládá jako „vítězství”. Jméno Veronika tak lze vyložit jako

 • Svátek slaví Vanda, Wanda

  Jméno pravděpodobně pochází z polštiny, jeho význam není zcela jasný. Pravděpodobně je odvozeno od názvu řeky Vandalus. Tato řeka přitom svůj název dostala od germánského kmene Vandalů. Další výkladová teorie jméno Vanda vysvětluje jako zkráceninu

 • Říká vám něco termín potrubní pošta? Pokud ne, jste asi příliš mladí. Princip byl velmi jednoduchý a spolehlivý. Tedy, v případě, že jste poslali zásilku na tu správnou adresu, popřípadě pokud jste trubku zásobili tím pravým lejstrem. Chybička se vloudit mohla a důkazem budiž historka, na kterou nezapomenu. Někdo slavný, tuším, že to

 • Svátek slaví Dobromila

  Jde o slovanské jméno s řeckým původem. Jeho význam je patrný na první pohled, znamená „milující dobro“ nebo jednoduše „dobrá“. Jméno vzniklo jako slovanská podoba řeckého jména Agáta. Vyvinulo se ze slova „agathos“, respektive „agathé“ s významem „dobrá, laskavá“ nebo

 • Astrolog Richard Stříbrný říká: „V tomto týdnu poroste napětí mezi znamením Vodnáře, ve kterém se budou pohybovat Slunce a Merkur s Venuší, a znamením Štíra, v němž doprovodí Jupiter Luna. Ve světě i u nás to může vést k občasnému

 • Pátek – svátek slaví Nela

  Jméno má zřejmě latinský původ. Nejčastěji bývá vykládáno jako zdrobnělá a zkrácená podoba latinského jména Kornélie, příbuzné by pak bylo i s dalšími jmény jako Petronila, Petronela, Eleonora nebo Helena. Stejně jako v případě jména Kornélie (latinsky Cornelia) je významem jména

 • Svátek slaví Hynek

  Jméno vzniklo počeštěním domácí verze německého jména Heinrich. Významově se překládá jako „vládce domu“ (heim – domov, ríhhi – vládce). Stejný původ má i české jméno Jindřich. Jméno se často mylně zaměňuje

 • Svátek slaví Marika

  Toto jméno je odvozeno od jména Marie, jde o jeho maďarskou podobu, jež je rozšířená zejména na Slovensku. Existuje několik teorií výkladu jména, které mu přisuzují různý význam.

  Astroložka a numeroložka Daniela Hannah říká: „Ženy s tímto jménem jsou

 • Svátek slaví Robin

  Toto jméno se u nás používá jako mužské, ačkoli v zahraničí je i jménem ženským. Jde o samostatnou domácí variantu jména Robert, potažmo Rupert a Ruprecht. Jméno má původ ve starogermánštině. Vyvinulo se jako

 • Svátek slaví Zdislava

  Jméno Zdislava (archaicky Zdeslava) má slovanský původ. V novodobém výkladu se vysvětluje jako „zde slavná”. Původní výklad první část jména „dě” spojuje se slovesem „dělat, udělat”. Jméno by pak znamenalo „dělat se slavnou” nebo

 • Pátek – svátek slaví Zora

  Jméno má slovanský původ, vykládá se jako „jitřenka, ranní hvězda”. Ze stejného základu pochází i staroslovanské slovo „zornice − obzor”.

  Astroložka a numeroložka Daniela Hannah o ženách s tímto jménem říká:„Jsou to příznivkyně

 • Svátek slaví Miloš

  Jméno slovanského původu vzniklo z přídavného jména „milý” připojením přípony -oš. Význam jména tak skutečně je „milý, příjemný, milující, přívětivý” a podobně. Stejný význam i původ mají i

 • Mezi domorodými obyvateli střední Afriky koluje legenda o stvůře obývající velké řeky. O bájném tvorovi se ale poprvé zmiňují i misionáři v Kongu v roce 1776. Setkání s ní popisují v knize, která se zabývá jejich prací. Podle domorodců místní vody skrývají příšeru Mokele Mbembe, v překladu „ten, kdo zastaví proud řeky“, již dlouhá

 • Svátek slaví Milena

  Toto jméno slovanského původu je u nás populární od začátku 20. století. Vzniklo z přídavného jména „milý”. Nese tedy význam „milá, příjemná milovaná” nebo také „milující”.

  Astroložka a numeroložka Daniela Hannah říká: „Bývají to učenlivé dívky se

 • BERAN (21. 3. - 20. 4.)

  Pes :Zrozenci ve znamení Berana budou hýřit energií, štěstím. Může to s sebou ale pro ně nést i větší zátěž. Neposedí, nepostojí. Připravte se na dlouhé procházky, choďte tam, kde se mohou

 • Svátek slaví Zdenek, Zdeněk

  Jméno je slovanského původu. Vyvinulo se jako domácí podoba jmen Sděslav, později Zděslav a Zdislav. Vykládá se tedy jako „zde slavný”, respektive „udělat slavným, udělat se slavným”, také „oslavující své dílo - svoji práci”. Základem jména může být totiž i sloveso „dělat”. Dle dřívějšího

 • Svátek slaví Slavomír

  Jméno má slovanský původ. První část tvoří slovo „sláva, slavný”, druhou část pak staroslovanské „mír” s významem „mír” nebo „svět”. Jméno se tak vykládá jako „mírumilovný” nebo „slavící

 • Pátek – svátek slaví Doubravka

  Jméno slovanského původu pravděpodobně pochází ze slova „doubrava“. Jedná se o označení pro dubový háj, doubí, dubinu, les. Doubravka se tak dá významově interpretovat jako „lesní žena“.

 • Beran

  Kostky říkají: 1 + 2 + 1 = 4

  Očekávejte celkem stabilní měsíc, který bude nabitý novými nápady a otevírajícími se možnostmi. Jednička vám pomůže v soběstačnosti, také vám dá velkou spoustu energie. Dvojka mezi jedničkami varuje před

 • Smiřte se s tím. Bez plánování se mnoho věcí ve vašem životě nezdaří. Alespoň to tvrdí všichni „guru“ úspěchu. Podívejme se tedy, jak jste - podle svého hvězdného znamení - schopni si naprogramovat život, jak umíte plány dodržovat a co můžete případně udělat pro zlepšení.

 • Svátek slaví Vladislav

  Jméno má slovanský původ a vykládá se jako „slavný svoji vládou, slavný vládce” nebo „oslavující vládu, oslavující svou moc”.

  Astroložka a numeroložka Daniela Hannah o mužích s tímto jménem říká: „Jsou to

 • Beran

  Sdílení, jednota

  Jste si jistí, že vaše cesta je správná? Zkuste se právě nyní sami sebe zeptat. Tuto závažnou otázku si stejně dříve nebo později položíte. Jít s davem totiž není tou správnou volbou, měli byste najít nový cíl a jít si za ním bez

 • Svátek slaví Drahoslav

  Jméno má slovanský původ. Významově se překládá jako „slavný drahostí, ten, komu je drahá sláva“ nebo jen „slavný“, případně „milovaný“. Jméno se hojně užívá v balkánských zemích ve své původní

 • LEDEN

  Kozorožec - 22. 12. – 20. 1.

  Jedno staré přísloví říká: „Není na světě bylina, která by na něco nebyla.“ Astrologie připisuje jednotlivým znamením zvěrokruhu bylinky, které jsou pro ně velice vhodné a účinné. Můžou se z nich připravovat čaje, masti a

 • Svátek slaví Ctirad

  Jméno staročeského původu vychází ze jmen Čestislav a Četislav, s nimiž je pojí stejný význam. Ctirad se vykládá jako „ten, kdo má rád čest, ten, kdo je slavný svou ctí“ nebo jednoduše „čestný

 • Beran

  (Sowulo obrácená, Elhaz, Kaunaz):Runy vás varují, abyste nepodléhali marnivosti a samolibosti. Doporučují vám určitou obezřetnost i co se vašeho zázemí týká. V zaměstnání cíleně posilujte svou pozici a

 • Svátek slaví Alice

  Jméno nemá úplně jednoznačný výklad. Je často považováno za odvozeninu jmen Adéla (potažmo staroněmeckého Adelheid, Adelaida) nebo starofrancouzského jména Aaliz. Od těchto jmen by pak přebíralo význam, znamenalo by „ušlechtilá“ nebo „vznešená“. Svůj

 • Pátek – svátek slaví Pravoslav

  Jméno má slovanský původ, jedná se o složeninu slov „právo” a „slavit”. Jeho významem tak je „slavící právo, slavný právem, slavný spravedlností” nebo „muž oslavující spravedlnost”.

 • BERAN (21. 3. - 20. 4.)

  Dopis, Věrnost

  Povede se vám hlavně v oblasti citové, získáte novou lásku, pozdvihnete současný vztah. Měli byste ale vědět, že právě takhle to chcete, nepůjde o žádné přechodné období. Navíc se ve vašem vztahu může objevit žárlivost, a to na obou stranách, nebo půjde o

 • Svátek slaví Bohdana

  Jméno se vyvinulo jako slovanská podoba řeckého jména Theodora. Překládá se tak jako „dar boží, Bohem darovaná“ („theos“ v řečtině znamená Bůh a „dor“ - dar, dárek).

  Astroložka a numeroložka Daniela Hannah upozorňuje: „Toto jméno nese

 • Svátek slaví Břetislav

  Jméno slovanského původu je složeno ze dvou slov, z nichž první je staročeské „břečeti“ ve významu „hlučet, být hlučný, dělat rámus“, druhé má význam „slavný“. Jméno se tedy dá přeložit jako „být slavný

 • Víte, že mandloně rozkvétají dříve než vyrazí první listy? O něžné růžovobílé nádheře, kterou se tyto stromy odvážně zdobí ještě v době, kdy můžou hrozit mrazy, vyprávějí i pověsti.

  Smrt nad láskou nemůže zvítězit

   Řecká mytologie hovoří o

 • Svátek slaví Vladan

  Jméno slovanského původu vzniklo zřejmě zkrácením jmen Vladimír nebo Vladislav. Vykládá se jako „vládce, vladař, ten, který vládne”. Základem jména je slovo „vlada” s původem v srbochorvatštině, které znamená

 • Větší část měsíce ledna náleží znamení Kozorožce. Astroložka Olga Krumlovská o něm říká: „Je to zemské znamení a znamená vrchol, místo, ze kterého lze pozorovat celý svět. Symbolizuje čas, který řídí a uspořádává konání člověka v zenitu jeho života. Je obecně spojováno s chladem, odměřeností, přísností a

 • Svátek slaví Čestmír

  Jméno má slovanský původ, jehož význam je patrný již na první pohled. Jméno se vykládá jako „ten, kdo ctí mír“. Vzniklo ze dvou slovanských slov - „čest“ a „mír“.

  Astroložka a numeroložka Daniela Hannah o mužích s tímto jménem říká: „Čestmírové jsou vládnoucí hlavy rodiny, jsou to

 • Pátek – svátek slaví Dalimil

  Staré slovanské jméno pro muže se překládá jako „stále milý, vždy milý“ nebo také „buď pořád milý“. Jméno vzniklo složením dvou staroslovanských slov. Jeho první část tvoří příslovce „dalje“ (ve významu dále) a druhou část pak

 • Babylon byl prvním městem založeným po Potopě světa, ve své době největším městem na Zemi a symbolem směsice národů, jazyků a božstev. Tato různorodost se projevila i v předpovědích budoucnosti a jejích výkladech, babylonští kněží sestavili první horoskopy na Zemi. Vycházejí z tisíciletých zkušeností zdejších astrologů, mágů, z

 • Svátek slaví Diana

  Původ jména bývá spojován s latinským slovem „divus“ s významem „božská“ nebo také slovem „dies“ ve významu „den“. Jméno Diana potažmo také jméno Diviana tedy lze překládat jako „božská“ nebo „zářivá, jasná“ (budeme-li jako původ brát v úvahu slovo „den“). Diana byla původně bohyní

 • Ve Velké Británii a v Irsku se již v dávné minulosti věřilo na zázračně uzdravující a také věštící studánky, které lidem navracely zdraví a někdy jim též vyjevovaly budoucnost. Například John Trelile z Cornwallu byl šestnáct let svého života ochrnutým mrzákem, že se dokázal s pomocí rukou a nohou pouze plazit. Jedné noci měl sen, že by jej

 • Svátek slaví Radmila

  Jméno slovanského původu vzniklo ze slov raděti (starat se) a milá. Jeho významem tak je „starostlivá a milá”, případně „radostná a milá” (první část by se odvozovala od slovesa radovat se). Jedná se zřejmě o překlad latinského jména Gaudencia, které vzniklo z latinského

 • Slunce, Hvězda, Kolo štěstí

  Co je vlastně správné a co ne? Tuto otázku si nyní budeme klást poměrně často. Svět se mění, cítíme nutkání se také změnit, otázkou je ale jak. Slunce nám přináší nové možnosti, hvězda zase ukazuje cestu. Měli bychom se tedy řídit srdcem a myslet na svá přání. Je čas si je

 • Svátek slaví Karina, Karin

  Jméno může být původu italského nebo švédského. Italský výklad staví do popředí jméno Carina, které se z italštiny překládá jako „milá“ nebo „pěkná“. Teorie severského původu uvádí jako zdroj švédské jméno Karin, zkráceninu jména Katharina. Jednalo by se o

 • + 2. - 3. ledna-působí poklidné chronomy, takže světové burzy začnou obchodovat spíše opatrně. Nicméně úplněk může vnést do duší citlivějších investorů až příliš velká očekávání, což u spekulantů vyústí v předčasné výprodeje.

 • Astrolog Richard Stříbrný míní: „Leden lze z astrologického hlediska rozdělit do dvou částí. Prvních dvanáct dnů je vcelku poklidných a pohodových, a to jak pro republiku, tak pro svět. Chcete-li vyrazit na dovolenou, využijte k tomu tyto dny. Navíc se projeví pozitivní vliv dvou nejhouževnatějších znamení zvěrokruhu – Kozoroha a Štíra. Mezi

 • Pátek - svátek slaví Šimon

  Jméno se vyvinulo z hebrejského jména Šimhón, respektive babylónského Šamahúna. Je odvozeno z hebrejských slov „šama(h)” − „slyšel, uslyšel” a „honí” („bída, má bída”). Překládá se tedy jako „ten, kdo slyší moji bídu”, potažmo „naslouchající, slyšící”. Jméno bylo přejaté z francouzštiny.

 • Obecně

  Dvě hole, osm pohárů, čtyři meče, osm pentaklů, dva meče, milenci, rytíř pentaklů

  Dostali jsme se na jakési rozcestí, které nás nutí přemýšlet. Kudy jít? Co je nejlepší? Neudělám chybu? Současný život nás nutí ke změně, nezůstaneme již nikdy stejní. Víme jistě, že dál už nejde jít stejnou

 • Jaké ekonomické a politické aspekty čekají Českou republiku v roce 2018? A Jak na tom budou další státy světa? S touto otázkou jsem se obrátili na JUDr. Jiřího Kubíka, který zpracoval astrologický náhled.

  JUDr. Jiří Kubík říká:„Osudy států se zaobírá tzv. mundánní astrologie. Zatímco u člověka je okamžik pro

 • Co čeká Slovenskou republiku a její obyvatele v příštím roce? S touto otázkou jsme se obrátili na známého věštce, psychotronika a spisovatele Stanislava Brázdu, kterého znáte pod pseudonymem Stanley Bradley.

  Jaký je rok 2018 podle taoistické astrologie?

  „Je to rok žlutého Psa. Měl by být pohodovější než rok 2017, který byl rokem Kohouta. Kohout je totiž především tvrdý obchodník. Rok

 • Svatý Silvestr je patronem dobré úrody a domácích zvířat. Jeho atributy jsou papežské roucho, berla, svatá kniha, mušle a býk. Silvestr I., podle něhož poslední den roku nese své církevní jméno, se narodil v Římě a dotáhl to až na papeže. Úřadoval od roku 314 do roku 335. Jeho úloha byla spíše budovatelská a reformátorská. Za jeho

 • Svátek slaví Natálie

  Jméno má latinský původ. Vyvinulo se z výrazu „dies natalis”, který se překládá jako „rodný den, narozeniny” a užívá se především pro označení Vánoc, tedy rodného dne Krista. Jméno Natálie (také Natalia) původně dostávaly dívky narozené

 • PROSINEC

  KOZOROŽEC 22. 12. – 20. 1.

  Obrázek je aktivován k léčení, posílení a pro harmonizaci organismu.

  Vládnoucí planetou znamení Kozorožce je Saturn. V partnerském vztahu se toto znamení nejlépe shodne s

 • Svátek slaví Dagmar (Dáša, Dagmara)

  Jméno je pravděpodobně skandinávského původu. Vychází z norského jména Dagmaer. Údajně se vyvinulo ze slova „dagr“ s významem „den“ a „maer“ s významem panna. Dle některých vědců pochází druhá část jména ze

 • Svátek slaví Ester

  Ester je hebrejské jméno přejaté z perštiny. Z té se překládá jako „hvězda“ nebo „jitřenka“. Významově se vykládá jako „zářící“ nebo „jasná“. Jméno Ester můžeme najít už v Bibli, ve Starém zákoně se Ester jmenovala perská královna

 • Jak se dělá originální vánočka?

  Je jasné, že každý má svůj rodinný recept na vánoční cukroví, vánočku nebo třeba rybí polévku. Nebo místo zadělávání těsta a pečení dá přednost již hotovým pokrmům z obchodu. Pokud si děláte vánočku sami doma, třeba se vám budou hodit rady odborníků, jak mít tu

 • Peníze mají neoddiskutovatelnou moc, o jejich potřebu klopýtáme takřka na každém kroku, stejně jako naši předkové před tisíci lety. Slavní válečníci několikrát prohlásili, že i oni potřebují pro své vojenské úspěchy v prvé řadě peníze. Králové a další vládci zakládali svou moc většinou také na bohatství, k čemuž si pomáhali, jak to

 • Svátek slaví Miloslav

  Jméno je slovanského původu. Vykládá se jako „slavící milost, slavný milostí”, také „slavný svojí dobrotou, laskavý” a podobně. Jedná se o slovanskou podobu latinského jména Mansvet.

 • Astrolog Richard Stříbrný míní: „Bezesporu nejvýznamnější astrologickou událostí tohoto měsíce je přechod Slunce do znamení Kozoroha, ke kterému dochází 21. prosince v 17.28 hod SEČ a díky jemuž nastává slunovrat. Horoskop sestavený pro tento okamžik a pro souřadnice našeho hlavního města pak podbarvuje dění v

 • Pátek – svátek slaví Radana

  Jméno má slovanský původ, vzniklo zkrácením slovanského jména Radovana, které je latinským překladem jména Hilarius, Hilaria. Z latinského slova „hilaris” („veselý”) nese proto význam radostná, radující se či radost přinášející.

 • Keltský svátek Yule se slaví 21. prosince a podle starých tradic je právě tento den brán jako konec roku. Jedná se o nejtemnější čas, noc je nejdelší a den nejkratší. Zároveň se ale začínají dny pomalu prodlužovat a na zem přichází nový život. Bohyně porodí syna, který od té doby roste a sílí. Přírodě se pomáhá tím, že se zapalují

 • Svátek slaví Lýdie

  Jméno pochází z řečtiny. U nás se vyskytuje i ve variantách Lydie, Lydia či Lidia. Je spojeno s částí západního pobřeží Malé Asie, která se označuje právě Lýdie. Překládáme ho jako „žena pocházející z Lýdie, původem z Lýdie“.

 • Už 583 let se koná nejstarší německý vánoční trh, jenž tradičně končí 24. prosince, drážďanský Striezelmarkt. Jednu z hlavních atrakcí představuje 14,61 m vysoká krušnohorská stupňová pyramida. Striezel, adventní pečivo a předchůdce dnešní pravé drážďanské štoly (Dresdner Christstollen), dal trhu jeho jméno již v pozdním

 • Svátek slaví Lucie

  Jméno i jeho varianty Lucia nebo Luciana mají původ v latinském slově „lux“ s významem „světlo“. Nese tak význam a překládá se jako „světlá“ nebo „zářící“.

  Astroložka a numeroložka Daniela Hannah o Luciích říká: „Jsou to

 • Podobně jako starobylá Praha je také francouzská metropole Paříž plná tajuplných příběhů, které přetrvávají staletí. Patří mezi ně také story Neznámé ze Seiny - neidentifikované dívky, která se patrně utopila v řece na sklonku osmdesátých let 19. století. Její totožnost se nikdy

 • Svátek slaví Simona

  Jméno pochází z hebrejštiny. Vyvinulo se ze jména Šimhón, respektive babylónského Šamahúna. Jeho význam je spojován se slovem „šama(h)” − „slyšet”. Jméno Simona se tak vykládá jako „slyšící, naslouchající”.

  Astroložka a numeroložka Daniela Hannah upozorňuje: „Simonám

 • Beran

  Plány, budoucnost

  Všichni si plánujeme budoucnost, sníme o tom, jaká by měla být. Je ještě otázka, zda to, co chcete nyní, je žádoucí i za pár týdnů, měsíců. Dejte svému životu více volnosti, sledujte vývoj událostí. Myslete více na

 • Svátek slaví Dana

  Jméno je hebrejského původu, vychází ze slova „dán“ s významem „soudit“ nebo „rozsoudit“. Významově tedy Dana znamená „soudkyně“, potažmo i „spravedlivá“.

  Astroložka a numeroložka Daniela Hannah o jménu říká: „Nese

 • Pátek – svátek slaví Květoslava

  Jde o slovanské jméno, které vzniklo překladem původně latinského jména Flora (Florentia). Některé teorie původu ale hovoří o spojení se srbským jménem Cvetislava. Stejně jako jméno

 • Babylon byl prvním městem založeným po Potopě světa, ve své době největším městem na Zemi a symbolem směsice národů, jazyků a božstev. Tato různorodost se projevila i v předpovědích budoucnosti a jejích výkladech, babylonští kněží sestavili první horoskopy na Zemi. Vycházejí z tisíciletých

 • Svátek slaví Ambrož

  Jméno je řeckého původu. Jeho vznik souvisí s řeckým slovem „ambrosiao“, které se dá přeložit jako „božský, nesmrtelný“ nebo „bohem milovaný“. Ambrózie je také označením pro božský pokrm.

 • V dávných časech rozdával hospodář v Čechách po štědrovečerní večeři jablka a ořechy. Sám rozkrájel první jablko a rozloupl i první ořech. Polovinu ořechu a jablka od něho dostávala hospodyně. Zdravé jádro předpovídalo zdraví, červivé nebo černé nemoc, prázdný ořech znamenal do roka smrt. V některých krajích bral

 • Svátek slaví Mikuláš

  Jméno Mikuláš (také Mikoláš) vzniklo z řeckého jména Nikoláos. Základem jména jsou řecká slova „niké” s významem „vítězství” a „láos” s významem „lid”. Mikuláš se pak překládá jako „vítěz mezi lidmi, vítězný

 • Hledáte ideální profesionální poradce? Nejpříjemnějšího společníka pro cestování? Nejlepšího detektiva nebo jen rameno k pláči, protože vás zrovna opustila milovaná bytost? V tom případě nahlédněte do našeho „katalogu rychlé pomoci“, který vám odhalí, kdo z vašeho okolí je nejvhodnějším pomocníkem s ohledem na

 • Svátek slaví Jitka

  Jméno je hebrejského původu. Jde o počeštěnou verzi hebrejského jména Jedúdhá(h) - Judith, Judita, které se překládá jako „žena z Judeje“ či „židovka“, také „velebná, oslavená“. Staročeským tvarem jména je Jutka, tato variace se vyvinula z německého Jutta, zkráceniny jména

 • Slunce vstoupilo do znamení STŘELCE 22. listopadu a setrvá v něm do 21. prosince. V přírodě se již vše rozložilo a pomalu uložilo ke spánku. Dny se zkracují a naše pozornost se přesouvá k vnitřnímu světlu. Hledáme to, čemu můžeme věřit, obracíme se k pohádkovým postavám, hrdinům, nadpřirozeným bytostem, mýtům, Bohu - k tomu, co

 • Svátek slaví Barbora

  Jméno má řecký původ, vzniklo ze slova „barbados“, které se dá přeložit jako „cizinec“ či „cizinka“. Užívá se také ve významu „člověk, kterému nelze rozumět“, vykládá se i jako „brepta“. Stejný význam má i slovo barbar.

 • Dle názoru astrologa Richarda Stříbrného první prosincové dny ovlivní dramaticky působící chronom, který může přinést zvraty při obchodování s kryptoměnami nebo s akciemi firem produkujících moderní technologie. Do potíží se může dostat letecká doprava.

  4. až 9. prosince - dění na burzách a ve světovém obchodě ovlivňují

 • Astrolog Richard Stříbrný upozorňuje: "Bezesporu nejvýznamnější astrologickou událostí tohoto měsíce je přechod Slunce do znamení Kozoroha, ke kterému dochází 21. prosince, a zimní slunovrat na severní polokouli. Horoskop sestavený pro tento okamžik a pro souřadnice hlavního města pak podbarvuje dění v dané lokalitě po

 • Pátek - svátek slaví Iva

  Jde o zkráceninu jména Ivana, význam obou jmen je shodný. Původ tkví v hebrejském jménu Jochanán s významem „Bůh je milostivý“. Do češtiny, respektive nejdříve do ruštiny, se jméno dostalo zřejmě z řecké mutace - Ioannés.

 • Beran

  Kostky říkají: 6 + 1 + 3 = 10

  Pokud se necítíte ve své kůži, jste nervózní, netrpěliví a roztěkaní, je za vším právě číslo deset. Využijte vánočního času ke zklidnění, zaměřte se na rodinu, koníčky. Práce vám neuteče. Šestka ve vás rozvine lásku, trojka zase

 • Jaký bude prosincový úplněk?

  Olga Krumlovská upozorňuje:„Aktuální konstelace je děsivá, nastalo psychicky nejnáročnější období z celého roku, kdy se to úrazy, nehodami, krádežemi a sebevraždami jen hemží. Do této současné konstelace, kterou mají na svědomí

 • Svátek slaví Ondřej

  Jméno pochází z Řecka. Jedná se o variantu mužského jména Andrej. Jména Ondřej i Andrej se vyvinula z řeckého jména Andreas, respektive ze slova „andréios” s významem „statečný, statný” nebo „mužný”.

  Astroložka

 • V Anglii patří k dávným tradicím víra v předzvěst smrti. Byla rozšířena mezi obyčejnými lidmi, ale nedocházelo k nějakým písemným záznamům, převážně se vyskytovala jen v ústním podání. Jinak tomu bylo u vzdělaných britských šlechtických rodů. Například

 • Runa Teiwaz (obrácená)

  Výklad Lucia di Moriani:Runa vám doporučuje aktivovat vůli a disciplínu. Varuje před problémy a zároveň naznačuje, že některé věci nyní neovlivníte. Zachovejte však chladnou hlavu a vnitřní rovnováhu. Potřebujete

 • Svátek slaví Zina

  Jméno má řecký původ, vyvinulo se z řeckého jména Zénais s významem „božská”. Zeus byl nejvyšším řeckým bohem, „zénais” je přídavným jménem od slova Zeus. Jméno se k nám dostalo z ruštiny. Vzniklo pravděpodobně jako

 • Smrt, Soud, Císař

  Jedno kolo osudu se dotáčí, další roztáčí. Ucítíme v celé šíři, že končí jedna životní etapa a začínáme druhou. Pravděpodobně to nebude jednoduchý a bezbolestný proces. Měli bychom si ale uvědomit, že každá ztráta svým způsobem zabolí. Opouštíme to, co

 • Svátek slaví René

  Jméno má latinský původ. Zpravidla se užívá jako mužské jméno, může však být i jménem ženským (v češtině je jeho typicky ženskou variantou jméno Renée). Jméno René vychází z latinského slova „renatus” s významem „znovuzrozený”. V křesťanství je znovuzrozením člověka myšleno

 • Mezinárodní asociace exorcistů hovoří od roku 2014 o tom, že na náš svět více než kdy jindy působí zlé síly a lidstvo se tak nachází na pokraji otevřené války s démonickými mocnostmi. Aby bylo démonické zlo přitaženo a mohlo volně působit, musí zafungovat další aspekty. Je k tomu

 • Svátek slaví Xenie

  Jméno má řecký původ, bylo odvozeno od slova „xenios -xeniá”, který se překládá jako „milující hosty”. Významem jména Xenie je tedy „pohostinná”, potažmo „výtečná hostitelka”.

  Astroložka a numeroložka Daniela Hannah o Xeniích říká: „Jsou to

 • Astrolog Richard Stříbrný upozorňuje: „V tomto týdnu se na ekliptice uzavře dramaticky působící opozice mezi Marsem pohybujícím se ve znamení Vah a Uranem ve znamení Berana. Zejména ve druhé půli týdne může tato krajně napěťová konstelace světu přinést letecká či železniční neštěstí, řádění živlů přírodních i teroristických. Můžeme se dočkat výbuchů sopek a

 • STŘELEC 23. 11. – 21. 12.

  Obrázek je aktivován pro léčení, posílení a harmonizaci organismu.

  Vládnoucí planetou znamení Střelce je Jupiter. V partnerském vztahu se toto znamení nejlépe shodne s Beranem, Lvem, Vahami a Vodnářem. Podíváme-li se na osoby narozené ve

 • Pátek 24. 11. – svátek slaví Emilie

  Jméno má latinský původ, vyvinulo se z latinského slova „aemilianus“ s významem „pracovitý, horlivý“ nebo také „soutěživý“. Jméno se užívalo už ve starém Římě, Aemilus byl váženým

 • Draci patří k typickým pohádkovým bytostem, které zosobňují především strach, hrůzu a zlo. Draci však nepatří jen do pohádek. V pradávných časech se jim podobající tvorové vyskytovali i ve skutečnosti. Roztodivné obludy jsou též líčeny v biblické knize

 • Svátek slaví Klement

  Jméno je latinského původu a stejně tak i jeho varianta Kliment. Vzniklo ze slova „clemens“, které se překládá jako „milý, shovívavý“ nebo „milostivý“. Jméno nosil i svatý Klement, který je dodnes patronem námořníků a

 • Beran

  Cíl, vykročení

  Měli byste pečlivě zvážit, kam míříte a zda právě sem opravdu chcete. Pozdější návrat již nebude možný. Pokud zatím žádný směr nemáte, měli byste si nějaký konkrétní vytyčit. Cesta dopředu je otevřená. Jaká bude, je na

 • Svátek slaví Cecílie

  Jméno pochází z latiny, vzniklo ze slova „caecus“, které znamená „slepý, špatně vidící“ nebo „krátkozraký“. Bylo odvozeno ze slova „caecilia“, což je zdrobnělou, ženskou variantou slova „caecilius“ („malý slepec“). Doslova by se tak dalo

 • I když i vaření zaznamenalo určitý posun a mnozí se snaží jíst zdravě, takže vypouštějí ze svého jídelníčku starou dobrou českou klasiku, není asi mnoho těch, kteří by neznali bábovku, makové buchty nebo koláč s drobenkou. Na pečení sladkostí, a nejen na ně, jsme dali světu

 • Svátek slaví Albert

  Jméno pochází z německého „Adalberaht“. „Adal“ se dá přeložit jako „vznešený, honosný, ušlechtilý“, „beraht“ pak jako „zářící, skvějící se“. Albert tak významově představuje někoho vznešeného, urozeného, někoho se skvělým

 • Základem mnoha filozofických učení a náboženských doktrín je víra, že duše a tělo existují zcela nezávisle na sobě. V takovém případě se rovněž nabízí otázka, zda může duše už za svého života opouštět tělo a opět se do něho vracet. Mnozí na tuto

 • Svátek slaví Nikola

  Toto jméno má jednu zvláštnost - jeho nositelem může být muž i žena. Původ jména přitom souvisí s řeckým jménem Nikóláos. Překládá se jako „vítězný lid, vítězství lidu, vítěz/ka nad lidem, vítěz/ka mezi lidmi” a podobně

 • Čtvrtek 16. listopadu - svátek slaví Otmar

  Jméno je německého původu. Jeho význam vychází ze slov „ót”, respektive „odo” (majetek, blaho nebo také štěstí) a „mar” (slavný). Jméno se tak překládá jako „slavný svým majetkem” nebo „proslulý svým

 • Slunce vstoupilo do znamení ŠTÍRA 23. října a setrvá v něm do 22. listopadu. V přírodě se začíná vše rozpadat a rozkládat, připravuje se k symbolickému spánku. Z našeho života se vytrácí světlo, učíme se přijímat, že život je ve své šířce konečný. A stejně tak se zrozenci narození ve

 • Svátek slaví Leopold

  Jméno pochází z němčiny a v nezměněné podobě u nás zdomácnělo. Vyvinulo se přitom ze staroněmeckých jmen Liutpold a Liutbald, která se překládají jako „smělý, statečný, nebojácný“

 • Beran

  Kostky říkají: 6 + 4 + 2 = 12

  Duchovní nebo materiální svět? Tuto otázku si budete klást poměrně často. Touha poznávat nové a nehmatatelné může být velmi silná, materiální část vás bude vracet zpět. Za vším stojí spravedlivá

 • Svátek slaví Sáva

  Původ tohoto mužského křestního jména sahá do hebrejštiny. Významem je „stařec” nebo „děd” z hebrejského slova „sába, sabbas”. Jméno se vykládá i jako „původem ze Sáby, přicházející ze Sáby” (tedy z Jemenu). Jmenná statistika uvádí, že

 • Je to již nějaký čas, kdy zachvátilo Evropu i Ameriku při uvedení filmu Padesát odstínů šedi davové šílenství. První díl zfilmované trilogie trhal rekordy v návštěvnosti. Jak je to ale možné, že průměrný snímek přitáhne tolik lidí?

 • Svátek slaví Tibor

  Jméno pochází z latiny. Vyvinulo se z latinského Tibertius − jde o označení obyvatele města Tibur (dnešní italské Tivoli). Jméno se tedy překládá jako „pocházející z Tiburu”. Základem jména je

 • Pátek 10. 11. - svátek slaví Evžen

  Jméno má řecký původ. Pochází z řeckého slova „eugenés“, které se překládá jako „urozený, vznešený“ nebo „blahorodý“. Jméno pojí dvě řecká slova, první složkou je „eu“ s významem „dobrý“, druhou

 • Beran – ochranný anděl Gabriel

  Jestliže jste se v předchozích týdnech náležitě snažili, můžete se dočkat úspěchů v zaměstnání i na poli milostném. Neupínejte se však k nějakým falešným nadějím a iluzím, které by vás mohly svést z nastoleného

 • Svátek slaví Bohdan

  Jméno má slovanský původ. Vychází z řeckého jména Theodor, které se překládá jako „boží dar, dar od Boha“ (slovo „theos“ se z řečtiny překládá jako „Bůh“, „dor“ jako „dar“). Bohdan je slovanskou

 • O záhadných mořských stvořeních si často vyprávěli námořníci, aby si snad ukrátili dlouhé dny a týdny na moři, avšak mezi skutečně doloženými tvory se ocitly také tajemné mořské panny. Velký anglický mořeplavec

 • Svátek slaví Bohumír

  Jméno pochází z němčiny, bylo odvozeno z německého jména Gottfried, které se překládá jako „mír boží, mírumilovný svět“ a podobně.

  Astroložka a numeroložka Daniela Hannah říká: „Jde o jméno s velkou

 • Bílý dům, oficiální sídlo a pracoviště prezidentů Spojených států amerických, je jednou z nejznámějších budov světa. Výstavba v pozdně gregoriánském stylu započala 13. října 1792. Typickou barvu získal Bílý dům po požáru v roce 1814. Od té doby prošel

 • Svátek slaví Saskie

  Jméno má zřejmě holandský původ. Jeho význam není úplně jasný. Bývá spojováno se jménem múzy slavného Rembranta, která se jmenovala právě Saskia. Jméno údajně souvisí i s germánským slovem

 • Svátek slaví Liběna

  Jméno slovanského původu se významově vykládá jako „libá“, tedy „milá, příjemná“ či „přívětivá“.

  Astroložka a numeroložka Daniela Hannah jméno hodnotí následovně:„Karmická zátěž ve jméně může nabádat k

 • Pátek 3. 11. - svátek slaví Hubert

  Jméno germánského původu vychází ze staroněmeckého jména Hugbert. První část jména „hugu“ se překládá jako „duch, mysl“, druhá část „bert“, respektive „beraht“ znamená v němčině „jasný, zářivý, skvělý“. Jméno Hubert tak lze významově přeložit jako „chytrý člověk, duchaplný

 • Mnohé budoucí rodiče zajímá otázka, kdy je nejlepší doba pro početí dítěte. Nedávný zahraniční výzkum prověřoval i vlivy astrologické, ačkoli je jinak věda zavrhuje.

  Vědci při své studii zjistili, že „zimní“ děti jsou náchylnější k

 • Astrolog Richard Stříbrný říká:„Chronomy specificky ovlivňující dění v naší republice jsou v listopadu 2017 jako jízda na horské dráze – nahoru a dolů. Hned na počátku listopadu mezi 1. a 4. můžeme na našem území očekávat náročné děje

 • Svátek slaví Felix

  Jméno pochází z latiny. Překládá se z latinského slova „felice“ jako „šťastný, šťastný člověk“ nebo „šťastlivec“.

  Astroložka a numeroložka Daniela Hannah upozorňuje:„I když nese význam „šťastný“, je to jméno s

 • Babylon byl prvním městem založeným po Potopě světa, ve své době největším městem na Zemi a symbolem směsice národů, jazyků a božstev. Tato různorodost se projevila i v předpovědích budoucnosti a jejích výkladech, babylonští kněží sestavili první horoskopy na

 • Svátek slaví Štěpánka

  Jméno má řecký původ, stejně tak i jeho další varianty (Štefa, Štefánie či Stefanie). Vzniklo zřejmě jako ženská přechýlenina jména Štefan, Štěpán. Význam jména je odvozen z řeckého Stephanos s významem

 • Víte, jak jsou na tom jednotlivá znamení zvěrokruhu se vztahem k alkoholu a zábavě? Pojďte se na to s námi s trochou nadsázky podívat.

  Beran

  Je mistr zábav a k neudržení, co se týká

 • Svátek slaví Tadeáš

  Původ jména není zcela jasný. Obvykle se překládá z hebrejského slova taddai s významem rozumný, chytrý, šikovný, smělý nebo odvážný. Tak by zněl i výklad jména Tadeáš. Jméno však bývá spojováno i s arabským

 • Astrolog Richard Stříbrný míní: „Z pohledu astrologického by měl být měsíc listopad vcelku pohodový. Převažují mírotvorné a konstruktivně působící konstelace. Dá se říci, že rozhádaní jednotlivci a znepřátelené státy či národy dostanou velkou šanci k zakopání válečné

 • Poustevník, Hvězda, Ďábel

  Otázkou, co vlastně změnit a zda vůbec něco, se budeme zabývat dnes a denně. Dopředu nás to bude hnát velkou silou, u někoho ovšem zcela do neznáma. Může to s sebou nést problémy spojené s jistými riziky, nebo naopak

 • ŘÍJEN

  ŠTÍR 24. 10. - 21. 11.

  Obrázek je aktivován pro léčení, posílení a harmonizaci organismu.

  Vládnoucí planetou znamení Štír je Pluto. V partnerském vztahu se toto znamení nejlépe shodne se zrozenci Raka nebo Kozoroha. Podíváme-li se na

 • Ve středověku se čarodějnictví v Evropě stalo jakýmsi ventilem pro vše nepochopitelné a nadpřirozené. Z toho všeho pak vyplynuly hony na čarodějnice, inkviziční soudy a nebývalé upalování na hranici. Pouze krátká doba procesů s čarodějnicemi v severní

 • Svátek slaví Beáta

  Jméno má latinský původ. Konkrétně se vyvinulo ze slova beata, které lze přeložit jako blažená či štastná. Pozdější výklad k tomuto jménu nalezneme i v italštině, kde slovo beata znamená požehnaná.

  Astroložka a numeroložka

 • Voynichův manuskript byl objeven v roce 1912. Uvádí se, že vznikl v letech 1404 – 1438, dochovalo se 240 stran z pergamenového papíru, obsahuje na 35 tisíc slov. Zapsaný je v řeči, kterou nikdo nezná. Údajně byl poměrně nedávno rozluštěn, ale zda se jedná o

 • Svátek slaví Nina

  Toto jméno nemá jasně specifikovaný původ. Pravděpodobně se vyvinulo nezávisle na několika místech současně. Nejčastěji bývá spojováno se jménem zakladatele asyrského státu. Tento perský vládce nesl jméno

 • Na počátku 2. tisíciletí, jen několik generací po slavném vítězství Čechů nad Lučany na Luckém poli, se český stát znovu ocitl na samém prahu zániku. Že se tak nestalo a vládnoucí rod Přemyslovců nevymřel po meči, vděčíme jedné z nejznámějších národních

 • Svátek slaví Teodor a Theodor

  Jméno Teodor (také Theodor) má původ v řečtině. Překládá se ze dvou řeckých slov, prvním je „théos” (Bůh), druhým „dóron” (dar). Významem jména Teodor, řeckého Théodóros, je tedy „dar boží, dar

 • Z astrologického hlediska je podle Richarda Stříbrného nejvýznamnější konstelací tohoto týdne zahájení jubilejního stého Slunečního cyklu pro naši republiku, jelikož 27. října 2017 ve 12.11 hodin SELČ se Slunce dostává na stejné místo, na jakém

 • Pátek – svátek slaví Vendelín

  Jméno má německý původ. Vzniklo pravděpodobně ze slova Wende, které je označením pro Polabského Slovana. Může jít také o domáckou podobu německého jména Wendelmar se stejným

 • Beran

  Nespokojenost, hledání

  Měli byste dobře zvážit, zda tohle opravdu chcete. Jít s davem se nevyplatí, přestože se jedná o jednodušší cestu. Je ale skutečně tou vaší? Nebojte se vybočit z řady, dejte na své vnitřní já, poslechněte

 • Svátek slaví Michaela

  Jméno Michaela má hebrejský původ. Stejně jako jeho mužský protějšek Michael se vyvinulo z hebrejského jména Micha´el, které se objevilo již v Bibli jako jméno jednoho z apoštolů. Jméno se

 • V dávné minulosti se lidé snažili se zlými duchy, démony a temnými silami bojovat různými dostupnými prostředky. Avšak jen málokomu se dařilo v takových nerovných bojích obstát. Proto v případě nouze a nejvyššího ohrožení byla obvykle vyhledána silná a

 • Astroložka Olga Krumlovská upozorňuje:Novoluní, které vrcholí 19. října, je velmi silné. Slunce i Měsíc se nacházejí na konci Vah a už je ovlivňuje Jupiter. Silně je aspektují Uran a Pluto, takže to téměř každého požene k nějakým

 • Svátek slaví Lukáš

  Jméno pochází z latiny a patří aktuálně k nejoblíbenějším českým jménům (jedná se o sedmnácté nejčastější jméno dle jmenné statistiky). V latině jméno jako Lucanus původně označovalo obyvatele Lukánie, oblasti v jižní

 • Slunce vstoupilo do znamení VAH 22. září a setrvá v něm do 23. října. S tímto přestupem Slunce je spojena podzimní rovnodennost a astronomický podzim. Jsme v transformační části cyklu. Den a noc jsou stejně dlouhé, světlo a tma mají rovnocenné místo v našem

 • Svátek slaví Hedvika

  Jméno má germánský původ, vyvinulo se z německého jména Haduwig, respektive Hedvig či Hedwig. Překládá se jako „vítězící v boji, vítězka v boji“ nebo „vítězná bojovnice“.

  Vibrace jména a jeho vliv:Osobním číslem jména je

 • Slavonice, překrásné město v České Kanadě na česko-moravsko-rakouském Trojmezí, si svou krásou nezadají s mnohem známější Telčí. Kdysi se jim lidé ale raději vyhýbali, protože jako by lákaly zmar a smrt. V okolí města řádila na počátku 19. století banda

 • Svátek slaví Havel

  Jméno má latinský původ, jde o počeštěnou podobu maďarského jména Gál. Pochází z latinského označení Gallus s významem „Gal, obyvatel Galie“. Latinské slovo „gallus“ se přitom překládá jako

 • Astrolog Richard Stříbrný říká:„Prvních pět dnů tohoto týdne ještě poznamená napětí mezi znamením Vah a znamením Berana, které může světu přinést požáry, výbuchy a mezinárodní napětí doprovázené hrozbami o vypovězení v minulosti

 • Pátek 13. 10. – svátek slaví Renata i Renáta

  Tato jména pocházejí z latiny, jejich vznik je spojován s latinskými slovy „re” (ve významu znovu) a „natus” s významem narození, zrození”. Jméno se tak překládá jako „znovunarozená”, případně

 • Babylon byl prvním městem založeným po Potopě světa, ve své době největším městem na Zemi a symbolem směsice národů, jazyků a božstev. Tato různorodost se projevila i v předpovědích budoucnosti a jejích výkladech, babylonští

 • Svátek slaví Marcel

  Jméno je latinského původu a údajně pochází z římského Marcellus, což je zdrobnělina jména Marcus. Každopádně jeho základem je jméno římského boha války, kterým byl Mars. Doslovný překlad jména

 • Podle okultistů existují tři světy – astrální, hmotný a duchovní. Každá živá bytost je složena z těla fyzického a různého počtu těl nehmotných. Jejich počet závisí na stupni duševního rozvoje. Co se tedy děje po smrti? Po úmrtí se naše tělo rozpadá, každé

 • Svátek slaví Andrej

  Jméno je slovanskou podobou řeckého jména Andreas. Jeho původ je stejně jako v případě ženské varianty Andrea nebo počeštěné verze Ondřej v řeckém slově „andréios“, jež znamená „statečný,

 • Rostlinná říše odnepaměti sloužila jako nevysychající zdroj pro nejrůznější čarování, kouzlení, všemožné tradice a triky. Mocnou energii rostlin bohatě využívali mágové, královští rádci, čarodějové ke svým rituálům. S pomocí magických rostlin se

 • Svátek slaví Marina

  Toto jméno pochází z latiny. Základem mu je slovo „mare” s významem „moře”. Jméno se pak vykládá jako „námořník, mořeplavec”. Zatímco v jiných jazycích se jméno vyskytuje i v mužské podobě Marin

 • Svátek slaví Štefan a Sára

  Štefanje variantou jména Štěpán. Původ a význam obou jmen je shodný, pocházejí z řečtiny. Vznikla z řeckého jména Stephanos s významem „věnec”. Přeneseně se tedy vykládá jako „ověnčený, oslavený, vítěz” nebo

 • Beran

  Kostky říkají: 3 + 4 + 6 = 13

  Očekávejte nemalé změny, na druhou stranu jsou důležité, nebojte se jim jít naproti. Číslo tři vám pomůže soustředit vaše nápady a talent, čtyřka umožní stát pevně nohama na zemi. Aktivujte

 • Pátek 6. 10. – svátek slaví Hanuš

  Jméno Hanuš nosí v České republice 402 mužů. Původ má v hebrejštině, pochází z hebrejského jména Jochanán, jež se významově překládá jako „Bůh je milostivý“. Česká verze jména se zřejmě vyvinula z německé

 • Beran – ochranný anděl Gabriel

  Planety nejsou příliš příznivě nakloněné některým vašim záměrům a dokud nepochopíte, co děláte špatně a kde je zapotřebí nějakých změn, budete pořád tápat a něco hledat. Prospěje vám, když se

 • Svátek slaví Eliška

  Toto jméno vzniklo zřejmě z hebrejského jména Elíšéwah, které se překládá jako „Bůh je má přísaha“ či „přísahám na svého Boha“. Stejný původ má i české jméno Alžběta (anglicky Elisabeth). Dle některých

 • Nám dobře známý evropský horoskop, založený na dvanácti znameních hvězdného zvěrokruhu a postavení planet v den narození člověka, jehož vlastnosti nebo i osud se má věštit, patří k významným kulturně historickým dokumentům o počátcích

 • Svátek slaví František

  Toto jméno má dvě verze výkladu. Dle první teorie pochází z italštiny, dle druhé, méně pravděpodobné, z němčiny. Obecně používaný výklad poukazuje na italské jméno „Francesco“. To vzniklo jako přezdívka Jana

 • Svátek slaví Bohumil

  Jméno má řecký původ, pochází z řeckého jména Theofil, Theophilos s překladem „Bohu milý, Bohem milovaný“ nebo také „Boha milující“. V řečtině totiž „théos“ znamená „Bůh“ a „filos“je „milý“. Jméno významově

 • Svátek slaví Olívie a Oliver

  tato jména mají zřejmě latinský původ. Odvozují se od latinského slova „oliva”, které je označením plodu olivovníku. Jméno se tak překládá jako „pěstitel, resp. pěstitelka oliv”. Přenesený význam

 • Astrolog Richard Stříbrný nám nastínil situaci takto:

  1. - 5. října -dění na burzách a ve světovém obchodě budou ovlivňovat vcelku pozitivně působící chronomy, které mohou přinášet nadprůměrné zisky farmaceutických

 • Pátek 29. září - svátek slaví Michal

  Jméno má hebrejský původ. V Bibli se jménem Micha´el nazýval jeden z apoštolů. Jméno se vykládá jako „ten, který je jako Bůh, podobný Bohu”. Michal je zkráceninou jména Michael.

  Astroložka a

 • Mše duchů

  Podle pověsti se na hřbitově u kaple svatého Wolfganga v Horní Krupce za určitých svátků občas objevuje průvod duchů zemřelých. Tito duchové pak směřují do kaple na vskutku strašidelnou mši. V žádném

 • Svátek slaví Václav a Václava

  Obě jména mají slovanský původ. Jde o novější podobu staročeského jména Venceslav s významem „slavnější, více slavný” (staroslovanské „vence” znamená „více”).

  Astroložka a numeroložka Daniela Hannah říká: „Jména avizují

 • Svátek slaví Jonáš

  Jde o staré hebrejské jméno, které nosil již biblický prorok. Vzniklo z hebrejského slova „jona“ s významem „holub“. V doslovném překladu je tak muž jménem Jonáš holubem. Jméno Jonáš se

 • Svátek slaví Andrea (Ondřejka)

  Jméno je řeckého původu. Stejně jako staročeská podoba jména Ondřejka a mužská varianta Andrej (Ondřej) pochází z řeckého jména Andreas. Překládá se jako „odvážná, statečná, bojovná,

 • Když se v roce 1212 vydal s královskou výpravou jistý mnich, aby v Basileji získal Zlatou bulu sicilskou, netušil, že sejde z cesty. Samotného satana mu představil mág Michael Scott a zároveň ho zasvětil do tajů černé magie. Mnich s mágem uctívali ďábla

 • Svátek slaví Zlata

  Jméno nezapře slovanský původ. Jeho význam je spojený s drahým kovem - se zlatem. Zlata je skutečně „zlatá”. Jedná se o překlad římského jména Aurelia, kořeny jména tak sahají až do dob

 • Na východní straně Afriky, v Indickém oceánu, leží největší africký ostrov Madagaskar, oddělený od pevniny Mozambickým průlivem. Hornatý ostrov je obydlen různými kmeny. Základ obyvatelstva tvoří dvě rasy, původními příslušníky jsou Hovové a

 • Pátek – svátek slaví Darina

  Existuje několik teorií výkladu tohoto jména. Nejčastěji je uváděno jako jméno jihoslovanského původu s významem „dar, dárek“. Může však jít také o alternativu orientálního jména Darie, Darja, které se

 • Babylon byl prvním městem založeným po Potopě světa, ve své době největším městem na Zemi a symbolem směsice národů, jazyků a božstev. Tato různorodost se projevila i v předpovědích budoucnosti a jejích výkladech, babylonští kněží sestavili první

 • Svátek slaví Matouš

  Jméno se vyvinulo z hebrejského „Mattyth Jáh(u)”, stejně jako jméno Matěj nebo jeho archaická podoba Matyáš. Jméno se z hebrejštiny překládá jako „dar Boží, dar od Boha”.

  Ezoterička

 • Svátek slaví Oleg

  Jméno má skandinávský původ, ačkoli svým zněním mylně evokuje původ slovanský. Vzniklo odvozením ze skandinávského jména Helgí - zřejmě v ruštině. Jeho významem je „svatý, přinášející

 • Svátek slaví Zita

  Jméno je spojováno hned s několika výkladovými teoriemi, je mu přisuzován nejčastěji původ italský nebo perský původ. Nejužívanější teorie jméno spojuje s výrazem „zita”, „cita” z italského nářečí, překládá se pak

 • V šumavských Stachách je krásně. Půvabné letovisko s nádherným okolím se může pochlubit zajímavým kostelem, zázračným obrazem, hřibovou „rezervací“ a hřbitovem s opravdovým hrobem „obra“. Nejde o žádnou přízračnou bytost, nýbrž o

 • Svátek slaví Kryštof

  Jméno Kryštof (také Krištof) má řecký původ. Jeho význam je spojován s řeckým jménem Chrisroforos. Jde o složeninu slov „christos“ (znamená v řečtině olejem pomazaný) a „ferein“ (nosit). Jméno se symbolicky překládá jako

 • Pátek - svátek slaví Jolana

  Jméno má buď řecký, nebo slovanský původ. Řecká verze výkladu ho spojuje se jménem Helena. Významově by se pak překládalo z řečtiny jako „světlo“ či „pochodeň“. Jméno se mohlo vyvinout i z ruské

 • Beran

  Skládání celku, závěr

  Jak se říká, vše zlé je k něčemu dobré. Nyní sami poznáte, že předchozí neúspěchy či odříkání měly svůj význam. Ukáže se výsledek, který může překvapit i vás samotné, tím spíše okolí. Přichází

 • Svátek slaví Radka

  Toto slovanské ženské křestní jméno vzniklo osamostatněním domáckých variant jmen začínajících na Rad- (Radoslava, Radomíra, Radimíra a podobně). Bývá spojováno i s archaickým slovanským jménem Radmila, pravděpodobně

 • Svátek slaví Lubor

  Lubor je staročeským mužským křestním jménem. Původ jména je spojen se staroslovanským slovem „lub“, resp. „ljub“, které se překládá jako „libý“, také „líbivý, hezký, příjemný“.

 • Předpovídáním budoucnosti z karet se odedávna zabývají věštci a kartářky. Způsobů vykládání karet je mnoho, my však nabízíme výběr jedné zobrazené karty. V případě, že si chcete vyložit karty sami na sebe, měli byste si najít klidné místo a myslet na to, co chcete zjistit. Pečlivě karty zamíchejte a

 • Svátek slaví Marie

  Význam tohoto nejužívanějšího českého jména není jednoznačný. Jde o prastaré hebrejské jméno, které se objevuje již v Bibli. Pochází zřejmě z hebrejského jména Mirjam (česky Miriam), kterému se přisuzuje egyptský

 • Svátek slaví Denisa a Denis

  Obě jména mají stejný původ, pocházejí z řečtiny. Vznikla odvozením z řeckého jména Dionýsos, který byl bohem vína. Překládá se tedy jako „božské dítě, bůh vína“ nebo „zasvěcená bohu vína“. Česká podoba

 • Pátek 8. září – svátek slaví Mariana

  Toto jméno může být ženskou alternativou jména Marián. Mělo by pak zřejmě latinský původ a překládalo by se jako „patřící k rodu Máriů”. Jméno by pocházelo z římského slova Marianus, respektive Marius, což bylo

 • Beran

  Kostky říkají: 4 + 3 + 2 = 9

  Číslo devět vám říká, že byste se neměli uzavírat před světem a zahazovat své sny jen proto, že momentálně něco nevyšlo. Vše je o správném načasování, čtyřka vás navíc nabádá k další práci, dvojka

 • Svátek slaví Regina

  Jméno Regina (také Regína) pochází z latiny. Základem je slovo „regina”, které se překládá jako „královna”. Význam je stejný, tedy Regina je „královna” nebo „vládkyně”. Dodnes se slovo „regina” užívá se stejným

 • Svátek slaví Boleslav

  Jméno má pravoslavný původ. Vzniklo z spojením „bolje“, což znamená „velko-, vysoko-“, a „slav“ ve významu „slavný“. V doslovném překladu ho tedy lze přeložit jako „velkoslavný“.

  Astroložka a numeroložka Daniela Hannah o Boleslavech říká:„Milují

 • Svátek slaví Boris

  Jméno má slovanský původ a několik variant výkladu. Výkladové teorie ho spojují se jmény Borislav (v překladu „proslavený bojem“) či Borimír (v překladu „bojuj za mír, dělej svět lepším“). Další prameny pak vznik jména

 • ZÁŘÍ

  PANNA 24. 8. – 22. 9.

  Obrázek je aktivován pro léčení střevních potíží, k posílení a harmonizaci organismu.

  Vládnoucí planetou znamení Panny je

 • Svátek slaví Jindřiška

  Jméno je ženskou podobou staroněmeckého jména Heimerich (Jindřich). Vyvinulo se ze slov „heim“ (domov) a „ríhhi“ (vládce), překládá se tedy jako „vládkyně domu“ či „paní domova“.

  Astroložka a numeroložka Daniela Hannah

 • 1. až 5. září- projeví se hodně dynamické chronomy. Světlo světa mohou v těchto dnech spatřit převratné novinky vědy a techniky či vynálezy, které posunou lidstvo vpřed na poli technického pokroku. Pozitivní impulzy by především měly dostávat akcie firem produkujících moderní technologie podporující letecký

 • ASTROLOG Richard Stříbrný upozorňuje: „Bezesporu nejvýznamnější astrologickou událostí měsíce září je přechod Slunce do znamení Vah, který nastane 22. září ve 22.02 hod SELČ. Na Severní polokouli tak dochází k Podzimní rovnodennosti a horoskop sestavený pro

 • Pátek 1. září – svátek slaví Linda a Samuel

  Původ ani význam jména Linda není přesně znám. Jméno bývá spojováno se španělským slovem „linda“ ve významu „krásná“, ale také s německým výrazem „lind“ s překladem „jemná, mírná“. Jméno je však velmi

 • Slunce vstoupilo do znamení Panny 23. srpna a setrvá v něm do 22. září. To, co jsme vypěstovali a sklidili, potřebujeme zpracovat, zakonzervovat. Převládá snaha vytěžit ze všeho co nejvíce. S ubývajícím světlem si začneme připouštět myšlenky na důležitost

 • Svátek slaví Pavlína

  Jméno pochází z latinského slova „paulus”, což česky znamená „malý, drobný, skromný”.

  Astroložka a numeroložka Daniela Hannah upozorňuje: „Jméno naznačuje

 • Milenci, Císařovna, Poustevník

  Objeví se velké rozdíly mezi ženským a mužským principem, dokonce by si mohla obě pohlaví dělat navzájem problémy. Řešit se tedy budou hlavně vztahy, v lásce se může objevit více opatrnosti a podezíravosti, nic nebude úplně

 • Svátek slaví Vladěna

  Toto jméno má slovanský původ, vzniklo zřejmě ze jmen Vladimíra či Vladislava. Stejně jako tato jména je i významem jména Vladěna (také Vladana) „vládkyně, vladařka, ta, která vládne”.

  Astroložka a

 • Svátek slaví Evelína

  Dle nejpravděpodobnější teorie jméno Evelína sahá až do keltských dob. Jeho význam by v tomto případě byl odvozen od keltského slova „eiblin“, které znamená „světlo“ nebo také „radost“. Další výklad jméno spojuje s francouzským

 • Svátek slaví Augustýn

  Jméno Augustýn či Augustin se vyvinulo z latinského slova „Augustinus“. Šlo o rodové jméno vznešeného římského rodu a překládá se tedy jako „patřící Augustinovi, patřící rodu Augustinů“. Jméno pochází z

 • Astrolog Richard Stříbrný říká:„V nejvýznamnější roli se na pomyslné astrologické šachovnici v tomto týdnu ocitne posel Bohů – Merkur. Až do čtvrtečních 17.27 hodin se bude ekliptikou pohybovat ve znamení Panny, v němž vládne a vyvolává v

 • Pátek 25. 8. – svátek slaví Radim

  Jméno má slovanský původ. Jedná se zřejmě o zkrácenou podobu jmen Radimír či Radamir, překládá se ze staroslovanského slova „raděti” s významem „starat se”. Druhá část jména „mir” (ze jmen Radimír a Radamir) se

 • Jak se zdá být vesmír nekonečný, tak také bude zřejmě nekonečné objevování dalších hvězd a planet. Jen od začátku 21. století se už podařilo vypátrat několik desítek dalších vesmírných těles. Hledání a objevy spočívají v tom, že vědci jsou dnes

 • Středa 23. 8. - svátek slaví Sandra

  Jméno je zkráceninou italského jména Alessandra. Původ jména je přitom v řeckém jménu Alexandra a znamená „ochránkyně mužů” (z řeckého „aléxó” − „bránit” a „anér” − „muž”).

  Astroložka a numeroložka Daniela Hannah o ženách s tímto jménem říká:„Jsou

 • Svátek slaví Bohuslav

  Jméno má význam patrný na první pohled, znamená „Bohu sláva“ nebo také „budiž Bohu sláva“. Jméno představuje slovanskou variantu řeckého jména Thimotheus, Timotej.

  Astroložka a numeroložka Daniela Hannah upozorňuje: „Jméno avizuje

 • Snad nejslavnějším místem, spojeným s postavou Vlada III. Tepeše – Drákuly, je jeho hrad. Tam se dlouho bránil turecké přesile, aby se mu pak jen zázrakem podařilo uniknout přes hory do bezpečí na koni s obrácenými podkovami. O 400 let později pak pro změnu na

 • Svátek slaví Johana

  Jméno pochází z hebrejštiny. Stejně jako jména Jana, Anna nebo Hana se vyvinulo z hebrejského „Jochanán“. Ze slov „Jahve“ („Bůh“) a „channá“ („milost“, „smilovat se“) se jméno překládá jako „Bůh je milostivý“ nebo

 • Pátek 18. srpna - svátek slaví Helena

  Jméno má řecký původ, pochází z řeckého „heléné“, které se překládá jako „světlo“ nebo „pochodeň“. Přeneseně tak jméno Helena znamená „světlá, žhnoucí“ nebo „zářivá“. Jméno je nedílně

 • Snad každý národ má své místo, které je pro obyvatele symbolem. Mají ho v úctě z mnoha důvodů. Pro Australany je to hora Uluru. Hora je posvátným místem snad od dob, kdy tu začali žít první lidé. Každá rýha nebo puklina, která se na

 • Svátek slaví Petra

  Jméno Petra má řecký původ, vyvinulo se z řeckého slova „pétrá” („skála”), potažmo aramejského „képhá” se stejným významem. Jméno Petra se tak vykládá jako „skálopevná, tvrdá, neoblomná”.

  Astroložka a numeroložka

 • Svátek slaví Jáchym

  Toto jméno je hebrejského původu a jeho význam je spojován s hebrejským jménem Jojáqím, jež lze přeložit jako „Bůh ho povýší, Bůh ho postaví (na nohy)“. Dle Bible byl Jáchym (Jojáqím) manželem

 • Beran

  Směr, první kroky

  Měli byste dobře zvážit, kudy se chcete ubírat a kam chcete jít. Myslet ale příliš na budoucnost vás může brzdit. Strach je výzva, neměl by vás strhávat zpět. Nechte na vesmíru, ať vás vede, dejte mu v tomto

 • Svátek slaví Hana

  Jméno má pravděpodobně hebrejský původ. Vzniklo z hebrejského jména Jochánán s významem „Bůh je milostivý“. Pochází z hebrejských slov „jahve“ (v překladu „Bůh“) a „channá(h)“ ve významu „milost, smilovat se“. Slovo

 • Už naši předkové znali blahodárné účinky kamenů. Ani dnes na ně nedají někteří lidé dopustit. Moje kamarádka si z dovolené pravidelně přiváží talismany v podobě barevných kamínků a vytvořila si z nich zajímavou dekoraci do obýváku. Kdykoli se na ně zahledí, nabijí

 • Svátek slaví Alan

  Jméno má zřejmě keltský původ. Jeho výklad je nejasný, nejčastěji je mu přisuzován význam „svornost“ či „soulad“.

  Astrologie naznačuje:Muži s tímto jménem mívají podnikavého ducha a obchodní talent. Nechybí jim

 • Pátek 11. srpna – svátek slaví Zuzana

  Jméno má hebrejský původ, vzniklo z hebrejského „šošanná(h)” a překládá se jako „lilie” nebo „vodní lilie − lotos”, také „růže”.

  Astroložka a numeroložka Daniela Hannah o ženách s tímto jménem říká:„Jsou dost proměnlivé, mohou být

 • Beran – ochranný anděl Gabriel

  Budete-li chtít udělat dojem, nesmíte sklouznout k chování nabubřelého nadutce. Nikdo nemá rád ty, kteří se chovají povýšeně a staví na odiv své výsledky. Spíše ukažte své znalosti a schopnosti v

 • Svátek slaví Vavřinec

  Jméno má latinský původ, bylo odvozeno od jména Laurentius. Jeho význam bývá spojován s názvem starověkého města zvaného Laurentum/Lorento. Překládá se pak jako „pocházející z Laurenta/Lorenta”. Původ tohoto názvu tkví v

 • Slavný hudební skladatel Antonín Dvořák pobýval na Vysoké u Příbrami, kde v roce 1884 koupil od hraběte Václava Kounice půvabný zámeček, dnes je v něm známé muzeum. Pokud se vydáte k romantickému Rusalčinu jezírku a zahloubáte se do zdejších

 • Svátek slaví Roman

  Jméno má původ v latině, překládá se z obecného latinského označení „romanus” s významem „římský” nebo přímo „Říman”. Stejný je tedy i význam jména Roman.

  Astroložka a numeroložka Daniela Hannah říká: „Je to hezké jméno, ale

 • Babylon byl prvním městem založeným po Potopě světa, ve své době největším městem na Zemi a symbolem směsice národů, jazyků a božstev. Tato různorodost se projevila i v předpovědích budoucnosti a jejích výkladech, babylonští kněží sestavili první

 • Svátek slaví Soběslav

  Jméno Soběslav má západoslovanský původ. Jeho významem je vykládán jako „sám sobě slavný, mající svoji slávu” nebo „svůj vlastní zákonodárce”.

  Astroložka a numeroložka Daniela Hannah o jménu říká: „Nese

 • Stále více mudrců a proroků se snaží připravit na drsnou realitu vzdálené budoucnosti, na příchod celosvětové katastrofy, která změní lidstvo, obecně i tvář naší planety. Onen konec světa může mít podoby věštby starozákonního proroka

 • Svátek slaví Lada

  Tomuto jménu se přiřazuje slovanský původ, jeho význam však není zcela jednoznačný. Bývá spojováno se staročeským slovem „lada“, které se překládá jako „dívka“ nebo „panna“. Jméno však může souviset

 • SRPEN

  LEV 23. 7. – 23. 8.

  Obrázek je aktivován pro léčení srdce, posílení a harmonizaci organismu.

  Vládnoucí planetou ve znamení Lva je Slunce. V partnerském vztahu se Lev nejlépe shodne s

 • Pátek 4. srpna - svátek slaví Dominik

  Jméno pochází z latiny, vyvinulo se ze slova „dominus“, které se dá přeložit jako „pán“. Dominik tedy jednoduše znamená „pán“ nebo také „pánův“.

  Astroložka a numeroložka Daniela Hannah muže s tímto jménem hodnotí následovně:„Jsou to

 • Beran

  Kostky říkají: 4 + 6 + 2 = 12

  Často se dostanete do situací, kdy si nebudete vědět rady. Co je vlastně správné a co ne? Nechte si nějakou dobu na rozmyšlenou, nespěchejte s rozhodnutími. Čtyřka vám dává možnost rozvážnosti, šestka

 • Svátek slaví Miluše

  Jméno má pravděpodobně slovanský základ - vyvinulo se z přídavného jména „milý” přidáním koncovky -uše. Význam jména tím koresponduje - vykládá se jako „milá, milovaná” nebo „milující”. Vznik tohoto

 • Slunce prochází znamením Lvaod 22. července do 23. srpna. Je to období, kdy uzrály plody naší práce. Těšíme se z nich a můžeme je vychutnávat. Znamení vládne samo Slunce stojící v centru naší sluneční soustavy. Jeho gravitace přitahuje vše do svého středu a stejně tak přitahují do svého života zrozenci znamení Lva vše, co si jejich magnetismus a

 • Svátek slaví Gustav

  Jméno pochází ze Švédska. Jeho základem je zřejmě slovo „Godstawer“, které se překládá jako „opora Gótů“ nebo „sloup Gotlanďanů“. Gótové byli východogermánským kmenem původem právě ze

 • Básníci, proroci, kněží, amazonky, jasnovidci i mnozí léčitelé - ti všichni již v dávných dobách věděli o nezanedbatelném vlivu Měsíce na naši vnímavost a nejhlubší nitro.

  Vztahy v době úplňku

  Tak třeba úplněk je dobou kulminace, uskutečnění oslavy, času odhalení a osvětlení, kdy minulost je

 • Svátek slaví Oskar

  Jméno pochází zřejmě z islandštiny, ze staroislandského jména Asgeirr. Překládá se jako „boží kopí” nebo „oštěp Boha” (první část jména „as” má význam „Bůh”, druhá část jména „geirr” má význam „kopí”). Některé teorie výkladu však

 • Astrolog Richard Stříbrný ve své chronoekonomické analýze uvádí:„První polovinu srpna pozitivně ovlivní dynamický chronom (chronom je genetický kód časové struktury - pozn. Redakce), který přeje investicím do akcií firem produkujících nové

 • Měsíc, Mírnost, Slunce

  Pokud se vám bude zdát, že se vás někdo snaží oklamat, že se vám nedostává těch správných informací, dokonce vám kdosi lže, nezabývejte se tím tolik. Vyčkejte, nejednejte, nepanikařte. Situace se stane opět přehlednou, když zaujmete klidný

 • Svátek slaví Ignác

  Pokud se jméno vyvinulo z řeckého jména Ignatios, pak by pocházelo ze slova „ignis“ s významem „oheň“. Překládalo by se jako „rozpálený, zaznícený, ohnivý“. Další teorie se přiklánějí k odvození od latinského

 • Astrolog Richard Stříbrný upozorňuje: „Srpen 2017 je z astrologického hlediska mimořádně významným měsícem, jelikož dochází jak k zatmění Luny (7. srpna ), tak k zatmění Slunce (21. srpna). Zatmění Luny je pouze částečné (polostínové), zatímco zatmění Slunce bude úplné. V obou případech je ve hře znamení

 • Pokud se někdo domnívá, že se u nás nenachází posvátné kopí jako třeba to Longinovo, bude nejspíš překvapen. Patřilo svatému Václavovi a údajně sloužilo jako válečná žerď. V bitvách vlál na žerdi přemyslovský praporec, který také nebyl zcela

 • Pátek 28. července - svátek slaví Viktor

  Jméno pochází z latiny a jeho základem je slovo „victor” s významem „vítěz”. Jméno se překládá jako „vítěz” nebo „vítězný”.

  Astroložka a numeroložka Daniela Hannah říká:„Přeloženo do jazyka numerologie nese

 • Upíři - nemrtví - patří v celé škále přízraků a běsů bezkonkurenčně mezi nejobávanější a nejkrutější. Nejznámější mezi nimi je pak hrabě Drákula, za svého života krvavý vládce a bojovník proti Turkům. Přitom jen málokdo ví, kdo a čím Drákula opravdu byl, kdy a kde se

 • Svátek slaví Věroslav

  Jméno má slovanský původ, je složeno ze slov „víra” a „sláva”. Významem jména Věroslav tak je „ten, který slaví víru”, také „slavný svojí vírou” nebo jen „věřící”.

  Astroložka a numeroložka Daniela Hannah o nositelích jména říká: „Jsou

 • Beran – ochranný anděl Gabriel

  Chcete-li, aby byl tento měsíc ve znamení pohody a spokojenosti, budete muset zvýšit iniciativu a zvolit tempo, díky němuž zvládnete vyřešit vše, co vás čeká. Jedná se samozřejmě především o plnění pracovních úkolů. Jen tak si v klidu

 • Svátek slaví Anna

  Ženské křestní jméno Anna patří k nejoblíbenějším jménům u nás. Jde o křesťanské jméno, které má svůj původ (stejně jako jméno Hana) v hebrejštině. Pochází ze slov „channah“ či „chana“, které se významově překládají jako

 • Profesor biochemie na univerzitě v Berkeley a světoznámý badatel Allen C. Wilson poukazuje na podivné skutečnosti vývojového stadia člověka. Zatímco všechny mutace vývojového procesu živočišných druhů se měřily na tisíce a statisíce let, vznik druhu Homo sapiens patří zřejmě k jednorázové

 • Svátek slaví Jakub

  Jméno pochází z hebrejštiny, jeho základem je jméno Jahagóbh (Jákob), jež se vykládá jako „ten, kdo se drží za patu“, přeneseně také „druhorozený“. Výklad jména se váže k biblickému příběhu. Jákob, patriarcha hebrejského národa, byl

 • Astrolog Richard Stříbrný upozorňuje: „V tomto týdnu bude postupovat ekliptikou Slunce v konjunkci s Marsem ve znamení Lva, přičemž k přesné konjunkci dochází na stupni ekliptiky pro naši republiku velmi nebezpečném (4 - 5), jelikož se nachází v kvadrátu na Slunce v horoskopu republiky ve

 • Svátek slaví Kristýna

  Jméno pochází z řečtiny stejně jako jeho další varianty - Kristina, Kristína apod. Vzniklo z řeckého slova „christianos“ jako „křesťan“, respektive „křesťanka“.

  Astroložka a numeroložka Daniela Hannah o jménu a jeho nositelkách říká:„Jméno nese

 •  

  ČISTÉ VIDĚNÍ

  Schopnost vnímat fakta, události a ostatní informace jiným způsobem než pomocí běžných standardních smyslů.

  GRIMOÁR

  Kniha zaříkávadel a magických

 • Pátek 21. července - svátek slaví Vítězslav

  Jméno má slovanský původ. Vykládá se jako „slavný vítěz, slavící vítězství” či „slavný svojí mocí” (sloveso „vítati” se může ze staroslovanštiny vykládat také jako „sídlit, bydlit”).

  Astroložka a numeroložka Daniela Hannah o mužích s tímto jménem říká:„Hodí se

 • Beran

  Rovnováha, harmonie

  Nemusíte stále chodit s davem, nemusíte dělat to, co se po vás chce, co je dle ostatních správné. Hrajte jednou také sami za sebe, nebojte se jít za svými sny a uskutečňovat vše, na čem vám záleží a co víte, že je

 • Svátek slaví Ilja

  Jméno pochází z hebrejštiny. Je odvozeno od hebrejského jména Elí-jjáhu s významem „Bůh je můj pán“ (slova „él“ i „jáhu“ se překládají jako „Bůh“). Do češtiny se jméno dostalo z Ruska, ruská varianta přitom pochází z řeckého překladu

 • Svátek slaví Čeněk

  Jméno je počeštěnou podobou latinského jména Vincentus. Vyvinulo se z italské verze jména Vincenzo, čeština ho přebrala jako Vinčenc, aby následně vzniklo i jméno Čeněk (dalšími variantami jména jsou tak

 • Beran

  Kostky říkají: 3+2+1=6

  Očekávejte nerozhodnost, váhání, přemýšlení. Šestka vás bude nutit volit cestu s nejmenším odporem. Moc dlouho byste ale váhat neměli, mohlo by se stát, že vám unikne životní příležitost. Číslo tři vám dá

 • Svátek slaví Drahomíra

  Jméno slovanského původu nese symbolický význam - „ta, které je drahý mír“ potažmo také „ta, která má ráda pořádek, ta, která má ráda svět“ nebo „mírumilovná“.

  Co o jménu říká astroložka a numeroložka

 • Podle některých věštců prý brzy nastane konec světa. Proč ne, když podle předpovědi Nostradama nenastal ve druhé polovině 90. let minulého století ani na přelomu tisíciletí, podle Mayů dokonce ani v prosinci 2012. Musí se najít nějaké nové datum. Máme se bát

 • Svátek slaví Martina

  Jméno má původ v latině a souvisí s římským bohem války, který se nazýval Mars. Vzniklo z římského slova „Martinus”, jež je přídavným jménem k Martovi. Překládá se tedy jako „náležící Martovi, náležící bohu války”, přeneseně pak i

 • Podle astrologa Richarda Stříbrného je před námi poměrně náročný týden: „Slunce postupuje ekliptikou v blízkosti Marsu ve vodním znamení Raka (Mars přechází do znamení Lva ve čtvrtek 20. července a Slunce jej následuje v sobotu 22. července) a vytvářejí

 • Vydáme-li se směrem od Mořiny na Berounsku za záhadami Českého krasu, dostáváme se až do oblasti Velké a Malé Ameriky, do kraje opuštěných lomů. Skály jsou provrtány jako ementál, labyrint štol osiřel. Přesto toto území stále děsí některé návštěvníky. Proč? Dochází

 • Květy k nám promlouvají nepřeberným množstvím barev, přitažlivými vůněmi. Od nepaměti sloužily k různým rituálům, kouzlení, jejich síla a energie se nejvíce využívaly při čarování v souvislosti s milostným životem. Zamilovaná děvčata chtěla jejich prostřednictvím

 • ČERVENEC

  RAK 21. 6. – 22. 7.

  Obrázek je aktivován pro léčení v oblasti břicha, k posílení a harmonizaci.

  Vládnoucí planetou

 • Slunce vstupuje do znamení Raka 21. června a setrvá v něm do 22. července. Je to doba přelomová a transformační. Však také v den vstupu Slunce do Raka zažíváme jednu z vrcholných fází celého roku - letní slunovrat. Začíná astronomické léto, v přírodě vše vrcholí - zraje, dorůstá, sbíráme plody

 • Úterý 4. července - svátek slaví Prokop

  Jméno má řecký původ a jeho vznik může souviset hned se dvěma řeckými slovy. První výklad jméno spojuje se slovem „prokoptó” s významem „průkopník, prospívající, razící cestu”. Druhým, od kterého může být jméno Prokop odvozeno, je

 • Babylon byl prvním městem založeným po Potopě světa, ve své době největším městem na Zemi a symbolem směsice národů, jazyků a božstev. Tato různorodost se projevila i v předpovědích budoucnosti a jejích výkladech, babylonští kněží sestavili první horoskopy na Zemi. Vycházejí z

 • Svátek slaví Radomír

  Jméno má původ ve staroslovanštině, je spojováno se slovesem „raděti” s významem „starat se” a slovem „mír”, které znamená „mír”, ale také „svět” („svět bez války”). Druhá část jména může

 • Chronoekonomická analýza vypracovaná astrologem Richardem Stříbrným naznačuje, že v začátku července (1. až 3. července) budou prosperovat provozovatelé festivalů a producenti nápojů. Zabodovat mohou i provozovatelé lodní dopravy a

 • Astrolog Richard Stříbrný shrnul dění na obloze následovně: „Červenec by pro naši republiku měl být z astrometeorologického hlediska spíše vlhký a teplý, s občasnými bouřkami doprovázenými bleskovými povodněmi. A to zejména

 • Pátek 30. června - svátek slaví Šárka

  Původ tohoto jména není zcela jasný. Dle některých výkladových teorií jde o uměle vytvořené jméno, které bylo odvozeno od skalnatého hřbetu na severozápadním okraji Prahy. Tato oblast se označuje právě jako Šárka a jméno, se kterým se setkáváme již v kronice Kosmase, by

 • Poustevník, Kolo štěstí, Milenci

  Nestabilní měsíc vás může znejistět, přivádět do rozpaků, nutit hledat zoufale svou cestu. Uklidněte se a přemýšlejte. Nebo nechte události prostě plynout. Nic se neděje náhodně, současná doba je taková hlavně proto, aby vás naučila

 • Keltští kněží (druidové) jsou i dnes symbolem tajemnosti a výjimečnosti. Jejich samostatná existence je zahalena záhadami. Přesto jsou jim někdy připisovány vlastnosti či praktiky téměř božské, módní vliv „keltománie“ z nich udělal nadpozemské bytosti. O druidech

 • Svátek slaví Petr a Pavel

  Jméno Petr u nás patří k nejoblíbenějším. Vzniklo z řeckého slova „pétrá” s významem „skála” nebo „kámen” (jde o překlad aramejského slova „képhá” se stejným významem). Jméno Petr se tak z řečtiny

 • Při vyslovení slova "upír" se většině z nás zřejmě vybaví proslavený hrabě Drákula. Podivná a hrůzostrašná bytost, která den tráví v rakvi, zatímco v noci přilétá v netopýří podobě k vyhlédnuté osobě, jíž saje krev. Ta začne trpět chudokrevností, ztrácí zájem o život kolem sebe a po

 • Svátek slaví Lubomír

  Jméno má slovanský původ. Lze ho vyložit jako „mírumilovný, milující mír“. Stejný význam je přisuzován i archaické podobě tohoto jména - Lubomil.

  Astroložka a numeroložka Daniela Hannah říká:„Jde o vítězné jméno, z problémů se dostane snadno. Je stálé, bojovné i

 • Jihlava, kdysi bohaté horní město na Vysočině, má díky své mnohonárodnostní historii způsobené těžbou stříbra přepestrou škálu legend, pověstí a zpráv o paranormálních jevech.

  Straší tu třeba záhadný fext, tedy tvor, kterému se vyhýbaly obyčejné kulky a

 • Svátek slaví Ladislav

  Jméno Ladislav má slovanský původ. Jedná se o jednu z variant jména Vladislav. Stejně jako toto jméno se i význam Ladislava vykládá jako „slavný vládce, slavný svou vládou“.

  Astroložka a numeroložka Daniela Hannah o jménu říká: „Jsou v něm zahrnuty

 • Tajemný vrch Písky ve středních Čechách údajně býval centrem dávného pohanského kultu. Uctívači podivných bytostí zde vládli společně s obry. Podivní obři žili i na blízkém Plešivci nebo v jeskyních kolem hory Třemošná (799 m n. m.). Zdá se, že tyto bytosti nijak nespolupracovaly a naopak mezi

 • Svátek slaví Adriana

  Jméno je odvozeno od názvu Adria, původně Hatria, latinsky Atria. Šlo o etruskou osadu, která ležela nedaleko dnešních Benátek a dala jménu Adriatickému nebo častěji - Jadranskému - moři. Adriana se

 • Astrolog Richard Stříbrný v souvislosti s astrologickým naladěním v týdnu od 26. června do 2. července upozorňuje: „Dominantní mundánní konstelací těchto sedmi dní je pohyb trojkonjunkce Slunce, Merkuru a Marsu znamením

 • Pátek 23. 6. - svátek slaví Zdeňka

  Jméno Zdeňka (také Zdenka, Zdena nebo Zděna) má slovanský původ. Bývá spojováno se staročeskými jmény Sděslav, Zděslav, respektive. Zděslava. Podle jedné teorie se vykládá jako „zde slavná”, také „vytvářející slávu, oslavující své dílo”. Základem

 • Bylinky mají zázračnou moc. Lze je využít v kuchyni, kosmetice, ale nezastupitelné místo zaujímají také v magii. Odnepaměti sloužily k čarovným rituálům, neobyčejným kouzlům, všelijakým trikům, jak si přivolat štěstí, lásku, úspěch, peníze, odehnat negativní síly nebo se chránit před

 • Svátek slaví Pavla

  Jméno pochází z latiny stejně jako jeho varianta Pavlína (Paulína). Základem je latinské slovo „paulus” s významem „malý”. Pavla tedy v překladu znamená „malá, drobná, nepatrná” nebo také

 • Svátek slaví Alois

  Jméno má stejný původ jako jméno Ludvík. Vyvinulo se ze staroněmeckého jména Hlúdwig, které se dá významově přeložit jako „slavný bojovník“ nebo „bojem proslavený“ („hlút“ se překládá jako „slavný“, „wíg“ jako boj). Jméno Alois údajně vzniklo ve

 • Vědci nejen sní, ale zároveň se snaží pracovat na tom, aby jednou v budoucnosti mohla pokročilá civilizace vytvořit vesmírnou masivní červí díru, stabilizovat ji, zabránit jejímu kolapsu a vyvinout z ní stroj času nebo-li zařízení pro pohyb v čase. Stabilní červí

 • Svátek slaví Květa

  Jde o zkrácenou verzi jména Květoslava, které pochází z latinského jména Flora (Florentia). Některé teorie původu jméno ale spojují také se srbským jménem Cvetislava. Stejně jako jméno Flora se i jméno

 • Beran

  Očekávání, zvěsti

  Vše je o správném načasování, o té nejlepší době. Osud sám určí, kdy je čas, a dá vám tak jasně najevo, že máte jednat. Nesnažte se nic uspěchat, výsledkem bude jen zklamání a smutek. Učte

 • Svátek slaví Leoš

  Jméno pochází z řečtiny nebo němčiny. Řecký původ je spojuje s antickým jménem Leon. Význam by pak vycházel ze slova „leo“ - „lev“. Druhá výkladová verze jméno odvozuje z německých jmen Leopold nebo

 • Astrolog Richard Stříbrný upozorňuje: „Bezesporu nejvýznamnější astrologickou událostí tohoto týdne (od 19. do 25. 6.) je vstup Slunce do znamení Raka, k němuž dochází ve středu 21. června v 6.24 hodin SELČ, je to čas letního slunovratu. Horoskop

 • Pátek 16. června – svátek slaví Zbyněk

  Jméno má slovanský původ. Vzniklo jako odvozenina jména Zbyhněv, jehož význam se vykládá jako „ten, komu zbývá hněv, posilující hněv, hněvající se”.

  Astroložka a numeroložka Daniela Hannah varuje:„Jméno nese vibrace čísla

 • Beran

  Kostky říkají: 6+5+6=17

  Osud je na vaší straně, nebojte se tedy toho, co vás čeká. Převládá šestka, což znamená, že budete vyslyšeni, pochopeni a náležitě oceněni. Začněte tím, co jste dosud odkládali z mnoha důvodů, například

 • Svátek slaví Vít, Vítek

  Jméno Vít (i jeho zdrobnělina Vítek) má latinský původ. Význam je spojován s latinským slovem „vitus”, překládá se jako „živý, živoucí, veselý, radostný”. Další výkladová teorie jménu přisuzuje původ německý. Pak by bylo

 • Svátek slaví Roland

  Jméno má německý původ, vzniklo ze starogermánského jména Hruoland. Jeho základem jsou slova „hruod” („sláva”) a „land” („země”), jeho význam se tedy vykládá jako „slavný hrdina” nebo „pýcha země”, případně „hrdina ze slavné

 • Svátek slaví Antonín

  Jméno je známé již z dob řecko-římských. Jde o českou odvozeninu původního jména Antonius, kterým byli nazýváni příslušníci patricijského rodu Antoniů (šlo o potomky staré římské rodiny, původně byli pouze patriciové plnoprávnými

 • ČERVEN

  Blíženci 21. 5. – 21. 6.

  Obrázek je aktivován pro léčení plic, průdušek, hrudního koše, krve a pro posílení a harmonizaci organismu.

  Vládnoucí planetou

 • Svátek slaví Antonie

  Toto jméno (nebo jeho mutace Antonina) je stejně jako jeho mužský protějšek - Antonín - latinského původu. Jde o počeštěnou verzi latinského jména Antonius, které se užívalo již ve starém Římě, tehdy ve

 • Pátek 9. června - svátek slaví Stanislava

  Jméno má slovanský původ, výkladově znamená „tvrdá bojovnice” nebo také „staň se slavnou”. Základem jména je staroslovanské slovo „stano” („pevnost, tvrdost, stanoviště” nebo „tábor”) a slovo „sláva”, které

 • Beran – ochranný anděl Gabriel

  Může vás ovládnout touha vyrazit za dobrodružstvím, oprostit se od povinností. Je to dané vysokým pracovním tempem a obranou organismu, který si může říkat o odpočinek. Pokud jej neposlechnete, není vyloučena zvýšená nervozita a

 • Svátek slaví Medard

  Jméno má germánský původ, vyvinulo se ze staroněmeckého jména Mahtahard, respektive pochází z německých slov „macht” s významem „moc, síla” a „hardus” s významem „tvrdý”. Jméno se tak překládá jako „mocný, silný, udatný”, ale také

 • Svátek slaví Iveta

  Jméno Iveta (také archaicky Yveta nebo Yvetta) má germánský původ. Vyvinulo se ze staroněmeckého slova „iv“ – v překladu „tis“, příp. keltského „íwé“ se stejným významem. Do češtiny se jméno dostalo přes francouzštinu. Bylo odvozeno

 • Končí jaro, završují se přesuny ve světě i v našich životech. Slunce vstupuje do znamení Blíženců 21. května a opouští jej 21. června ráno - v momentě letního slunovratu. Postavení Slunce ve znamení ukazuje jako v zrcadle naše vzorce fungování, realizace a tvorby, přístup k

 • Svátek slaví Norbert

  Jde o jméno staroněmeckého původu a pochází ze slov „nord” („sever”) a „beraht” („jasný, světlý, zářivý”). Vykládá se jako „slavný seveřan, světlo severu”, také „polární záře”.

  Astroložka a numeroložka Daniela Hannah o

 • Borovici nazývali naši předkové stromem věčného života a moudrosti. Dodává lidem klid, optimismus a rovnováhu. Protože podporuje dýchací cesty, připadáme si v borovém lese jako v ráji a po návratu domů je nám fajn. Existují i borovice tajemné, památné, obří, biblické či

 • Svátek slaví Dobroslav

  Jméno má slovanský původ a jeho význam je skutečně „dobro oslavující“ či „slavný svojí dobrotou“ tak, jak je ze jména patrné na první pohled. Jméno se často vyskytuje u jižních a východních Slovanů, u nás se s ním setkáváme spíše v domácí variantě

 • Pátek 2. června - svátek slaví Jarmil

  K tomuto jménu existuje hned několik verzí výkladu. Může jít o slovanské jméno ve významu „milující sílu, milující prudkost“. Vzniklo by ze slovanských slov „jaryj“ s významem „silný, prudký, bujný“ a „mil“ ve významu „milovat“. Přeneseně se pak

 • Babylon byl prvním městem založeným po Potopě světa, ve své době největším městem na Zemi a symbolem směsice národů, jazyků a božstev. Tato různorodost se projevila i v předpovědích budoucnosti a jejích výkladech, babylonští kněží sestavili první horoskopy na Zemi. Vycházejí z

 • Svátek slaví Laura

  Toto jméno bývá spojováno s latinským jménem Laurencie. Z latiny se pak vykládá jako „vavřín“, přeneseně také jako „vítěz - vítězka“. Slovo „laurus“ totiž v latině znamená „vavřín“ a právě vavřínem se ve starém Římě zdobili

 • Měsíc, Ďábel, Soud

  Připravit bychom se měli na nelehký měsíc, ve kterém bude těžké se zorientovat, zároveň nás mohou ovládat emoce. Vše přijde v souhře s nejistotou a nepravdou, které se kolem nás rozhostí. Více než kdy jindy bychom tedy

 • Astrologický náhled na ekonomickou situaci v České republice v měsíci červnu vypracoval astrolog Richard Stříbrný.

  + 1. až 3. června by se měly obchody hýbat, lidé budou schopni a ochotni volné prostředky investovat do nových technických

 • Svátek slaví KAMILA

  Původ jména je latinský. Vzniklo ze slova camilla, jež  značí osobu se vznešeným původem, která je vhodná pro kněžskou službu.

  Astroložka a numeroložka Daniela Hannah upozorňuje:„Kamily bývají

 • Terapeut a masér Josef Kudláček červen hodnotí následovně:„Je to měsíc plný očekávání. Končí jaro a s ním i jeho účinky. Jde především o více či méně úspěšnou přípravu organismu pro pokračování života v následujícím období. Symbolem června je

 • Byl zde ukřižován Ježíš, pohřben a také tu vstal z mrtvých. Město je jmenuje Jeruzalém a žijí tu společně židé, křesťané i muslimové. Arabové toto město nazývají Al – Kuds, což znamená „svatý“. Památek opředených legendami, které popisuje i Starý zákon, je tu opravdu

 • Svátek slaví Ferdinand

  Jméno má původ zřejmě starogermánský. Jeho vnik se dává do souvislosti s germánským jménem Fridunant a překládá se jako „smělý obránce, riskující mír“. Některé teorie výkladu však jméno překládají jako „ten, který se

 • Svátek slaví Maxmilián

  Jméno vzniklo uměle. Údajně ho vytvořil německý císař Fridrich III. pro svého syna. Vzorem mu měli být slavní Římané Fabius Maximus („maximus” se z latiny překládá jako „největší”) a Scipio Aemilian (latinské „aemulus” znamená

 • Jak hodnotí nadcházející měsíc astrolog Richard Stříbrný?

  „Astrologickou událostí tohoto měsíce je bezesporu vstup Slunce do znamení Raka, ke kterému dochází ve středu 21. června v 6.24 hod SELČ a na Severní polokouli tak dochází k letnímu slunovratu. Horoskop sestavený pro tento

 • Pátek 26. května - svátek slaví Filip

  Jméno má řecký původ, vzniklo ze dvou slov. Prvním je „philos“ ve významu „milovat“ a druhým je „hippos“, které se překládá jako „kůň“. V doslovném překladu jméno Filip tedy znamená „milovník koní“. Přeneseně se

 • Nejdelší výskyt čarodějnic na našem území je doložen v oblasti Bílých Karpat. Zatímco první exaktní zprávy o tzv. „žítkovských bohyních“ pocházejí z poloviny 18. století, poslední ze zdejších lidových vědem, Irma Gabrhelová, zemřela až v roce 2001 ve věku požehnaných 97 let. Učení čarodějnic a

 • Svátek slaví Viola

  Jméno má latinský původ a jeho význam je odvozen od latinského názvu květiny. „Viola“ se překládá jako „fialka”.

  Astroložka a numeroložka Daniela Hannah hodnotí vliv jména na ženy následovně: „Jméno dává

 • V Praze psychotronici potvrdili výskyt několika mimořádně silných geopatogenních zón, které negativně působí na lidskou psychiku a způsobují nebezpečné myšlenky, nutkání, bezuzdné a svíravé deprese, paniku a strach. Takováto místa, kterým by se lidé s

 • Svátek slaví Jana

  Jméno Jana pochází z hebrejského „Jochanan“, které se překládá jako „Bůh je milostivý, Hospodin je milostivý“ nebo „milostivý dar Boha“. Základem jména jsou hebrejská slova „Jahve“ (s významem „Bůh“) a

 • Indiáni vždy brali své hory, hlavně nejvyšší vrcholy, jako božstva a nazývali je apu (pán – Slunce). A mezi všemi vrcholy „země hor“ byla nejposvátnější Ausangate. Je druhou co se týká velikosti a množství ledovců v pohoří Peru a jednou z nejvyšších hor Latinské Ameriky (6 384 m n. m.). Nedaleko se

 • Svátek slaví Vladimír

  Jméno má slovanský původ. Vykládá se jako „vládce míru”, také „mocný, vládce světa” („mír” se ze staroslovanštiny překládá jako „svět”, potažmo „svět v míru”). Některé prameny uvádějí, že jméno se mezi Slovany začalo

 • Svátek slaví Emil

  Jméno Emil pochází z latiny. Bylo odvozeno z římského rodu Aemilus, tedy se dá přeložit jako „z rodu Aemilů“. Jméno konkrétně vzniklo ze slova „aemilianus“, které se z latiny překládá jako „pracovitý, horlivý, soutěživý“.

 • Pátek 19. května – svátek slaví Ivo, Ivoš

  Jméno Ivo má zřejmě germánský nebo keltský původ. Bylo odvozeno od německého slova „iv“, resp. keltského „íwé“ s významem „tis“. Jméno by pak bylo mužským protějškem jména Iveta, které se k nám

 • Udržet si dobré zdraví, tělo ve výborné kondici, svěží mysl, záleží do jisté míry i na skladbě jídelníčku. Jak pohlížejí hvězdy na jednotlivá znamení zvěrokruhu z astrologicko-gastronomického hlediska? Najdete se v následující charakteristice?

 • Svátek slaví Nataša

  Jméno pochází z ruštiny. Jedná se o domáckou podobu jména Natálie, která se dnes užívá i jako samostatná varianta a má latinský původ. Jméno Natálie se vyvinulo z výrazu „dies natalis”, který se překládá jako

 • Svátek slaví Aneta

  Křestní jméno Aneta (také Anetta) je hebrejského původu. Stejně jako jméno Anna vzniklo z hebrejského „channah, hannah“ s významem „milá, milostivá, milostiplná“ nebo „líbezná“. Z latiny, kdy bylo z

 • Beran

  Propustit, umožnit odejít

  Přestaňte lpět na tom, co již nefunguje a nemá možnost nápravy. Nebojte se nechat odejít to, co s vámi zůstat nechce. Nebudete přece nic držet pod zámkem jen proto, že se bojíte změny. Je

 • Svátek slaví Přemysl

  Toto křestní jméno má slovanský původ, jde o rodové jméno nejstaršího českého panovnického rodu - Přemyslovců. Jeho význam se vykládá jako „přemýšlející, promýšlející své skutky” nebo

 • Představa cesty do života po životě není ničím novým a překvapujícím. Stačí jen připomenout, že už lidé dávných časů pohřbívali své mrtvé se zbraněmi a zásobami jídla, čímž je vlastně připravovali na jejich další posmrtnou existenci. Do Platónovy doby už byla

 • Svátek slaví Žofie

  Toto jméno pochází z řečtiny. Představuje obdobu jména Sofie, jeho základem je řecké „sofia” - „moudrost”. Významem jména Žofie tak je „moudrá”. Jméno může být chápáno i jako zkrácená verze

 • Astrolog Richard Stříbrný upozorňuje: „Konstelace specificky ovlivňující dění v naší republice (tranzity) jsou i v tomto týdnu dosti dramatické a lze tedy z astrologického hlediska odhadovat, že bude napětí gradovat ve druhé půli týdne (Slunce kvadrát Saturn republiky, Mars

 • Pátek 12. května – svátek slaví Pankrác

  Jméno je spíše ojedinělé a pochází z řečtiny. Bývá spojováno s řeckým jménem Pankrátios s významem „víceboj” nebo „velký závod”. Další teorie výkladu jméno překládá prostřednictvím řeckého slova

 • Babylon byl prvním městem založeným po Potopě světa, ve své době největším městem na Zemi a symbolem směsice národů, jazyků a božstev. Tato různorodost se projevila i v předpovědích budoucnosti a jejích výkladech, babylonští kněží sestavili první horoskopy na Zemi. Vycházejí z

 • Čtvrtek 11. května – svátek slaví SVATAVA

  Toto jméno má slovanský původ. Vyvinulo se ze staroslovanského slova „svet” s významem „silný, velký”. Jako „silná, velká” nebo „mocná” se také překládá jméno Svatava. V novodobém výkladu jméno znamená „svatá”, respektive

 • Svátek slaví Blažena

  Jméno Blažena se vyvinulo z latiny a ve svém významu skutečně znamená „blažená“. Pochází z latinského slova „beatus“, které se překládá jako „šťastná, blažená“ nebo „člověk, který přináší

 • KVĚTEN

  Býk 20. 4. – 20. 5.

  Obrázek je aktivován pro léčení šíje, hltanu, zátylku, štítné žlázy a pro celkové posílení a harmonizaci organismu.

  Vládnoucí planetou znamení Býka je

 • Svátek slaví Ctibor

  Jméno Ctibor má původ slovanský. Vzniklo ve staroslovanštině složením dvou slov. První část jména pochází ze slovanského slova „čest“, druhá pak ze staroslovanského „boriti“ s významem „bojovat“. Jméno Ctibor se tak vykládá jako

 • Terapeut a masér Josef Kudláček upozorňuje: „Přestože se o květnu hovoří jako o měsíci romantické májové lásky, je nejvíce oslabeným orgánem srdce. Srdce je radostné, ale i tragické, a to nejen symbolicky, ale i fyzicky. Však také ‚pohání‘ celé tělo a promítají se v něm poruchy

 • Pátek 5. května - svátek slaví Klaudie

  Toto jméno má latinský původ. Vzniklo jako ženská varianta mužského jména Klaudius. Významově se vykládá jako „z rodu Claudiů“, „náležející k římskému rodu Claudiů“. Jméno samotné přitom pochází ze slova „claudus“ s významem

 • Beran

  Kostky říkají: 2+4+1=7

  Měsíc bude ve znamení rychlých startů, číslo sedm je pro vás hnacím motorem a impulzem, pouštět se do spousty věcí. Jednička vám navíc dodá odvahu a také nové nápady. Dvojka vám umožní dobře se

 • Svátek slaví Květoslav

  Křestní jméno Květoslav vzniklo jako slovanská varianta původně latinského jména Florián, Florianus. Z latiny se pak překládá jako „kvetoucí, květinový“ nebo také „květy oslavující“ či „květy oslavovaný“.

  Astroložka a numeroložka Daniela Hannah v souvislosti se jménem upozorňuje: „Nese rozporuplné

 • Z mnoha legend, pohádek i tajuplných příběhů lze vyčíst, že naši Zemi v pradávných dobách obývali nejen draci, ale i různé příšery. Patřili k nim též dinosauři, kteří měli všelijakou podobu. Ty se podařilo podchytit díky různým vykopávkám a nálezům, ovšem někteří

 • Svátek slaví Alexej

  Jméno má řecký původ. Pochází z řeckého slova „alexein“, které se překládá jako „bránit, pomoc, obránce“ nebo „ten, který brání“. Jméno je oblíbené především v Rusku.

  Astroložka a numeroložka Daniela Hannah jméno zhodnotila

 • Svátek slaví Zikmund

  „Vítězná ochrana, ochránce vítězství“- tak lze vyložit význam křestního jména Zikmund. Pochází z germánského jména Sigimund.

  Astroložka a numeroložka Daniela Hannah o nositelích jména prozrazuje:„Bývají

 • První polovinu května dle slov astrologa Richarda Stříbrného ovlivní pozitivně dynamický chronom (genetický kód časové struktury) přející investicím do akcií firem produkujících nové technologie (zejména v elektronice a v informatice). Světlo světa mohou spatřit

 • Beran – ochranný anděl Gabriel

  O nápady nebudete mít nouzi, ale jak se vám je podaří uvést v realitu, záleží na vaší trpělivosti. Nechtějte všechno hned, některé věci opravdu potřebují svůj čas. Obrazně řečeno - postupujte krok za krokem, ukvapeností

 • Astrolog Richard Stříbrný upozorňuje:„Květen začíná za velmi dramatických astrologických okolností. Hned na sváteční první máj se vytvoří na ekliptice velký kosmický kříž v hlavních znameních zvěrokruhu, při kterém bude v napětí Luna ve znamení

 • Pátek 28. dubna - svátek slaví Vlastislav

  Jde o prastaré slovanské jméno. Vykládá se jako „oslavující svoji vlast, slavný vlastí” nebo „sláva vlasti”. Ve starším významu se pak jméno Vlastislav vysvětluje jako „ten, kdo slaví svoji moc, oslavující

 • Císařovna, Svět, Milenci

  Obecně se budeme vracet k našim kořenům. Začneme také chápat, že patříme k přírodě a že je potřeba ji ochraňovat. Budeme mít tendence pomáhat, měnit. To je samozřejmě v pořádku, měli bychom dokonce začít co nejdříve. Zároveň se o

 • Slunce prochází znamením Býka od 19. dubna, do Blíženců přejde 20. května. Je to čas růstu, vývoje, životodárných aktivit. Vrcholí jaro a málokteré období je tolik spojeno se silnými emocemi. Vždyť tady se odehrávají významné procesy spojené s milostným a emocionálním ukotvením

 • Svátek slaví Jaroslav

  Jméno Jaroslav je slovanského původu. Vyvinulo se ze slovanského slova „jaryj“ s významem „bujarý, prudký“ nebo „silný“, druhá část jména „-slav“ má význam „slavný, významný“. Jméno se tak překládá jako „ten, kdo je

 • Magnetické pole Země sahá až sto tisíc kilometrů daleko od planety. Obklopuje ji jako neviditelné silové pole a chrání život před škodlivým slunečním zářením a vychýlením nabitých částic. Toto pole není zdaleka konstantní, neustále se mění. Historie naší

 • Když byl ukamenován prvomučedník Štěpán, dali vykonavatelé rozsudku hlídat své pláště mládenci jménem Saul (Šavel). Později se z něj stal horlivý pronásledovatel křesťanů, členy nové církve nechával přivádět v poutech do Jeruzaléma. Na cestě do

 • Svátek slaví Oto
  Mužské křestní jméno Oto pochází z němčiny. Jedná se o zkrácenou verzi jména Otto, které se vyvinulo z německých jmen začínajících na Ot- (Ottomar, Ottokar, Otfried aj.).
  Základem jména je německé

 • Mohlo by se zdát, že koncem 19. století a ve století dvacátém se čarodějnictví stalo už dávno překonanou záležitostí. A přece tomu tak nebylo. Posly nových kulturních hnutí se stali spisovatelé a

 • Svátek slaví Marek

  Jméno má latinský původ. Je spojeno s římským jménem Marcus, které je variantou jména Martius. Jde o odvozeniny z pojmenování římského boha války, který byl nazýván Mars. Jména Marcus, Martius a také Marek se tak překládají jako

 • Rod Šporků (von Sporck) to neměl lehké. Zakladatel rodu Johann Sporck se narodil jako obyčejný poddanský synek ve vestfálském Sporckhofu. Kuriózní vojenskou kariérou získal postavení a vážnost, po Bílé hoře i značný majetek v Čechách. Do hraběcího stavu byl povýšen

 • Masér a terapeut Josef Kudláček upozorňuje: V dubnových dnech se může nahromaděná síla z března přeměnit v „nový život.“ Znamením je rašení, pohyb v organismu. Vznik nového života s sebou přináší spoustu změn v přírodě i v lidském organismu. Nejvíce oslabeným orgánem jsou játra. Ta jsou

 • Svátek slaví Jiří

  Toto jméno patří u nás k nejčastěji užívaným. Jeho původ však není zcela jasný. První verze výkladu ho spojuje s řeckým slovem „géorgos“, to je složeno ze slov „gé“ („země“) a „érgon“ („práce“). Jméno se dle tohoto výkladu překládá jako „zemědělec, rolník“ také „pěstitel, vinař“. Další teorie jménu

 • Astrolog Richard Stříbrný k naladění týdne od 24. do 30. dubna uvedl: „Mezi nejvýznamnější mundánní konstelace těchto dní patří středeční novoluní ve znamení Býka doprovázené ohnivým trigonem mezi Merkurem s Uranem v Beranu a Saturnem ve Střelci, které přeje

 • Pátek 21. 4. – svátek slaví Alexandra

  Toto jméno pochází z řeckého Alexandros, které se dá významově přeložit jako „ochránce mužů“. I takový význam může mít ženské jméno.

  Co o jménu říká ast