Filtr
 • svatek3Pátek – svátek slaví Vít

  Jméno má latinský původ, jeho význam je spojován se slovem „vitus”. Stejně jako toto slovo se i jméno Vít překládá jako „živý, živoucí, veselý, radostný”. Jiná výkladová teorie

 • balonkySvátek slaví Roland

  Jméno německého původu vzniklo ze starogermánského jména Hruoland. Ze slov „hruod” („sláva”) a „land” („země”) se tak vykládá jako „slavný hrdina” nebo „pýcha země”, případně

 • darSvátek slaví Antonín

  Jméno je známé už z dob řecko-římských. Jde o českou odvozeninu původního jména Antonius, kterým byli nazýváni příslušníci patricijského rodu Antoniů (šlo o potomky staré římské rodiny, původně byli pouze patriciové plnoprávnými

 • kytiSvátek slaví Antonie

  Jméno Antonie nebo jeho mutace Antonina je ženskou variantou jména Antonín. Má latinský původ, jde o počeštěnou verzi latinského jména Antonius, které se užívalo již ve starém Římě s významem „patřící Antoniovi“, respektive

 • sva3Svátek slaví Bruno

  Jméno má staroněmecký původ. Vzniklo jako latinská verze původního germánského jména Brun, případně Brunold. V překladu pak znamená „hnědý, snědý“, také „opálený“ nebo „brunet“. V případě

 • darPátek - svátek slaví Medard

  Jméno má germánský původ. Vyvinulo se ze staroněmeckého jména Mahtahard, respektive z německých slov „macht” s významem „moc -síla” a „hardus” s významem „tvrdý”. Jméno se tak překládá jako „mocný, silný, udatný”, také

 • roseSvátek slaví Iveta

  Jméno Iveta (také archaicky Yveta nebo Yvetta) má germánský původ. Vyvinulo se ze staroněmeckého slova „iv“ – v překladu „tis“, příp. keltského „íwé“ se stejným významem. Do češtiny se

 • svatekSvátek slaví Norbert

  Staroněmecké jméno pochází z německých slov „nord” („sever”) a „beraht” („jasný, světlý”, zářivý”). Vykládá se jako „slavný seveřan, světlo severu”, také

 • kyticeSvátek slaví Dobroslav

  Jméno je slovanského původu a jeho význam je skutečně „dobro oslavující“ či „slavný svojí dobrotou“ tak, jak je to patrné na první pohled. Jméno se často vyskytuje u jižních a východních Slovanů, v Česku se vyskytuje více v domácí variantě

 • sva3Svátek slaví Dalibor

  Jméno slovanského původu je složené ze dvou slov. První „dali“ je slovanský tvar dnešního příslovce „dál, dále“, převedený do rozkazovací formy. Znamená tedy „oddaluj“. Druhá část pochází ze slovanského slova „bor´ba“ ve významu „boj“

 • svatek3Pátek - svátek slaví Laura

  Jméno bývá spojováno s latinským jménem Laurencie. Z latiny se pak vykládá přeneseně jako „vítěz- vítězka“. Slovo „laurus“ totiž v latině znamená „vavřín“ a právě vavřínem se ve starém Římě zdobili vítězové. Jméno je ale někdy také spojováno s

 • kytiSvátek slaví Kamila

  Jméno s latinským původem vzniklo ze slova camilla. Význam, který nese, lze vysvětlit jako - „osoba se vznešeným původem, která je vhodná pro kněžskou

 • darSvátek slaví Ferdinand

  Jméno je zřejmě starogermánského původu. Jeho vznik se dává do souvislosti s germánským jménem Fridunant. Stejně jako jméno Fridunant se pak významově překládá

 • 3605siciMusela to být neuvěřitelná dřina, ušít před vynálezem šicího stroje složitou a nákladnou róbu. Však je to ve Sňatcích z rozumu, knize a televizním seriálu od Vladimíra Neffa, působivě popisováno. Traduje se, že s tímto vynálezem seznámil české

 • sva3Svátek slaví Maxmilián

  Jméno vzniklo uměle. Údajně ho vytvořil německý císař Fridrich III. pro svého syna. Vzorem mu měli být slavní Římané Fabius Maximus („maximus” se z latiny překládá jako „největší”) a Scipio Aemilian (latinské „aemulus” znamená „prchlivý, horlivý”, ale

 • 3705sestraPřišla na svět 1. května roku 1894 jako šestá ze sedmi dětí v Brně-Husovicích. Rodiče ji pokřtili jako Helenku. Než se stačila rozkoukat a naučit se prvním slovům, přestěhovala se rodina obuvníka Kafky do Vídně. roce 1896 nic neobvyklého, Češi prostě k hlavnímu městu

 • 1(1)Jaký bude úplněk, který vrcholí 29. května? Olga Krumlovská ho hodnotí v rámci jednotlivých znamení zvěrokruhu následovně...

  Beran: Pro zrozence prvního dekanu je úplněk velmi pozitivní - je třeba věnovat

 • kyticeSvátek slaví Vilém

  Jméno má germánský původ. Vzniklo ze staroněmeckého jména Willahelm, jež se vyvinulo ze slov „willo” („vůle”) a „helm” („přilba”). Jméno Vilém se tak překládá jako

 • 03E12118 2Astrolog Richard Stříbrný upozorňuje: „Od středy se bude astrologické klima pro naši republiku i pro svět vylepšovat a poslední květnové dny i počátek června by měly přát vylepšování vztahů stávajících či navazování

 • Pátek - svátek slaví Viola

  Jméno má latinský původ. Jeho význam je odvozen od latinského názvu květiny, „Viola” se z latiny překládá jako „fialka”.

  Astroložka a numeroložka Daniela Hannah říká: „Violy jsou ženy změn, nadání a romantiky. Budou rády cestovat, poznávat nové tváře i kraje. Neklid v duši je

 • Svátek slaví Jana

  Jméno má hebrejský původ, stejně jako jeho mužský protějšek Jan. Pochází ze slova „Jochanan“, které se překládá jako „Bůh je milostivý, Hospodin je milostivý“ nebo „milostivý dar Boha“. Základem jména jsou hebrejská slova „Jahve“ (s významem „Bůh“) a „chanan“ překládané jako

 • Svátek slaví Vladimír

  Jméno má slovanský původ. Vykládá se jako „vládce míru”, také „mocný” nebo „vládce světa” („mír” se ze staroslovanštiny překládá jako „svět”, potažmo „svět v míru”). Některé prameny uvádějí, že jméno se mezi Slovany

 • První písemná zmínka o Zelené Hoře je z roku 1221. Na sklonku 13. století zde nechal nepomucký cisterciácký klášter vystavět kostelík, který navštěvoval i pozdější světec Jan Nepomucký. V polovině 15. století už zde stál hrad následně upravený do podoby renesančního zámku a v 17. století přestavěný do stylu

 • Svátek slaví Emil

  Jméno pochází z latiny. Bylo odvozeno z římského rodu Aemilus, tedy se dá přeložit jako „z rodu Aemilů“. Základem jména je slovo „aemilianus“, které se z latiny překládá jako „pracovitý, horlivý“ nebo

 • Možná to bude znít vašim uším nesmyslně, ale faktem je, že válečná tažení mají s módou a krásou mnoho společného. Například měnila ideály krásy a šířila módu rychleji než léta mírová. Nebýt válečných vpádů, neměli bychom v Evropě boty na podpatku, ženy by nenosily podprsenky a svět byznysu by nepoznal kravatu. Nevěříte? V několika

 • Astrolog Richard Stříbrný upozorňuje: „V tomto týdnu dochází na ekliptice k velkým změnám a ve společnosti i v přírodě zavane nový a svěží vítr. Hned v pondělí přechází Slunce na své pouti ekliptikou ze zemského znamení Býka do vzdušného a pohyblivého znamení Blíženců a bude se v tomto znamení pohybovat v harmonické vazbě s Marsem ve

 • Pátek – svátek slaví Nataša

  Jméno pochází z ruštiny. Jedná se o domáckou podobu jména Natálie, která se dnes užívá i jako samostatná varianta. Význam a původ jmen Nataša i Natálie je shodný. Vyvinula se z latinského výrazu „dies natalis”, který se překládá jako

 • Větší část měsíce května náleží znamení Býka. Astroložka Olga Krumlovská o něm říká: „Je to zemské znamení a znamená mít - vlastnit. Jde o znamení ženské, plodné a tvárné. Představuje práci, trpělivost a vytrvalost. V negativní podobě se to může projevit umíněností a svéhlavostí. Zrozenci Býka pak mohou být pomalí, inklinují k

 • Runa Othala - obrácená

  Výklad Lucia di Moriani:Runa tažená pro dnešní den naznačuje, že se dění i myšlenky mohou více točit kolem majetku, finanční situace, a to zejména v rámci rodinného zázemí. Raději zbytečně neutrácejte, nesázejte a ani

 • Svátek slaví Aneta

  Jméno je hebrejského původu a stejně jako jméno Anna vzniklo z hebrejského „channah,„hannah“ s významem „milá, milostivá, milostiplná“ nebo „líbezná“. Z latiny, kdy bylo z původního „hannah“ odstraněno první písmeno H, vzniklo jméno Anna. Jméno Aneta pochází z

 • Runa Uruz – obrácená

  Výklad Lucia di Moriani:Tato runa tažená v obrácené pozici nese sice poselství varovné, nikoli však nepříznivé. Přibrzděte tedy a zbystřete. Jestliže se před vámi objeví nějaká slibná nabídka, příležitost, nežeňte do ničeho po hlavě, jak se říká. Zdaleka ne vše totiž bude takové, jaké se na první pohled jeví. Ověřujte si

 • Svátek slaví Přemysl

  Jméno je slovanského původu. Bylo původně jménem rodovým nejstaršího českého panovnického rodu − Přemyslovců. Nese význam „přemýšlející, promýšlející své skutky” nebo „muž dobré mysli”.

 • Runa Dagaz

  Výklad Lucia di Moriani:Tažená runa naznačuje, že se dnes nudit rozhodně nebudete. Doporučuje vám dobře rozvrhnout síly, abyste vše, co přijde, zvládli. Mohou totiž přijít i situace, s nimž jste nepočítali, mohou se k vám dostat překvapivé informace. Nicméně runa je

 • Svátek slaví Žofie

  Jméno pochází z řečtiny. Je obdobou jména Sofie a jeho základem je řecké „sofia” − „moudrost”. Významem jména Žofie tak je „moudrá”. Jméno může být chápáno i jako zkrácená verze výrazu „Hagia Sofia” („Svatá moudrost”), který se užívá pro označení Krista, potažmo

 • Květen je bezpochyby považován za nejkrásnější měsíc roku. Příroda se ukazuje v plné kráse, nabízí nádhernou pastvu pro oči. Rozkvetlý máj ale přeje také zamilovaným. Jste v lásce zdrženliví, vášniví, dokážete se jí zcela otevřít? Jste přitažlivým partnerem pro svůj protějšek? Jak chutnají vaše polibky? Záleží na tom, v jakém znamení zvěrokruhu jste

 • Runa Ehwaz – obrácená

  Výklad Lucia di Moriani:„Obrácená runa avizuje, že nějaké vaše plány nebudou dokončeny, nějaké vaše záměry nedopadnou tak, jak jste očekávali. Zamyslete se nad tím, zda máte k okolí

 • Svátek slaví Bonifác

  Jméno je latinského původu, vyvinulo se z latinské fráze „homo boni fati“, která se překládá jako „člověk dobrého osudu“ nebo také „člověk dobrého původu“ (bonus znamená v latině dobrý, fatum je osud). Jméno se vykládá také jako překlad latinského „bonum facere“, tedy „dobrodinec, dobroděj, člověk dobrých mravů a způsobů“. Latinská podoba

 • Pátek 11. května – runa Kaunaz

  Výklad Lucia di Moriani:Runa vás nabádá, abyste dnes neplýtvali silami ani prostředky. Sice zřejmě spatříte, uvědomíte si, své možnosti, mohou se před vámi objevit nové příležitosti (a také svody), ale do ničeho se nehrňte po hlavě, jak se říká. Runa sice naznačuje, že i přes případné

 • Pátek - svátek slaví Svatava

  Jméno slovanského původu se vyvinulo ze staroslovanského slova „svet” s významem „silný, velký”. Jako „silná, velká” nebo „mocná” se také překládá jméno Svatava. V novodobém výkladu jméno znamená „svatá”, respektive „svatá řeka”, odvozuje se od

 • BERAN (21. 3. - 20. 4.)

  Dům, Zábava

  Užijete si rodiny, známých, příbuzných. Máte možnost upevnit vztahy a tam, kde to dosud skřípalo, snadno vyřešíte i letité spory. Zapomeňte chvíli na starosti a prostě si užívejte všeho, čeho se vám nyní

 • Runa Raidho

  Výklad Lucia di Moriani:Podle tažené runy lze soudit, že se záležitosti a situace rozhýbou, vyjasní. Také my budeme v pohybu a naše mysl bude bystře reagovat na nejrůznější podněty. Vše, co se dnes děje, nás vede správným směrem - k zisku (ať už finančnímu nebo duchovnímu). Případné

 • Svátek slaví Blažena

  Toto jméno se vyvinulo z latiny. Ve svém významu skutečně znamená „blažená“. Pochází z latinského slova „beatus“, které se překládá jako „šťastná, blažená“ nebo „člověk, který přináší radost“. Stejný význam je přisuzován i latinské verzi jména Beata nebo

 • Babylon byl prvním městem založeným po Potopě světa, ve své době největším městem na Zemi a symbolem směsice národů, jazyků a božstev. Tato různorodost se projevila i v předpovědích budoucnosti a jejích výkladech, babylonští kněží sestavili první horoskopy na Zemi. Vycházejí z tisíciletých zkušeností zdejších

 • Runa Ansuz

  Výklad Lucia di Moriani: Možná se dočkáte nějakého překvapení. Určité věci se dnes dějí pro vaše vnitřní pochopení, nebraňte se tedy změnám. I když se vám třeba zprvu nelíbí, posunou vás dál. V případě, že v čemsi váháte, nevíte, jak se rozhodnout, nechte se vést intuicí. Nestavte se však zády

 • Svátek slaví Ctibor

  Jméno Ctibor (archaicky také Stibor) má slovanský původ. Vzniklo složením dvou slov. První část jména pochází ze slovanského slova „čest“, druhá pak ze staroslovanského „boriti“ s významem „bojovat“. Jméno Ctibor se tak

 • KVĚTEN

  Býk (20. 4. – 20. 5.)

  Jedno staré přísloví říká: „Není na světě bylina, která by na něco nebyla.“ Astrologie připisuje jednotlivým znamením zvěrokruhu bylinky, které jsou pro ně velice vhodné a účinné. Můžou se z nich připravovat čaje, masti a kapky, případně je lze přidávat do jídla a podobně.

 • Runa Pertho (Perth, Perdo)

  Výklad Lucia di Moriani: Tažená runa poukazuje na osud a předurčení. Do života vám může vnést nečekané změny, které by však pro vás měly mít v konečném důsledku pozitivní přínos. Smiřte se proto s

 • Svátek slaví Stanislav

  Jméno slovanského původu vzniklo ze dvou slov. Prvním je „stano” s významem „pevnost, tvrdost”, také „tábor” nebo „stanoviště”. Druhým je pak slovo „sláva”. Jméno Stanislav se tedy překládá jako „tvrdý bojovník, slavný

 • Beran

  Příroda, domov

  Probudí se ve vás svědomí, uvědomění si toho, co vše děláte špatně, přepadne vás snaha o nápravu. To je v pořádku, pokud chcete přírodě ulehčit, začít se zajímat, kde můžete přiložit ruku k

 • Pátek - svátek slaví Květoslav

  Jméno vzniklo jako slovanská varianta původně latinského jména Florián, Florianus. Z latiny se pak překládá jako „kvetoucí, květinový“ nebo také „květy oslavující“ či „květy oslavovaný“.

 • Beran

  Kostky říkají: 3 + 4 + 4 = 11

  Budete mít sice dostatek sil na získání všeho, co si přejete, ale jednat byste měli jen na základě svých záměrů. Nyní pozor na číslo tři, které by mohlo vyvolat velkou netrpělivost, podpoří vás ale hodně

 • Svátek slaví Alexej

  Stejně jako zkrácená verze Alex má jméno řecký původ. Pochází ze slova „alexein“, které se překládá jako „bránit, pomoc, obránce“ nebo „ten, který brání“. Jde o slovanské jméno, které je oblíbené především v Rusku.

 • Svátek slaví Zikmund

  Vítězná ochrana či ochránce vítězství - to je výklad mužského křestního jména Zikmund. Vzniklo z germánského, staroněmeckého, jména Sigimund.

  Astroložka a numeroložka Daniela Hannah říká:„Zikmundové jsou

 • + 1. až 7. května:Situaci na světových trzích ovlivňují vcelku stabilní chronomy přející konzervativním investicím do zboží trvalejší hodnoty či do nemovitostí.

  + 7. až 9. května:Zvýší se riziko setkání s podvodníky a mnozí investoři mohou podlehnout mámení slibů rychlých zisků. Obchodníci s luxusním zbožím si zřejmě budou

 • Astrolog Richard Stříbrný upozorňuje: „Po více než sedmi letech opustí Uran 15. května znamení Berana a až do roku 2025 se bude pohybovat znamením Býka. Zatímco v Beranu pozměnil styl vedení války, která se přesunula spíš do kyberprostoru a začala se nazývat hybridní válkou či válkou hackerů, v Býku zásadně změní světový

 • Již v dávné minulosti existovali lidé, kteří dovedli vnitřním zrakem a mimosmyslovým vnímáním nahlédnout do bližší i vzdálenější budoucnosti. Své vize pak někteří z nich zvěstovali v podobě proroctví nebo jasnovideckých předpovědí. V nich se pak odrážely i budoucí osudy. V současné době jeden z vědních oborů parapsychologie

 • Pátek- svátek slaví Jaroslav

  Jméno je slovanského původu. Vyvinulo se ze slovanského slova „jaryj“ s významem „bujarý, prudký“ nebo „silný“, druhá část jména „-slav“ má význam „slavný, významný“. Jméno se tak překládá jako „ten, kdo je slavný svou silou, slavný bujarostí“ apod. Ze stejného základu „jaryj“ se vyvinulo i označení pro roční období. Jméno Jaroslav se tak v

 • Věž, Slunce, Viselec

  Měli bychom se připravit na velké změny, očekávejme skutečně radikální obrat v životě. Je ale potřeba nechat vše již nefunkční za sebou. Nebojte se tedy dát prostor všemu, co se nabídne, byť se to z počátku nebude vyvíjet podle vašich představ. Je nutné vědět, co skutečně chcete, dostanete možnost jít si za svými cíli, není ale příliš času k

 • Svátek slaví Oto

  Jméno pochází z němčiny. Jedná se o zkrácenou verzi jména Otto, které se vyvinulo z německých jmen začínajících na Ot- (Ottomar, Ottokar, Otfried a podobně). Základem jména je tedy německé slovo „ot” (staroněmecké „odo”) s významem „majetek”, také „blaho, blahobyt” nebo

 • Vladimir I. byl patrně jeden z nejvýznamnějších panovníků Kyjevské Rusi. Jeho život však nebyl tak jednoduchý, jak by se z dnešního pohledu mohlo zdát. Díky přijetí křesťanství se dočkal svatořečení, vše ale mohlo být úplně jinak. Kola dějin se roztočila mezi lety 958 - 960, kdy se Vladimir I. Svjatoslavič narodil. Přesné

 • Svátek slaví Marek

  Jméno pochází z latiny. Je spojeno s římským jménem Marcus, které je variantou jména Martius. Tato jména jsou odvozena od jména římského boha války, který byl nazýván Mars. Jména Marcus, Martius a také

 • Ještě před takovými patnácti lety býval psací stroj umístěn na malém stolku, hned vedle stolu psacího, aby byl vždy po ruce. Umět psát na stoji, to byla samozřejmá součást kvalifikace úředníka. Jen ti výše postavení si mohli dovolit „písařku“, která ovládala tzv. metodu psaní „naslepo“ a dokázala sázet písmenka na papír s kulometnou

 • Svátek slaví Jiří

  Jméno Jiří (domácky Jirka) patří k nejčastěji užívaným českým jménům. Jeho původ není zcela jasný. První verze spojuje s řeckým slovem „géorgos“, to je složeno ze slov „gé“ (země) a „érgon“ (práce). Jméno se dle tohoto výkladu překládá jako „zěmědělec, rolník“ také „pěstitel“ nebo „vinař“. Další teorie přikládá jménu staroslovanský

 • Jeden z nejznámějších malířů vídeňské secese Gustav Klimt se stal v roce 1918 obětí epidemie španělské chřipky. Že měl české kořeny, to již prozrazuje jeho příjmení. Otec, Ernst Klimt, zlatník a rytec totiž pocházel z vesnice Travčice, která se nalézá nedaleko severočeských Litoměřic. Jeho syn Gustav se však narodil již na předměstí Vídně, a to v

 • Svátek slaví Vojtěch

  Jméno slovanského původu je složeno ze dvou slov. Prvním je polský výraz „woj” s významem „vojna, válka”, druhým pak je „ciech” s významem „radost”. Jméno se tak překládá jako „radost z války” radost z boje”, také „radostný válečník, posila” nebo

 • Astrolog Richard Stříbrný upozorňuje:„V tomto týdnu se posel Bohů - Merkur - dává již do přímého běhu ekliptikou ve znamení Berana, avšak bude ještě velmi pomalý a navíc se drží po celý týden v napěťové vazbě s obávaným pánem času - Saturnem - ve znamení Kozoroha. Výsledná koaliční jednání se sice mohou posunout

 • Pátek - svátek slaví Marcela

  Jméno pochází z latin stejně jako jeho mužský protějšek Marcel. Údajně bylo odvozeno z římského jména Marcus, respektive jeho zdrobnělé podoby Marcellus. Jména se vyvinula od římského

 • Beran

  Wyrd, Elhaz - obrácená, Isa: Jak se zdá, vstoupí do vašeho života nějaká změna. Snažte se však zachovat klid a udržet si vnitřní rovnováhu, nereagujte unáhleně. Nic není jisté a vy byste

 • Svátek slaví Rostislav

  Jméno je slovanského původu. Vzniklo ze dvou staroslovanských slov. První část znamená „člověk, který rostí” - rozmnožuje, množí. Druhá část je odvozena od slova sláva. Významem jména tak je „ten, který

 • Roky končící na osmičku často přinášely revoluční, převratné časy, lidové bouře, povstání, demonstrace síly i válečná ohrožení. Stačí si připomenout letopočty 1848, 1918, 1938, 1948, 1968 a také rok 1988, kdy už začal v Evropě bublat proces politických změn. Podle čínského horoskopu skončila v únoru 2018 chaotická vláda Kohouta a začala

 • Svátek slaví Valérie

  Jméno pochází z latiny, vzniklo ze slova „valens”. Vykládá se tedy jako „silná, zdravá”. Vyvinulo se z latinských jmen Valerius (Valerianus) a Valentinus.

 • V lesích poblíž britské vesničky Mawnan bylo údajně spatřeno monstrum s lidským tělem, ale s prapodivnou hlavou, připomínající křížence člověka a sovy. Několik svědků dokázalo podrobně popsat, co spatřilo. Jedná se o pouhý mýtus, nebo je to skutečnost? Záhadologové z celého světa se na tom zatím nedokázali shodnout. Snesl se

 • Svátek slaví Rudolf

  Jméno pochází z němčiny. Vyvinulo se ze starogermánského jména Hruodolf, které vzniklo ze starogermánských slov „hruod” − „sláva” a „olf” („wolf”) − „vlk”. Jméno se tak významově překládá jako

 • V roce 1676 spatřil světlo světa dopis, jenž napsala oddaná řeholnice. Tvrdila, že se jedná o vzkaz od ďábla. Nikdo nedokázal rozluštit, co je v dopise napsáno. Nesrozumitelné znaky byly po celá staletí záhadou… Isabella Tomasi se narodila v roce 1645 na Sicílii a za patnáct let se stala benediktinkou v klášteře

 • Pondělí 16. dubna - runa Kaunaz – obrácená

  Výklad Lucia di Moriani:Neplýtvejte dnes energií ani prostředky. Runa varuje, že vaše podnikatelské plány mohou být zmařeny, komplikovat se mohou i úřední jednání a záležitosti. Mohou se tak dostavit pocity frustrace, zklamání. V rámci lásky může dojít

 • Svátek slaví Irena

  Jméno pochází z řečtiny, vyvinulo se z řeckého slova „eirénaios“ s významem „mírumilovný“, potažmo „eiréné“ – „mír“. Jméno Irena se tedy vykládá jako „mírumilovná žena“.

 • Pátek – svátek slaví Aleš

  Jde o staročeskou domácí podobu ruského jména Alexej a s jeho významem se také pojí. Obě jména čerpají z řeckého slova „alexein“ s významem „bránit“, přeneseně pak i „štít, záštita“ nebo „pomoc“. Obdobou jména je i Alexandr s významem

 • Beran

  Hra, manipulace

  Sněte, jděte si za tím, co skutečně chcete. Můžete improvizovat, převlékat kabát, tvářit se dle situace. Možná se uchýlíte i k netradiční pomoci. Pak si ale položte otázku, zda právě tohle stálo za námahu. Někdy je lepší být jen sám sebou. Sen se

 • Svátek slaví Július, Julius

  Jméno Július (také Julius či Julian) pochází z latiny. Původně náleželo slavnému římskému patricijskému rodu Iovilliů, zkráceně Iuliů. Do tohoto rodu patřil také Gaius Julius Caesar. Jméno se tedy překládá jako „patřící k rodu Iuliů“, přeneseně pak znamená i „zářivý, zářící, mladý“ nebo

 • AUSPICIA

  Forma věštění praktikovaná ve starém Římě, především na základě letu ptáků. Původně se vůle bohů zjišťovala sledováním ptačího letu, později se znamení vysvětlovala podle způsobu zobání kuřat.

 • BERAN (21. 3. - 20. 4.)

  Naděje, Zlost

  Málo si věříte, dokonce i se svým okolím máte problém. Proč hledáte všude nějaké intriky a schováváte se před možnými komplikacemi? Není důvod se obávat světa, neublíží vám, pokud vy sami to nedovolíte. Zamyslete se, zaměřte se jen na svůj život. Zeptejte se

 • Svátek slaví Darja

  Jméno se buď vyvinulo z ruštiny a domácké podoby jména Dorotha, nebo má původ v Persii. Pokud je Darja původem ze jména Dorota, řecky Dórothea, překládá se jako „dar Boha, boží dar“. Další

 • Regresní terapie, hlubinná abreaktivní psychoterapie, hlubinná regresní terapie - to jsou názvy pro jednu a tutéž terapii, jejímž cílem je návrat do minulosti a objevování hluboko potlačených vzpomínek, jež náš život ovlivňují, aniž bychom si to uvědomovali. V České republice položil základy regresní terapie

 • Svátek slaví Dušan

  Jméno je původem srbské. Všeobecně je považováno za jihoslovanskou zkrácenou podobu jména Duchoslav nebo Dušislav, tato jména však vznikla později. Každopádně základem jména jsou slova „duch, duše“ nebo „dech“. Významově se tak překládá jako „ten, kdo má duši, ten, kdo má silného ducha“, potažmo

 • Astrolog Richard Stříbrný upozorňuje: „Z hlediska mundánních konstelací (platných pro celý svět) začne nabývat vrchu ohnivá energie znamení Berana. Vrcholit bude v sobotu, v neděli a v pondělí, kdy se na ekliptice uzavře novoluní ve znamení Berana a Slunci s Lunou budou ještě sekundovat Merkur s Uranem. Tyto

 • Pátek – svátek slaví Vendula

  Jméno má slovanský původ. Bývá vysvětlováno jako ženská podoba jména Vendelín. Překládalo by se pak jako „Polabská Slovanka”. Další výkladová teorie jméno spojuje se jmény Václav a Václava (Vendula se dříve užívalo jako domácí podoba jména Václava). Význam jména Vendula by pak byl 

 • DUBEN

  BERAN (21. 3. – 19. 4.)

  Jedno staré přísloví říká: „Není na světě bylina, která by na něco nebyla.“ Astrologie připisuje jednotlivým znamením zvěrokruhu bylinky, které jsou pro ně velice vhodné a účinné. Můžou se z nich připravovat čaje, masti a kapky, případně je lze přidávat do jídla a podobně.

 • Svátek slaví Miroslava

  Jméno je slovanského původu stejně jako jeho mužský protějšek Miroslav či zkrácená podoba Mirka. Překládá se jako „slavící mír, mírumilovná” nebo „proslavená mírem”. Vzhledem k tomu, že slovo „mír“ ve staročeštině znamenalo

 • Beran

  Kostky říkají: 1 + 6 + 3 = 10

  Poněkud nestabilní měsíc vás může znervózňovat a tím pádem uděláte chybné závěry. Nechte se trochu inspirovat jedničkou, která ví jasně, co chce, šestka vás naopak podpoří v

 • Svátek slaví Ivana

  Ivana je ženským křestním jménem s mužským protějškem ve jménu Ivan. Obě jména se k nám dostala z ruštiny, jejich původ však tkví až v hebrejštině. Vyvinula se z hebrejského jména Jochanán s významem „Bůh je milostivý“. Do češtiny, respektive ruštiny, se jméno dostalo zřejmě z řecké

 • Větší část měsíce dubna náleží znamení Berana. Astroložka Olga Krumlovská o něm říká: „Je to ohnivé znamení a jeho zrozence charakterizuje elán, nadšení, odvaha, žár i vášeň. Mají v sobě jiskru zažehnutí. Bývají to sangvinici, nesmírně čilí a pracovití. Nejcitlivější a tedy ohroženou částí jejich těla, co se negativní energie týká, je hlava.“

  Olga Krumlovská doporučuje Beranům jako vhodný talisman

 • Svátek slaví Richard

  Jméno má keltský původ. Vyvinulo se ze staroněmeckého jména Ríchard, kde slovo „rík/rîh” znamená „vladař” a „hart” znamená „silný”. Jméno se tak překládá jako „mocný vladař, silný vládce, přísný král”.

 • 1. - 10. dubna:První dubnová dekáda je z geopolitického hlediska velmi náročná a ve společnosti i v přírodě může docházet k dějům, které poškodí světovou ekonomiku. Výměna zboží i informací může poněkud váznout. Nastartovány mohou být děje vedoucí jak k diplomatickým, tak k ekonomickým

 • Astrolog Richard Stříbrný upozorňuje: „Posel Bohů - Merkur - se ekliptikou v první půli tohoto měsíce pohybuje retrográdně ve znamení Berana. Navíc je v kvadrátu s obávaným Pánem času - Saturnem - ve znamení Kozoroha, což pravděpodobně poněkud zkomplikuje a zpomalí výměnu zboží i informací. Dají

 • Čtvrtek 29. března - svátek slaví Taťána

  Jméno má zajímavý tvar a ještě zajímavější výklad. Jeho prastarý původ je spojený se slavným římským rodem a doslovný překlad dává nositelce jména moc k rozhodování.

  Astroložka a numeroložka Daniela Hannah říká: Zasněné

 • Blázen, Smrt, Síla

  Měsíc bude o potřebách změn a ne zrovna malých. U každého z nás se projeví pocit, že bychom měli postoupit o řádný krok kupředu. Někdo se bude bát, pak ho osud povede sám, někdo do změn půjde se zatajeným dechem. Obojí cesta je sice správně, ovšem ta, při které se rozhodujeme sami, je jednodušší. Pokud

 • Svátek slaví Soňa

  Jméno řeckého původu pochází z Ruska. Vzniklo jako odvozenina řeckého jména Sophia. Proto se jméno překládá jako „moudrá”. Soňa a řecké jméno Sophia lze také přeložit

 • Od poloviny 15. století následovalo 250 let, kdy bylo po celé Evropě posláno na smrt za čarodějnictví odhadem až 200 tisíc lidí. Někteří z nich byli zaživa upáleni na hranici, jiní oběšeni a další se dočkali oběšení i následného upálení. Hon na čarodějnice se nevyhnul ani německým zemím, kde dostihl

 • Svátek slaví Dita

  Jméno může mít hebrejský původ. Jednalo by se o severskou podobu jmen Judita či Edita, do češtiny by se přebírala jejich domácká zkrácenina. Významově by se pak jméno překládalo jako „židovka“ (ze jména Judita) nebo „šťastný boj“ (ze jména Edita). Jméno Dita však může mít také germánský původ, dle některých

 • Že se naše planeta v dávné minulosti srazila s obřím asteroidem, už vědci mnohokrát potvrdili. Nejnovější výzkumy naznačily ještě další překvapivé závěry. Srážka s nebeským tělesem o průměru 15 kilometrů před 66 miliony lety tehdy vyvolala dramatickou odezvu a vedla k údajnému

 • Svátek slaví Emanuel

  Jméno má hebrejský původ, vyvinulo se z hebrejského „Immánú-él“, které se překládá jako „Bůh s námi“.

  Astroložka a numeroložka Daniela Hannah říká:„Muži s tímto jménem jsou schopní

 • Pátek – svátek slaví Ivona

  Jméno se v různých alternativách vyskytuje v mnoha jazycích a zemích. V našich končinách jsou používané dvě varianty - Ivona a Yvona. Původ mají germánský - staroněmecký. Z hlediska svého výkladu vznikla tato jména jako alternativa k mužskému jménu Ivo a vykládají se jako

 • Telegraf u nás zanikl teprve nedávno, přesně řečeno až v roce 2010. Ale zkuste se dnes zeptat desetiletého dítěte, které ovládá notebook, tablet a chytrý mobil, komunikuje pomocí esemesek a e-mailů, píše a vkládá příspěvky na facebook, co to vlastně ten telegraf byl. Zůstane stát s otevřenou pusou, ale pokud má

 • Svátek slaví Leona

  Jméno má řecký původ. Vzniklo z řeckého slova „león“ či latinského „leo“ jako „lev - lvice“.

  Astroložka a numeroložka Daniela Hannah upozorňuje: „Leony bývají introvertky s horším vnitřním přizpůsobením. Nemají lehký milostný život, ten jim

 • V dobách hladomoru lidé ze zoufalství jedli nejen nestravitelné či odporné věci, ale někdy klesly veškeré morální hodnoty člověka až do té míry, že živí pojídali mrtvé nebo zabíjeli, aby měli potravu a přežili. V této souvislosti zůstala zaznamenána řada případů hladomoru v 16. století. Konkrétně například v Uhrách roku 1597 tatarské ženy

 • Svátek slaví Radek

  Jméno slovanského původu vzniklo osamostatněním domácké varianty jmen začínajících na Rad (Radovan, Radomír, Radimír, Radoslav aj.), případně jmen končících na -rad (Ctirad, Zdirad a podobně.). Významově souvisí se slovem „radovat se”, tedy se vykládá jako „radující se, radostný, radost

 • Vzpomínáte na závěrečnou větu z filmu o Juraji Jánošíkovi, která zazněla z úst herce Pavola Bielika - „Keď ste si ma upiekli, tak si ma aj zjeste?“ Volá ji před popravou a své poslední okamžiky života prožívá statečně. Ve druhém filmu, který byl před nedávnem o tomto slovenském zbojníkovi natočen (Jánošík, pravdivá historie), se zmučený

 • Svátek slaví Světlana

  Jméno slovanského původu vzniklo v ruských zemích. Vykládá se jako „světlá, jasná”.

  Astroložka a numeroložka Daniela Hannah upozorňuje:„Jméno nese silnou energii a ráznost pro uskutečnění tužeb. Zároveň však skrývá nebezpečí

 • Polozapomenuté středověké stezky se táhnou někdejší keltskou Gabretou, neboli dnešní Šumavou, jako magické nitky. V dávných dobách se tu karavany obchodníků pomalu sunuly přes hluboké pralesy a vyhýbaly se bažinám. Přesto již v 11. století tímto územím vedly tři důležité obchodní stezky. Začněme na střední

 • Svátek slaví Josef

  Jméno patří u nás k nejužívanějším. Snad ještě více než jméno samotné se u nás zažily jeho domácí varianty Pepa nebo Pepík. Josef je prastarým biblickým jménem, jeho původ je spojený s hebrejštinou. Pochází z hebrejského jména Jóséph, které dle židovské tradice nosil

 • Beran

  (Ehwaz, Thurisaz, Teiwaz):Díky toleranci a ohleduplnosti budou vaše vztahy harmonické. V březnových dnech byste měli pocítit zadostiučinění, jakési záležitosti se pohnou správným směrem. Budete-li

 • Pátek – svátek slaví Elena a Herbert

  Jméno Elena nemá zcela jasný původ, existuje několik teorií výkladu. První z nich ho spojuje se jménem Helena. Jednalo by se o bulharskou nebo ruskou odvozeninu řeckého jména Helena s výkladem „nositelka světla“. Jméno by vzniklo z

 • Lidé jsou odpradávna fascinováni schopností předvídat budoucnost, a tak se jména slavných proroků nesmazatelně zapsala do světových dějin. Mnohem méně se však ví, že kdysi dávno, právě tak jako dnes, dokáží někteří jedinci alespoň na okamžik zahlédnout zlomek nějaké události, která se právě děje, ale od níž je dělí i docela

 • Svátek slaví Ida

  Jméno může mít buď severský nebo německý původ. Jedna teorie výkladu ho spojuje se skandinávským slovem „íd“ překládaným jako „čin“. Ida by se tak přeneseně vykládala jako „žena činu“, potažmo „činná, činorodá“. Jméno by

 • Beran

  Víra, přátelé

  Důvodem, proč jste zde, je milovat a rozdávat lásku. Všimněte si, jak se kolem vás rozhostí jasno a krásné světlo, pokud ho budete šířit i vy sami. Bojem nic nezmůžete, nic nevyhrajete, snad jen

 • Svátek slaví Rút a Matylda

  Jméno Rút (i jeho kratší verze Rut) vzniklo zřejmě z hebrejského slova „r(e)úth” s významem „přátelství”. Jméno Rút se tak překládá jako „přítelkyně”.

  Ezoterička Lucia di Moriani říká: „Jméno nese vibraci čísla

 • Máme skutečně to, čemu říkáme minulé životy? Jsme zde po několikáté a znovu se jednou narodíme? Tyto otázky si pokládá lidstvo již od dávných dob. Je spousta indicií, které jasně říkají, že neumíráme doslova, že se jedná jen o přechod do jiné úrovně bytí. Pak čekáme na další příležitost se vrátit a žít nový

 • Svátek slaví Růžena

  Jméno má latinský původ, vzniklo z latinského jména Rosalie, respektive ze slova „rose”, které je jménem květiny − růže. Jak napovídá samotné znění jména, Růžena je tak „růží, královnou

 • Babylon byl prvním městem založeným po Potopě světa, ve své době největším městem na Zemi a symbolem směsice národů, jazyků a božstev. Tato různorodost se projevila i v předpovědích budoucnosti a jejích výkladech, babylonští kněží sestavili první horoskopy na Zemi. Vycházejí z tisíciletých zkušeností zdejších astrologů, mágů, z

 • Svátek slaví Řehoř

  Jméno pochází z řečtiny. Jeho základem je jméno Grégorius, jež je odvozeno od řeckého slova „grégoros” s významem „bdělý” nebo „ostražitý”. Jako „bdělý” se pak překládá i jméno Řehoř.

  Astroložka a numeroložka Daniela Hannah v souvislosti se jménem uvádí: „Řehořové

 • Sobota – svátek slaví Viktorie

  Jméno pochází z latiny, jeho vznik je spojen s latinským slovem „victoria” − „vítězství”. Jméno Viktorie se tak překládá jako „vítězná, vítězka”.

  Astroložka a numeroložka Daniela Hannah míní: „Jméno avizuje určitou

 • Zajímá vás, zda se můžete těšit na setkání se starou láskou? Rádi byste věděli, že nebudete trpět nouzí a nehrozí vám žádné dluhy? Dostanete vysněnou práci nebo se konečně zbavíte pocitu prázdnoty, neklidu, bude vás život opravdu těšit? Oheň byl odedávna neoddělitelnou součástí magických rituálů. „Svíčkovou“ magii si

 • Středa – svátek slaví Tomáš

  Jméno patří u nás k těm nejoblíbenějším. Toto biblické jméno má prastarý původ s kořeny v aramejštině. Pochází z aramejského slova „tómá” s významem „dvojče”. Jako „dvojče” nebo „blíženec” se také

 • RYBY (21. 2. – 20. 3.)

  Jedno staré přísloví říká: „Není na světě bylina, která by na něco nebyla.“ Astrologie připisuje jednotlivým znamením zvěrokruhu bylinky, které jsou pro ně velice vhodné a účinné. Lze z nich připravovat čaje, masti a kapky, případně se dají přidávat do jídla a podobně.

 • Svátek slaví Miroslav

  Jméno slovanského původu se vykládá jako „proslavený mírem, slavící mír” nebo „mírumilovný”. V původním významu jméno znamenalo „ten, kdo oslavuje svět, zrozený k oslavě světa” (ve staročeštině má totiž slovo

 • BERAN (21. 3. - 20. 4.)

  Smutek, Vdovec

  Připravte se na cestu, po které budete muset kráčet sami. Je ale nutné se oprostit od minulosti, aby vaše kroky bez problémů směřovaly tam, kam mají. Měli byste vnímat své nitro, svou duši, spoléhat hlavně na sebe a na vše, co jste se

 • Svátek slaví Kazimír

  Jméno ke slovanského původu a zřejmě se vyvinulo z polštiny. Vykládá se jako složenina slov „kazi“ („kazit, ničit“) a „mír“ ve významu „mír, klid“. Význam jména Kazimír je tak „ten, kdo kazí mír“. Jméno se užívalo zvláště v období válek. Slovanská jména se totiž většinou užívala pro

 • Pátek – svátek slaví Anežka

  Jméno pochází z řeckého slova „hagnos, hagné“, které se překládá jako „čistá, nevinná, neposkvrněná“. Anežka je českou verzí latinského jména Agnes.

  Astroložka a numeroložka Daniela Hannah míní:„Jméno má

 • Beran

  Kostky říkají: 5+ 1 + 5 = 11

  Zvládnete všechno, dokonce i to, co se lidem kolem vás zdá nemožné. Otázkou je, zda vám daná věc za vaše snažení stojí. Číslo pět totiž upozorňuje na díl vaší vlastní svobody, které se nechcete vzdát. Jednička je

 • Svátek slaví Bedřich

  Jméno se vyvinulo ze staroněmeckého jména Fridurihhi. První část jména „Fridu“ lze přeložit jako „mír“ a druhou část „rihhi“ jako „vládce“. Fridurihhi, německy Friedrich a česky Bedřich, se tak významově překládá jako

 • Větší část měsíce března náleží znamení Ryb. Astroložka Olga Krumlovská o něm říká: „Je to vodní znamení a zahrnuje v sobě tři světy - fyzický, duchovní a mentální. Ryby, které toto znamení symbolizují, plují každá na jinou stranu. Značí duši, která směřuje buď ke světlu vzhůru, nebo dolů do podzemí. Lidé v

 • Astrolog Richard Stříbrný míní: „První tři březnové dny ovlivní sentiment trhů úplněk, takže se dá očekávat velká volatilita cen akcií, a to zejména firem produkujících jak lihové, tak nealkoholické nápoje. Rozkolísat se také mohou ceny ropy a ropných derivátů. Na straně druhé na nákupy

 • Svátek slaví Lumír

  Jde o novodobé slovanské jméno. Poprvé se objevilo v padělaném rukopisu královédvorském z 19. století, odtud údajně pochází. Jde zřejmě o zkráceninu jména Lubomír a vykládá se stejně - „mírumilovný“.

 • Milavče u Domažlic patří mezi dávná duchovní centra. Nejdříve zde působili pohané, poté místo zpacifikovali křesťané. Kdo ale nejvíce ovládl zdejší kraj? Nejmocnější prý bylo pohanské božiště s tajemnými modlami a posvátným pramenem. V časech raného křesťanství původní božstva (víly a duchy) vystřídala nová legenda

 • Svátek slaví Alexandr

  Jméno řeckého původu pochází ze slova Alexandros, které se dá přeložit jako „obránce mužů“ („alexó“ v řečtině znamená „bráním“, „anér“ je pak druhým pádem slova „andros“ – muž). V češtině je jméno známé také jako

 • Věž, Vůz, Mág

  Vše bude v duchu změn, a ne zrovna malých. To jen odchází zcela nefunkční vzorce bez možnosti posunout se dál. Berte tedy zvraty ve svém životě z té lepší stránky. Objeví se poměrně rychle nové možnosti a nebude jich málo. Není tedy důvod k obavám. Pozor jen na rychlost, kterou se budete ubírat kupředu. Učte se, pozorujte více

 • Co o Albrechtovi z Valdštejna, od jehož násilné smrti uplynulo 25. února 384 let, víme? Někteří z vás si vzpomenou na třicetiletou válku, jiní na to, že byl zavražděn v Chebu. Proč byl však mnoha tehdejším mocným trnem v oku? Bývá to úděl výrazných a složitých osobností, ale o Valdštejnovi se

 • Svátek slaví Dorota

  Jméno má řecký původ, bylo odvozeno ze slova „Doróthea“, případně „Theodéra“ s významem „boží dar“. Během 20. století se jméno začala užívat ve významu „poběhlice“, což nezaslouženě snížilo jeho oblibu.

  Co o ženách s tímto jménem říká astroložka a numeroložka Daniela Hannah?

 • Astrolog Richard Stříbrný upozorňuje: „Nejvýznamnějším okamžikem nejen tohoto měsíce, ale celého roku, je jarní rovnodennost. Ta letos připadá na 20. března, kdy na své pouti ekliptikou vstoupí Slunce do znamení Berana a celý svět tak dostane nový impulz. Horoskop sestavený pro tento okamžik pak podbarvuje

 • Pátek – svátek slaví Svatopluk

  Jde o staré slovanské jméno, jež vzniklo ze dvou slov. Prvním je „svet” s významem „silný”. Až v současnosti se první část jména přeneseně vykládá jako „svatý”. Druhou složkou jména je slovo „pluk” s významem „pluk, branný lid”. Jméno Svatopluk tedy znamená „silný v pluku, silný ve svém

 • Na hradě pánů z Holštejna, v komnatě hradního pána rytíře Voka, visel na stěně velký, krásný meč. Pochva, ve které byl meč zasunut, byla zdobená stříbrem a ze stříbra byl na ní také rodový erb rytířů z Holštejna, přilbice s beraními rohy a pod ní štít s polotrojčařím. Jílec meče

 • Svátek slaví Petr

  Jméno u nás patří k nejoblíbenějším, má svůj původ v řečtině. Vzniklo z řeckého slova „pétrá” s významem „skála” nebo „kámen” (jde o překlad aramejského slova „képhá” se stejným významem). Jméno se tak vykládá jako „skálopevný, pevný jako

 • Již dlouhá desetiletí se vědci zabývají otázkou možnosti života na jiných planetách ve vesmíru. Mnozí z vědců jsou přitom přesvědčeni, že vesmír je natolik obrovský a rozmanitý, že se život mohl uchytit i někde jinde mimo Zemi. Jinou otázkou pak zůstává, o jaký život by se mohlo jednat, zda o nějaký primitivní na úrovni

 • Svátek slaví Lenka

  Jméno nemá zcela jasný původ. Existuje několik teorií výkladu, které ho spojují s různými jmény. Dle jedné z nich má jít o domácí zkráceninu jména Helena. Stejně jako toto původem řecké jméno by se pak překládalo

 • Už ve starém čínském rukopise zvaném "Kniha knížete Chaj-nama" se vyskytuje zajímavá pasáž o zvratech válečnického štěstí, která zmiňuje i kometu na obloze. Roku 1978 dal čínský astronom Jü Čche-čchan do souvislosti vítězství válčícího krále Wu-Wanga s objevením Halleyovy komety, která se

 • Svátek slaví Oldřich

  Jméno pochází ze starogermánštiny. Původně se užívalo jako jméno Uodalrých, ze kterého se posléze vyvinula jména Ulrich a Oldřich. Jména se překládají jako „bohatý vládce, bohatý

 • Psal se rok 1915, když u Štěnovic na Plzeňsku došlo k propadu podzemí chodby. Překvapení lidé zjistili, že zřejmě objevili tajnou chodbu ke hradu Radyni. Utajené štoly prý existují po celé republice a kapličky měly při jejich budování a údržbě sehrát důležitou roli. Tento mýtus jsme se pokusili vyvrátit. Nedávno

 • Svátek slaví Patrik

  Jméno má latinský původ. Vzniklo z latinského jména Patricius, jehož základem je slovo „pater” („otec”), případně „patria” („vlast”). Jméno se vykládá jako „mající otce” (ve významu dědickém). Ve starém Římě se tak

 • Pátek – svátek slaví Ljuba

  Jméno má slovanský původ. Jde o původně ruské jméno, které bylo odvozeno od slova „ljubo“ (z ruštiny „láska“). Jméno Ljuba tak v doslovném překladu znamená „láska“. Do ruštiny se

 • BERAN (21. 3. - 20. 4.)

  Faleš, Zlost

  Měli byste se nejprve zamyslet sami nad sebou - proč je kolem vás tolik nespokojených lidí? Protože jste nespokojeni vy sami. Proč je kolem vás tolik útočnosti? Protože dost často jste

 • V 80. letech minulého století jsme při zkoumání kamenného moře v jižních Čechách narazili na podivné iniciály E. T., které byly vytesány na jednom z největších balvanů v této lokalitě. Ještě jsme tehdy žertovali, že záhadné místo pravděpodobně navštívil filmový mimozemšťánek z amerického velkofilmu. Pan František, který se celý život zabývá

 • Svátek slaví Jiřina

  Jméno je ekvivalentem mužského jména Jiří. Obě jména mají několik teorií výkladu a je pravděpodobné, že ty se vzájemně prolínají. Nejčastěji je jménu Jiřina přisuzován řecký původ. Jméno by pak pocházelo z řeckého „géorgos“ s významem „zemědělec“ či „rolník“. Další výklad spojuje jméno s

 • Beran

  (Pertho - obrácená, Kaunaz, Berkana): Runy doporučují, abyste se nepouštěli do hazardu a rizikových aktivit, a to se týká všech sfér vašeho života. Aktivujte trpělivost a píli a budete s výsledky svých snah spokojeni. Před vámi se

 • Svátek slaví Valentýn, Valentýna

  Jména mají latinský původ. Základem je latinské slovo „valens” s významem „zdravý” nebo „silný”. Vyvinulo se z původního latinského jména Valentinus.

  Astroložka a numeroložka Daniela Hannah upozorňuje:„Valentýnové vždy potřebují

 • VODNÁŘ (21. 1. – 19. 2.)

  Jedno staré přísloví říká: „Není na světě bylina, která by na něco nebyla.“ Astrologie připisuje jednotlivým znamením zvěrokruhu bylinky, které jsou pro ně velice vhodné a účinné. Můžou se z nich připravovat čaje, masti a kapky, případně je lze je přidávat do jídla a

 • Svátek slaví Věnceslav

  Jméno slovanského původu je novodobou podobou jména Václav, respektive jeho latinské verze Venceslaus. Překládá se stejně jako jméno Václav, tedy „více slavný, slavnější” (staroslovansky se „vence” užívá ve významu „více”). Nesprávně se jméno

 • Beran

  Myšlenka, víra

  Zamyslete se občas nad tím, zda dáváte skutečně na své názory, zkušenosti a přesvědčení. Zeptejte se sami sebe, zda nepřijímáte příliš často to, co si myslí ostatní. Život, který žijete, je přece váš, nebojte se

 • Nejpopulárnějším duchem našich vod je vodník, hastrman. Staří Slované měli rusalky a skřítky, vodníka však neznali. Ten zdomácněl teprve později. Různé pověsti praví, že krásně barevnými kvítky, rostoucími na okraji rybníků, k sobě láká děti, aby se jich v příhodné chvíli zmocnil a stáhl je do hlubiny, což je prý jeho

 • Svátek slaví Slavěna

  Jméno slovanského původu se vykládá jako „Slovanka”, tedy „žena slovanského národa”. Může se však jednat také o počeštěnou verzi latinského jména Glorie. Pak by se jméno vykládalo jako

 • Astrolog Richard Stříbrný hodnotí aktuální konstelace: „Nejvýznamnější konstelací nejen tohoto týdne, ale celého února, je částečné zatmění Slunce, k němuž dojde 15. února a jehož střed nastane ve 22.05 hod SEČ. Bude viditelné pouze nad severní částí Antarktidy a nad nejjižnější částí Jižní Ameriky, tudíž zejména zde mohou v

 • Pátek – svátek slaví Apolena

  Jméno je českou variantou původně řeckého jména Apolonie. Jeho význam je pak odvozen od řeckého přídavného jména „Apollónis“ nebo „Apolonius“ s překladem „dívka zasvěcená bohu

 • Beran – ochranný anděl Gabriel

  Toto období je vhodné k tomu, abyste zlikvidovali staré problémy a vydali se vstříc novým začátkům. Směle se vrhněte i do aktivit, které vás už delší dobu lákají. Váš andělský ochránce vám

 • Svátek slaví Milada

  Jméno vzniklo ze staroslovanského jména Mlada, které skutečně znamená „mladá”. Jako „mladá” se tak významově překládá i jméno Milada nebo také jako „milá, milovaná”.

  Astroložka a numeroložka Daniela Hannah o jménu říká: „Nese obrovskou vnitřní sílu,

 • Už od nepaměti lidé obdivují krásu drahých kamenů, staří Egypťané jim přisuzovali magickou moc a věřili v jejich léčivou sílu. Vzácné krystaly využívají dodnes afričtí šamani ke svým rituálům, bez kamenného amuletu si své počínání nedokáží představit v Tibetu, Thajsku. Jak potvrzují výzkumy, krystaly pomáhají uzdravovat, ale jejich zvláštní a

 • Svátek slaví Veronika

  Jméno oichází z řeckého jména Bereniké (Phereniké). První část jména tvoří slovo „fere”, respektive sloveso „ferein” s významem „nést”, druhá část jména „niké” se z řečtiny překládá jako „vítězství”. Jméno Veronika tak lze vyložit jako

 • Beran

  Kostky říkají: 6 + 6 + 4 = 16

  I když je cesta před vámi jasná, měli byste dobře zvážit každý krok. Za rohem může totiž čekat nebezpečí a opatrnosti není nikdy nazbyt. Šestka vás sice může varovat, ale zároveň umocněná vás

 • Svátek slaví Vanda, Wanda

  Jméno pravděpodobně pochází z polštiny, jeho význam není zcela jasný. Pravděpodobně je odvozeno od názvu řeky Vandalus. Tato řeka přitom svůj název dostala od germánského kmene Vandalů. Další výkladová teorie jméno Vanda vysvětluje jako zkráceninu

 • Říká vám něco termín potrubní pošta? Pokud ne, jste asi příliš mladí. Princip byl velmi jednoduchý a spolehlivý. Tedy, v případě, že jste poslali zásilku na tu správnou adresu, popřípadě pokud jste trubku zásobili tím pravým lejstrem. Chybička se vloudit mohla a důkazem budiž historka, na kterou nezapomenu. Někdo slavný, tuším, že to

 • Svátek slaví Dobromila

  Jde o slovanské jméno s řeckým původem. Jeho význam je patrný na první pohled, znamená „milující dobro“ nebo jednoduše „dobrá“. Jméno vzniklo jako slovanská podoba řeckého jména Agáta. Vyvinulo se ze slova „agathos“, respektive „agathé“ s významem „dobrá, laskavá“ nebo

 • Astrolog Richard Stříbrný říká: „V tomto týdnu poroste napětí mezi znamením Vodnáře, ve kterém se budou pohybovat Slunce a Merkur s Venuší, a znamením Štíra, v němž doprovodí Jupiter Luna. Ve světě i u nás to může vést k občasnému

 • První únorové dny podle astrologa Richarda Stříbrného trhy povzbudí patron obchodníků - Merkur, který vytvořil pozitivně působící chronom s Marsem. Objemy obchodů s moderními technologiemi porostou, pozitivní impulzy by měly dostávat také akcie firem produkujících moderní technologie a letectví, kosmonautiku či

 • Pátek – svátek slaví Nela

  Jméno má zřejmě latinský původ. Nejčastěji bývá vykládáno jako zdrobnělá a zkrácená podoba latinského jména Kornélie, příbuzné by pak bylo i s dalšími jmény jako Petronila, Petronela, Eleonora nebo Helena. Stejně jako v případě jména Kornélie (latinsky Cornelia) je významem jména

 • Babylon byl prvním městem založeným po Potopě světa, ve své době největším městem na Zemi a symbolem směsice národů, jazyků a božstev. Tato různorodost se projevila i v předpovědích budoucnosti a jejích výkladech, babylonští kněží sestavili první horoskopy na Zemi. Vycházejí z tisíciletých zkušeností zdejších

 • Svátek slaví Hynek

  Jméno vzniklo počeštěním domácí verze německého jména Heinrich. Významově se překládá jako „vládce domu“ (heim – domov, ríhhi – vládce). Stejný původ má i české jméno Jindřich. Jméno se často mylně zaměňuje

 • Větší část měsíce února náleží znamení Vodnáře. Astroložka Olga Krumlovská o něm říká: „Toto vzdušné znamení přináší zřeknutí se svého ega, svého já. Člověk se zříká identity a stává se součástí vesmíru, své síly dává do služeb přírody, kosmu, boha, věčnosti. Vodnář znamená dobročinnost, budoucnost, objevy, poznání. Je

 • Svátek slaví Marika

  Toto jméno je odvozeno od jména Marie, jde o jeho maďarskou podobu, jež je rozšířená zejména na Slovensku. Existuje několik teorií výkladu jména, které mu přisuzují různý význam.

  Astroložka a numeroložka Daniela Hannah říká: „Ženy s tímto jménem jsou

 • Velekněžka, Hvězda, Smrt

  Ovládne nás touha změnit, co půjde. Někde dokonce naprosto všechno. Přestáváme se se systémem ztotožňovat a budeme chtít víc, skutečnou svobodu. Na vzestupu je zájem o duchovno a vše, co s ním souvisí. Máme

 • Svátek slaví Robin

  Toto jméno se u nás používá jako mužské, ačkoli v zahraničí je i jménem ženským. Jde o samostatnou domácí variantu jména Robert, potažmo Rupert a Ruprecht. Jméno má původ ve starogermánštině. Vyvinulo se jako

 • Pátek třináctého patří již řadu století v Evropě k nadmíru obávaným dnům. Vůbec nejstarší osudová pověst měla začít tehdy, kdy došlo k ukřižování Ježíše Krista. Den před tím měl údajně Ježíš večeřet se svými učedníky. U stolu jich mělo sedět právě třináct, přičemž tím třináctým nebyl nikdo jiný než

 • Svátek slaví Zdislava

  Jméno Zdislava (archaicky Zdeslava) má slovanský původ. V novodobém výkladu se vysvětluje jako „zde slavná”. Původní výklad první část jména „dě” spojuje se slovesem „dělat, udělat”. Jméno by pak znamenalo „dělat se slavnou” nebo

 • Astrolog Richard Stříbrný upozorňuje: „Asi nejvýznamnější konstelací je částečné zatmění Slunce, ke kterému dochází 15. února a jehož střed nastává ve 22.05 hodin SEČ. Bude viditelné pouze nad severní částí Antarktidy a nad nejjižnější částí Jižní Ameriky, tudíž zejména zde mohou v následujícím roce očekávat řádění živlů a změnu

 • Dlouhou tradici na celé naší planetě má nošení amuletů a talismanů ani ne tak pro ozdobu jako spíše na ochranu před nečistými silami, zlými duchy, nemocemi a uhranutím, či jako předměty přinášející štěstí. Už více než před dvěma tisíci lety zhotovovali dávní Asyřané sošky malých terakotových psíčků, z nichž každý měl na boku

 • Pátek – svátek slaví Zora

  Jméno má slovanský původ, vykládá se jako „jitřenka, ranní hvězda”. Ze stejného základu pochází i staroslovanské slovo „zornice − obzor”.

  Astroložka a numeroložka Daniela Hannah o ženách s tímto jménem říká:„Jsou to příznivkyně

 • Hildegarda z Bingenu, které lze přiřadit přívlastky svatá, mystická, předpovídající a odhodlaná léčitelka, představovala jednu z největších ženských postav v historii medicíny. Zajímala se daleko intenzivněji o široké spektrum oborů než kterákoli jiná žena své doby. Je nutné ovšem poznamenat, že se jednalo o dobu, kdy si jen

 • Svátek slaví Miloš

  Jméno slovanského původu vzniklo z přídavného jména „milý” připojením přípony -oš. Význam jména tak skutečně je „milý, příjemný, milující, přívětivý” a podobně. Stejný význam i původ mají i

 • Mezi domorodými obyvateli střední Afriky koluje legenda o stvůře obývající velké řeky. O bájném tvorovi se ale poprvé zmiňují i misionáři v Kongu v roce 1776. Setkání s ní popisují v knize, která se zabývá jejich prací. Podle domorodců místní vody skrývají příšeru Mokele Mbembe, v překladu „ten, kdo zastaví proud řeky“, již dlouhá

 • Svátek slaví Milena

  Toto jméno slovanského původu je u nás populární od začátku 20. století. Vzniklo z přídavného jména „milý”. Nese tedy význam „milá, příjemná milovaná” nebo také „milující”.

  Astroložka a numeroložka Daniela Hannah říká: „Bývají to učenlivé dívky se

 • BERAN (21. 3. - 20. 4.)

  Pes :Zrozenci ve znamení Berana budou hýřit energií, štěstím. Může to s sebou ale pro ně nést i větší zátěž. Neposedí, nepostojí. Připravte se na dlouhé procházky, choďte tam, kde se mohou

 • Svátek slaví Zdenek, Zdeněk

  Jméno je slovanského původu. Vyvinulo se jako domácí podoba jmen Sděslav, později Zděslav a Zdislav. Vykládá se tedy jako „zde slavný”, respektive „udělat slavným, udělat se slavným”, také „oslavující své dílo - svoji práci”. Základem jména může být totiž i sloveso „dělat”. Dle dřívějšího

 • Svatá Hora patří mezi nejvýznamnější barokní mariánská poutní místa. Dle pověsti byla zdejší Madona vyřezána z hruškového dřeva samotným arcibiskupem Arnoštem z Pardubic. Nejprve ji uchovával v příbramském zámečku (v tzv. Ernestinu), později byla černá soška přenesena na Svatou Horu. Místo je

 • Svátek slaví Slavomír

  Jméno má slovanský původ. První část tvoří slovo „sláva, slavný”, druhou část pak staroslovanské „mír” s významem „mír” nebo „svět”. Jméno se tak vykládá jako „mírumilovný” nebo „slavící

 • Každý měsíc v roce je ovlivňován astrologickým znamením, ve kterém se nacházíme. Zcela zvláštní je pak v této souvislosti působení vlivů úplňků Měsíce, které se pohybují přes 12 znamení zodiaku. Zkušenosti člověka se pak mění podle toho, jak vnímá energii úplňku a jeho okolí. Například na odlehlém ostrově či na samotě uprostřed

 • Pátek – svátek slaví Doubravka

  Jméno slovanského původu pravděpodobně pochází ze slova „doubrava“. Jedná se o označení pro dubový háj, doubí, dubinu, les. Doubravka se tak dá významově interpretovat jako „lesní žena“.

 • Beran

  Kostky říkají: 1 + 2 + 1 = 4

  Očekávejte celkem stabilní měsíc, který bude nabitý novými nápady a otevírajícími se možnostmi. Jednička vám pomůže v soběstačnosti, také vám dá velkou spoustu energie. Dvojka mezi jedničkami varuje před

 • Smiřte se s tím. Bez plánování se mnoho věcí ve vašem životě nezdaří. Alespoň to tvrdí všichni „guru“ úspěchu. Podívejme se tedy, jak jste - podle svého hvězdného znamení - schopni si naprogramovat život, jak umíte plány dodržovat a co můžete případně udělat pro zlepšení.

 • Svátek slaví Vladislav

  Jméno má slovanský původ a vykládá se jako „slavný svoji vládou, slavný vládce” nebo „oslavující vládu, oslavující svou moc”.

  Astroložka a numeroložka Daniela Hannah o mužích s tímto jménem říká: „Jsou to

 • Beran

  Sdílení, jednota

  Jste si jistí, že vaše cesta je správná? Zkuste se právě nyní sami sebe zeptat. Tuto závažnou otázku si stejně dříve nebo později položíte. Jít s davem totiž není tou správnou volbou, měli byste najít nový cíl a jít si za ním bez

 • Svátek slaví Drahoslav

  Jméno má slovanský původ. Významově se překládá jako „slavný drahostí, ten, komu je drahá sláva“ nebo jen „slavný“, případně „milovaný“. Jméno se hojně užívá v balkánských zemích ve své původní

 • LEDEN

  Kozorožec - 22. 12. – 20. 1.

  Jedno staré přísloví říká: „Není na světě bylina, která by na něco nebyla.“ Astrologie připisuje jednotlivým znamením zvěrokruhu bylinky, které jsou pro ně velice vhodné a účinné. Můžou se z nich připravovat čaje, masti a

 • Svátek slaví Ctirad

  Jméno staročeského původu vychází ze jmen Čestislav a Četislav, s nimiž je pojí stejný význam. Ctirad se vykládá jako „ten, kdo má rád čest, ten, kdo je slavný svou ctí“ nebo jednoduše „čestný

 • Beran

  (Sowulo obrácená, Elhaz, Kaunaz):Runy vás varují, abyste nepodléhali marnivosti a samolibosti. Doporučují vám určitou obezřetnost i co se vašeho zázemí týká. V zaměstnání cíleně posilujte svou pozici a

 • Svátek slaví Alice

  Jméno nemá úplně jednoznačný výklad. Je často považováno za odvozeninu jmen Adéla (potažmo staroněmeckého Adelheid, Adelaida) nebo starofrancouzského jména Aaliz. Od těchto jmen by pak přebíralo význam, znamenalo by „ušlechtilá“ nebo „vznešená“. Svůj

 • Pátek – svátek slaví Pravoslav

  Jméno má slovanský původ, jedná se o složeninu slov „právo” a „slavit”. Jeho významem tak je „slavící právo, slavný právem, slavný spravedlností” nebo „muž oslavující spravedlnost”.

 • BERAN (21. 3. - 20. 4.)

  Dopis, Věrnost

  Povede se vám hlavně v oblasti citové, získáte novou lásku, pozdvihnete současný vztah. Měli byste ale vědět, že právě takhle to chcete, nepůjde o žádné přechodné období. Navíc se ve vašem vztahu může objevit žárlivost, a to na obou stranách, nebo půjde o

 • Svátek slaví Bohdana

  Jméno se vyvinulo jako slovanská podoba řeckého jména Theodora. Překládá se tak jako „dar boží, Bohem darovaná“ („theos“ v řečtině znamená Bůh a „dor“ - dar, dárek).

  Astroložka a numeroložka Daniela Hannah upozorňuje: „Toto jméno nese

 • Svátek slaví Břetislav

  Jméno slovanského původu je složeno ze dvou slov, z nichž první je staročeské „břečeti“ ve významu „hlučet, být hlučný, dělat rámus“, druhé má význam „slavný“. Jméno se tedy dá přeložit jako „být slavný

 • Víte, že mandloně rozkvétají dříve než vyrazí první listy? O něžné růžovobílé nádheře, kterou se tyto stromy odvážně zdobí ještě v době, kdy můžou hrozit mrazy, vyprávějí i pověsti.

  Smrt nad láskou nemůže zvítězit

   Řecká mytologie hovoří o

 • Svátek slaví Vladan

  Jméno slovanského původu vzniklo zřejmě zkrácením jmen Vladimír nebo Vladislav. Vykládá se jako „vládce, vladař, ten, který vládne”. Základem jména je slovo „vlada” s původem v srbochorvatštině, které znamená

 • Větší část měsíce ledna náleží znamení Kozorožce. Astroložka Olga Krumlovská o něm říká: „Je to zemské znamení a znamená vrchol, místo, ze kterého lze pozorovat celý svět. Symbolizuje čas, který řídí a uspořádává konání člověka v zenitu jeho života. Je obecně spojováno s chladem, odměřeností, přísností a

 • Svátek slaví Čestmír

  Jméno má slovanský původ, jehož význam je patrný již na první pohled. Jméno se vykládá jako „ten, kdo ctí mír“. Vzniklo ze dvou slovanských slov - „čest“ a „mír“.

  Astroložka a numeroložka Daniela Hannah o mužích s tímto jménem říká: „Čestmírové jsou vládnoucí hlavy rodiny, jsou to

 • Pátek – svátek slaví Dalimil

  Staré slovanské jméno pro muže se překládá jako „stále milý, vždy milý“ nebo také „buď pořád milý“. Jméno vzniklo složením dvou staroslovanských slov. Jeho první část tvoří příslovce „dalje“ (ve významu dále) a druhou část pak

 • Babylon byl prvním městem založeným po Potopě světa, ve své době největším městem na Zemi a symbolem směsice národů, jazyků a božstev. Tato různorodost se projevila i v předpovědích budoucnosti a jejích výkladech, babylonští kněží sestavili první horoskopy na Zemi. Vycházejí z tisíciletých zkušeností zdejších astrologů, mágů, z

 • Svátek slaví Diana

  Původ jména bývá spojován s latinským slovem „divus“ s významem „božská“ nebo také slovem „dies“ ve významu „den“. Jméno Diana potažmo také jméno Diviana tedy lze překládat jako „božská“ nebo „zářivá, jasná“ (budeme-li jako původ brát v úvahu slovo „den“). Diana byla původně bohyní

 • Ve Velké Británii a v Irsku se již v dávné minulosti věřilo na zázračně uzdravující a také věštící studánky, které lidem navracely zdraví a někdy jim též vyjevovaly budoucnost. Například John Trelile z Cornwallu byl šestnáct let svého života ochrnutým mrzákem, že se dokázal s pomocí rukou a nohou pouze plazit. Jedné noci měl sen, že by jej

 • Svátek slaví Radmila

  Jméno slovanského původu vzniklo ze slov raděti (starat se) a milá. Jeho významem tak je „starostlivá a milá”, případně „radostná a milá” (první část by se odvozovala od slovesa radovat se). Jedná se zřejmě o překlad latinského jména Gaudencia, které vzniklo z latinského

 • Slunce, Hvězda, Kolo štěstí

  Co je vlastně správné a co ne? Tuto otázku si nyní budeme klást poměrně často. Svět se mění, cítíme nutkání se také změnit, otázkou je ale jak. Slunce nám přináší nové možnosti, hvězda zase ukazuje cestu. Měli bychom se tedy řídit srdcem a myslet na svá přání. Je čas si je

 • Svátek slaví Karina, Karin

  Jméno může být původu italského nebo švédského. Italský výklad staví do popředí jméno Carina, které se z italštiny překládá jako „milá“ nebo „pěkná“. Teorie severského původu uvádí jako zdroj švédské jméno Karin, zkráceninu jména Katharina. Jednalo by se o

 • + 2. - 3. ledna-působí poklidné chronomy, takže světové burzy začnou obchodovat spíše opatrně. Nicméně úplněk může vnést do duší citlivějších investorů až příliš velká očekávání, což u spekulantů vyústí v předčasné výprodeje.

 • Astrolog Richard Stříbrný míní: „Leden lze z astrologického hlediska rozdělit do dvou částí. Prvních dvanáct dnů je vcelku poklidných a pohodových, a to jak pro republiku, tak pro svět. Chcete-li vyrazit na dovolenou, využijte k tomu tyto dny. Navíc se projeví pozitivní vliv dvou nejhouževnatějších znamení zvěrokruhu – Kozoroha a Štíra. Mezi

 • Pátek - svátek slaví Šimon

  Jméno se vyvinulo z hebrejského jména Šimhón, respektive babylónského Šamahúna. Je odvozeno z hebrejských slov „šama(h)” − „slyšel, uslyšel” a „honí” („bída, má bída”). Překládá se tedy jako „ten, kdo slyší moji bídu”, potažmo „naslouchající, slyšící”. Jméno bylo přejaté z francouzštiny.

 • Obecně

  Dvě hole, osm pohárů, čtyři meče, osm pentaklů, dva meče, milenci, rytíř pentaklů

  Dostali jsme se na jakési rozcestí, které nás nutí přemýšlet. Kudy jít? Co je nejlepší? Neudělám chybu? Současný život nás nutí ke změně, nezůstaneme již nikdy stejní. Víme jistě, že dál už nejde jít stejnou

 • Jaké ekonomické a politické aspekty čekají Českou republiku v roce 2018? A Jak na tom budou další státy světa? S touto otázkou jsem se obrátili na JUDr. Jiřího Kubíka, který zpracoval astrologický náhled.

  JUDr. Jiří Kubík říká:„Osudy států se zaobírá tzv. mundánní astrologie. Zatímco u člověka je okamžik pro

 • Co čeká Slovenskou republiku a její obyvatele v příštím roce? S touto otázkou jsme se obrátili na známého věštce, psychotronika a spisovatele Stanislava Brázdu, kterého znáte pod pseudonymem Stanley Bradley.

  Jaký je rok 2018 podle taoistické astrologie?

  „Je to rok žlutého Psa. Měl by být pohodovější než rok 2017, který byl rokem Kohouta. Kohout je totiž především tvrdý obchodník. Rok

 • Svatý Silvestr je patronem dobré úrody a domácích zvířat. Jeho atributy jsou papežské roucho, berla, svatá kniha, mušle a býk. Silvestr I., podle něhož poslední den roku nese své církevní jméno, se narodil v Římě a dotáhl to až na papeže. Úřadoval od roku 314 do roku 335. Jeho úloha byla spíše budovatelská a reformátorská. Za jeho

 • Svátek slaví Natálie

  Jméno má latinský původ. Vyvinulo se z výrazu „dies natalis”, který se překládá jako „rodný den, narozeniny” a užívá se především pro označení Vánoc, tedy rodného dne Krista. Jméno Natálie (také Natalia) původně dostávaly dívky narozené

 • PROSINEC

  KOZOROŽEC 22. 12. – 20. 1.

  Obrázek je aktivován k léčení, posílení a pro harmonizaci organismu.

  Vládnoucí planetou znamení Kozorožce je Saturn. V partnerském vztahu se toto znamení nejlépe shodne s

 • Svátek slaví Dagmar (Dáša, Dagmara)

  Jméno je pravděpodobně skandinávského původu. Vychází z norského jména Dagmaer. Údajně se vyvinulo ze slova „dagr“ s významem „den“ a „maer“ s významem panna. Dle některých vědců pochází druhá část jména ze

 • Svátek slaví Ester

  Ester je hebrejské jméno přejaté z perštiny. Z té se překládá jako „hvězda“ nebo „jitřenka“. Významově se vykládá jako „zářící“ nebo „jasná“. Jméno Ester můžeme najít už v Bibli, ve Starém zákoně se Ester jmenovala perská královna

 • Jak se dělá originální vánočka?

  Je jasné, že každý má svůj rodinný recept na vánoční cukroví, vánočku nebo třeba rybí polévku. Nebo místo zadělávání těsta a pečení dá přednost již hotovým pokrmům z obchodu. Pokud si děláte vánočku sami doma, třeba se vám budou hodit rady odborníků, jak mít tu

 • Peníze mají neoddiskutovatelnou moc, o jejich potřebu klopýtáme takřka na každém kroku, stejně jako naši předkové před tisíci lety. Slavní válečníci několikrát prohlásili, že i oni potřebují pro své vojenské úspěchy v prvé řadě peníze. Králové a další vládci zakládali svou moc většinou také na bohatství, k čemuž si pomáhali, jak to

 • Svátek slaví Miloslav

  Jméno je slovanského původu. Vykládá se jako „slavící milost, slavný milostí”, také „slavný svojí dobrotou, laskavý” a podobně. Jedná se o slovanskou podobu latinského jména Mansvet.

 • Astrolog Richard Stříbrný míní: „Bezesporu nejvýznamnější astrologickou událostí tohoto měsíce je přechod Slunce do znamení Kozoroha, ke kterému dochází 21. prosince v 17.28 hod SEČ a díky jemuž nastává slunovrat. Horoskop sestavený pro tento okamžik a pro souřadnice našeho hlavního města pak podbarvuje dění v

 • Pátek – svátek slaví Radana

  Jméno má slovanský původ, vzniklo zkrácením slovanského jména Radovana, které je latinským překladem jména Hilarius, Hilaria. Z latinského slova „hilaris” („veselý”) nese proto význam radostná, radující se či radost přinášející.

 • Keltský svátek Yule se slaví 21. prosince a podle starých tradic je právě tento den brán jako konec roku. Jedná se o nejtemnější čas, noc je nejdelší a den nejkratší. Zároveň se ale začínají dny pomalu prodlužovat a na zem přichází nový život. Bohyně porodí syna, který od té doby roste a sílí. Přírodě se pomáhá tím, že se zapalují

 • Svátek slaví Lýdie

  Jméno pochází z řečtiny. U nás se vyskytuje i ve variantách Lydie, Lydia či Lidia. Je spojeno s částí západního pobřeží Malé Asie, která se označuje právě Lýdie. Překládáme ho jako „žena pocházející z Lýdie, původem z Lýdie“.

 • Už 583 let se koná nejstarší německý vánoční trh, jenž tradičně končí 24. prosince, drážďanský Striezelmarkt. Jednu z hlavních atrakcí představuje 14,61 m vysoká krušnohorská stupňová pyramida. Striezel, adventní pečivo a předchůdce dnešní pravé drážďanské štoly (Dresdner Christstollen), dal trhu jeho jméno již v pozdním

 • Svátek slaví Lucie

  Jméno i jeho varianty Lucia nebo Luciana mají původ v latinském slově „lux“ s významem „světlo“. Nese tak význam a překládá se jako „světlá“ nebo „zářící“.

  Astroložka a numeroložka Daniela Hannah o Luciích říká: „Jsou to

 • Podobně jako starobylá Praha je také francouzská metropole Paříž plná tajuplných příběhů, které přetrvávají staletí. Patří mezi ně také story Neznámé ze Seiny - neidentifikované dívky, která se patrně utopila v řece na sklonku osmdesátých let 19. století. Její totožnost se nikdy

 • Svátek slaví Simona

  Jméno pochází z hebrejštiny. Vyvinulo se ze jména Šimhón, respektive babylónského Šamahúna. Jeho význam je spojován se slovem „šama(h)” − „slyšet”. Jméno Simona se tak vykládá jako „slyšící, naslouchající”.

  Astroložka a numeroložka Daniela Hannah upozorňuje: „Simonám

 • Beran

  Plány, budoucnost

  Všichni si plánujeme budoucnost, sníme o tom, jaká by měla být. Je ještě otázka, zda to, co chcete nyní, je žádoucí i za pár týdnů, měsíců. Dejte svému životu více volnosti, sledujte vývoj událostí. Myslete více na

 • Svátek slaví Dana

  Jméno je hebrejského původu, vychází ze slova „dán“ s významem „soudit“ nebo „rozsoudit“. Významově tedy Dana znamená „soudkyně“, potažmo i „spravedlivá“.

  Astroložka a numeroložka Daniela Hannah o jménu říká: „Nese

 • Pátek – svátek slaví Květoslava

  Jde o slovanské jméno, které vzniklo překladem původně latinského jména Flora (Florentia). Některé teorie původu ale hovoří o spojení se srbským jménem Cvetislava. Stejně jako jméno

 • Babylon byl prvním městem založeným po Potopě světa, ve své době největším městem na Zemi a symbolem směsice národů, jazyků a božstev. Tato různorodost se projevila i v předpovědích budoucnosti a jejích výkladech, babylonští kněží sestavili první horoskopy na Zemi. Vycházejí z tisíciletých

 • Svátek slaví Ambrož

  Jméno je řeckého původu. Jeho vznik souvisí s řeckým slovem „ambrosiao“, které se dá přeložit jako „božský, nesmrtelný“ nebo „bohem milovaný“. Ambrózie je také označením pro božský pokrm.

 • V dávných časech rozdával hospodář v Čechách po štědrovečerní večeři jablka a ořechy. Sám rozkrájel první jablko a rozloupl i první ořech. Polovinu ořechu a jablka od něho dostávala hospodyně. Zdravé jádro předpovídalo zdraví, červivé nebo černé nemoc, prázdný ořech znamenal do roka smrt. V některých krajích bral

 • Svátek slaví Mikuláš

  Jméno Mikuláš (také Mikoláš) vzniklo z řeckého jména Nikoláos. Základem jména jsou řecká slova „niké” s významem „vítězství” a „láos” s významem „lid”. Mikuláš se pak překládá jako „vítěz mezi lidmi, vítězný

 • Hledáte ideální profesionální poradce? Nejpříjemnějšího společníka pro cestování? Nejlepšího detektiva nebo jen rameno k pláči, protože vás zrovna opustila milovaná bytost? V tom případě nahlédněte do našeho „katalogu rychlé pomoci“, který vám odhalí, kdo z vašeho okolí je nejvhodnějším pomocníkem s ohledem na

 • Svátek slaví Jitka

  Jméno je hebrejského původu. Jde o počeštěnou verzi hebrejského jména Jedúdhá(h) - Judith, Judita, které se překládá jako „žena z Judeje“ či „židovka“, také „velebná, oslavená“. Staročeským tvarem jména je Jutka, tato variace se vyvinula z německého Jutta, zkráceniny jména

 • Slunce vstoupilo do znamení STŘELCE 22. listopadu a setrvá v něm do 21. prosince. V přírodě se již vše rozložilo a pomalu uložilo ke spánku. Dny se zkracují a naše pozornost se přesouvá k vnitřnímu světlu. Hledáme to, čemu můžeme věřit, obracíme se k pohádkovým postavám, hrdinům, nadpřirozeným bytostem, mýtům, Bohu - k tomu, co

 • Svátek slaví Barbora

  Jméno má řecký původ, vzniklo ze slova „barbados“, které se dá přeložit jako „cizinec“ či „cizinka“. Užívá se také ve významu „člověk, kterému nelze rozumět“, vykládá se i jako „brepta“. Stejný význam má i slovo barbar.

 • Dle názoru astrologa Richarda Stříbrného první prosincové dny ovlivní dramaticky působící chronom, který může přinést zvraty při obchodování s kryptoměnami nebo s akciemi firem produkujících moderní technologie. Do potíží se může dostat letecká doprava.

  4. až 9. prosince - dění na burzách a ve světovém obchodě ovlivňují

 • Astrolog Richard Stříbrný upozorňuje: "Bezesporu nejvýznamnější astrologickou událostí tohoto měsíce je přechod Slunce do znamení Kozoroha, ke kterému dochází 21. prosince, a zimní slunovrat na severní polokouli. Horoskop sestavený pro tento okamžik a pro souřadnice hlavního města pak podbarvuje dění v dané lokalitě po

 • Pátek - svátek slaví Iva

  Jde o zkráceninu jména Ivana, význam obou jmen je shodný. Původ tkví v hebrejském jménu Jochanán s významem „Bůh je milostivý“. Do češtiny, respektive nejdříve do ruštiny, se jméno dostalo zřejmě z řecké mutace - Ioannés.

 • Beran

  Kostky říkají: 6 + 1 + 3 = 10

  Pokud se necítíte ve své kůži, jste nervózní, netrpěliví a roztěkaní, je za vším právě číslo deset. Využijte vánočního času ke zklidnění, zaměřte se na rodinu, koníčky. Práce vám neuteče. Šestka ve vás rozvine lásku, trojka zase

 • Jaký bude prosincový úplněk?

  Olga Krumlovská upozorňuje:„Aktuální konstelace je děsivá, nastalo psychicky nejnáročnější období z celého roku, kdy se to úrazy, nehodami, krádežemi a sebevraždami jen hemží. Do této současné konstelace, kterou mají na svědomí

 • Svátek slaví Ondřej

  Jméno pochází z Řecka. Jedná se o variantu mužského jména Andrej. Jména Ondřej i Andrej se vyvinula z řeckého jména Andreas, respektive ze slova „andréios” s významem „statečný, statný” nebo „mužný”.

  Astroložka

 • V Anglii patří k dávným tradicím víra v předzvěst smrti. Byla rozšířena mezi obyčejnými lidmi, ale nedocházelo k nějakým písemným záznamům, převážně se vyskytovala jen v ústním podání. Jinak tomu bylo u vzdělaných britských šlechtických rodů. Například

 • Runa Teiwaz (obrácená)

  Výklad Lucia di Moriani:Runa vám doporučuje aktivovat vůli a disciplínu. Varuje před problémy a zároveň naznačuje, že některé věci nyní neovlivníte. Zachovejte však chladnou hlavu a vnitřní rovnováhu. Potřebujete

 • Svátek slaví Zina

  Jméno má řecký původ, vyvinulo se z řeckého jména Zénais s významem „božská”. Zeus byl nejvyšším řeckým bohem, „zénais” je přídavným jménem od slova Zeus. Jméno se k nám dostalo z ruštiny. Vzniklo pravděpodobně jako

 • Smrt, Soud, Císař

  Jedno kolo osudu se dotáčí, další roztáčí. Ucítíme v celé šíři, že končí jedna životní etapa a začínáme druhou. Pravděpodobně to nebude jednoduchý a bezbolestný proces. Měli bychom si ale uvědomit, že každá ztráta svým způsobem zabolí. Opouštíme to, co

 • Svátek slaví René

  Jméno má latinský původ. Zpravidla se užívá jako mužské jméno, může však být i jménem ženským (v češtině je jeho typicky ženskou variantou jméno Renée). Jméno René vychází z latinského slova „renatus” s významem „znovuzrozený”. V křesťanství je znovuzrozením člověka myšleno

 • Mezinárodní asociace exorcistů hovoří od roku 2014 o tom, že na náš svět více než kdy jindy působí zlé síly a lidstvo se tak nachází na pokraji otevřené války s démonickými mocnostmi. Aby bylo démonické zlo přitaženo a mohlo volně působit, musí zafungovat další aspekty. Je k tomu

 • Svátek slaví Xenie

  Jméno má řecký původ, bylo odvozeno od slova „xenios -xeniá”, který se překládá jako „milující hosty”. Významem jména Xenie je tedy „pohostinná”, potažmo „výtečná hostitelka”.

  Astroložka a numeroložka Daniela Hannah o Xeniích říká: „Jsou to

 • Astrolog Richard Stříbrný upozorňuje: „V tomto týdnu se na ekliptice uzavře dramaticky působící opozice mezi Marsem pohybujícím se ve znamení Vah a Uranem ve znamení Berana. Zejména ve druhé půli týdne může tato krajně napěťová konstelace světu přinést letecká či železniční neštěstí, řádění živlů přírodních i teroristických. Můžeme se dočkat výbuchů sopek a

 • STŘELEC 23. 11. – 21. 12.

  Obrázek je aktivován pro léčení, posílení a harmonizaci organismu.

  Vládnoucí planetou znamení Střelce je Jupiter. V partnerském vztahu se toto znamení nejlépe shodne s Beranem, Lvem, Vahami a Vodnářem. Podíváme-li se na osoby narozené ve

 • Pátek 24. 11. – svátek slaví Emilie

  Jméno má latinský původ, vyvinulo se z latinského slova „aemilianus“ s významem „pracovitý, horlivý“ nebo také „soutěživý“. Jméno se užívalo už ve starém Římě, Aemilus byl váženým

 • Draci patří k typickým pohádkovým bytostem, které zosobňují především strach, hrůzu a zlo. Draci však nepatří jen do pohádek. V pradávných časech se jim podobající tvorové vyskytovali i ve skutečnosti. Roztodivné obludy jsou též líčeny v biblické knize

 • Svátek slaví Klement

  Jméno je latinského původu a stejně tak i jeho varianta Kliment. Vzniklo ze slova „clemens“, které se překládá jako „milý, shovívavý“ nebo „milostivý“. Jméno nosil i svatý Klement, který je dodnes patronem námořníků a

 • Beran

  Cíl, vykročení

  Měli byste pečlivě zvážit, kam míříte a zda právě sem opravdu chcete. Pozdější návrat již nebude možný. Pokud zatím žádný směr nemáte, měli byste si nějaký konkrétní vytyčit. Cesta dopředu je otevřená. Jaká bude, je na

 • Svátek slaví Cecílie

  Jméno pochází z latiny, vzniklo ze slova „caecus“, které znamená „slepý, špatně vidící“ nebo „krátkozraký“. Bylo odvozeno ze slova „caecilia“, což je zdrobnělou, ženskou variantou slova „caecilius“ („malý slepec“). Doslova by se tak dalo

 • I když i vaření zaznamenalo určitý posun a mnozí se snaží jíst zdravě, takže vypouštějí ze svého jídelníčku starou dobrou českou klasiku, není asi mnoho těch, kteří by neznali bábovku, makové buchty nebo koláč s drobenkou. Na pečení sladkostí, a nejen na ně, jsme dali světu

 • Svátek slaví Albert

  Jméno pochází z německého „Adalberaht“. „Adal“ se dá přeložit jako „vznešený, honosný, ušlechtilý“, „beraht“ pak jako „zářící, skvějící se“. Albert tak významově představuje někoho vznešeného, urozeného, někoho se skvělým

 • Základem mnoha filozofických učení a náboženských doktrín je víra, že duše a tělo existují zcela nezávisle na sobě. V takovém případě se rovněž nabízí otázka, zda může duše už za svého života opouštět tělo a opět se do něho vracet. Mnozí na tuto

 • Svátek slaví Nikola

  Toto jméno má jednu zvláštnost - jeho nositelem může být muž i žena. Původ jména přitom souvisí s řeckým jménem Nikóláos. Překládá se jako „vítězný lid, vítězství lidu, vítěz/ka nad lidem, vítěz/ka mezi lidmi” a podobně

 • Čtvrtek 16. listopadu - svátek slaví Otmar

  Jméno je německého původu. Jeho význam vychází ze slov „ót”, respektive „odo” (majetek, blaho nebo také štěstí) a „mar” (slavný). Jméno se tak překládá jako „slavný svým majetkem” nebo „proslulý svým

 • Slunce vstoupilo do znamení ŠTÍRA 23. října a setrvá v něm do 22. listopadu. V přírodě se začíná vše rozpadat a rozkládat, připravuje se k symbolickému spánku. Z našeho života se vytrácí světlo, učíme se přijímat, že život je ve své šířce konečný. A stejně tak se zrozenci narození ve

 • Svátek slaví Leopold

  Jméno pochází z němčiny a v nezměněné podobě u nás zdomácnělo. Vyvinulo se přitom ze staroněmeckých jmen Liutpold a Liutbald, která se překládají jako „smělý, statečný, nebojácný“

 • Beran

  Kostky říkají: 6 + 4 + 2 = 12

  Duchovní nebo materiální svět? Tuto otázku si budete klást poměrně často. Touha poznávat nové a nehmatatelné může být velmi silná, materiální část vás bude vracet zpět. Za vším stojí spravedlivá

 • Svátek slaví Sáva

  Původ tohoto mužského křestního jména sahá do hebrejštiny. Významem je „stařec” nebo „děd” z hebrejského slova „sába, sabbas”. Jméno se vykládá i jako „původem ze Sáby, přicházející ze Sáby” (tedy z Jemenu). Jmenná statistika uvádí, že

 • Je to již nějaký čas, kdy zachvátilo Evropu i Ameriku při uvedení filmu Padesát odstínů šedi davové šílenství. První díl zfilmované trilogie trhal rekordy v návštěvnosti. Jak je to ale možné, že průměrný snímek přitáhne tolik lidí?

 • Svátek slaví Tibor

  Jméno pochází z latiny. Vyvinulo se z latinského Tibertius − jde o označení obyvatele města Tibur (dnešní italské Tivoli). Jméno se tedy překládá jako „pocházející z Tiburu”. Základem jména je

 • Pátek 10. 11. - svátek slaví Evžen

  Jméno má řecký původ. Pochází z řeckého slova „eugenés“, které se překládá jako „urozený, vznešený“ nebo „blahorodý“. Jméno pojí dvě řecká slova, první složkou je „eu“ s významem „dobrý“, druhou

 • Beran – ochranný anděl Gabriel

  Jestliže jste se v předchozích týdnech náležitě snažili, můžete se dočkat úspěchů v zaměstnání i na poli milostném. Neupínejte se však k nějakým falešným nadějím a iluzím, které by vás mohly svést z nastoleného

 • Svátek slaví Bohdan

  Jméno má slovanský původ. Vychází z řeckého jména Theodor, které se překládá jako „boží dar, dar od Boha“ (slovo „theos“ se z řečtiny překládá jako „Bůh“, „dor“ jako „dar“). Bohdan je slovanskou

 • O záhadných mořských stvořeních si často vyprávěli námořníci, aby si snad ukrátili dlouhé dny a týdny na moři, avšak mezi skutečně doloženými tvory se ocitly také tajemné mořské panny. Velký anglický mořeplavec

 • Svátek slaví Bohumír

  Jméno pochází z němčiny, bylo odvozeno z německého jména Gottfried, které se překládá jako „mír boží, mírumilovný svět“ a podobně.

  Astroložka a numeroložka Daniela Hannah říká: „Jde o jméno s velkou

 • Bílý dům, oficiální sídlo a pracoviště prezidentů Spojených států amerických, je jednou z nejznámějších budov světa. Výstavba v pozdně gregoriánském stylu započala 13. října 1792. Typickou barvu získal Bílý dům po požáru v roce 1814. Od té doby prošel

 • Svátek slaví Saskie

  Jméno má zřejmě holandský původ. Jeho význam není úplně jasný. Bývá spojováno se jménem múzy slavného Rembranta, která se jmenovala právě Saskia. Jméno údajně souvisí i s germánským slovem

 • Svátek slaví Liběna

  Jméno slovanského původu se významově vykládá jako „libá“, tedy „milá, příjemná“ či „přívětivá“.

  Astroložka a numeroložka Daniela Hannah jméno hodnotí následovně:„Karmická zátěž ve jméně může nabádat k

 • Pátek 3. 11. - svátek slaví Hubert

  Jméno germánského původu vychází ze staroněmeckého jména Hugbert. První část jména „hugu“ se překládá jako „duch, mysl“, druhá část „bert“, respektive „beraht“ znamená v němčině „jasný, zářivý, skvělý“. Jméno Hubert tak lze významově přeložit jako „chytrý člověk, duchaplný

 • Mnohé budoucí rodiče zajímá otázka, kdy je nejlepší doba pro početí dítěte. Nedávný zahraniční výzkum prověřoval i vlivy astrologické, ačkoli je jinak věda zavrhuje.

  Vědci při své studii zjistili, že „zimní“ děti jsou náchylnější k

 • Astrolog Richard Stříbrný říká:„Chronomy specificky ovlivňující dění v naší republice jsou v listopadu 2017 jako jízda na horské dráze – nahoru a dolů. Hned na počátku listopadu mezi 1. a 4. můžeme na našem území očekávat náročné děje

 • Svátek slaví Felix

  Jméno pochází z latiny. Překládá se z latinského slova „felice“ jako „šťastný, šťastný člověk“ nebo „šťastlivec“.

  Astroložka a numeroložka Daniela Hannah upozorňuje:„I když nese význam „šťastný“, je to jméno s

 • Babylon byl prvním městem založeným po Potopě světa, ve své době největším městem na Zemi a symbolem směsice národů, jazyků a božstev. Tato různorodost se projevila i v předpovědích budoucnosti a jejích výkladech, babylonští kněží sestavili první horoskopy na

 • Svátek slaví Štěpánka

  Jméno má řecký původ, stejně tak i jeho další varianty (Štefa, Štefánie či Stefanie). Vzniklo zřejmě jako ženská přechýlenina jména Štefan, Štěpán. Význam jména je odvozen z řeckého Stephanos s významem

 • Víte, jak jsou na tom jednotlivá znamení zvěrokruhu se vztahem k alkoholu a zábavě? Pojďte se na to s námi s trochou nadsázky podívat.

  Beran

  Je mistr zábav a k neudržení, co se týká

 • Svátek slaví Tadeáš

  Původ jména není zcela jasný. Obvykle se překládá z hebrejského slova taddai s významem rozumný, chytrý, šikovný, smělý nebo odvážný. Tak by zněl i výklad jména Tadeáš. Jméno však bývá spojováno i s arabským

 • Astrolog Richard Stříbrný míní: „Z pohledu astrologického by měl být měsíc listopad vcelku pohodový. Převažují mírotvorné a konstruktivně působící konstelace. Dá se říci, že rozhádaní jednotlivci a znepřátelené státy či národy dostanou velkou šanci k zakopání válečné

 • Poustevník, Hvězda, Ďábel

  Otázkou, co vlastně změnit a zda vůbec něco, se budeme zabývat dnes a denně. Dopředu nás to bude hnát velkou silou, u někoho ovšem zcela do neznáma. Může to s sebou nést problémy spojené s jistými riziky, nebo naopak

 • ŘÍJEN

  ŠTÍR 24. 10. - 21. 11.

  Obrázek je aktivován pro léčení, posílení a harmonizaci organismu.

  Vládnoucí planetou znamení Štír je Pluto. V partnerském vztahu se toto znamení nejlépe shodne se zrozenci Raka nebo Kozoroha. Podíváme-li se na

 • Ve středověku se čarodějnictví v Evropě stalo jakýmsi ventilem pro vše nepochopitelné a nadpřirozené. Z toho všeho pak vyplynuly hony na čarodějnice, inkviziční soudy a nebývalé upalování na hranici. Pouze krátká doba procesů s čarodějnicemi v severní

 • Svátek slaví Beáta

  Jméno má latinský původ. Konkrétně se vyvinulo ze slova beata, které lze přeložit jako blažená či štastná. Pozdější výklad k tomuto jménu nalezneme i v italštině, kde slovo beata znamená požehnaná.

  Astroložka a numeroložka

 • Voynichův manuskript byl objeven v roce 1912. Uvádí se, že vznikl v letech 1404 – 1438, dochovalo se 240 stran z pergamenového papíru, obsahuje na 35 tisíc slov. Zapsaný je v řeči, kterou nikdo nezná. Údajně byl poměrně nedávno rozluštěn, ale zda se jedná o

 • Svátek slaví Nina

  Toto jméno nemá jasně specifikovaný původ. Pravděpodobně se vyvinulo nezávisle na několika místech současně. Nejčastěji bývá spojováno se jménem zakladatele asyrského státu. Tento perský vládce nesl jméno

 • Na počátku 2. tisíciletí, jen několik generací po slavném vítězství Čechů nad Lučany na Luckém poli, se český stát znovu ocitl na samém prahu zániku. Že se tak nestalo a vládnoucí rod Přemyslovců nevymřel po meči, vděčíme jedné z nejznámějších národních

 • Svátek slaví Teodor a Theodor

  Jméno Teodor (také Theodor) má původ v řečtině. Překládá se ze dvou řeckých slov, prvním je „théos” (Bůh), druhým „dóron” (dar). Významem jména Teodor, řeckého Théodóros, je tedy „dar boží, dar

 • Z astrologického hlediska je podle Richarda Stříbrného nejvýznamnější konstelací tohoto týdne zahájení jubilejního stého Slunečního cyklu pro naši republiku, jelikož 27. října 2017 ve 12.11 hodin SELČ se Slunce dostává na stejné místo, na jakém

 • Pátek – svátek slaví Vendelín

  Jméno má německý původ. Vzniklo pravděpodobně ze slova Wende, které je označením pro Polabského Slovana. Může jít také o domáckou podobu německého jména Wendelmar se stejným

 • Beran

  Nespokojenost, hledání

  Měli byste dobře zvážit, zda tohle opravdu chcete. Jít s davem se nevyplatí, přestože se jedná o jednodušší cestu. Je ale skutečně tou vaší? Nebojte se vybočit z řady, dejte na své vnitřní já, poslechněte

 • Svátek slaví Michaela

  Jméno Michaela má hebrejský původ. Stejně jako jeho mužský protějšek Michael se vyvinulo z hebrejského jména Micha´el, které se objevilo již v Bibli jako jméno jednoho z apoštolů. Jméno se

 • V dávné minulosti se lidé snažili se zlými duchy, démony a temnými silami bojovat různými dostupnými prostředky. Avšak jen málokomu se dařilo v takových nerovných bojích obstát. Proto v případě nouze a nejvyššího ohrožení byla obvykle vyhledána silná a

 • Astroložka Olga Krumlovská upozorňuje:Novoluní, které vrcholí 19. října, je velmi silné. Slunce i Měsíc se nacházejí na konci Vah a už je ovlivňuje Jupiter. Silně je aspektují Uran a Pluto, takže to téměř každého požene k nějakým

 • Svátek slaví Lukáš

  Jméno pochází z latiny a patří aktuálně k nejoblíbenějším českým jménům (jedná se o sedmnácté nejčastější jméno dle jmenné statistiky). V latině jméno jako Lucanus původně označovalo obyvatele Lukánie, oblasti v jižní